RSS feed

Tagarchief: Vlaanderen

Veilig Vlaanderen

Geplaatst op

Subjectieve en objectieve verkeersveiligheid, het is een moeilijke verhouding. Vooral omdat het niet zo’n eenvoudige is: soms maakt subjectieve verkeersonveiligheid het objectief veiliger, gewoon omdat mensen voorzichtiger worden wanneer ze weten dat iets gevaarlijk is. Omgekeerd kan het gevoel ‘veilig te zijn’ voor het perverse effect zorgen dat het objectief gezien onveiliger wordt.

Op dat mechanisme is het hele ‘shared space’-verhaal gebaseerd. Het is er het succes van, maar ook de achilleshiel. Als pakweg voetgangers en fietsers zich ergens te onveilig voelen, gaan ze wellicht een andere route kiezen. Of niet langer wandelen en fietsen. Waardoor het eindresultaat soms niet méér maar net minder verkeersveiligheid is. Het is dus zaak subjectieve onveiligheid in zo’n dosis aan te bieden dat de objectieve veiligheid gemaximaliseerd wordt.

Los van het voorgaande is de subjectieve onveiligheid over het algemeen wel een goede indicator van het algemene verkeersveiligheidsklimaat. Om die reden peilt de Gemeentemonitor er naar.

Wachtende kinderen

Enkele weken geleden werden de resultaten van de enquête van 2017 voorgesteld. Wat daarin opvalt is dat in de 13 Vlaamse centrumsteden 38% van de respondenten meent ‘dat kinderen zich in hun buurt veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen’. Dat is een beleefde manier om te zeggen dat 62% meent dat kinderen dat in hun buurt niet kunnen.

Ik prefereer de tweede formulering, want het is stilaan tijd voor een klets in onze zelfgenoegzame gezichten. Niettegenstaande ik mij van de afgelopen jaren alleen maar persberichten van ministers en stadsbesturen kan herinneren waarin die zeggen dat ze verkeerssituaties ‘veiliger’ maken, wordt het niet beter. Integendeel: het wordt slechter. In vergelijking met de resultaten van 2014 zijn we er voor de centrumsteden 4% op achteruitgegaan. Voor Vlaanderen als geheel is er geen vergelijkingsmateriaal, maar het resultaat van 2017 is nog minder bemoedigend: 67%, twee op de drie dus, oordeelt dat kinderen zich in hun buurt niet veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen.

Tel daarbij het feit dat mensen zonder kinderen de situatie nog iets veiliger inschatten dan de mensen mét kinderen en je weet dat we echt wel met een probleem zitten.

Door de manier waarop we onze publieke ruimte en onze mobiliteit organiseren, moeten in deze maatschappij massa’s mensen leven tegen een permanente achtergrond van angst of, als ze de keuze hebben, in een voortdurende modus van ‘beschikbaarheid’ als taxiouder. Dat mag dan ‘leefbaar’ zijn, het is geen leefkwaliteit. Niet voor de ouders en eigenlijk nog minder voor de kinderen die hierdoor geremd worden in hun ontplooiing en beperkt in hun vrijheid. Het is vreemd dat in deze liberale tijden hieraan niet meer aandacht wordt besteed.

Veilig Vlaanderen

Maar er is meer. Als mensen denken dat iets niet veilig kan, kan je van die mensen bezwaarlijk verwachten dat ze dat toch gaan doen. En helemaal niet dat ze het hun kinderen laten doen. Anders gezegd: zo lang de basisvoorwaarde ‘veiligheid’ zowel in haar subjectieve als in haar objectieve variant niet is vervuld, is het onredelijk (en zelfs onethisch) te hopen op een modal shift richting fietsen en te voet gaan.

‘Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen’ luidt de campagneslogan van de partij van de Vlaamse minister van mobiliteit. Alvast voorlopig moet die ‘veilig thuis’ dus letterlijk worden opgevat.

Warm water

Nederland en Denemarken ontwikkelden op basis van vele jaren fietsbeleid-ervaring hele boekwerken vol do’s and don’ts en Vlaanderen trad in hun voetsporen met de opstelling van een eigen Fietsvademecum.

Toegegeven, voor vele wegbeheerders is dat geen reden om niet zelf het warm water uit te vinden. Recent wees een CROW-onderzoek nog uit dat zelfs in gidsland Nederland slechts een minderheid van de gemeenten zich iets aantrekt van de voorschriften. In Vlaanderen is het nog erger, daarvoor hoef je niet eens onderzoek te doen. Even gaan fietsen volstaat.

Alleen al daarom is het een goede zaak dat er sinds kort ook in Vlaanderen een Fietsberaad werd opgericht. Onder meer ondergetekende is er lid van de Programmaraad (sic), al was pakweg de benaming ‘fietskader-lid’ leuker geweest.

Het Fietsberaad vergadert in het buitenland – of toch in een territorium waar de Vlaamse inzichten nog niet zijn doorgedrongen. Laat staan de Deense of de Nederlandse.

Het Brusselse gewest heeft zo z’n eigen opvattingen van hoe fietsers zich in een stad dienen voort te bewegen en heeft daarvoor z’n geheel eigen warme water ontwikkeld.

Dat resulteert dan in pareltjes zoals het onderstaande, een beetje provocatief vlakbij de Nederlandse ambassade neergelegd:

Georganiseerde verwarring 2

Bemerk hoe de bundeling van bekende elementen (een verkeerseiland met links en rechts autoverkeer, een opstaande boordsteen, een verraderlijk gootje, een schijnbaar willekeurig patroon van rode en grijze tegels, bij regen glad wordende noppen, een fietssjabloon en een pijl, een verkeerseiland), gecombineerd met een creatieve interpretatie van wat normaal is in het verkeer (‘buig linksaf om rechtdoor te rijden’), tot iets totaal nieuws heeft geleid.

De inrichting heeft het voordeel dat ze legitimiteit verleent aan het geschimp van autobestuurders op het onverantwoorde rijgedrag van de Brusselse fietser. Want zelfs als die laatste zich rigoureus aan de regels houdt, dan nog is zijn rijgedrag onverantwoord.

Waaruit wij leren: zelfs de grootste onzin heeft z’n bestaansreden.

 

PS. Om zeker te zijn dat ik de foto nog zelf zou kunnen posten, nam ik hem in de luwte van een zaterdagochtend.