RSS feed

Tagarchief: leegstand

Over koningen (en hun dienaren)

En zo rolden wij dan ook 2018 binnen, pardoes tot Driekoningen. We komen er bij onze positieven in de schaduw van onze gemeentelijke kerststal waar Koning Auto met meer dan drie blijkt te zijn gekomen. Al springt er eentje, zoals elk jaar, letterlijk bovenuit. Koning Kia – voor mijn stadsgenoten is hij intussen een vertrouwder zicht dan het kindeke Jezus.

Koning Kia

Weldra zal hij worden verloot onder de klanten van de lokale middenstand. Wij Kempenaars drukken de gelukzoekers nog wél aan het hart.

De gelukkige winnaar zal voortaan makkelijker de concurrerende baanwinkels en shoppingcentra kunnen bereiken en met nog meer recht en reden steen en been klagen over het jammerlijke gebrek aan parkeerplaatsen. ‘Koning Klant vertrekt met Koning Auto’ – de kop voor de bijhorende persmededeling van de lokale middenstand is al klaar.

Dat Koning Kia wekenlang ongecontesteerd publieke ruimte mag innemen is overigens opmerkelijk. Niet alleen omdat het compleet haaks staat op alles wat ons gemeentebestuur pretendeert na te streven: een levendig handelscentrum, respect voor onze monumenten, een vage duurzaamheid in klimaat- en mobiliteitsplannen, een gezonde en sportieve bevolking.

Er is ook het curieuze feit dat dit Gouden Kalf er wonderwel in slaagt buiten beeld te blijven bij alle discussies over de al dan niet gewenste aanwezigheid van religieuze symbolen in de publieke ruimte. Over kruisbeelden en hoofddoeken winden velen zich op. Maar niet over een metafoor op vier wielen voor uitgerekend alles wat de kerstgedachte in vraag wil stellen: materialisme, consumentisme, vluchtigheid en de instant-bevrediging van onze behoeften.

Of is de boodschap perfide en zit de ware betekenis verscholen in de locatie van Koning Kia? Pal tegenover de kerststal, aan het andere uiterste van het continuüm. Misschien is een klein bordje met wat duiding voor de argeloze passant dan toch geen overbodige luxe.

Zo slim zijn wij nu ook weer niet.

Advertenties

Achter de schermen

In tijden waarin verkaveling na ontwikkelingsprojectontwikkeling na woonuitbreiding verkocht wordt als een noodzaak om groeiende bevolkingsaantallen te huisvesten, moet elk spoor van leegstand eigenlijk ergernis en verontwaardiging uitlokken. Stel je voor dat er boven elke winkel in het centrum van je stad of gemeente iemand woonde. Hectaren ruimtewinst zouden het resultaat zijn.

Deze woonplekken zijn bovendien echte filevreters, want pal in het centrum, dus dicht bij diensten, winkels, horeca, cultuur… Dat heet nabijheid: je vertrekt en je bent er eigenlijk al.

En voor wie dit geen argumenten zouden zijn, die kan misschien eens zijn gedachten laten gaan over de lange wachtlijsten voor sociale woningen – om het maar even niet te hebben over daklozen en dan het verwijt te krijgen dat ik het over een populistische boeg gooi.

Dit gezegd zijnde valt het in de praktijk nogal eens tegen met onze gramschap. Omdat wij verleerd zijn om verontwaardigd te zijn. En soms ook wel omdat de steen des aanstoots handig gemaskeerd is.

Nu ja, wat heet handig? Gordijnen kunnen helpen. Een reclameboodschap ook. De laatste jaren is er kennelijk een handelstak ontstaan die leeft van de leegstand: de reclameschermen-business. Onder het motto “wij winden er doekjes om” leiden ze onze aandacht af.  Op een cynische manier, zou je kunnen zeggen: reclame maken voor dure polshorloges om te maskeren dat er een plek is onttrokken aan de huisvestingsmarkt voor minder kapitaalkrachtigen. Geef toe: zo diep denken wij doorgaans niet na.

Leegstand (1)

Loop met mij honderd meter verder. Wat dacht u van deze gevelmaskerade waarvoor de inspiratie duidelijk op het spookhuis van de kermis werd gehaald?

Leegstand (2)

Er bestaan blinde gevels en blind gemaakte gevels. Voelt u misschien toch al een beetje ergernis opkomen?

We stappen nog eens honderd meter verder en komen er de nieuwste vondst van de leegstandsparasieten tegen: het digitale publiciteitsscherm. Op die manier hoeft de publiciteit niet beperkt te blijven tot de eigen zaak. Gevelverhuur brengt dan meer op dan kamerverhuur. Of: hoe verdien ik geld aan een leegstaand pand?

Leegstand (3)

Er bestaan ook positivo’s die zeggen: “Ach wat, als daarmee een lelijke gevel aan het zicht onttrokken is, dan is het beter dan niets.” Speciaal voor deze mensen schuif ik nog eens honderd meter op. En kijk: een juweeltje van een geveltje, ontsierd door een joekel van een publiciteitsdoek.

Zo kunnen we ons reeksje afmaken: ruimtelijke beleid = stedenbouwkundig beleid = mobiliteitsbeleid = sociaal beleid = monumentenbeleid

Leegstand (4)

 

Verontwaardigd? Dan bent u gegarandeerd al bezig met het beschilderen van – euhm – een spandoek tegen leegstand en gevelvervuiling.