RSS feed

Tagarchief: Fietsberaad

Heel het jaar vakantie!

Heel het jaar vakantie!

Op het randje van de vakantie kijk ik nog even om.

Rondom mijn wijk zie ik de blitse flitsen van de zomerbar langs het kanaal die dreunende luidruchtigheid verwarde met gezelligheid, waardoor het aantal mensen dat er voor op bleef systematisch kleiner was dan het aantal dat er van wakker lag.

In mijn wijk zie ik straatfeesten en speelstraten, zelden luidruchtig, nooit lawaaierig en toch altijd levendig. Een straat vrijmaken van doorgaand autoverkeer is voldoende opdat het wonder geschiedt: het haastige “erdoor moeten”  wordt een ontspannen “mogen en ont-moeten”.

Kinderen komen op straat, leren fietsen met vallen en opstaan, leren elkaar en de regels van het leven kennen. Al doende worden ze wijs – streetwise, zoals de Engelsen dat treffend zeggen. Mijn hoofd eraf als sommige van die kinderen de voorbije twee maanden niet méér hebben geleerd dan in de drie trimesters daarvoor.

Daarmee is de kous niet af. Minstens even mooi is het om te zien hoe, in het zog van hun en andermans kinderen, de volwassenen verschijnen.

Eerst nog wat onwennig en mensenschuw, maar al ras zich bewegend als een vis in het water. Ook zij leren: hun buren kennen, elkaar kennen, hun kinderen kennen. Wat de Britse socioloog Richard Sennett in zijn boek ‘Stadsleven’ schreef over zitbanken in een stad, geldt ook voor straten vrij van doorgaand autoverkeer: de omgeving wordt er slimmer van.

Onthutsend toch hoe zo’n eenvoudige ingreep een wereld van verschil kan maken.

Hoewel: zo simpel is het nu ook weer niet. Om doorgaand autoverkeer te weren is enige administratieve en logistieke omkadering nodig. Tijdelijke verkeersreglementen, informatiebrieven, verbodsborden, omleidingssignalisatie, dagslapers op batterijen. En vooral ook: hekken, hekken en hekken. Zeg gerust: hekwérk. Al die hekken moeten gebracht en weer gehaald door de gemeentelijke diensten en gezet en weer weggehaald door verantwoordelijke buurtbewoners. En liefst ook nog een beetje bewaakt. Anders is het hek al gauw van de dam.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Zo wordt iets wat in se eenvoudig is als maan-roos-vis toch weer ingewikkeld.

Dat is onvermijdelijk, zegt u? Ik denk het niet. Want wat hierboven beschreven staat – mensen die de straat gebruiken om te ontmoeten, te spelen en te feesten – is een gebruik van de straat dat de vanzelfsprekendheid zelve is. Of toch zou moeten zijn. Alleen zijn we het als een uitzondering gaan zien en ook zo behandelen. Het maakt dat wij geleerd hebben tevreden te zijn met het gegeven dat woonstraten slechts enkele weken per jaar echt veilig en aangenaam zijn.

Stel u voor wat er zou gebeuren mochten wij niet langer zo snel tevreden zijn. We zouden het beleid vragen om van de uitzondering de regel te maken. Van autostraten weer leefstraten, of beter nog: gewoon ‘straten’, te maken.

Vaak kan dat eenvoudig door het doorgaand verkeer te weren. “Met een knip”, zeggen de meesten dan, maar wat ze bedoelen is natuurlijk “een filter”: voetgangers en fietsers en soms ook hulpdiensten hebben natuurlijk vrije doorgang. We filteren er alleen het meest hinderlijke verkeer uit.

Het zou resulteren in een rust, een levendigheid en een veiligheid die wij vandaag reserveren voor de vakantie.

Anders uitgedrukt: we zouden onszelf het hele jaar door een vakantiegevoel gunnen. Maar het is bekend dat wij onszelf niet zoveel gunnen. Tenzij, tenzij – een wild ideetje: als we die woonstraten zonder doorgaand gemotoriseerd verkeer nu eens ‘gewoon’ “smart streets” zouden noemen, zou er dan niet iets bewegen?

 

PS. Binnenkort publiceert Fietsberaad in samenwerking met het Team Vlaamse Bouwmeester een brochure als handige hulp voor wie van zijn buurt een ‘leefbuurt’ wil maken.

Niets op de trein

Te oordelen naar het aantal en de omvang van de vertragingen de afgelopen week waren er weer veel reizigers die hun fiets meenamen op de trein. Als we de NMBS mogen geloven, ligt het immers daaraan dat het met de stiptheid van kwaad naar erger gaat.

De oplossing ligt dus voor de hand: een verbod om tijdens de spitsuren nog fietsen mee te nemen op de trein.

Dat het voornemen niet in goede aarde viel, verraste de NMBS. Nee, aan cijfers om een en ander te staven had men niet gedacht. Aan een goede communicatie van de voorziene begeleidende maatregelen om de pil wat te vergulden evenmin.

Resultaat? De NMBS maakte alweer een slechte beurt en werd uiteindelijk teruggefloten door haar voogdijminister en plots was er het lumineuze idee om over het ‘probleem’ te overleggen met de Fietsersbond.

Dat had de NMBS misschien ook beter gedaan toen ze besliste zich terug te trekken uit BlueBike (“Help! Ons project heeft succes!”) of toen ze besliste over de verdeling van de investeringskredieten tussen autoparkeerplaatsen en fietsenstallingen.

Fiets op de trein (2)

Sommigen vragen zich af hoe het mogelijk is dat zo’n groot bedrijf, met professionele woordvoerders en een eigen communicatiedienst, er telkens weer in slaagt zichzelf zo in de voet te schieten.

De verklaring is echter niet ver te zoeken. Zo lang de NMBS niet in staat is te denken vanuit de (potentiële) reiziger, zal dit patroon zich herhalen. Klinkt dat doemdenkerig?

Dan zal ik de formulering omkeren. De dag dat de NMBS vanuit haar klanten gaat denken, zal ze ontdekken dat

  • in Vlaanderen 22% van de reizigers de fiets voor z’n voortransport gebruikt, in Nederland is dat meer dan de helft van de reizigers
  • in Vlaanderen 6% van de reizigers de fiets voor z’n natransport gebruikt, in Nederland is dat het dubbele aandeel (cijfers Fietsberaad)

Als neveneffect zou ze nadien dan tot de vaststelling komen dat daarop inspelen enorme positieve effecten kan hebben voor de organisatie zelf. Een fietsvriendelijker NMBS- beleid zal niet alleen zorgen voor meer reizigers (stel je voor dat mensen plots hun elektrische fiets aan het station zouden durven stallen: het bereik van het station zou op slag toenemen met een factor 2 tot 3), maar ook voor een zuiniger ruimtegebruik rond de stations (minder autoparkeerplaatsen, dus meer ruimte die gevaloriseerd kan worden voor andere functies, dus meer geld in het laatje en weerom meer reizigers) en een betere bereikbaarheid van de stations (en dus weerom meer reizigers).

Het valt dan alleen nog te hopen dat de NMBS er voor die tijd niet achter komt dat het spoorvervoer zonder reizigers nog vlotter gaat. Van fiets naar niets, tenslotte scheelt het maar één letter.

De kwestie ‘fiets’

Op 7 maart kopte De Standaard naar aanleiding van het nieuwe Onderzoek Verplaatsingsgedrag: “We nemen het liefst de auto, ook voor korte afstanden”. En boven een ander stuk: “Verder dan 600 meter? Liever met de auto.” In het artikel: “De auto wint nog altijd terrein. (…) De auto is de onbetwiste koning en vergroot nog zijn ­voorsprong op alle andere vervoersmiddelen: 53 procent van al onze verplaatsingen doen we met de wagen. In 2008 was dat nog 47 procent. De fiets boert zelfs achteruit: van 14 naar 11,3 procent. Ook te voet gaan doen we nu minder dan toen. “

Negen dagen later titelde diezelfde krant: “Ook fietser staat nu al in de file.” En in het artikel: “Er wordt meer en verder gefietst, wijzen tellingen uit. (…) Tellingen tonen aan dat het fietsverkeer in Vlaanderen in een jaar met ongeveer 2 tot 6 procent is toegenomen. De groei tekent zich af in de kernen van steden en gemeenten en langs de fietssnelwegen.”

Hoe kan dat? Wordt er nu meer of minder gefietst?

Hoewel de titels bepaald tegenstrijdig zijn, zat de verklaring voor de ogenschijnlijke tegenspraak wel impliciet in de artikels. Het Onderzoek Verplaatsingsgedrag had het over geaggregeerde cijfers voor heel Vlaanderen. De tellingen van Fietsberaad maakten het dan weer mogelijk om onderscheid te maken naar plaats. De verklaring bleek eenvoudig: er wordt op sommige plaatsen meer gefietst en op andere minder. Meer in de steden en op de zogenaamde fietssnelwegen. Minder daarbuiten. Beweringen als “de Vlaming fietst minder” of “we rijden meer met de auto” verhullen dus meer dan ze mededelen. Meten is niet noodzakelijk weten. Het hangt er maar vanaf wat je met de resultaten aanvangt. Gooi je ze eenvoudig op één hoop of doe je de moeite om ze verder te analyseren?

In het laatste geval ontdek je dat er meer gefietst wordt waar de fiets concurrentieel is met de auto (in de stad, waar het parkeren problematisch is en de congestie groot) en waar het veilig en comfortabel kan (op fietssnelwegen, in autoluwe zones). Dan komen de ‘teleurstellende’ fietsaandelen plots in een heel ander daglicht te staan. Dan zijn ze niet langer het bewijs van een falend fietsbeleid, maar juist van de afwezigheid van zo’n fietsbeleid.

Roze fiets (3)

Een artikel dat focuste op de politieke keuzes zou niet zijn blijven steken in vrijblijvend ach en wee over onze collectieve gemakzucht. Het zou relevantie hebben gehad voor de politieke beslissingen die vandaag worden genomen.

Maar blijkbaar hebben we daar een instinctieve afkeer van. Als we van politieke keuzes al geen technologische uitdagingen maken, dan wel een kwestie van hoogstpersoonlijke voorkeuren. Zo wordt het maatschappelijke individueel en wordt een in wezen politiek debat een zaak van ongeoorloofde inmenging in het persoonlijke leven van mensen. Luister maar eens naar de argumenten van de tegenstanders van het Gentse mobiliteitsplan.

In het geval van fietsen komt daar nog bij dat het probleem ongemerkt geherformuleerd wordt. Een vraag naar initiatieven van het beleid wordt geruisloos hertaald in een vraag naar bereidheid tot persoonlijke opoffering. Zo blijft fietsen ook gedefinieerd als de zware, noodzakelijkerwijs onprettige lichamelijke in-spanning die het is in de ogen van niet-fietsers, in plaats van als de vanzelfsprekende lichamelijke én mentale ont-spanning die het zou kunnen zijn.

Dat tweederde van de Nederlanders fietsen spontaan in verband brengt met “vreugde” is in dit licht dan ook veel meer dan een zoveelste weetje.

Warm water

Nederland en Denemarken ontwikkelden op basis van vele jaren fietsbeleid-ervaring hele boekwerken vol do’s and don’ts en Vlaanderen trad in hun voetsporen met de opstelling van een eigen Fietsvademecum.

Toegegeven, voor vele wegbeheerders is dat geen reden om niet zelf het warm water uit te vinden. Recent wees een CROW-onderzoek nog uit dat zelfs in gidsland Nederland slechts een minderheid van de gemeenten zich iets aantrekt van de voorschriften. In Vlaanderen is het nog erger, daarvoor hoef je niet eens onderzoek te doen. Even gaan fietsen volstaat.

Alleen al daarom is het een goede zaak dat er sinds kort ook in Vlaanderen een Fietsberaad werd opgericht. Onder meer ondergetekende is er lid van de Programmaraad (sic), al was pakweg de benaming ‘fietskader-lid’ leuker geweest.

Het Fietsberaad vergadert in het buitenland – of toch in een territorium waar de Vlaamse inzichten nog niet zijn doorgedrongen. Laat staan de Deense of de Nederlandse.

Het Brusselse gewest heeft zo z’n eigen opvattingen van hoe fietsers zich in een stad dienen voort te bewegen en heeft daarvoor z’n geheel eigen warme water ontwikkeld.

Dat resulteert dan in pareltjes zoals het onderstaande, een beetje provocatief vlakbij de Nederlandse ambassade neergelegd:

Georganiseerde verwarring 2

Bemerk hoe de bundeling van bekende elementen (een verkeerseiland met links en rechts autoverkeer, een opstaande boordsteen, een verraderlijk gootje, een schijnbaar willekeurig patroon van rode en grijze tegels, bij regen glad wordende noppen, een fietssjabloon en een pijl, een verkeerseiland), gecombineerd met een creatieve interpretatie van wat normaal is in het verkeer (‘buig linksaf om rechtdoor te rijden’), tot iets totaal nieuws heeft geleid.

De inrichting heeft het voordeel dat ze legitimiteit verleent aan het geschimp van autobestuurders op het onverantwoorde rijgedrag van de Brusselse fietser. Want zelfs als die laatste zich rigoureus aan de regels houdt, dan nog is zijn rijgedrag onverantwoord.

Waaruit wij leren: zelfs de grootste onzin heeft z’n bestaansreden.

 

PS. Om zeker te zijn dat ik de foto nog zelf zou kunnen posten, nam ik hem in de luwte van een zaterdagochtend.