RSS Feed

Dank (u)!

img_20161023_114919

Om het met Rik De Saedeleer te zeggen: “Daar is ‘m!” De postkaartencarrousel is, gewoon door hem in een museum te zetten, zomaar een ‘installatie’ geworden.

Heel graag had ik de zijde getoond die gevuld is met jullie kaartjes, maar uitgerekend die foto blijkt bij thuiskomst te onscherp voor publicatie. Waarschijnlijk was de fotograaf te zeer ‘bewogen’ door jullie inbreng.

Laat deze omissie dan maar een goede reden zijn om eens ter plaatse te gaan kijken. De tentoonstelling ‘A glimpse of where we’re going’ van curator Elly Van Eeghem is trouwens ongemeen inspirerend en boeiend voor al wie wel eens nadenkt over de toekomst van de stad.

Voor ons allemaal dus.

Warme groet!

Kris

Drukdrukdruk

img_2977

Het is een beetje stil hier, de laatste tijd.

Die stilte heeft een verklaring: tijdsgebrek.

Ook dat tijdsgebrek heeft een verklaring: andere verplichtingen.

Die verplichtingen hebben dan weer geen verklaring, tenzij mijn onvermogen om ‘nee’ te zeggen. Maar ik blijf oefenen.

Voorbeelden van verplichtingen waarop ik niet vermocht ‘nee’ te zeggen, zijn:

  • zaterdag 22 oktober: om 11u een lezing in de bib van Elsene over slechte luchtjes, mobiliteit en Brussel
  • zondag 23 oktober in de voormiddag: opening van de tentoonstelling ‘Stad van morgen: A glimpse of where we’re going’ van Elly Van Eeghem in het STAM in Gent, met een ‘installatie’ van ondergetekende (met een bijdrage van sommige van jullie). Voor een tip van de sluier, zie een voorgaande blogbericht.
  • zondag 23 oktober in de namiddag: salongesprek van bibi en twee interessante mensen
  • nog tot en met 6 november in het kasteel Cortewalle in Beveren: tentoonstelling ‘Buiten de context’ met een resem kunstenaars en teksten van Ludo Abicht, Christophe Busch, Petra De Sutter, Ignaas Devisch, Johan de Vos, Elwin Hofman, Veerle Provoost, Herbert Roeyers, Rik Torfs, Jean Paul Van Bendegem, Marc Van den Bossche, Herman Van Rompuy, Koen Vanmechelen, Hendrik Vos en, wat had u gedacht, ondergetekende.

Dat laatstgenoemde expositie als thema ‘identiteit’ had, kon niet voorkomen dat ik de laatste tijd soms niet meer wist waar mijn hoofd stond. Maar bij sommigen onder u bestond dat vermoeden al langer, heb ik begrepen.

Enfin, ik heb er goede hoop op over enkele weken weer wat meer tijd te hebben om mij vrolijk te maken over mensen die, gevraagd hoe het ermee gaat, ‘drukdrukdruk’ antwoorden. De aanstellers!

Observaties uit het alledaagse

‘Sortie jour et nuit’, dat is gemakkelijk gezegd!

Stellen wij ons ook eens in de plaats van de arme Porscherijder die (ook) geen uitweg zag. Hem werd ooit nog aangeleerd: “Als je met een probleem geen weg weet, dan moet je het parkeren.”

En zo gezegd, zo gedaan.

sortie-jour-et-nuit

Verduidelijking

img_3058

Wat het dan wél is? Ik dacht: gewoon een Brusselse fietssuggestiestrook. Maar het blijkt meer dan dat: de dubbele chevron duidt aan dat deze fietssuggestiestrook onderdeel uitmaakt van het gewestelijk fietsroutenetwerk.

Met dank aan Lieven Muyldermans voor de verduidelijking van de verduidelijking.

Altijd omweg

Ik geef het toe. Ik heb de neiging om te laat te vertrekken. ’s Avonds bijvoorbeeld. En daardoor ook ’s morgens. En bijgevolg dus ’s middags.

Terugkijkend kan ik wel zeggen dat mijn leven één grote domino is. In mijn jeugd moet ik ooit veel tijd hebben verloren en ik ben nog altijd bezig die in te halen.

Toen ik vanmorgen naar het station trapte, op weg naar een klokvaste trein, was ik dus opgelucht toen een bord onderweg aankondigde dat de kortste weg naar het station weliswaar afgesloten was, maar niet voor fietsers en voetgangers.

Nattigheid had ik moeten voelen toen ik halfweg de straat was en een vrouw mij toeriep: “Je kan niet door!” Gek mens, dacht ik, zo’n stadsbestuur gaat toch niet een beetje zitten liegen met zijn verkeersborden zeker? Daar laten die lui zich niet aan kennen. Enkele hectometers verder moest ik mijn vertrouwen in de wegbeheerder opzeggen. De straat bleek inderdaad afgesloten. En niet zomaar ‘afgesloten’. Zeg gerust: ‘gebarricadeerd’.

st-1

Behalve een kranige kraan op poten stonden er afsluitingen, hingen er linten en waren er strategisch geparkeerde bestelwagens. Iemand wou er heel zeker van zijn dat er geen fietser of geen voetganger zou kunnen passeren.

Maar straten zijn er om statements te maken. Dus worstelde ik mij een weg door de barricade: onder het lint, langs een hek, onder de kraan, onder verontwaardigd geschreeuw en gevloek van de kraanman en zijn discipelen.

Mijn statement was dubbel. Ten eerste: het is niet normaal dat je zomaar een straat afsluit voor voetgangers en fietsers. Het is noch meer noch minder dan een gemakkelijkheidsoplossing die pakweg in een beschaafd land als Zwitserland ondenkbaar zou zijn. Daar leggen ze gewoon een ander type kranen op, waar je comfortabel onderdoor wandelt of fietst. Ten tweede: op een belangrijke woon-schoolroute (en woon-stationsroute) borden plaatsen met verkeerde informatie getuigt in het beste geval van nonchalance, in het slechtste van arrogantie.

In het station miste ik mijn trein, wat mij tijd gaf om de foutieve signalisatie te melden bij de politie. Dacht ik. Twee keer werd de verbinding verbroken en het zou tot op mijn bestemming duren vooraleer ik via een vaste lijn mijn verhaal kon doen. “Ik zal een patrouille langssturen,” zei de dame die me alsnog aan het lijntje hield. Mijn vraag om op de hoogte te worden gehouden van het vervolg, was vele bruggen te ver: “Daar kunnen wij ons niet mee bezighouden.”

Dus was ik oprecht benieuwd naar de avondlijke situatie. De kraan was weg, de straat weer open. Het verkeer kon er weer in. Toch als het een verbod om af te slaan negeerde, want dat bord had de aannemer in zijn vlucht naar huis pardoes vergeten te verwijderen. Een mens kan niet aan alles denken.

st-2

Ik fietste naar het einde van de straat en keek naar de signalisatie daar: het onderbord ‘uitgezonderd fietsers’ was inderdaad verwijderd, daar had mijn telefoontje kennelijk voor gezorgd. Alleen: het bord ‘doodlopende straat’ was domweg blijven staan.

Eindbalans van één dag jongleren met bordjes en kranen: ’s morgens werden de fietsers en de voetgangers gedwongen tot een omweg door hen te doen geloven dat er een doorgang was, ’s avonds gebeurde hetzelfde door hen het tegengestelde te doen geloven.

Kennelijk gaat mijn stadsbestuur ervan uit dat zachte weggebruikers goedgelovige naïevelingen zijn.

Ook dat heb ik willen ontkrachten met mijn statement.

Wat het evangelie volgens Mattheüs ons leert over parkeerplaatsen

smartnososmart

Smart or not so smart?

Wist je dat er in onze maatschappij een legale manier bestaat om publiek domein te privatiseren zonder dat daar enige procedure voor nodig is?

Trouwe bezoekers van deze duistere uithoek van het worldwideweb roepen nu natuurlijk in koor: ‘Door een auto te kopen!’ En ze hebben nog gelijk ook. Om het autoregime niet in de soep te laten lopen, hebben we voor elke auto minstens drie parkeerplaatsen nodig. In de praktijk komt dat meestal neer op “één auto kopen, drie plaatsen gratis”. Want we rekenen het tot de plichten van de overheid om ervoor te zorgen dat we onze aanwinst altijd weg gestouwd krijgen. En wat er ook beweerd wordt: parkeren is op de meeste plaatsen nog altijd gratis.

Om te begrijpen dat dit niet helemaal onlogisch is, volstaat het om het woord ‘auto’ in de bovenstaande zinnen te vervangen door pakweg ‘salon’ of ‘bubbelbad’. We vinden deze gang van zaken dan ook niet altijd en overal even vanzelfsprekend. In het Zwitserse Graubunden bijvoorbeeld, hielden ze tot 1925 de auto tegen, precies om de privatisering van de publieke ruimte tegen te gaan. En in Japan moet je vandaag eerst bewijzen dat je over een stalplaats beschikt om überhaupt een auto te mogen aanschaffen.

Maar bij ons is het dus anders. Hier schept autobezit geen plichten, wel rechten. In veel steden en gemeenten is het recht op autoruimte geofficialiseerd met de bewonerskaartregeling. Wie een auto heeft, krijgt een bewonerskaart. Meestal gratis, soms voor een habbekrats. Wie geen auto heeft, krijgt… niets. Als je het mij vraagt is het één van de meest cassante voorbeelden van het Mattheüseffect, zo genoemd naar een vers in de parabel over de talenten: “Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.”

Hoera voor de autobezitter, want hij heeft recht op een plek voor de deur. Pech voor de autoloze, want hem wordt de ruimte voor zijn deur ontnomen.

Of wacht. Ik overdrijf. Ik moet nuanceren. Soms wordt ook hier getornd aan de vanzelfsprekendheid van het recht op autoruimte. Wanneer een huis wordt gebouwd, verplicht de overheid de bouwheer vaak om te voorzien in een garage, carport of  stalplaats. Eind goed, al goed? Nou nee, want de overheid maakt geen onderscheid tussen autobezitters en autolozen. Gevolg: de autoloze moet investeren in iets wat hij niet nodig heeft. Zo wordt de drempel voor het verwerven van een eigen woning opgetrokken met 25 tot 30.000 euro. Voor sommige mensen is dat het verschil tussen ‘een huis kunnen kopen ‘ en ‘geen huis kunnen kopen’.

Zo’n garage heeft overigens nog een ander pervers effect. Doordat de inrit altijd moet worden vrijgehouden, wordt die de facto onbruikbaar voor anderen. Op die manier vertaalt het beslag op private ruimte zich toch nog in de feitelijke toeëigening van publieke ruimte.

Onrechtvaardig? Wees gerust, het kan nog onrechtvaardiger. Wat had je ervan gedacht om, bijvoorbeeld tijdens je vakantie of overdag, wanneer je toch niet thuis bent, de ruimte voor ‘jouw’ inrit te verhuren? Noem het gerust het gouden ei van Columbus: geld verdienen door iets te verhuren wat niet van jou is, maar van de gemeenschap.

Absurd? Niet zo absurd dat er geen steden en gemeenten zouden zijn die overwegen om het binnenkort officieel mogelijk te maken. Geef toe, die Mattheüs wist verdomd goed wat hij schreef, lang voordat er auto’s waren.

Altijd een beetje afgrijzen

treinlandschapje

Zoek de trein…

Dat is het leuke aan fietsfiles: je kunt praten met je medefilemensen. Vanmorgen nog debiteerde ik, staande naast een oude schoolmakker/nieuwe schooldirecteur-op-de- fiets dat de Ijzeren Wet van de Spoorwegen weer dreigde toe te slaan: als ik vertraging heb, dan heeft de trein dat niet. En vice versa.

Maar neen, vandaag leed de ijzeren wet aan metaalmoeheid. Toen ik het station binnenstormde, bleek ook mijn trein aan de late kant. Veertien minuten vertraging, zeiden scherm en luidsprekers (terwijl de ‘I know nothing’-Infrabelman mij vriendelijk toeknikte vanachter zijn bureau). Over een verklaring of een oorzaak werd natuurlijk niet gerept, dat zijn ook onze zaken niet en dus besloot ik samen met een vlucht anderen het zekere voor het onzekere te nemen. We namen alvast de trein naar Lier. Lier, moet u weten, is een stadje dat zich op de lijn Herentals-Antwerpen bevindt en dat sowieso op het traject Herentals-Antwerpen ligt.

Weggedoken in het nieuws over dingen die politici al dan niet gezegd zouden hebben, werd ik verrast door de treinbegeleider. Verrast, want als het treinverkeer in de knoop ligt hebben treinbegeleiders meestal de reflex om zich in hun hokje te verschansen. Een zekere drang tot lijfsbehoud moet je ook deze mensen gunnen.

De man maaide met mijn abonnement vakkundig voorbij zijn apparaat en grijnsde: “Je zit op de verkeerde trein.” Ik stelde hem gerust: “Ik weet het, ik stap over in Lier. Onze trein had vertraging.”

’s Mans grijns verbreedde: “Kan niet. Je moet de kortste weg nemen. Kijk maar: hij geeft rood aan.” Hij tikte op z’n apparaatje. “Maar dit is de kortste weg,” zei ik, “er is geen kortere.” “Volgens het systeem mag het niet,” argumenteerde de man op een toon alsof daarmee de discussie beslecht was.

Maar dan kennen ze mij nog niet. Dus stak ik een klein maar boos betoogje af over de absurde regeltjes van de NMBS, waarop de treinbegeleider zijn joker inzette: “Ik reken toch geen boete aan? Ik zou het kunnen doen, maar ik doe het niet.” Voorwaar ik zeg u, mijn trein had een kwartier vertraging, ik ben creatief en zoek zonder morren een oplossing, ik krijg op mijn donder omdat ik niet de kortste weg heb genomen (terwijl er geen kortere is) en die man verwachtte van mij deemoedige dankbaarheid.

In de plaats kreeg hij van mij een klein preekje over verantwoordelijkheid, klantvriendelijkheid, redenen om te staken en nog wel wat. Als ik Luk Van Biesen heette, ik zou sommige onderdelen ervan achteraf staalhard ontkennen.

Een andere reiziger voegde nog iets toe en dat was dat. Even later stapten we in Lier over op een trein die er nog wat vertraging bovenop deed. Geen ramp, zo had ik de tijd om mijn verontwaardiging te vertwitteren. Een reactie van de NMBS liet niet lang op zich wachten: “als de routeplanner het voorstelt, is dit normaal gezien toegestaan”. Even later gevolgd door wat vaderlijke raad gespreid over enkele tweets: “De treinbegeleider kent niet alle vertragingen van de andere treinen, dus aarzel niet om het hem/haar te tonen in de app. Zo weet hij welk traject je neemt, en voorkom je misverstanden.”

Kijk, dit is nu de NMBS ten voeten uit.

Eén: het gebruik van een nieuw ‘sociaal medium’ als Twitter verwarren met klantvriendelijkheid. Beste NMBS, het is niet omdat wij snel een reactie krijgen dat wij ook tevreden zijn.

Twee: de absurde consequenties van de eigen regeltjes op geen enkel moment in vraag stellen. In dit geval: het verbod om onderweg in- en uit te stappen. (Wie dat wél wil doen moet voor aankoop van abonnement of biljet een ‘VIA’-station aanduiden).

Drie: het enerzijds doodnormaal vinden dat het eigen personeel niet op de hoogte is van het wel en wee op het eigen net, maar anderzijds wél van de reizigers (jonge en oude, arme en rijke, gewoonte- en gelegenheidsreizigers) verwachten dat die allemaal ‘digitaal’ zijn.

Toen moest de kroon op het werk nog komen. Eenmaal uitgestapt in Berchem kreeg ik door een lief meisje een glossy NMBS-folder toegestopt over ‘Niet alledaagse dingen op je dagelijks traject’ (sic).

Ik had zin om heel, heel, héél luid te schreeuwen: “Waarom mogen wij dan niet uitstappen!!!?” Maar er stonden para’s in de gang.