RSS feed

Tagarchief: armoedebeleid

Rechtvaardig beleid

 

Don Quichotte

We leven in een vreemde wereld. Van de week las ik in de krant dat een werkgroep binnen de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement gaat onderzoeken hoe rechtvaardig het beleid van de Vlaamse Regering is.

Vreemd dat dit nieuws is, dacht ik, want horen politici niet voortdurend hun beleid te toetsen op rechtvaardigheid?

Maar het werd nog vreemder toen ik het commentaar van mijn krant las: “Opvallend, want CD&V maakt deel uit van die regering.” Blijkbaar zijn we de normaliteit zover voorbij dat het normale niet alleen nieuws wordt, maar ook als abnormaal wordt weggezet.

Ik, van mijn kant, verklaar me fan van de CD&V-werkgroep. Hopelijk beseft die dat het rechtvaardigheidsvraagstuk geen accessoire is dat zich uitsluitend ophoudt in de ‘sociale’ beleidsdomeinen, maar ook – en misschien wel vooral – verscholen zit in beleidsdomeinen als industriële innovatie, milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Dat de werkgroep maar eens zijn tanden zet in de verdeling van de lusten en de lasten in een dossier als dat van Uplace. Of dat van Audi Vorst. Of dat van Essers. Of dat van de als ‘besparingsoperatie’ verkochte schaalvergroting van onze basisscholen. Of dat van onze ‘bondgenoten’ de Saudi’s in de Antwerpse Haven – in de veronderstelling dan dat de notie ‘rechtvaardigheid’ niet ophoudt aan onze landsgrenzen.

Als de werkgroep zichzelf ernstig neemt, is de kans groot dat er binnen afzienbare tijd enkele excellenties discreet tot de orde worden geroepen. Het is immers onrealistisch, onredelijk én onrechtvaardig om van minister Jo Vandeurzen te verwachten dat hij het sociale puin van zijn collega-ministers, van zijn eigen partij en die van andere partijen, in zijn eentje opruimt.

Ter illustratie van wat ik bedoel, hierbij mijn stukje in De Standaard van vandaag over het fiscale gunstregime voor elitewagens, volgens het principe ‘de vervuiler wordt betaald.’

Van armoedebeleid naar beleidsarmoede

Zo ongeveer klinkt de titel van het doctoraat van een vriendin, die zich sinds gisteren mag bedienen van een pracht van een stafrijm: Doctor Daniëlle Dierckx.
Ik had de eer haar verdediging aan de Universiteit Antwerpen te mogen meemaken. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik alles van haar presentatie van haar onderzoeksresultaten begrepen had, maar twee dingen waren me alvast wel duidelijk:
1. in Vlaanderen is er nauwelijks sprake van een armoedebeleid die naam waardig.
en 2. individuen kunnen wel degelijk een (positief) verschil maken in het beleid.
Voila, zie daar een knoert van een uitdaging. Voor mij als (vrijetijds)politicus en, why not, ook voor u. Of u nu politicus bent of niet. Want wat ook duidelijk was: niet alleen politici maken het beleid. Wat de meesten van u allicht ook goed nieuws zullen vinden…