RSS feed

Opgejaagd op het jaagpad


Blijkbaar zijn er recent enkele aanrijdingen geweest tussen wielertoeristen enerzijds en ‘gewone’ fietsers anderzijds. Dat zal geen enkele fietser echt verwonderen. Ze zijn wijd en zijd berucht, deze gestroomlijnde reclameborden in lycra, nylon en zeem die besparen op een bel om hun carbonkader af te betalen en die ervan overtuigd zijn te beschikken over de Gave van Mozes, waardoor het verkeer bij hun aankomst automatisch tot stilstand komt en in tweeën splijt.

Er is dus wel degelijk een probleem en dat wordt zelfs erkend door de Vlaamse Wielrijdersbond. Mooi.

Maar dan. Heel wat van de (bijna)ongevallen blijken zich voor te doen op jaagpaden en dus is ‘Waterwegen en Zeekanaal’ betrokken partij. Dit externe agentschap van de Vlaamse overheid beheert onze waterwegen en tegen heug en meug ook de jaagpaden die er langs liggen. Voor het agentschap zijn dat dienstwegen: interessant voor het onderhoud van de waterwegen en af en toe nuttig voor de watergebonden industrie. Fietsers worden er met andere woorden alleen maar op gedoogd. Zoals een vertegenwoordiger van het agentschap me, naar aanleiding van een klacht over een met zand en kiezels onberijdbaar geworden jaagpad, ooit letterlijk zei: “Fietsers mogen van geluk spreken dat ze van die paden gebruik mogen maken.” Case closed.

Hier staan we dus nog mijlenver van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid dat denkt vanuit netwerken. Hier wordt nog 19e eeuws gedacht vanuit bevoegdheidsdomeinen en territoria.

En dan kan het gebeuren dat, wanneer er zich een probleem voordoet, een ingenieur van het agentschap zich een paragraaf uit het Scheepvaartreglement (!) van 1935 herinnert die stelt dat er op jaagpaden niet sneller dan 30km/u mag worden gefietst. “Dat weten nog altijd te weinig mensen,” aldus de ingenieur. En dus komt er binnenkort een informatiecampagne om hen dat diets te maken.

Helaas blijft het daar niet bij: men overweegt ook om meer fietssluizen (hé, er is dus toch een link met de scheepvaart) te plaatsen zodat fietsers wel moeten afremmen.

Suggestie: kan iemand eens inventariseren hoeveel ongevallen er jaarlijks gebeuren met paaltjes en andere obstakels op fietspaden? En zich dan eens afvragen of het medicijn niet erger is dan de kwaal?

Overigens worden met fietssluizen àlle fietsers afgeremd, niet alleen de snelheidsduivels. Alle fietsers moeten dus telkens weer vanuit stilstaande start zichzelf op eigen kracht in gang trappen. Vermoeiend en niet direct strokend met een beleid dat op andere momenten beweert het fietsen op iets langere afstanden te willen aanmoedigen. Als die ‘poortjes’ een beetje effectief willen zijn, moeten ze trouwens zo dicht bij elkaar gezet worden dat ze een ware nachtmerrie zijn voor tandems, fietskarren, bakfietsen of de nieuwe lichtgewichtvoertuigen die stilaan hun opwachting maken (en waarvan in 1935 nog geen sprake was).

Funest dus voor de gewone fietsers (die meer en meer gebruik maken van ‘ongewone’ voertuigen), maar helemaal voor de wielertoeristen. “Wie als sportfietser tussen het dagelijkse verkeer gaat trainen, riskeert telkens weer overhoop gereden te worden,” klinkt het letterlijk. Jaagpaden zijn dus “echt wel nodig” voor de wielertoeristen. En dus komt de Bond met een tegenvoorstel: “Geef de jaagpaden in het weekend aan de recreatieve fietsers en in de week aan de wielertoeristen.”

