RSS feed

Dood-normaal

Geplaatst op

Las je het ook deze week? ‘Conflictvrije kruispunten maken verkeer niet veiliger’ kopten Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. En de subtitel bevestigde: ‘Meer lichtgewonde fietsers en voetgangers’. Als je het niet las, hoorde je het misschien wel op de radio, want alvast in De Ochtend (Radio 1) werd dit ‘inzicht’ opgepikt.

In het licht van de lange reeks pleidooien voor meer conflictvrije kruispunten van de afgelopen maanden is zo’n bericht dan ook echt wel nieuws, want niet bepaald wat een mens verwacht. Het is meteen ook de verklaring waarom de krant voor deze titel koos: hij doet lezen.

Helaas voor de krant en gelukkig voor ons, is het bericht nergens op gebaseerd. Zoals ik vooraf al aan de journaliste in kwestie liet weten: op basis van het ‘als bewijs’ aangereikte cijfermateriaal kan je deze conclusie niet trekken.

Het ‘bewijs’: het antwoord dat minister Weyts zelf gaf op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke. Het bevat enerzijds het aantal slachtoffers onder fietsers en voetgangers op kruispunten van het Vlaams Gewest en anderzijds het aantal ‘geheel of gedeeltelijk conflictvrij gemaakte’ kruispunten op Vlaamse gewestwegen. Een directe link tussen het type kruispunt waar de slachtoffers vielen en het aantal slachtoffers wordt niet gelegd. Het zijn twee los van elkaar bestaande gegevens waartussen geen enkel causaal verband is aangetoond en er is dus ook geen enkele grond om te beweren dat conflictvrije kruispunten de veiligheid van actieve weggebruikers niet ten goede komen.

Maar zo’n nuance had natuurlijk niet zo’n catchy titel opgeleverd.

Ja maar, hoor ik sommigen al tegenpruttelen (ja, we hebben wel degelijk iets gemeen), in de provincie Antwerpen is meer dan 90% van de verkeerslichtengeregelde kruispunten geheel of gedeeltelijk conflictvrij geregeld en toch steeg het aantal gewonden onder actieve weggebruikers er van 195 naar 244. Is dat dan geen indicatie?

Inderdaad, dat zou het kunnen zijn mocht de minister (en zijn administratie) niet zo’n merkwaardige definitie van ‘conflictvrije kruispunten’ hanteren. Want wat blijkt? Voor de minister en zijn administratie is een kruispunt ook ‘volledig conflictvrij’ als er ‘buiten de lichtenregeling’ bypasses – en dus systematische conflicten tussen rechtsaf gaand gemotoriseerd verkeer en rechtdoor gaand fiets- en voetgangersverkeer – zijn.

'Conflictvrij'-001

Eigenlijk verdient dit kruispunt een aparte categorie: ‘schijnbaar semi-conflictvrij’. De fietser die goed oplet voor rechtsafslaand autoverkeer en daarna denkt dat hij ‘veilig’ aan de overkant is, is er aan voor de moeite: hij moet nog een bypass buiten de verkeerslichten kruisen…  

In het Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten van diezelfde administratie wordt de bypass een “extra conflictpunt” voor fietsers en voetgangers (blz. 70), “een (vermoedelijk) risico voor de verkeersveiligheid” (blz. 96) en een “mogelijk knelpunt” (blz. 118) genoemd. Met andere woorden: kruispunten met bypasses op één hoopje gooien met ‘conflictvrije verkeerslichtenregelingen’ is van de pot gerukt. Daarop conclusies over de effectiviteit van conflictvrije regelingen baseren is van de gekke.

Overigens schreef ik eerder al een stukje over zo’n volgens de minister dus ‘conflictvrij’ kruispunt met bypass. Ik deed dat in maart 2017, om aan te klagen dat na het dodelijke ongeval van juli 2015 door de wegbeheerder nog geen enkele maatregel was genomen. We zijn intussen bijna weer een jaar verder en ter plaatse is nog niks veranderd.

Het is me het zootje wel: een pers die haar eigen ‘nieuws’ creëert op basis van informatie van een minister die kruispunten met conflicten ‘conflictvrij’ noemt en een administratie die ook na een dodelijk ongeval niet ingrijpt of màg ingrijpen.

In Vlaanderen vinden we dit alles dood-normaal.

Over Kris Peeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: www.koortzz.be Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010), 'Weg van mobiliteit' (2014) en 'Weg van het systeem' (2022). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten. Lector verkeerskunde aan de PXL Hogeschool in Hasselt.

Volgende »

 1. Dank je voor de uitleg, ik vroeg me al af waarom ik nog geen enkel van de 73,3 % (gedeeltelijk) conflictvrije kruispunten ben tegengekomen. tenzij ik die (gedeeltelijk) moet interpreteren als (niet-)…

  Like

  Beantwoorden
 2. thegreenpetrolhead

  Bedankt voor de uitleg. Ik ken 2 conflictvrije kruispunten op weg van/naar het werk en ik vind ze (in mijn beperkte momentopnames dat ik aan de lichten sta) goed werken. Ik was teleurgesteld toen ik de krantenkop las…

  Like

  Beantwoorden
 3. Minister Weyts hoeft dus alleen maar op de gewestwegen alle niet conflictvrije verkeerslichtenregelingen te verwijderen, om het aantal conflictvrije kruispunten naar 100% op te krikken. Hoera!

  Kruispunten zonder verkeerslichten?
  Houden we uit de cijfers.
  Kruispunten waarvoor niet het Vlaamse gewest, maar de gemeenten bevoegd zijn?
  Houden we ook uit de cijfers.
  Kruispunten die niet geheel, maar gedeeltelijk, en dus nog steeds niet conflictvrij zijn?
  We nemen ze mee op in de cijfers en leggen zeker niet de nadruk op het ontzettend geringe aandeel volledig conflictvrije kruispunten.
  Kruispunten waar de verkeerslichtenregeling conflictvrij is, maar het kruispunt zelf niet (bvb. omwille van een bypass buiten de lichtenregeling)?
  Dat telt als een conflictvrij kruispunt.

  Moest dit wanbeleid en deze desinformatie niet gepaard gaan met groot leed in de vorm van verkeersslachtoffers, je zou er leuke grappen over kunnen maken in een comedyprogramma. Philippe Geubels kan er misschien een aflevering rond maken in ‘Taboe’.

  Like

  Beantwoorden
 4. Volgens mij heeft Weyts het eigenlijk over de KP waar verkeer op de rijbaan conflictvrij linksaf kan.

  En dan zou dat % wel eens kunnen kloppen.

  Like

  Beantwoorden
 5. Volgens de normale verkeersregels (artikel 19, richtingverandering) zouden afslaande bestuurders voorrang moeten verlenen aan andere weggebruikers die de weg blijven volgen. Maar op heel wat van die bypassen wordt deze regel omgekeerd door het plaatsen van voorrangsborden, waardoor aan afslaand verkeer (altijd autoverkeer) voorrang moet verleend worden.
  Is het dan verwonderlijk dat heel wat weggebruikers de normale voorrangsregels niet meer kennen?

  Like

  Beantwoorden
 6. Kris, ook hier heb je geen bewijs dat al die ongevallen net op die bypass gebeuren. Het is een beetje nattevingerwerk als de statistieken niet gedetailleerd genoeg worden bijgehouden…

  Like

  Beantwoorden
  • Het is natuurlijk geen bewijs, ergens vind ik Antwerpen veilig om door te fietsen. Toch voor die enkele keren per jaar dat ik Antwerpen door moet. Maar wat me wel opvalt is dat elke keer ik door Antwerpen moet er wel ergens op een by-pass een autobestuurder vind voorrang te hebben op de fietsers, ondanks de verkeersdriehoek, de haaientanden en het verhoogd kruispunt. Er waren er zelfs die uitdrukkelijk naar mij (en de andere fietsers) keken maar ook (al dan niet rustig) vlak voor onze neus doorreden en ons dus verplichten te vertragen of stoppen. ipv naar ons kijken ze beter naar de verkeersborden.

   Like

   Beantwoorden
 7. Uw foto toont inderdaad dat er op dat kruispunt verschillende conflicten zijn voor fietsers die rechtdoor willen fietsen.

  Een kruispunt kan niet als conflictvrij beschouwd worden indien rechtdoorrijdende fietsers enkel op papier voorrang hebben. Omdat op een bypass, zoals op het kruispunt op uw foto, de focus van het rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer ligt op de afwezigheid van gemotoriseerd verkeer op de rijbaan links van hen en in de praktijk dus vaak niet kijken naar de aanwezigheid van fietsers.

  Een kruispunt kan ook niet als conflictvrij beschouwd worden indien rechtdoorrijdende fietsers enkel op papier niet meer tot het kruispunt behoren. Rechtdoorrijdende fietsers kruisen nochtans dezelfde niet-voorrangsweg als rechtdoorrijdend gemotoriseerd verkeer.

  Wat hoopt een wegbeheerder te bereiken door enkel op papier fietsers op voorrangswegen voorrang te geven? Want zonder een verkeerslicht is de focus van het rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer op een bypass enkel op de afwezigheid van gemotoriseerd verkeer op de rijbaan links van hen.
  Zelfs al is het fietspad in de voorrang ten opzichte van een niet lichtengeregelde bypass, veilig fietsen kan daar nog steeds niet.

