RSS feed

Voorrang van Nessie


IMG_2629

Elk beleidsdomein kent zo zijn Monster van Loch Ness. Voor de mobiliteit is dat wellicht de afschaffing van de voorrang van rechts. Om de zoveel tijd steekt het zijn kop op en zorgt het voor een steekvlam bij journalisten. En op de sociale media natuurlijk, want iedereen heeft er mee te maken en dus heeft iedereen er ook een mening over.

Vandaag was het ‘mobiliteitsclub’ VAB die het vuur aan de lont stak met het bericht dat enkele gemeenten in het recente verleden de voorrang van rechts afschaften en sindsdien minder ongevallen noteerden. De conclusie was snel getrokken: op de schop met die ingewikkelde regel van voorrang van rechts! Te meer, zo voegde de doorgaans eerder bedachtzame Maarten Matienko er als extra argument aan toe, mensen tegenwoordig al eens afgeleid kunnen zijn door hun smartphone.

Vreemd argument wel, dat laatste. Moeten we binnenkort dan ook de verkeerslichten afschaffen omdat mensen steeds vaker afgeleid zijn?

Maar ook het basisargument snijdt geen hout. Wat de gemeenten in kwestie hebben gedaan is voor verkeerskundigen niks nieuws. Ze deden noch meer noch minder dan wat verkeerskundigen al decennia aanbevelen: ervoor zorgen dat wegbeeld en voorrangsregeling met elkaar in overeenstemming zijn.

Daarvoor hadden ze de keuze uit twee opties. De eerste was de heraanleg van hun straten, zodat die er ‘gelijkwaardig’ uit zouden zien (en de kruispunten zichtbaar). De tweede was voorrang geven aan de straat die aangevoeld werd als de natuurlijke voorrangsstraat. En dus de afschaffing van de voorrang van rechts-regel op de bewuste as.

Het enige wat het ‘experiment’ bewees, was het gelijk van de verkeerskundigen: een door het wegbeeld ondersteunde voorrangsregeling is het veiligst. In geen geval kan er uit worden geconcludeerd dat de voorrang van rechts ‘gevaarlijker’ is.

Vosselaar (183)

Typevoorbeeld van een slechte match tussen voorrangsregeling en wegbeeld. Pas hier het wegbeeld aan en het zal veiliger worden. Let op de gele verfmarkeringen, sporen van het recentste ongeval…

De communicatie van VAB vandaag was dan ook ongelukkig. Op deze manier dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid. Woordvoerder Matienko leek dat overigens ook te beseffen, want hij blies tegelijk warm en koud: de voorrang van rechts zou best zoveel mogelijk moeten worden vermeden, maar “VAB vindt niet dat de regel moet verdwijnen, want het is een basisregel waarop men moet kunnen terugvallen als een verkeersbord is verdwenen door bijvoorbeeld een ongeval of vandalisme. Wel moet er op zo veel mogelijk kruispunten duidelijkheid komen over wie voorrang heeft en wie niet.”

Volgens de VAB zou de basisregel dus de uitzondering moeten worden. En de basisregel zou steeds moeten worden gesignaleerd met verkeersborden. Alsof we bij het begin van elke straat een bord zouden moeten plaatsen dat er ten onzent rechts moet worden gehouden.

Nee, lieve vrienden van VAB, laat ons het niet ingewikkelder maken dan het is.

Alles wat weggebruikers moeten weten is dat er een basisregel bestaat (in casu  voorrang van rechts) en dat die altijd geldt tenzij het anders is aangegeven.

Alles wat wegbeheerders moeten weten is dat het wegbeeld de voorrangsregeling moet ondersteunen: de als het ‘belangrijkst’ aangevoelde straat krijgt voorrang op de ‘ondergeschikte’ straten.

En laat Nessie nu gerust. We hebben nog genoeg échte problemen die onze aandacht waard zijn.

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: www.koortzz.be Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Nieuw boek 'Weg van het systeem' verschijnt in februari 2021. Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten. Geeft les aan de PXL Hogeschool, afdeling Verkeerskunde

Volgende »

 1. “VAB vindt niet dat de regel moet verdwijnen, want het is een basisregel waarop men moet kunnen terugvallen als een verkeersbord is verdwenen door bijvoorbeeld een ongeval of vandalisme.”

  Er speelt zich spontaan een filmpje in mijn hoofd af met allerlei incidenten…

  Voorrang van rechts is een uitstekend principe, maar het dient zeker niet om het verdwijnen van verkeersborden op te vangen. Als bijvoorbeeld in de zijstraat een B1 (=omgekeerde driehoek, voorrang verlenen) verdwijnt en in de hoofdstraat een B15 (=voorrang op het eerstvolgend kruispunt) blijft staan, dan krijg je gegarandeerd accidenten. Het basisprincipe voorrang van rechts is in zo’n gevallen zeker geen oplossing, integendeel, in combinatie met de B15 is het juist een bron van ellende.

  De VAB zou beter eens kijken hoe onze noorderburen het aanpakken. Daar stellen zich veel minder problemen met de voorrang van rechts, die daar nochtans redelijk vaak wordt toegepast. In zones 30 is de voorrang van rechts de standaard, maar ook alleen in zones 30. Daarbuiten gelden andere voorrangsregelingen en wordt quasi altijd afgeweken van de basisregel. Door dit op een uniforme manier toe te passen en het wegbeeld overal op dezelfde wijze in overeenstemming te brengen met de verkeersregels, weten weggebruikers in Nederland veel beter wat van hen verwacht wordt dan in België.

  Like

  Beantwoorden
  • Ferdinand Delasoie

   Nu ben ik graag factchecker van dienst als het gaat over landen waar ik heb gewoond en/of gewerkt. Ik waardeer het natuurlijk, Felix, dat u Nederland als een lichtend voorbeeld neerzet. Helaas, hier kloppen de feiten niet helemaal. In Nederland geldt namelijk gewoon wat Kris hier voorstelt. Voorrang van rechts is de basisregel. Echter, mijn rij-instructeur zou van dit hier gehakt maken:

   “Alles wat wegbeheerders moeten weten is dat het wegbeeld de voorrangsregeling moet ondersteunen: de als het ‘belangrijkst’ aangevoelde straat krijgt voorrang op de ‘ondergeschikte’ straten.”

   Nou, neen… talrijk zijn de Nederlandse voorbeelden waar de ‘doorgaande racebaan’ (officieel 50 km/h) toch echt voorrang van rechts moet verlenen. De Nederlanders leren tijdens de rijlessen gewoon goed uit hun doppen te kijken (en ook op te letten op idioten die geen voorrang verlenen). Steden als Den Haag en Rotterdam zijn berucht voor hun lange banen (sixties-stijl) met elke keer weer voorrang van rechts. Sterker nog: Utrecht heeft nog échte rotondes (waar rechts dus voorrang heeft). De examinators van het CBR weten ze feilloos te vinden.
   Dat je dénkt dat de voorrang zo zou moeten zijn is geen reden om niet meer uit te kijken.

   Like

   Beantwoorden
   • Ferdinand, dat in Nederland geldt wat Kris hier voorstelt, was juist het punt dat ik wou maken in mijn eerste reactie. Ik zal niet zeggen dat alles perfect is in Nederland, maar op wat uitzonderingen na ondersteunt het wegbeeld de voorrangsregeling. Veel hangt ook samen met de duidelijke opdeling naar functionaliteit toe (drie soorten wegen: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen) en de ruimtelijke ordening die in Nederland heerst.

    Ik kom niet zoveel in Nederland, maar als ik een kleine steekproef via Google Maps en Streetview hou, dan zie ik dat die ‘doorgaande racebanen’ met voorrang van rechts echt niet (meer?) de regel zijn in Den Haag of Rotterdam, hoogstens nog de uitzondering. Kleine rotondes in Utrecht zijn ook gewone rotondes zonder voorrang van rechts, de grote rotondes zijn verkeerslichtengeregeld (dus ook geen voorrang van rechts). Als er toch een rotonde zou zijn met voorrang van rechts, is dat opnieuw een uitzonderlijk geval en niet de regel (correcte benaming is in dat geval overigens ‘verkeersplein’).

    Tot slot: er is een verschil tussen richtlijnen voor de wegbeheerder (de als het ‘belangrijkst’ aangevoelde straat krijgt voorrang op de ‘ondergeschikte’ straten) en de richtlijnen die rijinstructeurs geven aan hun leerlingen. Uiteraard kan een rijinstructeur niet aan zijn leerlingen vertellen dat de ‘belangrijkste’ straat voorrang heeft op de ‘ondergeschikte’ straat, maar dat wil nog niet zeggen dat die rijinstructeur het oneens is met de stelling dat wegbeheerders best voorrang zouden geven aan de ‘belangrijkste’ straat.

    Like

   • Ferdinand Delasoie

    Felix, je moet echt uitkijken om de verkeersregels in andere landen te bepalen. Daar komen (letterlijk) ongelukken van. Het RVV is vrij moeilijk leesbaar, maar Wikipedia vat het mooi samen:

    “Er is enige onduidelijkheid over wanneer een rotonde een verkeersplein is, of andersom. In Nederland is dit als volgt geregeld: na de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) in 1996 is het begrip verkeersplein verdwenen en vervangen door rotonde.”

    Voorts:

    “Traditionele rotonde

    Oorspronkelijk werden rotondes vooral aangebracht op grote en drukke kruisingen. Deze rotondes (…) hadden vaak meerdere rijstroken. Op deze rotondes was geen voorrangsregeling aangegeven met verkeerstekens. Dat betekende dat verkeer van rechts, dus verkeer dat de rotonde opreed, voorrang had.

    Traditionele rotondes zijn in Nederland zeldzaam geworden doordat nieuw aangelegde rotondes haast altijd voorrangsrotondes zijn en bestaande traditionele rotondes meestal op enig moment omgebouwd worden tot voorrangsrotonde.
    Voorrangsrotonde
    Bij een voorrangsrotonde moet het verkeer dat de rotonde oprijdt voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde. Dit staat aangegeven met bord B6 en/of haaientanden. Een voorrangsrotonde heeft één of meer rijstroken.”

    Je hebt natuurlijk gelijk, dat moeilijke situaties vaak met verkeerslichten worden geregeld. Het wordt echter uiterst spannend als die weer eens niet werken.
    Menig Utrechtenaar heeft al een Belg uit zijn linkerkant kunnen krabben. Die vinden dan namelijk ‘dat het wegbeeld de Belg de indruk geeft, dat hij voorrang heeft’.

    Zo toont ook de Nederlandse infrastructuur aan, dat de standaardregel ‘voorrang van rechts’ altijd als back-up moet blijven. Al ware het dan alleen maar voor de verzekeringsdossiers na de schade.

    Terzijde: Kris’ foto met de rode strepen is voor mij een typevoorbeeld. Die foto kan zo in Nederland worden genomen en dan betekent dat, dat rechts voorrang heeft. Er staat geen enkele andere indicatie om anders te denken. Ik kom dus aan, verminder mijn snelheid en laat rechts de weg opdraaien (als er al een bestuurder zou zijn).
    Toegegeven: ik rijd hier ook al weer wat jaren rond. Indien ik van rechts aankom, dan houd ik er rekening mee, dat er wel weer eentje van links met 59 km/h komt aanvlammen.
    Is dat een probleem met de weginrichter of eerder een probleem met de rijvaardigheid, de rij”opleiding” en de mentaliteit in het algemeen ? Dat laatste dus.

    Like

   • 1. Wat verkeerspleinen en rotondes betreft heb je een punt en ging ik eventjes te kort door de bocht door te stellen dat bij rotondes met voorrang van rechts ‘verkeersplein’ de correcte benaming is. Het is idd iets complexer. Ik baseerde me hierop: https://www.leswereld.nl/verschil-rotonde-en-verkeersplein/
    Ook de Nederlandse rijopleiding is duidelijk niet perfect, of zou het toch liggen aan het feit dat rotondes met voorrang van rechts nog niet helemaal verleden tijd zijn in Nederland en de onduidelijkheid niet helemaal de wereld uit is?
    De essentie is wel dat traditionele rotondes met voorrang van rechts ondertussen een zeldzaamheid zijn in Nederland en wellicht helemaal zullen verdwijnen.