Slik. Dit is op meer dan één manier een vreemde wijze van denken. Bekijken we even welke merkwaardige aannames eraan ten grondslag liggen:

– wielertoerisme is geen recreatie

– recreatie is uitsluitend een weekendgebeuren en vindt nooit plaats in de week

– en jaagpaden (en bij uitbreiding fietsen) worden alleen maar gebruikt voor recreatieve verplaatsingen. Dus nooit voor pakweg woon-werk- of woon-schoolverplaatsingen.

Misschien moet de Fietsersbond toch eens met de Vlaamse Wielerbond gaan praten…

Wat hier gebeurt is bovendien typisch: fietsers worden stelselmatig verdreven van de gewone wegen (te druk, te gevaarlijk), waardoor het drummen wordt op de alternatieven die nog overblijven (fietswegen, jaagpaden) en waarna zachte weggebruikers tegen elkaar worden uitgespeeld.

Vervolgens wordt één en ander bestreden door mensen die opgeleid zijn om dijken aan te leggen en bruggen te bouwen en van mobiliteitsbeleid geen kaas hebben gegeten. Een maatschappelijk debat blijft achterwege en een politiek al helemaal. Resultaat: het kind wordt met het badwater weggegooid en sluipenderwijs worden er nieuwe, soms gevaarlijke, obstakels opgeworpen op de laatste vrijplaatsen voor fietsers.

Wat zou er dan wel kunnen gebeuren?

– Vandaag blijft de lokale politie vrijwel stelselmatig afwezig van de fietswegen en de jaagpaden. Af en toe zichtbaar aanwezig zijn en de rotte appelen eruit halen zou al veel kunnen oplossen. En in één moeite zou ook het gemotoriseerd verkeer, dat op sommige plaatsen de jaagpaden als ‘snelle binnenweg’ gebruikt, een halt kunnen worden toegeroepen.

– Eindelijk werk maken van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid waarin de jaagpaden een volwaardige plaats krijgen. Dat betekent onder meer dat onderzocht wordt waar aansluitingen beter kunnen en hoe watergebonden bedrijvigheid en fietsverkeer op het jaagpad naast elkaar kunnen bestaan. Allicht houdt dit in dat de jaagpaden niet langer exclusief door Waterwegen en Zeekanaal beheerd zullen worden. En zeker houdt het in dat er eens een debat ten gronde wordt gevoerd over de maatschappelijke rol van jaagpaden.

– Werk maken van meer veiligheid in de rest van het netwerk, o.m. door meer systematische snelheidscontroles, zodat fietsers niet verplicht worden te ‘vluchten’ naar de jaagpaden.

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: www.koortzz.be Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten. Geeft les aan de PXL Hasselt, afdeling Verkeerskunde

Volgende »

 1. Gisteren reed ik met de ligfietsverenigign “Gentse Liggers” nog een tocht langs vele jaagpaden (Schelde, Durme en Dender) en de fietssluizen zijn echt ergerlijke dingen. Ik vermoed dat ze meer gevaar opleveren dan dat ze verkeer afremmen. De Nederlandse Fietsersbond heeft trouwens al wat artikelen (en statistieken) gepubliceerd rond de onveiligheid van paaltjes in allerlei vormen: vooral onveilig zijn ze !
  Op de site van Waterwegen en Zeekanaal vond ik verder nergens een verwijzing naar die snelheidsgrens; blijkbaar nemen de (dames en) heren daar aan dat iedereen de regels wel kent. Die zijn – voor zover ik weet – afhankelijk van de beheerder van de jaagpaden (want geen openbare weg).

  Jammer, want jaagpaden zouden ideale “fietssnelwegen” kunnen zijn voor woonwerkverkeer, dat onze overbezette autowegen zou kunnen ontlasten voor wie de moeite wil doen om de fiets te nemen. Dat lijkt daar inderdaad nog niet doorgedrongen te zijn.

  Like

  Beantwoorden
 2. Nagel op de kop weeral !

  Die fietssluizen zijn een absolute ramp en het is zelfs zo dat ik die fietspaden begin te vermijden. Het fietspad bv op de oude spoorlijn Herentals-Aarschot is daardoor zo’n ergerlijk fietspad geworden …
  Fietsen is er gewoon niet leuk meer.

  En dank u voor de extra info, weer echt allemaal typisch Belgisch !