  Wat hoopt een wegbeheerder te bereiken door enkel op papier conflictvrije kruispunten te maken? Zelfs al valt volgens hen het fietspad buiten het kruispunt, veilig fietsen kan daar nog steeds niet.

  Wat hoopt een wegbeheerder te bereiken door er van uit te gaan dat de ruimtelijke ordening zich uiteindelijk wel zal aanpassen aan de door hen gekozen wegcategorie? Zelfs al wordt de buurt volledig van asfalt en steen, veilig fietsen kan daar nog steeds niet.

  Wat hoopt een wegbeheerder te bereiken door kruispunten en wegen te verbreden als het probleem voor fietsers niet ligt in de breedte van het kruispunt/weg? Maar in de focus van de wegbeheerder op gemotoriseerd verkeer en hun doorstroming. Zelfs al is een fietspad zo ruim als de pechstrook van een autosnelweg, veilig fietsen kan daar nog steeds niet.

  Like

  Beantwoorden
 8. Ik zou hier niet teveel hopen op verandering.
  Tom Roelants in de Standaard dit week-end “Veiligheid altijd en overal prioriteit geven is geen goed idee”. http://www.standaard.be/cnt/dmf20180223_03374796
  Voor de topman van de het Agentschap Weg en Verkeer zijn een aantal verkeersdoden per jaar gewoon ‘collateral damage’ in de hoogmis van de doorstroming.
  Misschien kan de overheid iets leren van privébedrijven Daar is veiligheid ALTIJD de eerste prioriteit.

  Like

  Beantwoorden
  • Bedankt voor de info.

   Tja, de ingenieurs zullen vroeger gedacht hebben dat weefgetouwmachines ook altijd kinderhanden zouden vereisen en dat de vele slachtoffers elk jaar onvermijdelijk waren.

   Ik had gehoopt dat zo’n ingenieursdenken uit lang vervlogen tijden stamde, maar helaas…

   De topman van AWV dan nog wel. Die volgens het artikel in De Standaard mee de sleutel draagt tot veiliger wegen. Dat is eigenlijk ook een soort van bekentenis.

   In die functie lijkt me best iemand te zitten die zowel het verkeersingenieur aspect als het verkeerspsychologisch aspect onderkent.

   Misschien dat de Vlaamse overheid die topman kan opleiden tot verkeerspsycholoog naast zijn burgerlijk bouwkundig ingenieursdiploma?

   Dan kan er echt vlot, veilig èn duurzaam verkeer komen.

   Of wanneer de volgorde van die 3 toch zo belangrijk is voor onze overheid. Dan passen ze die volgorde maar aan naar: duurzaam, veilig èn vlot verkeer.

   Want indien zoals nu eerst de vlotheid komt. Is het verkeer moeilijk nog veilig te maken voor actieve weggebruikers. En daardoor is het ook onmogelijk om het verkeer duurzaam te krijgen.

   Like

   Beantwoorden
   • Beste Lodewijk. Je bent me hier serieus aan ’t beledigen. Ik ben ook Burgerlijk Ingenieur, dus die manier van denken heeft dus niets met zijn opleiding te maken.

    Like

   • Beste De Fruitberg

    Sorry, mijn reactie was niet als beledigend bedoeld.

    Het kan inderdaad zijn dat de opleiding burgerlijk ingenieur zo’n denken niet omvat.
    Misschien zelfs nooit heeft omvat. Want de eerste ingenieursopleidingen werden gegeven in de periode rond 1830.

    Dan heb ik geen logische verklaring voor zijn statement: “Veiligheid altijd en overal prioriteit geven is geen goed idee”.

    Like

  • Nog iemand die de reactie van Tom Roelants aanklaagt: https://www.mo.be/opinie/over-de-keuze-tussen-boze-automobilisten-en-verkeersdoden .

   Hun naam zouden ze beter veranderen in AWA (agentschap Wegen en auto’s) of AWM (agentschap ‘weg multimodaliteit/mobiliteit’). Dat past alvast beter bij hun tunnelvisie.

   Like

   Beantwoorden
   • Oh, maar de afkorting van het agentschap AWV lijkt er al mee overeen te komen: AutoWegen en -Verkeer.

    Maar alle cynische gekheid op een stokje. Ze hoeven hun lettercombinatie eigenlijk niet te veranderen. Gewoon afstappen van hun autodenken, voorruitperspectief en tunnelvisie.

    Maar dat kunnen zij niet alleen. Ook onze diensten ruimtelijke ordening, leefmilieu, fiscaliteit, enz. moeten daar dan van afstappen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: