RSS feed

Tagarchief: Marc Reynebeau

Doel-bewust naar de Boekenbeurs

Doel 2013 (34)

In ons taalgebied verschijnt er zowat elk kwartier een nieuw boek, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Dat heb ik zelf niet nageteld. Dat zegt Carlo Van Balen in Rekto Verso (maart-april 2013) en hij kan het weten, want hij was directeur van het Vlaams Fonds der Letteren. Of dat niet te veel boeken zijn, vragen sommigen zich luidop af en ze voeren dan doorgaans economische argumenten aan om die vraag met ‘ja’ te beantwoorden: het aanbod is te groot voor de vraag, dat kan nooit renderen.

Je zou ook andere argumenten kunnen aanvoeren. Argumenten die te maken hebben met kwaliteit bijvoorbeeld. Te oordelen naar wat ik soms onder ogen krijg, is het antwoord dan ook ‘ja’. Hoe een boek als ‘De omwegen’ van Jeroen Theunissen (De Bezige Bij) de drukpersen haalde, is voor mij bijvoorbeeld een raadsel. En hoe het een haast lyrisch commentaar kreeg van onder meer Jos Geysels en Marc Reynebeau, het is voor mij een mysterie. Een boek waarin een pen “kletterend” op het Perzisch tapijt kan vallen, iemand “misschien grijzende” haren heeft en dat op dezelfde pagina een bad twee keer laat vollopen, daar is iets mis mee, me dunkt.

Ik had me er al op verheugd Reynebeau zelf om opheldering te vragen. Tenslotte acht ik de man hoog en bestaat er dus een gerede kans dat het aan mij ligt. Maar het mocht niet zijn.  Reynebeau had toegezegd voor de officiële voorstelling van Jeroen Janssens nieuwste boek, bij welke gelegenheid hij de auteur/kunstenaar, een bewoonster van Doel (bijna schreef ik: ‘de’ bewoonster)  en ondergetekende aan de tand zou voelen. Jammer maar helaas, te elfder ure belde hij af.

Hij werd vervangen door zijn ideologische tegenpool, Jean-Pierre Rondas, Klara-journalist op (relatieve) rust. Maar de pret was er niet minder om.

Nu ja. Sorry. Eerlijk gezegd was dat gelogen. Van pret was wat mij betreft nauwelijks sprake. Nu word ik zo al niet vrolijk van een kerncentrale. Laat staan van een reactor met verdachte barstjes. Waar bovendien ‘voorlopig’ kernafval wordt opgeslagen, omdat de vaten die honderden jaren moesten meegaan in het Kempense Dessel al na een jaar of tien zijn gaan lekken.

In Doel komen daar nog eens de verhalen bovenop van weggesmeten miljarden (een dok bouwen, het nooit gebruiken, het dan weer dichtgooien), van gebroken politieke beloften, van twee maten en twee gewichten, van een economie die in naam van onze welvaart (en dus in onze naam) het welzijn van honderden mensen onder de voet liep. En nog loopt – want de verhalen zijn nog niet ten einde.

Ik word daar dus niet vrolijk van.

En toch was er reden tot vieren. Omdat de auteur van het nieuwe boek z’n vijftigste verjaardag beleefde. Omdat het boek in kwestie duidelijk niet één van die boeken ‘te veel’ is. En tenslotte omdat de auteur er tot mijn verrassing in geslaagd is er ondanks alles een humoristisch boek van te maken. Humor met zwarte randjes en scherpe kantjes, dat wel, maar zo heb ik hem graag.

“In een druppel de zee vangen,” dat was de opdracht die Jeroen Janssen van Patrick de Saint-Exépury (ja, kleinzoon van) kreeg en in die opdracht slaagde hij met verve (en soms gewoon met potlood of viltstift). Zijn boek, het resultaat van jaren geduldig observeren, is een verzameling geworden van virtuoze schetsen en treffende teksten die je bij het nekvel grijpen. De druppel: het dorpje Doel. De zee: Vlaanderen vandaag.

Jeroen Janssen maakte een eerlijk portret van Doel, het dorpje dat Asterixgewijs moedig weerstand blijft bieden aan de Romeinen met het grote geld en de wetten op afroep. Met sympathie en empathie voor de onderdrukten (een ethische plicht), maar niet blind voor de kleine kantjes die zelfs helden hebben. Meer dan een stripboek is het een naslagwerk, een tijdsdocument en een kunstboek in één geworden.

Enfin, veel woorden om mijn dierbare lezers één boodschap mee te geven. Wie dezer dagen naar de Boekenbeurs trekt en door de kaften het koren niet meer ziet, neme deze goede raad ter harte: zoek het boek ‘Doel’ van Jeroen Janssen, uitgegeven bij Oogachtend (zelden klopten vlag en lading beter dan hier), en schaf het aan. Voor jezelf en/of voor iedereen die een geweten moet worden geschopt.

IMG_9539