  Like

  Beantwoorden
  • De fietsluizen op de oude spoorlijn Herentals-Aarschot zijn een must ! Naast het afremmen van snelheidsduivels houden ze ook auto’s tegen. Voor de tijd van de fietssluizen reden er lustig auto’s over. Trouwens, de fietssluizen zijn al voor de helft weg.
   Als de weggebruikers zich niet netjes en gedisciplineerd kunnen gedragen (ook typisch Belgisch) dan moeten zulke “ondingen” dat afdwingen !
   Als de fietsers komen aangereden met een normale snelheid, dan zijn die dingen helemaal niet gevaarlijk.

   Like

   Beantwoorden
   • Gevaarlijk zijn die dingen zeker niet. Voor “gewone” fietsers vormen ze ook weinig problemen. Maar er zijn ook nog fietskarren, tandems, bakfietsen, velomobielen, … voor wie ze soms zelfs een onoverkomelijke hindernis kunnen betekenen.

    Like

   • Koen Uyttenhove

    HET IS GEWOONWEG MISDADIG EN OBSCEEN OM OPSTAKELS OP DE RIJWEG TE WILLEN PLAATSEN!!!

    Hier in Kluisbergen op onze fietsweg naar Oudenaarde staan er op elk kruispunt, ze zijn oorzaak van vele ongevallen, vooral bij gewone fietsers want een racefiets is vele malen wendbaarder om de slalombeweging aan fietssluizen te overleven.
    Na verschillende brieven aan het Gemeentebestuur kreeg ik het antwoord dat ze er in tegenstelling nog willen bijplaatsen eventueel halverwege een lang doorlopend traject tussen twee kruispunten…
    Dagelijk zie ik hoe er mensen tegenaan rijden, er liggen gebroken fietsonderdelen, er hangt bloed aan de sluizen en sommige sluizen zijn zelfs door een aanrijding uit het asfalt gerukt!
    Ook kunnen hulpdiensten onmogelijk bij een slachtoffer, zo hebben ambulanciers ooit iemand te voet moeten evacueren…
    Na een dodelijk ongeval in Utrecht kwam er uiteindelijk een onderzoek naar deze éénzijdige fietsongevallen met als gevolg dat er overal in Nederland duizenden paaltjes verwijdert werden.
    Fietssluizen vind je er niet dat noemen ze daar een Belgenmop!

    Like

 3. Dat “Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk” (koninklijk besluit van 15 oktober 1935) kun je downloaden op http://www.binnenvaart.be/nl/regelgeving/documents/Algemeenreglementderscheepvaartwegenvanhetkoninkrijkvanaf01.01.2007_002.pdf.
  Daarin staat bij Art. 93. Gebruik van het jaagpad:

  4. Rijwielen, met of zonder motor, welke voldoen aan de voorwaarden voorzien in het koninklijk besluit van 1 februari 1934, houdende algemene verordening op de politie van het vervoer en van het verkeer, mogen op de aanhorigheden der bevaarbare waterwegen onder beheer van de Staat rijden, onder de volgende voorwaarden:

  Dan volgen er een aantal voorwaarden, waaronder die 30 km/u. Maar het is belangrijker dat de rijwielen eerst moeten voldoen aan de voorwaarden voorzien in het koninklijk besluit van 1 februari 1934 … Dat is op zijn beurt verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 1934, en zegt in zijn artikel 108 het volgende:

  Art. 108. 1. Moeten aan den linkerkant van voren, op zichtbare wijze, de aanduiding dragen van naam, voornamen en woonplaats van den eigenaar:
  1° De bespannen voertuigen behalve die welke uitsluitend dienen voor kosteloos vervoer van personen;
  2° De handkarren;
  3° De motorlooze rijwielen die niet voorzien zijn van de reglementaire provinciale plaat, uitgezonderd de motorlooze rijwielen, toebehoorende aan vreemdelingen die voor beperkten tijd in het land verblijf houden.

  2. Indien het motorloos rijwiel van de reglementaire provinciale plaat voorzien is, moet deze aangebracht zijn op de linker voorzijde van het voertuig, hetzij op de naaf, hetzij op de vork.

  Nu weet je tenminste wat je moet doen om straffeloos op de jagpaden te mogen fietsen 😉

  Like

  Beantwoorden
 4. Pingback: Jaagpadenblues: melding 112 « Fietsbult

 5. ook ik moet elke ochtend een omweg nemen door een paar drukke straten omdat de kortste, veel veiligere fietsroute het geluk heeft “recreatief” te zijn – dat wil zeggen dat ze is uitgerust met verkeersobstakels waar je met de beste wil van de wereld niet langs kan met een fietskar. wordt echt een probleem, als men fiets(kar)en wil promoten.

  Like

  Beantwoorden
 6. Mooi geschreven en er knal op. Kan de fietsersbond dit opnemen en signaleren naar de bevoegde minister?

  Like

  Beantwoorden
 7. Toch is er ook iets positiefs te zeggen voor fietssluizen: 1) ze zorgen ervoor dat men snelheid vermindert aan kruisingen, waardoor de kans op ongevallen afneemt; 2) ongewenste vervoermiddelen (zoals auto’s en quads) worden tegengehouden. Er zijn bv. meerdere fietssluizen op het toeristische fietspad van Lier naar Broechem, en daar zijn ze op hun plaats (net door de kruispunten). Maar op jaagpaden zijn ze uit den boze!

  Like

  Beantwoorden
  • Maar waarom zijn er dan nooit sluizen voorzien op de kruisende weg? De jaagpaden maken in vele gevallen deel uit van de hoofdroutes van het fietsroutenetwerk terwijl kruisende wegen meestal slechts lokale wegen zijn. Het gevaar/de overtreding komt in de eerste plaats van auto’s en toch doet men niets om deze af te remmen. Nee, zoals vaak wordt het slachtoffer belemmerd. Het voordeel van de fiets (wendbaarheid) wordt maar al te graag tegen hem gebruikt. Dit is bij de auto nooit het geval.

   Like

   Beantwoorden
 8. Suggestie: maximumsnelheid in de wetgeving afschaffen en vervangen door een wegmarkering die jaagpaden opdeelt in 2 rijrichtingen. Dat is veel goedkoper en veiliger dan fietssluizen. Een wegmarkering is ook geen hindernis voor ziekenwagens, politieauto’s of brandweerwagens die bij noodgevallen op de jaagpaden moeten. Verder is die wegmarkering een extra visueel erg duidelijke prikkel voor zo van die autobestuurders die eerst een wegomlegging voor fietsers volgen en vervolgens na een verbodsbord (uitgezonderd fietsers) op een jaagpad tussen de fietsers en voetgangers belanden waarna je ze na enkele minuten achterwaarts ziet terugrijden omdat ze doorhebben dat ze op een fietspad zitten of omdat ze niet verder kunnen.

  (Als jonge autobestuurder, fietser en voetganger ben ik absoluut voorstander van een verplicht 5- tot 10-jaarlijks praktisch en eventueel theoretisch rijexamen om dergelijke autobestuurders,, die niet in staat zijn om te handelen volgens de verkeersborden, van de baan te halen. Of het nu is door visuele problemen, luiheid, te trage hersenen, men hier vroeger bij rijexamens niet veel belang aan hechtte, of ge uw rijbewijs gekregen hebt, als ge niet in staat zijt om *alle* verkeersborden tijdig te interpreteren dan hoort ge niet thuis achter het stuur van een gemotoriseerd voertuig en moet ge u zeker 100% verantwoordelijk voelen als ge tegen iets of iemand aanrijdt. En het zijn zeker niet enkel oude bestuurders die kampen met een verkeersbordenprobleem!)

  Like

  Beantwoorden
  • Strikt volgens de wegcode is het verdelen in “rijstroken” voorbehouden aan een rijbaan. Bovendien zijn veel jaag- en dijkpaden niet zo breed. Een verdeling in twee rijstroken voor elke richting zou voor gevolg hebben dat men meestal niet meer comfortabel naast elkaar kan fietsen. Dat maakt een fietstochtje heel wat minder aangenaam.

   Like

   Beantwoorden
   • De meeste jaagpaden zijn toch openbare wegen mét een rijbaan?

    (Geen officieel fietspad/fietsweg maar meestal wel een verbodsbord voor bepaalde categorieën voertuigen.)

    Like

   • In Nederland zijn bijna alle fietspaden verdeeld in rijstroken, soms zelfs met driehoekjes en dergelijke om voorrangen te regelen. Jaag- en dijkpaden kunnen ook vaak gemakkelijk verbreed worden. Als ze niet in te delen zijn in rijstroken zijn ze per definitie te smal. Het wordt tijd dat men in België eens een degelijk fietsbeleid op poten zet EN uitvoert. Fietsers hoeven geen tweederangs weggebruikers te zijn. Ooit al eens van autosuggestiestroken gehoord? De beleidsmakers moeten echt meer gaan kijken hoe ze het elders aanpakken. Brede fietspaden ZONDER drempels en MET verlichting. Een bordje ‘dit fietspad wordt niet gestrooid’ kom je ook af en toe tegen. In België zou men beter borden plaatsen als een fietspad wel gestrooid wordt. Er is nog heel veel werk aan de winkel.

    Like

   • Verlichting op de dijk hoeft voor mij nu ook weer niet. Er is al genoeg lichtvervuiling en wie doet er niet graag een nachtelijke avondwandeling of -fietstocht op een parcours zonder gevaarlijke hindernissen met enkel de Vlaamse lichtvervuiling als achtergrondverlichting? (bij te fel licht zul je na zo’n wandeling moeilijker de slaap vatten) De nachtdieren zullen ook blij zijn.

    Sneeuwruimen met een opzitter die de sneeuw in de rivier/kanaal blaast lijkt mij ok op de jaagpaden, maar zout strooien gaat de natuur te hard verstoren vermoed ik. Zout op een brug voor fietsers en voetgangers is misschien wel handig.

    Like

   • @Dirk Dedoncker:
    “Jaag- en dijkpaden kunnen ook vaak gemakkelijk verbreed worden.”
    Probeer daar Waterwegen & Zeekanaal maar eens van te overtuigen!
    “Als ze niet in te delen zijn in rijstroken zijn ze per definitie te smal.”
    Dan zijn zeker bijna alle dijkpaden per definitie te smal. De fietspaden die in Nederland in twee rijstroken verdeeld worden, zijn meestal wel breed genoeg om in elke rijstrook nog met twee naast elkaar te kunnen fietsen.

    Like

 9. Het probleem is meestal niet dàt er fietssluizen zijn, maar hoe smal ze zijn.
  Ik ben er een voorstander van om ze te verbreden zodat de auto’s er juist niet door kunnen,
  met bv. links en rechts één paaltje. Ik heb dit zelf al eens gezien, een auto die helemaal terug moest omdat aan de ene kant van het jaagpad de paaltjes juist te smal waren.
  (misschien een ideetje om auto’s in de val te lokken)
  Meestal zijn staan de paaltjes zo dicht op elkaar dat er geen tandems, velomobielen, bak- en ligfietsen kunnen passeren, en dat fietsers zo traag moeten rijden dat koning auto vlot kan passeren. Dat er dan wel weer brommers kunnen passeren, moet de lokale politie maar oplossen door zelf regelmatig langs de jaagpaden te fietsen.

  Like

  Beantwoorden
 10. Vrees dat er nauwelijks cijfers beschikbaar zijn over ongevallen tussen fietsers onderling.
  Mijn ervaring is dat bij brede jaagpaden weinig conflicten zijn. Op drukke plaatsen kan het nuttig zijn om een strook voor langzame en een voor snelle fietsers te voorzien. Het idee, zoals in Nederland middenlijnen te trekken is me ook genegen (ook handig bij nacht).
  Zelf fiets ik hoofdzakelijk functionele verplaatsingen en fiets dan ook graag goed door (tijdswinst tov openbaar vervoer / autoverkeer). Voor het inhalen van andere fietsers vertraag ik altijd, tot bijna hun tempo. Zo kan ik met een klein snelheidsverschil inhalen (idee om op te nemen in het verkeersreglement). Het is absurd om fietsers te beperken tot 30 km/u en deze af te remmen met hekjes edm… Hekjes leiden tot veel eenzijdige fietsongevallen in Nederland. Deze ochtend op kantoor fietsen geteld: 19 stadsfietsen tov 12 sportfietsen.
  Bij het gros van de meest ernstige fietsongevallen zijn er bijzonder veel in combinatie met gemotoriseerd verkeer. Lees zonder auto’s zo goed als geen fietsdoden. Hiermee wil ik niet zeggen dat er geen probleem is, maar prioriteiten kunnen verschillen.
  Via het ISA systeem kan men eventueel auto’s doen stoppen die (per ongeluk) een jaagpad op rijden (motor uitval) of gewoon te snel rijden.
  Jaagpaden in België zijn erg populair. Het zijn immers de enige “zorgeloze” plaatsen waar je kan fietsen. Mij lijkt het dus vooral te gaan om een gebrek aan ruimte voor de fiets.

  Like

  Beantwoorden
  • Die laatste zin (en de rest) kan ik helemaal volgen! De pijlen op de (recreatieve/snelle) fietser richten lijkt me niet prioritair. Het is een discussie die jaarlijks terugkeert, maar op vlak van infrastructuur (betere fietspaden/verbindingen) gebeurt intussen bitter weinig, en waar het gebeurt, zijn de ‘oplossingen’ duidelijk niet fietsvriendelijk, soms ronduit gevaarlijk.

   Like

   Beantwoorden
 11. Ook nieuw aangelegde fietspaden (Brussel/Evere – Leopold III laan) zijn vaak een hel voor de dagelijkse fietser. Oncomfortabele bijna wielbrekende boordstenen bij iedere zijweg. Verlagingen van het verhoogd liggende fietspad bij diezelfde zijwegen (alsof ze ons zeeziek willen maken) terwijl voor het autoverkeer een doorlopend biljartlakenglad asfalt is aangelegd. En dan verbaasd zijn dat fietsers dat “fietspad” rechts laten liggen en op de weg gaan fietsen…
  Fietsinfrastructuur in Vlaanderen is nog steeds pestinfrastructuur. Alsof fietsers voetgangers zijn op wielen die met een strookje van een metertje tevreden moeten zijn omdat ze dan niet meer tussen de auto’s moeten rijden. Als die prutsfietspaden worden waarschijnlijk aangelegd met het oog op de auto… Fietsers van de weg, aan de kant op hun eigen paadje zodat de auto’s ongehinderd kunnen doorrijden.

  Like

  Beantwoorden
 12. ik fiets al enkele jaren langs jaagbad tussen Menen en Nevele heel leuk om te fietsen en de onderbrekingen en omleiding door werken nemen dan er dan nog graag bij , maar wat er de laatste tijd gebeurt op het jaagbad in Zulte , Deinze , Nevele vind ik er ver over tussen Zulte en Nevele op en af fietsen ongeveer 2 x 30 minuten komt men er ontelbare wagens ,motoren hoger dan klasse A , regelmatig vrachtwagens en zelfs 10 tonners die deze weg meestal gebruiken als korste weg om van punt A naar punt B te reiden de traktoren die daar voorbij vliegen aam 40 ; 50 of meer per uur ( fietsers max 30km anders ) vorige week woensdag kwam er een vrachtwagen aangereden in tegengestelde richting tegen hoge snelheid van ver al was hij te toeteren en teken te doen met zijn lichten dat ik uit de weg moest iets voor hij mij voorbij vloog had ik de keus er onder of mij in de graskant fietsen en het laatste dan maar gedaan best ook of had dit niet meer kunnen schrijven.Bellen naar de politie helpt blijkbaar ook niet wand het blijft duren ze zeggen enkel ja er zijn nog klachten of we zullen eens iemand sturen ?????? moeten er eerst doden of zwaargewonden vallen voor er iets word aangedaan

  Like

  Beantwoorden
 13. Koen Uyttenhove

  Beste mensen, zijn we niet allemaal fietser ongeacht het soort fiets?
  Ik heb me ooit een racefiets gekocht om mijn lange afstanden woon- werkverkeer vlotter te laten verlopen… ik gebruikte s’morgens en s’avonds het jaagpad langs de Schelde van Kluisbergen naar Doornik (2x25km)
  Ik werk als fietstechnieker en wordt dagelijk geconfronteerd met allerlei soorten fietsers en fietsen, ook die zogenaamde vuile wielertoeristen…
  Het speet me al vlug een racefiets, aangepaste fietskledij en fietshelm te hebben gekocht…
  Ongeacht de snelheid dat ik reed werd ik uitgejouwd, terwijl ik nooit een snelheid van die maximale toegelaten 30km per uur haalde op het jaagpad.
  Vanaf ze mijn uitrusting zagen werd ik al uitgejouwd; wielerterrorist, heb je geen bel, enz…
  en als ik belde schrok men hevig en riepen ze; de weg is niet van u alleen hoor!
  Toen ik zwarte fietskledij kocht om er niet uit te zien als een wielertoerist kreeg ik het verwijt niet genoeg zichtbaar te zijn…lag het dan aan mijn fietshelm?
  IK DURF NIET MEER LANGS HET JAAGPAD MET MIJN RACEFIETS!!!
  Nu heb ik me een snelle transportfiets gekocht want een auto kopen wil ik niet!
  Maar geef nu eens eerlijk toe, wat zit er in wezen fout aan die wielertoeristen;
  -dat ze snel rijden?
  Je moet al een getraind renner zijn om op het vlakke een gemiddelde snelheid van 30km/u te kunnen aanhouden, al de rest zijn praatjes…
  Moest je met de wagen een snelheid van 30km/u willen aanhouden dan zouden onze dorpen en steden leefbaar zijn en dan nog heb je bij droog weer een remafstand van 13 meter nodig met een gewicht van misschien wel 1ton.
  Een wielertoerist heeft aan een snelheid van 30km/u bij droog weer een remafstand van 3 meter en een vele malen lager gewicht, dit in tegenstelling tot een Speed Pedelec of een overkapte ligfiets.
  Het probleem is dat een aanstormend peloton wielertoeristen gevaarlijker is omdat er door het vele malen overnemen aan de kop van het peloton een hogere snelheid wordt gehaald en je dan bij een mogelijke aanrijding meerdere fietsers over je heen krijgt…
  Maar ook dit valt te controleren…want vanaf een hoeveelheid van 51 fietsers moeten er wettelijk gezien twee wegkapiteins en twee volgwagens aanwezig zijn!
  Aangezien deze niet op een jaagpad of een fietsweg mogen moeten ze dan wel op de rijbaan maar dan raken de automobilisten weer gefrustreerd…
  HAAL DEZE DREMPEL OP ONZE JAAGPADEN EN FIETSWEGEN NAAR BENEDEN,
  NAAR BIJVOORBEELD 10 FIETSERS!

  Like

  Beantwoorden
 14. Ik ben zelf één van die super-gevaarlijke en onverantwoorde speed-pedelec rjders. Wanneer je internet moet geloven, net na de wielertoeristen zonder enige twijfel de gevaarlijkste en meest asociale manier van transport.
  In Nederland worden ze al van het fietspad geweerd binnen bebouwde kom, in België heb je als bestuurder de keuze tussen het niet aangepaste fietspad of door een auto van de baan gereden te worden (want automobilisten kennen de wegcode niet en vinden dat ze fietsers die op de baan rijden van de weg mogen rijden).

  Ook in België wordt er nu gesproken van ze op veel plekken te weren, terwijl ik op één dodelik ongeval na niet op de hoogte ben van zware ongevallen, en er rijden toch meer dan 15000 pedelecs rond in Vlaanderen…
  Het probleem van de fietsveiligheid zijn, zoals het hier boven verwoord is, de automobilisten en vrachtwagens, en ook de fietsinfrastructuur, want die is in Vlaanderen gewoon een lachertje.

  Like

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: