RSS feed

STOEP- en STOP-beleid

Geplaatst op

Afgaande op het mobiliteitsbeleid dat ten onzent gevoerd wordt, is het nodig dat we af en toe een open deur intrappen. Bijvoorbeeld: als we willen dat mensen meer te voet gaan, dan moeten we ervoor zorgen dat wandelen überhaupt mogelijk is.

Als wandelen een gevaarlijke onderneming wordt, zullen mensen ofwel afzien van hun verplaatsing ofwel een ander vervoermiddel kiezen.

Aan die basisvoorwaarde van veiligheid is op tal van plaatsen nog altijd niet voldaan – al was het maar omdat voetgangers door ontwerpers nog altijd worden beschouwd als een restcategorie. Nog altijd ontwerpen ze van binnen naar buiten – volgens het POTS- in plaats van volgens het decretaal verankerde STOP-principe. Daardoor moet de ‘restcategorie’ zich letterlijk met de restruimte tevreden stellen.

Helaas, zelfs wanneer er voor de voetganger voldoende ruimte voorzien is, is dat nog geen waarborg dat die ook in de praktijk beschikbaar is.

Toegankelijkheid

De vakliteratuur heeft het beleefd over de ‘modale vertekening’ als ze het Dr. Jekyll& Mr. Hyde-effect bedoelt waarbij pakweg brave huisvaders in gevaarlijke wegpiraten veranderen van zodra ze zich verschanst hebben achter het logo van een statusverhogend logo. Bij ‘trottoirparkeren’ zou je denken dat die ‘modale vertekening’ tot zelfcorrectie zou leiden eens zo’n specimen z’n stalen harnas heeft afgegooid en voetganger is geworden. Niet dus.

Vaak wordt er door de ordehandhavers ook nog met veel begrip naar gekeken. Dat resulteert dan in een gedoogbeleid dat hier en daar zelfs tot officieel beleid wordt verheven. Daarvoor werd zelfs een speciaal bord ontworpen: één dat toelaat om met twee wielen op de stoep te parkeren. Nood breekt niet alleen de wet. Ze maakt die ook.

POTS-principe

Het gegeven dat er veel schoolkinderen passeren, is kennelijk geen argument. De behoefte aan parkeerplaats primeert op die aan verkeersveiligheid.

Behalve dan op donderdagvoormiddag.

Ligt het aan mij dat ik nu mateloos geïntrigeerd ben door de vraag wat nog belangrijker zou kunnen zijn dan vlot een parkeerplaats vinden?

Advertenties

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: www.koortzz.be Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten.

Volgende »

 1. Op de eerste foto is het ook in zekere zin grappig om vast te stellen dat de leerling-tovenaar van dienst zeer bewust op die plek gaan staan is. Immers, tussen de zijkant van de wagen en het hek is net genoeg ruimte voor de chauffeur om het portier open te klappen en probleemloos uit te stappen…

  Beantwoorden
 2. Zou het dan marktdag zijn? De commercie gaat nog net voor op parkeerplaatsen.
  Is dat bord in de rechterbovenhoek op foto 2 trouwens legaal?

  Beantwoorden
 3. Als er geen verkeershandhavingsbeleid is, en als men denk aan verkeersbeleid te doen door wat te staan flitsen, of nog wat meer trajectcontroles in te voeren, dan krijg je dit …
  In talloze gemeenten/steden wordt er nog amper tegen opgetreden.
  Misschien verandert dat nu zij er via GAS zelf aardig wat aan kunnen verdienen … niet omwille van de verkeersONveiligheid of het asociale gedrag hoor.

  Beantwoorden
 4. B15. Voorrang.
  De horizontale streep van het symbool mag worden gewijzigd om duidelijker plaatsgesteldheid weer te geven.

  Nergens een vermelding dat één B15 voor meerdere kruispunten mag dienen.

  Parkeertoelating E9e is onwettig geplaatst – mag enkel indien er 1,5m vrije ruimte overblijft.
  Niet dus.

  Beantwoorden
  • Die B15 lijkt me inderdaad zo gemaakt om niet twee B15-borden te moeten plaatsen.

   Dat van E9e en die 1,5m wist ik niet.
   Er is eigenlijk nog 1,5m vrije ruimte over, links van de geparkeerde vrachtwagen op de foto 😉

   Beantwoorden
 5. Dergelijk asociaal gedrag is helaas schering en inslag. Men zou toch maar eens een andere automobilist moeten hinderen he… Vooral plezant langs een drukke steenweg: met je kinderen gedwongen worden om op de weg te fietsen tussen de (vracht)wagens omdat zo’n pipo vlak voor de deur van de bakker/slager/nachtwinkel wil staan. Moet me dan altijd inhouden om mijn voet er niet tegen te zetten. (In mijn fantasie heb ik al tientallen zijspiegels eraf getrapt.) Ook een populaire asociale gedraging: op het zebrapad parkeren. Of in de file bumper aan bumper aansluiten zodat de oversteek voor voetgangers versperd is als het rood wordt. En dan je aankijken met zo’n koeienblik van “in kan er toch ook niets aan doen dat het rood is geworden?”. Het zou inderdaad een goed signaal zijn dat de arm der wet hier eens wat harder tegen optreedt. En dat men tijdens rij-opleidingen eens wat meer aandacht hieraan besteedt!

  Beantwoorden
  • Stijn, jij verwoordt precies waar ook ik me mateloos aan erger. In plaats van controles op de autosnelweg te doen, zouden politieagenten zich beter bezigheden met dit soort overtredingen.

   Beantwoorden
   • Dat is het erge hé, men staart zich dermate blind op snelheidsovertredingen die amper (latent) risico inhouden, maar snel opbrengen, waardoor acuut gevaarlijke overtredingen onbestraft blijven.
    Voorrang is 1 van die acute gevaren, maar parkeren (of rijden) op trottoir of fietspad is dat net zo goed als dat voetgangers / fietsers naar de rijbaan dwingt.
    Elk weekend staat het trottoir rondom een parking hier vol.
    Gebeurt niets tegen …

   • Het zegt ook iets over de sociale aanvaarding van zo’n gedrag. Het goddelijke, onvervreemdbare recht om vlakbij te parkeren wordt door velen hoger gewaardeerd dan veilige doorgang voor voetgangers en fietsers. Dat zijn hinderlijke objecten. Andere automobilisten niet hinderen is veel belangrijker dan zwakke weggebruikers niet te hinderen. Ik denk dat b.v. in Nederland zo’n gedrag door sociale niet-aanvaarding veel minder voorkomt, daar zetten ze je meteen voor lul als “aso”. Nog eentje ter illustratie: afgelopen zomer waagde ik het om op een heilige autoparkeerplaats te parkeren met onze (grote) fietskar. Dat kwam me op een scheldpartij te staan van een primitieveling in een SUV. Die had liever dat ik de stoep helemaal blokkeerde… Maar we blijven strijden voor onze rechten he 😉

   • Naar ik heb vernomen worden in Nederland snelheidsovertredingen van trajectcontroles, flitscamera’s e.d. grotendeels geautomatiseerd afgehandeld (door gespecialiseerde firma).
    Vermoedelijk hebben Nederlandse verkeerspolitieagenten daardoor meer tijd om zich bezig te houden met andere verkeersovertredingen.

    Zoiets invoeren in België kan misschien ook al helpen?

   • Het zou natuurlijk helpen als agenten daardoor meer tijd hebben om dergelijke overtredingen in te dijken. Maar ik denk dat het niet alleen om tijd gaat, maar ook om een zekere mentaliteit bij de politie zelf. Ik heb de indruk dat ze vaak laten begaan omdat ze het zelf belangrijker vinden dat het autoverkeer vlot kan doorstromen. Dat iemand daarvoor fout parkeert, zien ze volgens mij gemakkelijker door de vingers.

   • Stijn, ik ben volledig met u akkoord, maar ik voer een kruistocht tegen het gebruik van de woorden ‘zwakke weggbruiker’ om fietsers en voetgangers aan te duiden. Je bent alleen maar zwakke weggebruiker als je op de openbare weg een ongeluk hebt met een motorvoertuig dat je niet zelf bestuurt. Die term is uitgevonden voor de automatische vergoeding van de verzekering. Ook passagiers van een motorvoertuig zijn dan immers zwakke weggebruikers. Fietsers en voetgangers zijn geen zwakkelingen.

   • Inderdaad, zwak zijn degenen die fossiele brandstoffen nodig hebben om hun eigen lichaam te verplaatsen. Voetgangers en fietsers noemt men tegenwoordig actieve of sportieve weggebruikers. Als binnenkort de meerderheid overgewicht heeft, ben ik met mijn normale BMI dan ondervoed of zo?

  • Jozef: begrepen! Misschien is “zachte” weggebruiker een beter woord omdat we nu eenmaal zachter zijn dan een blikken doos op wielen.

   Beantwoorden
   • Zoals ik elders schreef: Zwak zijn degenen die fossiele brandstoffen nodig hebben om hun eigen lichaam te verplaatsen. Voetgangers en fietsers noemt men tegenwoordig actieve of sportieve weggebruikers 🙂

 6. Stijn, aan dat laatste werd tijdens mijn rijopleiding alvast aandacht besteed. Probleem is dat je in België niet verplicht bent om een rijopleiding te volgen bij een rijschool. Als mama en papa aanschuiven op het zebrapad, dan neemt het kroost in opleiding dat gedrag over.

  Beantwoorden
  • Klopt. Als je het zo aangeleerd krijgt… Is ook zeer tegenstrijdig he: een rij-instructeur van een rijschool moet aan strenge voorwaarden voldoen, en een begeleidende mama/papa/broer/zus… kan ongestoord al zijn/haar slechte gewoontes doorgeven.

   Beantwoorden
 7. Ik moest zaterdagavond met ons dochtertje in de buggy nog uitwijken op straat, omdat er verschillende auto’s over de hele breedte van het voetpad geparkeerd stonden. Het was donker en de straat is smal en bochtig (en wat rijdt er allemaal rond op een zaterdagavond). Maar gelukkig stonden de auto’s veilig aan de kant, stel je voor dat er iemand hun spiegel afrijdt. Of de egoïst met dubbele garage en dubbele oprit, die toch regelmatig over de hele breedte van het voetpad geparkeerd staat, zodat mijn vrouw met ons dochtertje in de buggy na schooltijd moet uitwijken op straat (ook vlak na een bocht). Maar goed, het volk dat nog te voet gaat is voetvolk, als we daar al rekening mee moeten houden. Politie is geïnformeerd. Ik had nochtans eerst geprobeerd om het persoonlijk te melden, maar de deur ging niet open (er hangt een camera en ik vermoed dat ze niet open doen voor onbekenden).

  Beantwoorden
  • Inderdaad een vervelende en gevaarlijke situatie. Ik probeer mensen ook altijd persoonlijk en uiteraard vriendelijk te wijzen op de gevolgen van hun (parkeer)gedrag. Een aantal komen tot inzicht (waren zich niet bewust van het probleem) en anderen reageren zuur omdat je hen godbetert durft te bekritiseren… en dan nog wel i.v.m. hun heilige koe!

   Beantwoorden
 8. Een inspirerende titel, dat stoep-stop-principe. Daar is wel iets mee aan te vangen ;).

  Beantwoorden
 9. Ook op de fiets (en dus op de straat) reageren automobolisten nog zo dat ik me moet excuseren dat ik überhaupt besta 😦

  Beantwoorden
  • De laatste 2 weken ben ik 2 keer agressie ervaren van achterop komende auto’s. Ik rij in een 30 km zone in een straat die de eerste keer 100 meter en de tweede keer 90 meter lang is tussen de 2 kruispunten. Inhalen kan niet wegens te smal maar ze kwamen wel “bumperklevend” en toeterend achter mij aan rijden en bij het uiteindelijk passeren (ik naar rechts de andere telkens naar links) kreeg ik veel misbaar naar mij toe omdat ik niet uit de weg was gegaan (ik rij zelf tussen de 20 en 25 km/u). Telkens een vader met een kind bij zich, ik moest er telkens aan denken dat het kind de perfecte opleiding krijgt naar een leven als rat in de race.

   Beantwoorden
 10. Ik erger me er ook mateloos aan, aan dat stoepparkeren. Bij de bakker is het hier iedere zaterdag en zondag van dattum. Er is voldoende parkeerplaats 50 m verderop…

  Beantwoorden
  • Als dat telkens terugkomt, zelfde plaats en tijd, wijst dat op duidelijke laksheid van niet enkel de bewuste bestuurders, maar ook van het lokale politiekorps…
   Als een brood plots 112 euro kost + oproepingskosten takeldienst (op zondag) , verdwijnt dat gedrag.

   Beantwoorden
   • Absoluut laksheid van de gemeente. De oppositie heeft hier voorgesteld stoepparkeren op te nemen in de GAS-reglementering, maar de burgemeester vindt dat de mensen al genoeg beboet worden…

 11. Het STOP-principe is duidelijk nog niet bij iedereen bekend. Een artikel [1] waar wordt beweerd “Ook gaan mensen steeds bewuster gebruik maken van de auto. Ze schakelen die vooral in voor korte ritten. Daarvoor zijn elektrische auto´s meer geschikt.” En ik die dacht dat als je bewuster denkt over de auto, je die gewoon laat staan, i.p.v. gebruikt…

  [1] http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2821543 (Vijf vragen na de ontslagronde bij Volkswagen)

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: