RSS feed

Tagarchief: vakdeskundigheid

Blanco borden

Zoals bekend leven we in een tijd waarin de democratie naar steeds hogere niveaus wordt gestuwd. Vooral dankzij opiniebureaus en hun lakeien, de media, die argeloze niet-geïnformeerde burgers bij het aardappelschillen dan wel het snoeien van de haag verrassen met de vraag of ze voor of tegen rekeningrijden zijn. Helaas niet met de vraag of de argeloze burgers weten wat überhaupt onder rekeningrijden wordt verstaan. Het resultaat zou alleszins minder voorspelbaar zijn geweest en een ander licht hebben geworpen op het debat.

Nu worden politici die voor het idee hun nek uitsteken kaltgestellt met niet méér dan wat huis-tuin-en keukenmeningen. Niet inhoudelijke argumenten geven de doorslag, wel het tersluiks toegevoegde aroma van despotisme, waardoor ‘rekeningrijden’ zelf een dossier met een geurtje wordt.

Zo gaat het vaak als het mobiliteit betreft, al was het maar omdat iedereen zich als een deskundige beschouwt. Terecht, wanneer ervaringsdeskundigheid relevant is. Maar veel vaker onterecht, omdat vakdeskundigheid dikwijls essentieel is.

Het invulbord

Nog even en we drijven deze bijzondere invulling van wat democratie is zo ver dat we de weggebruikers laten stemmen over de betekenis van de verkeersborden.

Met een combinatie van blanco borden en een stem-app in de smartphone moet dat een fluitje van een cent zijn. Vindt u dat het ’30’ moet zijn? Of voelde u meer voor ‘130’? Als de voetgangers en de fietsers in de meerderheid zijn, wordt het allicht 30. Als er meer automobilisten zijn 130. Verkeersregels à la carte, het summum van democratie. Zou het niet mooi zijn?

Nu ik erover nadenk. Er wordt al jaren mee geëxperimenteerd door een bepaalde avant-garde die ’s nachts “alleen op de weg” meent dat de maximumsnelheid door haarzelf mag worden vastgelegd.

Van de resultaten van die enquêtes lezen we zelfs af en toe iets in de kranten. Meer bepaald in de rubriek ‘verkeersongevallen’.