RSS feed

Een fietsstraat is een fietsstraat is geen fietsstraat


IMG_1090

Zonder fietsers en zonder een bord ‘fietsstraat’ weliswaar, maar wel een fietsstraat.

Want wat maakt een fietsstraat tot fietsstraat? Niet de rode loper waarvan sommige steden en gemeenten de fietsstraat voorzien. Die is wettelijk niet verplicht en eigenlijk niet meer dan een royaal gebaar dat wel eens een vergiftigd geschenk zou kunnen blijken. Mocht de rode loper de norm worden, dan zal die in de toekomst eerder een rem dan een stimulans zijn om fietsstraten in te voeren. Straten met een beschermd statuut (‘dorpsgezicht’, ‘stadsgezicht’) vallen dan al per definitie uit de boot. En wegbeheerders zullen op termijn niet zo happig zijn om de onderhoudskosten te dragen.

Wat de fietsstraat wél tot fietsstraat maakt, is dat er niet sneller dan 30km/u mag worden gereden en dat auto’s fietsers er niet mogen inhalen.

Een mooi principe, dat eigenlijk in elke zone 30 zou moeten gelden. Zoals het hoort zouden fietsers er dan het tempo aangeven en niet letterlijk worden gemarginaliseerd. En het politie-argument dat het moeilijk flitsen is in zone 30 zou zonder voorwerp vallen: elke overtreding zou met het blote oog kunnen worden vastgesteld.

Vandaar mijn pleidooi om de zaken om te draaien: geef elke zone 30 het statuut van een fietsstraat en je krijgt eindelijk zones 30 waar de maximumsnelheid gerespecteerd wordt.

Dat gezegd zijnde, zijn heel veel woonstraten in dit land feitelijk al fietsstraten, gewoon omdat een fietser er niet wettelijk door een auto kan worden ingehaald. Daarvoor zorgt de bij automobilisten blijkbaar onbekende regel dat er altijd minimaal 1 meter afstand moet worden bewaard tussen voertuig en fietser.

Heb ik daarmee beweerd dat elke doorsnee-woonstraat eigenlijk een fietsstraat is? Tuurlijk niet. Dat er op de foto hierboven geen fietser is te bekennen, ligt niet aan het weer of aan het ontbreken van een rode loper. De verklaring zit ‘m in de prominente plaats die nog altijd gereserveerd is voor de auto. De ruimtecocktail hier is vrij klassiek: drie delen auto (9 meter), 1 deel voetgangers (3 meter). Tussen twee hagen auto’s waarvan de deuren elk moment kunnen openzwaaien is het bepaald niet veilig, laat staan prettig fietsen. Gevolg: er zijn geen fietsers te zien in deze straat.

Wegbeheerders wie het ernst is met de fietsstraat, weten dus wat gedaan: de ruimte herverdelen ten voordele van de zachte weggebruikers en het autoverkeer ontmoedigen of gewoon weren. Kost iets minder geld en bitumen. En iets meer moed.

Maar het resultaat dat je dan krijgt, dat is pas écht een rode loper voor de fietsers. Zelfs al komt er geen spatje rood bij kijken.

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: www.koortzz.be Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Nieuw boek 'Weg van het systeem' verschijnt in februari 2021. Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten. Geeft les aan de PXL Hogeschool, afdeling Verkeerskunde

Volgende »

 1. de meeste fietsers hebben ook schrik om hun plaats op te eisen op de weg.
  In de straat op de foto zouden er toch fietsers uiterst rechts rijden en waar er geen auto geparkeerd staat uitwijken.

  Mochten alle fietsers assertiever zijn zouden er minder ongevallen met fietsers zijn

  Like

  Beantwoorden
  • Er zijn idd nog veel teveel fietsers die met rechts rijden denken uiterst rechts te moeten rijden (zelfs in het gootje) en bij enige mogelijkheid zelfs uitwijken om de achterkomende auto voor te laten. Daarom zou het ook verstandig zijn om bvb de fietssuggestiestroken niet aan de kant te schilderen maar een halve meter van de boord/gootje te schilderen. Zodat de fietser leert zijn plaats op te eisen en het voor de automobilist als normaal aanvoelt dat de fietser voor hem rijdt en niet in het gootje.
   Zelf heb ik al verschillende keren agressieve chauffeurs achter mij gehad in smalle 30 km straten die blijkbaar niet begrijpen dat ik niet opzij moet/kan gaan, als je daarbij rekent dat mijn snelheid veelal tussen de 25-30 km/u ligt weet je ook wel dat inhalen helemaal niet nodig tenzij ze te snel willen rijden.

   Like

   Beantwoorden
   • Fietssugestiestroken bestaan niet volgens de wegcode, en veranderen bijgevolg ook niets aan uw plaats op de rijbaan: “zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan” – zonder dat je je daarvoor moet gaan verongelukken door in de goot te gaan rijden.

    Om één of andere reden heerst er in dit land een absurde tendens om wanneer de bestaande regels niet eens nageleefd worden, nog wat méér regeltjes bij te maken. Daarna verbaast men zich er dan over dat ook die nieuwe regeltjes dode letter blijven.
    De regelneverij als beleids-ideaal.

    Like

  • In zo’n geval rijd ik pal in het midden van de weg, en al zeker als mijn kinderen meefietsen. Zo komt men niet gauw in de verleiding om in te halen. Ik wijk ook niet uit naar rechts als de kans zich aandient. De meeste automobilisten begrijpen het punt en houden rustig afstand. Uiteraard zijn er ook geregeld van die idioten die dan een halve meter achter mijn spatbord gaan rijden in een vergeefse poging me naar de kant te intimideren. Waarop ik dan nog wat trager ga fietsen 🙂

   Like

   Beantwoorden
 2. Een straat zoals in bovenstaande foto is dan ook nog eens aartslelijk. Er zijn sowieso al twee hoge betonnen kolommen van de huizen, daartussen is er een egale betonnen vlakte, twee derde van die betonnen vlakte wordt ingenomen door grijze grauwe stalen kooien (want veel andere kleuren zie je tegenwoordig niet meer), en ertussen rest alleen nog een strook die voornamelijk door auto’s gebruikt wordt (lawaai, stank, onveiligheid). Gevolg van zo’n lelijke straat is weinig of geen mensen op straat, en daardoor dus nog lelijker, onveiliger en asocialer, en dus nog minder nood om ze gezelliger te maken. En extra kosten voor de sociale zekerheid door depressieve mensen? Vergelijk dat eens met Vauban, nochtans ook in een stedelijke omgeving: http://www.voxeurop.eu/files/images/article/Vauban-Schoenen.jpg?1246374433

  Like

  Beantwoorden
  • Jij vergeet wel gemakshalve artikel 97 van de Grondwet, dat stelt dat elke Belg recht heeft op twee gratis parkeerplaatsen voor zijn voordeur. Of dat leken de mensen in mijn buurt toch te denken toen de straat heraangelegd werd.

   Like

   Beantwoorden
   • In het nieuwe mobiliteitsbeleid (ook het parkeerbeleid) in Antwerpen weigert men de twee gratis bewonerskaarten per gezin in vraag te stellen. Er worden op dit ogenblik bijna dubbel zoveel bewonerskaarten uitgedeeld in de kernstad dan er parkeerplaatsen zijn.
    Ik moet de eerste verkeersspecialist nog tegen komen die denkt een goed parkeerbeleid en mobiliteitsbeleid te kunnen voeren als men dat principe niet wilt verlaten. Maar de overheid denkt daar anders over en ziet het inderdaad als een fundamenteel onaantastbaar recht, noodzakelijk om tweeverdieners niet uit de stad te jagen.

    Like

  • Uit de reacties die worden gegeven naar aanleiding van de media-aandacht voor het ‘straatspelverbod’ voor kinderen in twee straten in Aalst blijkt dat er best veel mensen tegenwoordig de mening toegedaan zijn dat straten enkel en alleen dienen (en mogen gebruikt worden) als ruimte voor voertuigen. Die mensen kunnen zich dus echt niet meer voorstellen dat een straat ook kan dienen als ontmoetingsruimte, speelruimte, ontspanningsruimte, …
   Opmerkingen dat kinderen niet op straat dienen te spelen, dat het schandalig is dat er ouders hun kinderen (alleen) op straat laten (spelen), dat de straat er is voor het verkeer (lees vooral autoverkeer), dat het te gevaarlijk is voor kinderen op straat vanwege het verkeer en daarom het spelen op straat verboden moet worden, dat er een risico is dat spelende kinderen auto’s beschadigen en daarom het spelen op straat onverantwoord is, …
   Sommige mensen verkondigen met trots dat zij hun kinderen tenminste nooit op straat hebben laten spelen of van hun ouders nooit op straat mochten spelen.
   Sommigen geven dan nog toe dat er te weinig andere speelruimten zijn voor kinderen, maar volgens sommigen anderen stelt er zich ook op dat vlak geen probleem. In hun ogen zijn er genoeg andere plaatsen waar kinderen (liefst onder toezicht) kunnen spelen, dus spelen op straat is nergens voor nodig en overantwoord.

   Like

   Beantwoorden
   • Moderne kinderen spelen in overdekte sporthallen – onder toezicht van volwassenen – waar ze met de auto naartoe gebracht worden. Liefst met een SUV, want daarin zitten ze beter beschermd, en met zwarte vensters achteraan, zodat ze niet gezien kunnen worden door potentiële pedofielen. Jaja, de huidige generatie is gehard tot op het bot. Er zijn zelfs zodanig veel achterbankkinderen dat ze op den duur een puffer nodig hebben, door de fossiele uitstoot van hun collega-achterbankkinderen. En vooral: jong geleerd is oud gedaan. Op hun 18e mogen ze verhuizen naar de voorbank van de auto, want fietsen is te koud, te nat, te vermoeiend en te gevaarlijk door alle auto’s.

    Like

   • Polariseren en veralgemenen heeft geen zin. Veel te negatief. En die kinderen kunnen daar niets aan doen, laat staan veranderen. Nature or nurture?
    Laat ons eens iets positief doen.
    Ik pleit voor het autovrij maken van de bebouwde kom van 8 uur tot 8.30 uur en van 15.30 uur tot 16 uur. Dat geeft onze kinderen de tijd om veilig op school te geraken. En wie de stad uit of in moet, die moet zich maar aanpassen aan de uren. Wie neemt mee het initiatief? Kris Peeters?

    Like

   • Zelf vind ik een voorstel om straten op die manier verkeersveilig te maken voor kinderen specifiek tijdens hun verplaatsing naar school onbedoeld cynisch. Alsof verplaatsing naar school de enige momenten zijn dat kinderen veilig op straat moeten kunnen komen. Ik vind het gegeven dat veel kinderen niet meer op straat kunnen en mogen spelen echt verontrustend.

    Er zijn overigens initiatieven in de vorm van schoolstraten waarin dat principe kleinschalig wordt toegepast. Maar hoe erg ik ook voor het autoluwer maken van woonwijken ben, de gehele bebouwde kom op die manier (dus niet structureel) autovrij maken tijdens een uurtje per dag lijkt me niet echt handig. (De kinderen met afwijkende uren van de schoolverplaatsing hebben dan overigens wel erg pech.)

    Waar wel eens over nagedacht zou mogen worden, is de uren dat laad- en losverkeer wordt toegelaten in voetgangerszones. Meestal overlappen die uren met de uren dat kinderen zich net verplaatsen naar school. Men concentreert dus bewust het binnenstedelijke vervoer van goederen met vrachtwagen en bestelwagens tijdens de uren dat er veel kinderen op straat (moeten) komen.

    Like

   • Volledig akkoord met uw opmerkingen.
    Maar op dat ene uur krijg je enerzijds een enorme concentratie van voetgangers en fietsers die zich allemaal richting school begeven en anderzijds een enorme concentratie aan ouders die hetzelfde doen met hun wagen. Door die laatste groep te bannen en een veilig alternatief aan te bieden breng je 95% van de kinderen veilig van en naar school. Buiten de bebouwde kom is de concentratie kinderen veel kleiner dan in het centrum en is er vaak een betere scheiding tussen hen en de auto’s. Of het handig is, is een ander paar mouwen, maar waar een wil is, is een weg.
    Dat lost natuurlijk het probleem van de kinderloze straten niet op, maar het zal alvast een pak ongevallen en letsels schelen.

    Like

   • Het autovrij maken van de bebouwde kom binnen bepaalde uren zou kunnen, indien het om een bebouwde dorpskom gaat… Zie je Antwerpen, Gent, Brussel, … al gedurende uren autovrij? Een alternatief zou het (als ik het goed heb) Deense model kunnen zijn: binnen een straal van x meter (500?) rond een school mogen binnen bepaalde uren geen auto’s rijden. Dubbel effect: enerzijds wordt het binnen die straal veel veiliger en anderzijds worden kinderen – en hun ouders – aangemoedigd om met de fiets of te voet naar school te gaan, want dan raken ze vlot aan de poort.
    Verder vind ik, net zoals Renaat, die hele evolutie zorgwekkend. Net alsof er behalve de auto geen enkel transportmiddel bestaat. Als dat er wel is, dan krijgt het enkel nog een plek op de weg als er voldoende ruimte is om de auto’s niet te hinderen. Een straat (behalve snelwegen) is eigenlijk leefruimte. Kijk naar oude foto’s, waar mensen op een stoel voor hun huis zaten, waar langs kaaien geflaneerd werd, waar kinderen speelden op straten en pleinen, … In de bebouwde kom zou een auto te gast moeten zijn, bij uitzondering toegelaten. Ook daarbuiten, bijvoorbeeld op plattelandswegen, lijkt alles te moeten wijken voor dat ene transportmiddel.

    Like

   • Kris: mijn reactie was inderdaad nogal cynisch, maar niet zo ver van de waarheid. Veel ouders brengen hun kinderen met de auto omdat het te voet of met de fiets ‘te gevaarlijk’ is (net door diezelfde auto’s). Daarnaast is er een ‘wapenwedloop’ aan de gang van steeds hogere en zwaardere auto’s (SUV’s, crossovers), zodat het voor anderen – vooral voor voetgangers en fietsers – bij een aandrijding nog gevaarlijker wordt. Het is ook zo dat er steeds meer allergieën en intoleranties zijn ten gevolge van fijn stof, stikstofoxiden,… (verkeer is tegenwoordig een grotere vervuiler dan industrie). Het is ook een feit dat kinderen te weinig bewegen en dat er steeds meer obesitas en andere welvaartsziekten zijn (bewegen zou meer helpen dan gezonder eten). Enzovoort.

    Lokaliseren en fietsen zorgen voor een groot deel van de oplossing voor die problemen. Het autovrij maken van een bebouwde kom tijdens de spits zou een deel van de oplossing kunnen zijn, maar spijtig genoeg een oplossing die de meesten weer negatief gaan vinden (want de meesten zijn met de auto). Het is dus ook de mentaliteit die moet veranderen.

    Like

   • Ik denk dat we hier allemaal wel dezelfde mening zijn toegedaan. Alleen hebben we soms een andere visie op de manier van aanpakken. Ik rijd trouwens ook met een SUV (ik vind dat gewoon mooi, mea culpa), maar ik woon op 100 meter van de school en we gaan altijd te voet.
    De slinger is op dit moment veel te ver doorgeslagen in de richting van de auto en de vraag is hoe we die terug in de andere richting kunnen dwingen. Er komt ooit wel eens een kantelmoment waarop het vanzelf zal gebeuren, maar dit kan nog 10 of 20 jaar duren en dat mogen we niet accepteren.
    Het autovrij maken van bepaalde zones is gewoon een voorstel van mijnentwege om dat ene vonkje te geven dat de katalysator zou kunnen zijn van de ommekeer. Al is het maar 500 meter zoals in Denemarken. Helaas is de autolobby veel sterker dan de fietslobby.

    Like

   • @ JanG,

    als men rond elke school een cirkel trekt met een straal van zelf maar 200 meter, dan denk ik dat zowel de gehele binnenstad bedekt wordt en dat dus gelijk staat met het volledig autovrij maken van die binnenstad (gedurende bepaalde uren).
    Verder ben ik het natuurlijk met je eens, in woonstraten zouden auto’s in de meeste gevallen enkel getolereerd mogen worden.

    Begrijp me niet verkeerd, persoonlijk zou ik helemaal geen probleem hebben met zeer vergaande autowerende maatregelen. Ik denk zelf dat ze nodig zijn. Maar men dient wel te bekijken hoe men zulke maatregelen kan nemen en toch oplossingen biedt voor mindervaliden, leveringen, …

    Like

   • @Renaat: mijn voorstel is beperkt tot 2 x 30 minuten per dag om de praktische haalbaarheid niet volledig onderuit te halen. Uiteraard zou dit van mij 2 x 1 uur mogen zijn. Men kan altijd uitzonderingen voorzien, maar de uitzonderingen mogen geen regel worden.
    Verder zou men doorgaand verkeer en vooral sluipverkeer moeten verbieden. Als je niks te zoeken hebt in een woonwijk, dan moet je er ook niet gaan doorrijden omdat het toevallig 30 seconden tijdswinst oplevert met de wagen. Pak dan gewoon de fiets.
    Ik verschiet van mezelf, want zoals ik al zei heb ik een SUV. Maar ook een fiets of 5.

    Like

   • Sluipverkeer moet absoluut worden aangepakt. Het ontstaan heeft overigens lang niet altijd met echte snelheidswinst te maken van de dader. In de praktijk rijden mensen liever één uur traag verder, dan dat ze slechts 45 minuten onderweg zijn, maar daarvan 15 minuten stil moeten staan. M.a.w. mensen hebben een hekel aan stilstaan en het gevoel van ‘snelheid’ is belangrijker dan de echte reissnelheid.

    Like

   • Ik meen begrepen te hebben dat Belgische gemeentes een GAS-boete van 350 euro kunnen geven aan ouders indien hun kind (onder de 16 jaar) zonder ouderlijk toezicht (of toezicht van volwassenen met goedkeuring van die ouders) buitenshuis begeeft.

    Like

 3. Sorry andere Kris, maar het is toch echt wel totaal van de pot gerukt om een ganse zone 30 tot “fietsstraat”-regeling te maken.

  Achter een fietser moeten blijven taffelen terwijl die perfect veilig ingehaald kan worden, is alleen goed om het milieu en het humeur van de autobestuurder nog wat verder te verzieken.

  Als de pro-fiets beweging ergens wil geraken, moet ze ophouden om dit soort zinloze pest-maatregelen te promoten.
  Er valt niets te winnen door weggebruikers tegen elkaar op te zetten.

  Er is een plaats en een tijd voor alle vervoersvormen.
  Lààt anderen dus ook hun plaats, zoals je zelf plaats wil krijgen.

  Er bestaat al een zone 30.
  Er bestaat al een inhaalverbod waar en wanneer dat niet veilig kan – 1m tussenruimte.
  Wat voegt de “fietsstraat” daar aan toe ?

  Maar neen, er moest zo nodig een “fietsstraat” bijkomen.
  Resultaat ?
  Nog meer bordenrommel op straat – alsof we daar een nijpend tekort aan hadden.
  Nog meer ballast bij in de wegcode – die intussen niemand nog kent, laat staan snapt.
  Nog meer regelneverij die grotendeels dode letter blijft.

  Wat is er “gewonnen” met de fietsstraat ???

  Wat mij betreft niets.

  In plaats van de regeling uit te breiden, mag de fietsstraat ASAP weer uit de wegcode verdwijnen.

  Like

  Beantwoorden
  • In een autocentrisch land is het inderdaad niet gemakkelijk om dergelijke maatregelen in te voeren. In steden zoals Amsterdam en Kopenhagen weet men echter al beter. En ik merk dat zelfs globaal steeds meer steden volgen. Jammer genoeg is het echt wel zo dat men alleen met praktische en financiële ontmoediging meer mensen uit de auto en op de fiets kan krijgen. Fietsen / fietsers kunnen heel wat problemen helpen oplossen: klimaat, vervuiling, files, lawaai, hoge kosten, parkeerproblemen, plaatsgebrek, welvaartsziekten, stress, onveiligheid, onleefbaarheid, piekolie, energieverspilling,… Sorry, maar daartegenover vallen jouw argumenten in het niets.

   Like

   Beantwoorden
  • “Er is een plaats en een tijd voor alle vervoersvormen.” Het is nu toch al meermaals aangetoond dat dat niet het geval is, dat niet alle vervoersvormen naast elkaar kunnen bestaan, zónder overlast of files. Toch in ons dichtbevolkte Vlaanderen. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. En aangezien een fiets 10x minder plaats inneemt dan een auto, meer dan de helft van de autoverplaatsingen minder dan 5 km is, en de gemiddelde bezetting van een auto 1,3 personen is, is de fiets een logische keuze.

   Like

   Beantwoorden
  • “Als je als fiets-fundamentalist geen andere vervoermiddelen wenst te tolereren, dan zijn we uitgepraat …” Zo maak je je er wel heel makkelijk vanaf. Ik wil gewoon zeggen dat het in Vlaanderen onmogelijk is om iedereen alle verplaatsingen met de auto te laten doen, zonder files of andere overlast te veroorzaken. Een groot deel van de autoverplaatsingen zou met de fiets kunnen gebeuren. Dat zou al heel wat problemen oplossen. Gebruik de auto als je echt niet anders kan, zoals ik vorige maand een weekje Durbuy met wat uitstappen, toen ik een auto gehuurd heb. Ik ben niet tegen autogebruik, wel tegen overmatig autogebruik. Dat men ook eens iets doet aan het feit dat bedrijfswagens minder belast worden dan arbeid, en dat men eens wat slimmer zijn woon/werklocatie uitzoekt. Meer argumenten: http://www.theguardian.com/cities/2014/aug/28/belgium-worst-traffic-europe-brussels-antwerp-congestion

   Like

   Beantwoorden
 4. “Daarvoor zorgt de bij automobilisten blijkbaar onbekende regel dat er altijd minimaal 1 meter afstand moet worden bewaard tussen voertuig en fietser.”

  Houdt dat dan eigenlijk ook in dat je als fietser een meter afstand moet houden van langs de weg geparkeerde wagens? Om openzwaaiende deuren te vermijden lijkt me dat sowieso al geen slecht idee.

  Like

  Beantwoorden
  • Dat is een “herformulering” van die regel …
   Letterlijk stelt Art 40ter :
   “De bestuurder van een auto of van een motorfiets …
   (Hij) moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets.”
   De verplichting 1m afstand te houden ligt dus bij de bestuurder van auto/motorfiets.
   Je kan dat niet omkeren, en stellen dat je als fietser ook 1m afstand van een auto /motorfiets moet houden.

   Merk op dat de verplichtingen in 40ter gek genoeg NIET gelden voor bestuurders van bromfietsen, andere (race) fietsers, of van vee.

   Like

   Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: