RSS feed

Tagarchief: Infrabel

Bedrieglijke reclame

IMG_0060

Zoek de bedrieglijke reclame op bovenstaande foto.

Juist ja, ‘Geel’ is niet rechtsaf zoals het billboard suggereert. Het is linksaf.

Maar laten we het voor de verandering over die andere reclame hebben.

Zondag zijn er lokale verkiezingen. Geen federale. Toch wekt deze partij de indruk dat met een stem voor haar de kwestie waarover het lokale niveau geen zeggenschap heeft ‘ten goede’ kan worden gekeerd. Wat mij betreft is dat kiezersbedrog.

Of misschien toch niet. Stel dat andere lokale politieke partijen tegen zo’n ondertunneling zouden zijn, dan zou je kunnen stellen dat een lokale partij die mee-werkt met Infrabel en de NMBS de zaak zou kunnen bespoedigen. Zo zou inderdaad het verschil worden gemaakt. Maar dat is niet zo: over de wenselijkheid van ongelijkvloerse spoorovergangen in onze gemeente zijn alle politieke partijen het eens.

Of wacht. Misschien is de boodschap dat een lokale deelname aan de macht de realisatie van de gewenste projecten waarschijnlijker maakt? De partij in kwestie zit nationaal immers in de regering. In dat geval hebben we te maken met het cynisme van de macht: ‘als we mogen deelnemen aan de macht, zorgen wij dat de broodnodige projecten er komen en anders niet’. Zo bekeken staat hier dus geen verkiezingsbelofte, maar een verkiezingsdreigement.

Los van het voorgaande is er nog een vraag: hoe kan je lokaal beloven dat er een ondertunneling zal komen en tegelijk federaal besparen op de middelen die daarvoor nodig zijn? Een spagaat noemen ze zo’n positie. Meestal gaat die na een tijdje pijn doen. Maar kennelijk wordt er op vertrouwd dat ze het nog kunnen uithouden tot 14 oktober. Daarna kan er weer gewoon voor ‘realisme’ worden gepleit.

Tot slot. Zijn ondertunnelde spoorwegen nu echt het beste antwoord op de vraag naar vlot verkeer?

Tja. Het is maar wat je verkeer noemt. Schijnbaar is met ‘vlot verkeer’ vooral ‘vlot autoverkeer’ bedoeld. Want aan het station is er al een (voor verbetering vatbare) voetgangers- en fietserstunnel en voor een andere spoorovergang werd recent beslist dat er een fietserstunnel komt in het kader van de geplande fietssnelweg van Turnhout naar Herentals. Dat die nieuwe verbinding een aanzienlijke omweg zou betekenen voor een belangrijk deel van het fietsverkeer werd er gemakshalve niet bijgezegd.

Zeur niet, hoor ik u al zeuren, sowieso zouden zo’n ondertunnelde spoorwegen toch wel een verademing zijn? Nu staat het autoverkeer in én rond onze stad geregeld ‘vast’ doordat de slagbomen gesloten zijn. Met enkele tunnels zou dat tot het verleden behoren.  Zou dat geen goede zaak zijn voor iedereen?

Absoluut. Op de korte termijn zeker wel. Maar of dat ook zo zijn op de lange termijn, is nog maar de vraag.

Minder ‘weerstanden’ voor het autoverkeer zullen immers zorgen voor meer autoverkeer en dus meer ‘ongezonde’ drukte. Om dat te voorkomen zijn flankerende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld ingrepen die ervoor zorgen dat de nieuwe tunnels niet uitmonden in een doorsteek voor auto’s dwars door het centrum en in een modal shift richting auto.

Minimaal hebben we dus al zeker nood aan maatregelen die het doorgaande verkeer scheiden van het bestemmingsverkeer. Daar heeft de partij in kwestie in haar programma aan gedacht: een betere bewegwijzering en een betere aanduiding van de parkings moeten het oplossen. Verleiden door te leiden, als het ware.

Alleen: er staan al wegwijzers. En niemand kijkt ernaar. De enen niet omdat ze de route zo ook wel kennen. De anderen niet omdat ze een GPS hebben die het altijd wel beter weet. Dat werkt dus niet en dus zullen er andere maatregelen moeten genomen worden. Waardoor het en-beleid alsnog keuzes zal moeten maken en dus zal moeten vervellen tot een of-beleid.

Maar die ongemakkelijke waarheid wordt bewaard voor na 14 oktober. Tot dan moeten we het doen met een simplisme dat wel op zichzelf rijmt, maar niet op de werkelijkheid.

Station Noorderkempen: een kleine recensie

Geplaatst op

Al eens in station Antwerpen Luchtbal geweest? Indien niet: doe geen moeite. Vroeg of laat verschijnt die plek wel als decor in een thriller en dan heb je de beste kant ervan wel gehad.

Tot deze week dacht ik dat Antwerpen Luchtbal een historische vergissing is geweest waaruit Infrabel en de NMBS lering hadden getrokken. Vorige dinsdag moest ik mijn mening echter herzien. Blijkt dat ze in Brecht een station hebben neergezet dat qua neerslachtigheid en morbiditeit station Luchtbal kan evenaren. Eerst dacht ik dat ze de naam er speciaal voor hadden aangepast: ‘Moorderkempen’.

Maar dat had ik verkeerd gelezen.

Station Noorderkempen (36)

Als je een bord nodig hebt opdat mensen de ingang zouden vinden, dan weet je dat je een slecht ontwerp beet hebt.

Om een maximaal effect te bereiken heeft men zoveel mogelijk gebruik gemaakt van grijs beton en alle functies die leven zouden kunnen brengen zorgvuldig geweerd.

Station Noorderkempen (20)

Dat de Galliërs bang waren dat de hemel op hun hoofd zou vallen, is gemakkelijk te verklaren door locaties als deze.

Ook De Lijn waakte erover dat z’n accommodatie er zeker niet uitnodigend uit zou zien.

Station Noorderkempen (35)

Het station ligt in een zee van auto’s die perfect kan dienen als metaforische illustratie voor de stelling dat de auto een vlaktevuller is.

Station Noorderkempen (2)

Station Noorderkempen (55)

Altijd een goede indicatie van de desolaatheid van een plek: het aantal camera’s dat nodig is om de boel veilig te houden.

De hoofdattractie qua beleving is het sanitair in de container die als loketruimte dienst doet. Station Noorderkempen (24)

Voor een halve euro heb je al contact met het personeel (om je geld te wisselen in de juiste munt) en kan je naar het toilet. Geniet ervan, want verder is er niets – zelfs geen automaat. Ik liet me vertellen dat de stationschef over een lade in zijn bureau beschikt waarin hij Suzywafels bewaart. Indien nodig deelt hij die grootmoedig uit aan gestrande reizigers.

Overdrijf ik nu niet? Jawel, een beetje. Sinds kort staat er aan het station een mobiel kraam met een sandwichbord dat preciseert dat de koffie die er te krijgen is  ‘Coffee to go’ is.

Overbodig, want geen mens haalt het in zijn hoofd hier ook maar een minuut langer te blijven dan strikt nodig is.

Station Noorderkempen (17)

Dat zou trouwens een prestatie zijn, vermits niet wegwaaien een hele opgave is in dit tochthol. De reizigers die onder de grote luifel op perron 1 of perron 2 staan te kleumen, beschikken over te weinig zitplaatsen (na het beton was het geld op) en geen visuele informatie over de vertrekuren van de treinen.

Het belangrijkste pluspunt van dit station: de reizigers zijn telkens ongelofelijk opgelucht wanneer ze er kunnen vertrekken.

La vie et Infrabel

Geplaatst op

TreinenWie genoeg bedreven is in het bedienen van de computermuis, vindt Jan Vanseveren (TreinTramBus), Kobe Boussauw (VUB) en ondergetekende dwarsligger (DAKP) op één en hetzelfde spoor (‘Sporen naar betere mobiliteit’) en wel hier.

De schat van Beersel

Geplaatst op

Wie dacht dat we klaar waren met het station van Beersel, heeft te vroeg gedacht. Want hoe klantonvriendelijk Infrabel en NMBS zich hier ook tonen, deze halteplaats in het Pajottenland zou een succesnummer kunnen zijn.

Het volstaat de blik een weinig naar links te bewegen om een parel van een toeristische bestemming in het vizier te krijgen: het kasteel van Beersel.

De schat van Beersel

Deze unieke 14e-eeuwse waterburcht ligt zelfs voor matige schutters op een boogscheut van het perron. In combinatie met pakweg een wandeling door de Zennevallei een pracht van een B-Dagtrip kunnen worden.

Op voorwaarde dat er treinen rijden natuurlijk. Want dat is vandaag alvast in de weekends niet het geval. De NMBS doet hier wat, raar maar waar, de Mobiliteitsraad Vlaanderen aanbeveelt: zich richten op het woon-werkverkeer.

Een kortzichtige en voorbijgestreefde keuze, als je het mij vraagt. Niet alleen omdat de grootste groei in het aantal verplaatsingen zich situeert in de recreatieve sfeer, maar ook omdat het apart beschouwen van woon-werk- en recreatieve verplaatsingen ervoor zorgt dat we eventuele win-win’s grandioos missen.

De schat van Beersel4

Mijns inziens ligt er hier één voor het grijpen. Een ‘verdikking’ van de reizigersstromen naar het station, in de weekends én daarbuiten, zou de treinverbindingen naar Beersel ten goede kunnen komen. Ze zouden in de toekomst minder snel het slachtoffer worden van ‘besparingen’ en door het creëren van een ‘tegenspits’ (Beerselaars rijden ’s morgens naar Brussel, recreanten maken de tegenovergestelde beweging) zou de bezetting en dus het rendement van de treinen worden verhoogd.

Bovendien zou een B-Dagtrip (werktitel: ‘De schat van Beersel’) ook de naar verluidt slabakkende toeristische aantrekkingskracht van het slot (-34% bezoekers van 2003 naar 2014) weer kunnen opvijzelen. Ben ik te creatief als ik een bezoek aan het recent gerestaureerde monument zou combineren met een Geuzeproeverij? Deze tongstrelende ervaring moeten de tot de auto veroordeelde toeristen vandaag noodgedwongen aan hun neus laten voorbijgaan.

Enfin, dat durf ik toch te hopen.

Rode loper voor Cornu

Gouden tijd voor koperdieven. Of worden we weer bedrogen en laat het spoor zich alleen maar van z’n mooiste kant zien om de nieuwe baas te verwelkomen?

IMG_0028

Autoverkeer verstoort treinverkeer

Geplaatst op

Misschien is het maar een indruk, maar spoorwegmensen delen hem alvast: steeds vaker komt het voor dat passagierstreinen moeten wachten voor de doortocht van een goederentrein. Naar verluidt omdat Infrabel op eigen houtje een ‘slot’ heeft toegekend: goederenverkeer is voor Infrabel lucratiever dan personenverkeer.

En zo kan het dan gebeuren dat de treinreizigers toch nog moeten wachten voor autoverkeer (en tot overmaat van ramp: met auto’s nog leger dan gewoonlijk)…