RSS feed

Tagarchief: verhardingen

Idee 21: De voortuinreconquista

Geplaatst op

Verharde voortuin

Onder druk van Koning Auto, maar ook door wat men in de jaren ’60 “natuuraliënatie” zou hebben genoemd, worden steeds meer voortuinen verhard. De gevolgen zijn niet te onderschatten: minder groen, minder biodiversiteit, minder regenwater dat de grondwatertafel op peil houdt, sneller overbelaste rioleringen, straten die optisch verbreden en aanzetten tot sneller rijden…

Laat ons die evolutie omkeren met de ‘Voortuinreconquista’, een grootscheepse overheidscampagne die de zondaars 2 jaar de tijd geeft om hun voortuin te ontharden.

Als tegemoetkoming wordt in elke gemeente een ploegje arbeiders (“de zachte mannen (m/v)”) ter beschikking gesteld, samen met een adviseur die de mensen kan helpen bij de keuze voor een onderhoudsarme streekeigen beplanting. Wie na 2 jaar niet op het aanbod is ingegaan, mag zich verwachten aan een koekje van eigen deeg: een HARDE aanpak.

Met de Voortuinreconquista herwinnen we in geen tijd hectaren aan groen in woonzones, daar waar we dat het meest nodig hebben.