RSS feed

Categorie archief: Geen categorie

Buiten hijgt het land

Buiten hijgt het land

gehavend rolt het

zichzelf voorbij

groeiend op weg naar minder

Zonder iets te zeggen

nemen we afscheid

van landschappen, de horizon

zondagen, het verschil tussen de dagen

seizoenen, de sterren en de duisternis

stilte

adembare lucht

regen-, grond- en drinkwater

vissen, vogels, insecten

reptielen, amfibieën, zoogdieren

vals verwelkomde wolven

wat ze ook zeggen

onverdoofd slachten mag nog steeds

Monddood gemaskerd

is onze glimlach nietszeggend

ongezien en onbegrepen

Een stomme film kan nu eenmaal

niet gelipt

Een fade out en dan het finale einde

niet eens een eindgeneriek om

alle daders te bedanken

aleen de laconieke mededeling:

‘That’s all folks’

Intussen doen de beurzen het

gelukkig prima

De mug en de olifant

Zondag 27 september 2020. Bijna 500 dagen na de verkiezingen. Een nieuwe federale regering is er nog niet, laat staan dat er een regeerakkoord is. Maar de oppositie lijkt al perfect te weten wat de nog niet gevormde regering in zijn nog niet afgesproken regeerakkoord zal opnemen. Daartegen voert ze al volop oppositie.

De tijd dat oppositie voeren vooral met inhoudelijke argumenten gebeurde, ligt al eventjes achter ons. Argumenten zijn zelden mediageniek. Je oogst er dus niet altijd veel media-aandacht mee – niet in de traditionele media en al helemaal niet in de sociale media.

Maar daar hebben we dus wat op gevonden. We voeren de parlementaire oppositie nu bij voorkeur buiten het parlement. Met een manifestatie bijvoorbeeld.

Individuen die zich kwaad maken, maken zich groter dan ze zijn: ze rechten hun rug, laten hun spierballen rollen en zetten een hoge borst en een grote mond op. “Kom dan, als je durft!” Groepen mensen doen hetzelfde. Om met meer te lijken dan ze zijn, lopen ze wat verder uit elkaar en ze bedienen zich van wat eenvoudige hulpmiddelen: spandoeken, pancartes, vlaggen en ballonnen.

De tijd dat politieke partijen massa-organisaties waren, ligt echter ook al eventjes achter ons. De klassieke truken helpen dus niet meer.

Maar ook daar hebben we iets op gevonden.

Een betoging met echte mensen, enkele jaren geleden (Brussel)
De auto’s deden toen nog niet mee

Zelfs als fanatieke republikein kan je tegenwoordig de hulp inroepen van Koning Auto.

De auto maakt van een mens met normale afmetingen meteen iets wat vele malen breder, langer en dus zichtbaarder is. De door zo één mens ingenomen ruimte gaat dan plots met een factor 15 omhoog. Stilstaand, wel te verstaan. Laat zo’n auto rijden en de ingenomen ruimte wordt nog eens vele malen vermenigvuldigd. Rijdend aan 50km/u neemt één auto zo’n 80m2 in. Om die te vullen heb je bij een ‘normale’ betoging al heel wat mensen nodig.

Zo slaagde extreemrechts er vandaag in om met weinig mensen toch de indruk van een grote betoging te geven. De mug werd een olifant.

En de media? Ze trapten er met twee voeten in.

(C)lockdown

Geplaatst op

Daar zitten we dan. Aan de rand van een nieuwe lockdown, al hoedt iedereen zich ervoor het zo te noemen. Een Clockdown dan maar? Vanaf morgen kennen we in deze provincie een avondklok.

De jongste jaren hield ik er al ergens rekening mee dat ik het fenomeen nog zou beleven. Maar zo snel had ik het niet verwacht.

De rechtvaardiging ervan is mij ook niet geheel duidelijk. Vermijden dat mensen na sluiting van de cafés feestjes bouwen op het publiek domein?

Zeker buiten de Grote Stad lijkt het me dan een disproportionele maatregel. En een selectieve, gezien intussen de vliegtuigen op de luchthaven van Deurne ongestoord storend mogen aan- en afvliegen.

Maar ik bekijk het van de zonnige kant (te meer daar die van de maan ons voortaan ontzegd wordt).

Wat mij betreft is met deze clockdown het belangrijkste argument tegen een veralgemening van het alcoholslot definitief onderuit gehaald – te meer daar dat argument gewoonlijk uit de hoek kwam van waar nu die avondklok is gekomen.

Wat dat argument was? Dat door een veralgemeend alcoholslot “iedereen wordt gestraft omdat enkelen zich niet aan de regels houden”.

Sowieso was dat een beetje met de haren getrokken. Bij een avondklok wordt inderdaad iedereen gestraft (want beperkt in zijn bewegingsvrijheid), terwijl bij een veralgemeend alcoholslot de nuchtere chauffeur zijn gewone gangetje kan gaan. Niks straf, wel een beloning: meer verkeersveiligheid en dus minder slachtoffers.

Maar kennelijk is de ene pandemie de andere niet. Anders konden provinciegouverneurs in wier provincie er opmerkelijk veel verkeersslachtoffers vallen (en laat de Provincie Antwerpen nu toevallig in dat geval zijn) zomaar een alcoholslot opleggen of, ik zeg maar wat, horecazaken sluiten die zich niet aan de wet op de beteugeling van de dronkenschap houden.

Beestenboel

Geplaatst op

Onlangs kwam ik dit sympathieke initiatief tegen – het residu van een sensibiliseringscampagne van vorig jaar. Doel was automobilisten te sensibiliseren om meer ruimte te gunnen aan de fietser.

De stad Lier verdeelde fiets-aanhangkaartjes met dit opschrift:

Lierenaars dragen met trots hun geuzennaam ‘schapenkoppen’. Maar uilen zijn het niet. Ze beseffen dat mobiliteitsbeleid in essentie een strijd om de ruimte is.

Alleen: waarom is die fietser een olifant?

Als het gaat om ruimtebeslag, wie is dan eigenlijk écht de olifant?

En tot slot: is het niet een beetje ironisch dat een fietser ‘bedankt voor de ruimte’, maar zich wel moet tevreden stellen met een verlichtingspaal als fietsenstalling?

Misschien was een arm schaap als afbeelding toch toepasselijker geweest.

Kijkenzeiken

Geplaatst op

We weten het intussen. Er is kijken. En er is kijken kijken.

Als deze mobiliteitsmens in een ‘vreemde’ stad is, doet hij meestal het laatste. Dan ontsnapt niets aan zijn aandacht. Of toch niet veel.

Bij het oversteken van een kruispunt in het Nederlandse Tilburg viel mij dus iets vreemds op. Of verbeeldde ik mij alleen maar dat dit groene Ampelmännchen een mandje droeg?

Kruikenpisser Tilburg (6)

Ik besloot “het rood” af te wachten. En kijk (kijk), er verscheen een nieuw mannetje waarmee ook iets aan de hand was.

Kruikenpisser Tilburg (7)

“Iets met een draadje,” oordeelde mijn echtgenote.

“Nee, het mannetje plast in het mandje.” betoogde ik.

Mijn eega mompelde iets over een ziek brein.

We keken (keken). Eén cyclus. Nog een cyclus. Allebei bleven we bij ons standpunt.

Voor je het weet wordt zelfs een kruispunt een doodlopend straatje.

Toen keken (keken) we eindelijk op de paal. En zie (zie). Voor één keer had ik gelijk.

Kruikenpisser Tilburg (12)

Vrij vertaald: “Niet zeiken, maar kijken”. Een verkeerseducatieve boodschap, voorwaar.

Toen keken (keken) we nog eens goed. En, jawel hoor, er was een nog diepere boodschap. Die werd ons verklapt door nog een extra sticker.

De kunstenares van dienst, Marieke Vromans, bleek met deze ‘installatie’ in te spelen op de geuzennaam van de Tilburgers: “kruikenzeikers”. Want het mandje bleek eigenlijk een kruikje. Toen de Noord-Brabantse stad nog een textielstad was, gebruikte men urine voor bepaalde bewerkingen van de wol. En dus werden de arbeiders verondersteld hun gele lichaamsvocht netjes mee naar het werk te brengen. In een kruikje. Tilburg moet toen vol met Mannekes Pis hebben gelopen.

Dat is ook een beetje de ambitie van de Marieke Vromans: de inwoners van Tilburg die ook een ‘aangepast’ verkeerslicht in hun wijk willen, kunnen daarvoor een aanvraag doen. Volgens het alwetende internet zijn er intussen al zo’n elf.

Mooi. Maar mogen we toch een suggestie ter verbetering doen? (Geef toe: anders zouden wij onszelf niet zijn)

Laat bij de volgende kruispunten dat mannetje effectief zijn kruikje vullen. Dan kunnen wachtende voetgangers de resterende wachttijd er gewoon van aflezen. Van een wachtverzachter gesproken.

 

Addendum bij een studiereis

Ik schrijf deze regels na thuiskomst van een studiereis naar Nederland met een meute studenten verkeerskunde, experts en ander tuig van de richel. De afgelopen dagen verplaatsten we ons met een Van Hool op diesel die tussen de bestemmingen in soms urenlang bleef draaien voor de airco. Daarmee zette onze chauffeur alle modelberekeningen over CO2- en fijnstofuitstoot feilloos te kakken. Maar eerlijk gezegd vergat ik ons reisgezelschap op dit leermoment te wijzen. Het was niet de enige gemiste kans van deze docent.

Zo skipten we ook systematisch het onderweg zijn, alsof het geen deel was van de studiereis en alsof het leren pas kon beginnen als we in Nijmegen, Zwolle, Utrecht of Houten waren gearriveerd.

Onderweg

Daarmee misten we, zo realiseer ik me achteraf, een essentieel deel van de Nederlandse realiteit. Niet Nederland Fietsland, maar Nederland Autoland. Het land van de 130km/u als maximumlimiet en de 50 extra doden per jaar die daar bij horen. Het genadeloos door lijnvormige infrastructuur geroosterde land, gered van de zee maar geofferd aan door de overheid gesubsidieerde, overmaatse hybrides die rijen dik aanschuiven tussen geluidsschermen: ’s avonds in de richting van de eenheidsworst van de Vinexwijken, ’s ochtends naar de bedrijven die in Mondriaankleuren of van de theepot gerukte architectuur hun zichtlocaties proberen te laten renderen.

Thuisgekomen besef ik dat we ook hadden moeten kijken naar de schil van lelijkheid waar we, niet anders dan in Vlaanderen, Frankrijk of Duitsland, doorheen moesten om de steden te bereiken: reclameborden, showrooms, tankstations, parkeerterreinen, allerhande dozen met spul erin voor de bollenwinkel van Bol.com.

Ook in Nederland wordt de schoonheid nog al te vaak gereserveerd voor de stadscentra. Misschien komt het daardoor dat we ertussen spontaan onze ogen dichtdoen.

 

PS. Ter geruststelling van de Nederlandse lezers: ter compensatie schreef ik intussen ook een column voor ‘De Verkeersspecialist’ van mei waarin ik de Nederlandse steden, ‘Nederland Fietsland’, bewierook.

The times, they’re a changin’

Wel ja, laat ons er maar eens een quote van een Nobelprijswinnaar tegenaan gooien. Het zijn donkere dagen en dus zijn sommigen onder ons misschien wel toe aan een optimistische noot.

En zoals geweten: als de nood het hoogst is, is die noot nabij. Ik zorgde ervoor in De Standaard van dit weekend onder de titel ‘Er zit beweging in mobiliteit‘.

Bottom line van mijn bijdrage: onze relatie met de auto is de jongste tijd geëvolueerd van ‘getrouwd’ naar ‘het is ingewikkeld’ en almaar meer tekenen wijzen erop dat alvast het discours over mobiliteit fundamenteel verandert. Of hierna ook de praktijk zal veranderen, dat wordt de spannende inzet van 2018.

Luc Vanheerentals-001

Het recent verschenen boek van Luc Vanheerentals ’50 ways to leave your car’ sluit daarbij naadloos aan. Tussen het voorwoordje van ondergetekende en een magistraal rond de hete brij dansende uitleiding van Rik Torfs vinden de lezers 100 getuigenissen van ‘early refusers’: mensen die in praktijk brengen wat niet zo lang geleden nog systematisch weggezet werd als ‘ondenkbaar’ en leven zonder (eigen) auto.

Luc Vanheerentals doet er nog een pak cijfers, informatie en een rijke bronvermelding bovenop om aan te tonen dat Koning Auto ons, helaas soms ook letterlijk, stukken van mensen kost maar dat er steeds meer en betere alternatieven zijn.

Geen lectuur om in één ruk uit te lezen, wél een aanrader voor wie wat stof tot nadenken onder z’n kerstboom wil hebben. Lees de rest van dit bericht

Kunnen alleen scholen lessen trekken?

Op 22 april zal het exact twee maanden geleden zijn dat de zesjarige Yamen als laatste van een groepje voetgangers overstak op het zebrapad voor zijn school. Hij deed dat met zijn fietsje aan de hand, zoals het hoort. Toch haalde hij het niet. Hij kwam, zoals dat dan eufemistisch heet, ‘onder de wielen van een vrachtwagen terecht’.

Is er sindsdien iets veranderd? Ja en nee.

Ja: de school zet opnieuw Gemachtigd Opzichters in. Het betreft leerkrachten die een korte verkeersopleiding volgden en ‘gemachtigd’ zijn om kinderen te helpen bij het oversteken, lees: af en toe het verkeer stil te leggen. De eerste weken gebeurde dat nog met assistentie van de politie, wat niet kon verhinderen dat de leerkrachten vaak de schiet- of beter schimp- en scheldschijf waren van ongeduldige weggebruikers. Je zou voor minder het geloof in de mensheid verliezen.

Wie blijkbaar ook zijn verantwoordelijkheid nam, was de stad Brugge: die pakte uit met een tienpuntenplan rond infrastructuur, onderwijs en controle. Opvallendste maatregelen daarin: een tonnagebeperking van vijf ton in woongebieden en schoolomgevingen en een betere zichtbaarheid van de oversteekplaatsen. Ik baseer mij noodgedwongen op enkele krantenartikels en een bericht op de redactie.be, want op de website van de stad Brugge is er van het tienpuntenplan geen spoor terug te vinden: daar wordt alleen gewag van gemaakt dat de subsidie voor schoolprojecten rond verkeersveiligheid en duurzaamheid dit jaar met 50.000 euro wordt opgetrokken. Afwachten dus of de andere maatregelen meer worden dan aankondigingspolitiek.

Goede punten dus voor de school, die een concreet initiatief nam, en voor de stad, die concrete initiatieven aankondigde en geld vrijmaakte om zo’n initiatieven te steunen.

Wie niet zijn verantwoordelijkheid nam, is de wat-we-zelf-doen-doen-we-beter-overheid: het Vlaams Gewest, de wegbeheerder van de Gistelsesteenweg waarop het drama zich afspeelde. Het meest concrete dat uit die hoek werd vernomen is de aankondiging dat de problematiek van vrachtwagens in dorpskernen en schoolomgevingen wordt bestudeerd. Wat in dit geval niets anders is dan schaamteloos uitstelgedrag, want alle noodzakelijke feiten en cijfers om maatregelen te nemen liggen op tafel.

Maar er is meer. Naar verluidt werd aan het Vlaams Gewest gevraagd de oversteekplaats voor de school te beveiligen met een verkeerslicht met drukknoppen. Voetgangers en fietsers zouden dan ‘groen op aanvraag’ kunnen krijgen. Maar de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) weigerde met haar onnavolgbare logica: daarvoor zijn er te weinig oversteekbewegingen. Zachte weggebruikers hebben pas rechten wanneer ze met voldoende grote aantallen zijn. Als ze slechts met weinig zijn, mogen ze in Vlaanderen alleen hopen op de voorzienigheid.

Overigens is het kenschetsend hoe AWV bij de afweging van de wenselijkheid van het plaatsen van verkeerslichten weggebruikers nog altijd worden omgerekend naar personenwagens – vermoedelijk omdat sommige ingenieurs alleen maar in die eenheid kunnen denken. Het ‘voorruitperspectief’ domineert in 2017 nog altijd. In het Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten staat het zo: “Het al dan niet plaatsen van verkeerslichten op een kruispunt hangt meestal af van de waargenomen intensiteiten en ongevallen (Sic. Blijkbaar was één ongeval in Brugge St.-Andries niet voldoende – dakp). In de richtlijnen van de Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen (bijlage bij dienstorder A266 van 01-10-1991) is terug te vinden of het plaatsen van verkeerslichten uit het oogpunt van intensiteit/capaciteit wenselijk of aangewezen is. Eenvoudigheidshalve wordt in dat dienstorder elk zwaar voertuig gelijkwaardig genomen aan twee personenwagens. Een (brom)fietser wordt gelijkwaardig gesteld met een halve personenwagen (Sic. Een (brom)fietser is met andere woorden niet gelijkwaardig: hij is voor AWV de helft van een auto waard – dakp) en een voetganger met één personenwagen. Op die manier bekomt men personenwageneenheden (pwe). Rechtsafslaande fietsers die op het kruispunt de beschikking hebben over een fietspad worden niet in rekening gebracht voor de berekening van pwe per uur.” 

Van wie we zo mogelijk nog minder mochten vernemen, is van de federale overheid. Minister Bellot bestaat naar men zegt wel degelijk – er zijn mensen die hem al eens hebben gezien – maar alvast voorlopig kan dat niet worden gezegd van het federale mobiliteitsbeleid. Ik kan mij in ieder geval niet direct een recente maatregel voor de geest halen. Nochtans is ook de federale overheid hier wel degelijk betrokken, al was het maar omdat de Brugse tragedie ook enige inconsistenties in de regelgeving rond Gemachtigd Opzichters aan het licht bracht.

Gemachtigd opzichters Nederland Delft (3)

Wat het omkeren van het voorruitperspectief in de praktijk kan betekenen: een drukke fietsroute die voorrang geniet op het autoverkeer en door de aannemer aangestelde verkeersbegeleiders die de auto’s ‘overzetten’.

Mocht de minister wakker worden, kan hij misschien eens zijn licht opsteken in Nederland. Ik zag er vorige week een soort van Gemachtigd Opzichters aan het werk op een omleidingsroute: geen onbetaalde of voor een aalmoes werkende vrijwilligers, wel mensen die aangesteld waren door de aannemer van de wegenwerken. Een praktijk die naar verluidt heel courant is bij onze Noorderburen. Als die ook bij ons zou zijn toegepast, dan was het drama van dit weekend in Leuven – fietser onder een vrachtwagen ter hoogte van wegenwerken die bij de politie naar eigen zeggen bekend stond als een ‘probleemplek’ –  wellicht niet hoeven gebeuren. Wat andermaal pijnlijk aantoont: verkeersongevallen zijn geen kwestie van ‘geluk’ of ‘ongeluk’, ze zijn de consequentie van politieke en maatschappelijke keuzes die we maken.

Tussentijdse conclusie: de school nam haar verantwoordelijkheid, de stad belooft de hare te zullen nemen, het Gewest stelt uit en volhardt in een voorbijgestreefd autoparadigma waarin doorstroming het haalt van veiligheid en de federale overheid schittert in afwezigheid. Wat de vraag opwerpt: kunnen alleen scholen écht lessen trekken?

—————————————————————

ZebrapadBrugge Naschrift 22/4: ik word er op gewezen dat wegbeheerder AWV recent toch een bijsturing heeft doorgevoerd. De zebra’s aan de school werden asymmetrisch verlengd. In combinatie met hekjes die de voetgangers geleiden wordt hiermee komaf gemaakt met de dodehoek vooraan, op voorwaarde dat chauffeurs effectief voor de strepen stoppen. Dus AWV, waar wachten jullie op om de les die jullie dan toch getrokken hebben uit te breiden naar minstens alle andere oversteekplaatsen ter hoogte van scholen aan Gewestwegen? En zet dit nieuwe inzicht meteen ook in jullie ‘dienstorders’. Noem ze misschien ‘Yamen-strepen’, als eerbetoon, maar ook om degenen die later beslissen over het al of niet toepassen van de richtlijn te herinneren aan het verschrikkelijke waarom. (foto: Tom Peeters)

Puur

Geplaatst op

IMG_0462Het zou wel eens een wet kunnen zijn: hoe minder publiciteit zegt over het product dat ze aanprijst, hoe meer ze over de visie van de adverteerder onthult.

Neem nu deze voor de nieuwe Mazda CX-3: ‘De stad is zijn showroom’. Kennelijk is het vermeend statusverhogende karakter van het nieuwe model een belangrijker argument dan praktische, ecologische of veiligheidsoverwegingen. Een auto dient immers in de eerste plaats om je te verplaatsen op de sociale ladder en pas in tweede orde om je van A naar B te verplaatsen.

Daarvoor zijn natuurlijk ogen nodig. De ogen van anderen meer bepaald. Je bent wie de anderen denken dat je bent. En waar vinden we die ogen? In de stad. Vandaar: ‘De stad is zijn showroom.’ Tot daar de logica en de consistentie.

Kijken we nu naar de afgebeelde showroom. Behalve troosteloos grijs is ze vooral leeg en verlaten. Het is er één zonder mensen, zonder publiek, zonder ogen. Een showroom dus die haar doel hopeloos voorbij schiet.

Kon ook niet anders. Een auto in een stad met fietsers en voetgangers had onnatuurlijk aangevoeld. Dan was duidelijk geworden hoe die auto in zo’n omgeving een Fremdkörper is dat als statussymbool weliswaar gedijt bij veel publiek, maar er ook en vooral door wordt geremd. De showroom moest er dus één zijn zonder voetgangers, fietsers en bewoners. En uiteraard ook zonder parkeerproblemen en files. Zonder andere auto’s dus, want de grootste vijand van de auto is de auto zelf: anders dan bijvoorbeeld een smartphone die met elke bijkomende gebruiker weer een beetje praktischer wordt (want bereik en bereikbaarheid worden groter), wordt met elke bijkomende auto elke andere auto minder bruikbaar (want bereik en bereikbaarheid worden kleiner).

O zoete ironie dat uitgerekend autopubliciteit vandaag de dag de beste illustratie is geworden van de beperkingen van de auto.

Noem het ongewilde zelfkritiek. Of autokritiek in zijn puurste vorm.

Ik verdrink

Geplaatst op

Lieve lezers,

Ik schrijf dit stukje met veel schroom, want ik ben bang dat het verkeerd zal worden begrepen. Of uitgelegd. Als een bewijs van hovaardij of arrogantie bijvoorbeeld.

De voorbije dagen kreeg mijn verontwaardiging over het perverse effect van rekeningrijden voor vrachtwagens plots een megafoon voorgezet. Mijn boodschap kreeg aandacht in de sociale media, in de krant, op de radio en op de televisie. Dat is fijn, daar moet ik niet flauw over doen: het is dat wat ik wil. Dat de boodschap gehoord wordt en opgepikt en dat mijn verontwaardiging een verandering ten goede in beweging zet.

Maar niet alleen de boodschap kreeg aandacht. Ook ik kreeg er. En dat heb ik geweten. Als er al een gevaar bestond dat ik naast mijn schoenen zou gaan lopen, dan volstond het om pakweg het lezersforum van Het Nieuwsblad even door te nemen. Een kamergeleerde ben ik, en mocht dat klinken als een compliment: het betekent kennelijk dat ik rijp ben om te worden opgesloten. Met boeken, mag ik dan hopen. Daarnaast, leert deze leerrijke lectuur, ben ik nog veel meer. Maar expert in geen geval. Nu ja, ook daar kan ik mee leven – ik gaf het al enigszins profetisch aan in mijn bescheiden bijdrage aan de tentoonstelling ‘Buiten de context’ die volgende week in Harelbeke de deuren opent. Die eindigt zo: “Want wie ben ik tenslotte? Een mobiliteitsexpert die het ook niet weet. En zelfs dat niet.”

Ik verdrink

Dat brengt mij naadloos tot die vele andere reacties: lovende, bemoedigende, hartverwarmende, maar ook reacties waaruit een zekere verwachting spreekt: mensen die her en der in Vlaanderen en Nederland al jaren een strijd voeren voor meer verkeersveiligheid en die soms veel, te veel hoop op mij gevestigd hebben.

Het staat als een paal boven water dat ik die mensen teleur zal stellen. Bij gebrek aan tijd, om te beginnen. Het is mij onmogelijk om aan alle vragen de aandacht te geven die ze verdienen, laat staan ze degelijk te beantwoorden en verder op te volgen. De vragen komen, zo lijkt het wel, langs alle gaten en kieren: via Messenger, Twitter, LinkedIn, email, sms, de telefoon en zélfs met de goede oude Post. Bij voorbaat mijn excuses, beste mensen, als het even wachten is op een antwoordje. Of als dat antwoordje nooit komt: ik verdrink een beetje en dat betekent dat een mens al eens iets uit het oog verliest.

Stuur me gerust een herinneringetje – deze drenkeling is niet gespeend van enig masochisme. Maar dan nog is de kans reëel dat ik u teleurstel. Omdat het antwoord dat ik zal geven niet het verhoopte is: te beknopt, onvolledig, naast de kwestie of zelfs gewoon fout. Ook daarvoor al mijn verontschuldigingen- het liefst zou ik voor jullie allemaal de held in het verhaal zijn, degene die uit het niets verschijnt wanneer de nood het hoogst is en die vlotjes een geniale strategie of sublieme oplossing uit zijn mouw schudt. Helaas, dat is te hoog gegrepen. U zult het moeten doen met deze man van vlees en bloed met een hoekje af en met te weinig tijd en, laat ik ook dat maar ruiterlijk toegeven, vaak te weinig kennis.

Wat niet wegneemt dat ik mijn best zal doen.

Intussen wens ik alle mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een betere mobiliteit en meer verkeersveiligheid heel veel moed en doorzettingsvermogen toe. We zijn met meer dan we soms denken.

Hartelijk,

Kris