    2. Ik denk niet dat die foto zó in Nederland kan genomen worden (je moet alleszins ginds veel meer zoeken voor je iets gelijkaardigs zult vinden). In Nederland letten ze veel beter op de ‘gelijkwaardigheid’ bij en de zichtbaarheid van kruispunten met voorrang van rechts (opvallend is ook hun spaarzame omgang met verkeersborden: de weginrichting spreekt voor zich). Zijn er fietssuggestiestroken (of fietspaden) geschilderd zoals op de foto, zal men vrijwel altijd een andere voorrangsregeling toepassen waarbij de weg met fietsstroken voorrang heeft op de zijwegen.

    3. ”Is dat een probleem met de weginrichter of eerder een probleem met de rijvaardigheid, de rij”opleiding” en de mentaliteit in het algemeen?”

    Het ene sluit het andere niet uit.

    Lev Tolstoj omschreef het ongeveer zo in Oorlog en Vrede:

    ”Als de appel rijp is en valt, waarom valt hij? Omdat hij door de aarde aangetrokken wordt? Omdat zijn steeltje uitgedroogd is? Zijn vlees te zacht geworden is? Omdat hij te zwaar weegt? Omdat de wind hem heen en weer schudt? Of omdat de knaap beneden aan de boom hem wil opeten?
    Niets daarvan is de oorzaak, maar alles tezamen…”

    Like

  • Ferdinand Delasoie

   Merci voor de link, Felix. Die maakt er inderdaad een potje van. En passant geeft de website dus wel een paar voorbeelden van echte rotondes (speciaal voor de rij-instructeurs).

   Ik kan je wel een van mijn favorieten geven: kruising Veldbloemenlaan Ganzerikveld (Woerden). Moet je even kijken met Google Earth. Je kan het al aan de namen horen: Veldbloemenlaan is zachtzoevend afsalt, Ganzerikveld is een soort van doodlopend hofje. Maar het komt wel van rechts op de Veldbloemenlaan. Wie heeft er voorrang ? Dat hofje natuurlijk. Als je dan toch met Google Earth kijkt, bekijk dan ook de kruising eentje terug (Veldbloemenlaan / Hollandbaan). Die is ‘logisch’ ingericht, want Baan >> Laan, dus de Hollandbaan heeft voorrang. En de fietsers op het afgescheiden fietspad ook ! Kwestie van met een paar geel fluorescerende borden nog eens te waarschuwen…

   Like

   Beantwoorden
 2. In NL hebben we ook in 60 km/h gebied gewoon kruisingen waar van rechts voorrang heeft.

  In 50 km/h gebied trouwens netzogoed, maar als een 50 km/h weg langs woonwijken gaat wordt de 50 km/h weg meestal voorrangsweg gemaakt en worden er borden geplaatst en op de weg haaientanden geplaatst in de zijstraten. We gaan de boel natuurlijk niet van één verkeersbord laten afhangen.

  Dat idee van ‘van rechts gaat voor’ als er een bord verdwenen is… haha, is dat een Belgenmop?

  Like

  Beantwoorden
  • Dat laatste: geen Belgenmop. En helemaal niet zo stom ook. Als de dingen niet ‘normaal’ zijn, moet je ergens op kunnen terugvallen. Dan is een algemene regel als de voorrang van rechts heel handig.

   Like

   Beantwoorden
   • Nee, DAKP, hier ga je volgens mij wat de mist in. Want praktisch gezien is voorrang van rechts als back-up juist niet handig en zijn er grote bezwaren.

    Ten eerste krijg je snel conflicterende situaties: voor het verkeer uit de ene straat geldt een andere voorrangsregeling (voorrang van rechts omdat verkeersbord verdwenen is) dan voor het verkeer uit de andere straat (voorrang volgens verkeersbord dat er nog staat). Het is niet omdat in de zijstraat een bord weg is, dat de borden in de hoofdstraat ook weg zijn, of vice versa. Ook wegmarkeringen zoals haaientanden verdwijnen niet automatisch samen met het verdwenen verkeersbord.

    Ten tweede is het wegbeeld (en soms ook de snelheidslimiet) meestal niet aangepast aan de ‘niet normale’ situatie. Was dit niet onveilig?

    Ten derde is er de macht der gewoonte. Weggebruikers zullen geneigd zijn niet op te merken dat een bord verdwenen is en de voorrangsregeling volgen die ze gewend zijn.

    Het is wel zo dat algemene verkeersregels zoals voorrang van rechts geen last hebben van het verdwijnen van verkeersborden, want een algemene verkeersregel moet niet gesignaliseerd worden. Op zich illustreert dit dus ook weer hoe zinvol voorrang van rechts is, maar dan als een volwaardige voorrangsregeling. Niet als back-up voor als iets ‘niet normaal’ is.

    Like

 3. Het verdwijnen van een verkeersbord is, toegegeven, een ongelukkig voorbeeld (want meestal zullen er bijvoorbeeld nog haaientanden zijn). Maar voorrang van rechts is wel een goede terugvalregel bij het uitvallen van verkeerslichten bijvoorbeeld.

  Like

  Beantwoorden
  • Zonder verkeersregel over de voorrang moet het wegontwerp (en wegcode) altijd de voorrang regelen met verkeerstekens, verkeersborden en verkeerslichten.
   Dat vereist een duidelijk wegbeeld ontworpen door wegbeheerder en verkeersreglementbeheerder.

   Helaas zijn er in Vlaanderen nogal wat kruispunten gebrekkig geconfigureerd voor fietsers. In dat geval is zo’n verkeersregel van voorrang aan rechts toch essentieel gebleken.

   Want indien een auto (op autorijstrook) en fietser (op fietspad) op een kruispunt botsen – komende vanuit dezelfde aftakking – dan ontstaat er daarna een juridisch discussie over wiens schuld het is. Beide voerden een door het Verkeersreglement gereglementeerde rijbeweging uit. Volgens een uitspraak van een politierechtbank is in dat geval het principe van de voorrang van rechts van toepassing.

   Dus zelfs met de verkeersregel voorrang aan rechts (en beide betrokkenen hadden geen voorrang) heeft men bij een verkeersongeval al nood aan een gespecialiseerde advocaat en verschillende jaren geduld. Want verzekeringsmaatschappijen pleiten voor gedeelde verantwoordelijkheid. Of betwisten het volledig en verwijzen naar het burgerlijk wetboek artikel 1382 (“Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden”).

   Met andere woorden: zonder de verkeersregel voorrang aan rechts zou men al de wegbeheerder of verkeersreglementbeheerder juridisch moeten gaan aanklagen omdat het wegontwerp of de wegcode onduidelijk was over de voorrang.
   Ik weet niet of de meeste burgers daar aan zouden beginnen. Misschien zelfs de meeste advocaten niet eens.

   Like

   Beantwoorden
 4. Zolang zoveel wegbeheerders in de fout gaan en de voorrangsregel niet laten overeenstemmen met het wegbeeld (of omgekeerd) zal de vraag naar afschaffing van de voorrang van rechts (en dus het duidelijk maken van de voorrangsregel met verkeersborden) regelmatig terugkomen.

  Alleen is met verkeersborden het eveneens problematisch als het wegbeeld niet in overeenstemming is met de verkeersregels.

  Maar als er geen overeenstemming is tussen het wegbeeld en de voorrang van rechts-regel is het natuurlijk veel makkelijk om met verkeersborden terug een overeenstemming te creëren dan door het aanpassen van het wegbeeld. Daar komt waarschijnlijk ook de vraag naar afschaffing van voorrang van rechts uit voort. Het dwingt de wegbeheerders om terug bewuste keuzes te maken en niet eenvoudigweg de voorrang van rechts van toepassing te laten zijn als makkelijkste keuze.

  Er is overigens nog een ander probleem. Ik merk bij bepaalde wegbeheerders en de politie (o.a. in Antwerpen) dat het in stand houden van voorrang van rechts wordt verdedigd als snelheidsremmende maatregel. Zij gaan voorbij aan het gegeven dat ook snelheid meer door het wegbeeld wordt bepaald dan door de aanwezige voorrangsregel en dat men daarmee ook tegenstrijdigheid tussen het wegbeeld en de voorrang in stand houdt wat alleen maar tot meer verkeersonveiligheid leidt.

  Een mooi voorbeeld is de Steynstraat in Hoboken: https://www.google.be/maps/@51.1808278,4.3588559,3a,75y,82.34h,90.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBfbOo2ZxkkZpSAU1AI7oqg!2e0!7i13312!8i6656

  De lange rechte straat leest als een voorrangsstraat (met o.a. doorgetrokken fiets- en voetpaden en zebrapaden) , de straat heeft ook een hogere functie dan de naastliggende straten. Voorrang van rechts is daar tegenintuïtief maar wordt in stand gehouden met als argument dat het voor snelheidsvermindering zorgt.
  Dat bijna iedereen die straat als een voorrangsweg behandeld bewijst echter dat dat niet werkt. En wie komende uit de zijstraten voorrang van rechts zou nemen zou enerzijds de fietsers op de fietspaden in gevaar brengen, anderzijds zou men een heel groot risico nemen en waarschijnlijk aangereden worden door een voertuig dat op de Steynstraat rijdt.

  Twee mogelijke oplossingen. Of van de Steynstraat wel een voorrangsstraat maken waarop waar nodig snelheidsbeperkende maatregelen worden voorzien. Of de Steynstraat en in het bijzonder de kruispunten fundamenteel anders inrichten en de voorrang van rechts behouden.

  Like

  Beantwoorden
  • Ferdinand Delasoie

   Bedankt voor het voorbeeld en de werkende Google Street link.

   Desondanks is dat juist een voorbeeld van het tegenovergestelde.

   Verkeer vanuit de straat van rechts is duidelijk zichtbaar. Dit is duidelijk een kruispunt. Verkeer vanuit de Steynstraat moet vaart minderen, want er zijn ook voetgangersoversteekplaatsen.

   En als kers op de taart staat er ook nog duidelijk:

   – een driehoek met kruisje. Dat bord betekent “OPGEPAST ! VERKEER VAN RECHTS HEEFT VOORRANG !”
   – en een onderbord “OPGEPAST ! DE FIETSERS KOMEN UIT BEIDE RICHTINGEN !”

   Geen twijfel over mogelijk.
   Drastisch snelheid minderen.
   Goed kijken.
   Voetgangers laten oversteken.
   Rechts heeft voorrang.

   Nu woon ik al decennia in België, dus als ik uit die zijstraat rijd, ga ik er inderdaad vanuit, dat er wel een of andere Belg voorbij komt racen.

   … maar de overige Europeanen houden met Belgen geen rekening.

   Zo kwam mijn pa hier van rechts https://www.google.be/maps/@51.2029553,4.4426167,3a,75y,81.35h,81.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1sv5tMIYxI_7mbWcuRX2znNg!2e0!7i13312!8i6656

   uit de Neptunusstraat de Wapenstilstandslaan op. Die werd dus bijna voor zijn flikker gereden (daar moet zelfs een Belg moeite voor doen, want dit is een 30 km-zone…).

   Reactie: “Geldt voorrang van rechts niet in België ?”

   Jazeker wel. Maar ze leren dat niet meer bij hun rij-opleiding.

   Dat u vindt, dat de Steynstraat uitnodigt om geen voorrang van rechts te verlenen, is een probleem. Maar eerder van de rij-opleiding dan van de straat.

   En zo komen we ook weer bij het begin. Behoud de regel. Al was het alleen maar voor de verzekeringsmaatschappij.

   Like

   Beantwoorden
   • Je onderschat de invloed van infrastructuur op het rijgedrag. Bovendien, wees maar zeker dat je je rijbewijs niet haalt in België als je de voorrang van rechts niet kent.

    Ik vind zowel het voorbeeld van Renaat als jouw voorbeeld duidelijke voorbeelden waar wegbeeld niet matcht met voorrangsregeling. Veel Nederlanders zouden bovendien verward zijn in de Steynstraat, omdat de zijwegen verdacht veel op uitritten lijken. In Nederland kiest men er dikwijls voor om langs 50 km/u-wegen fiets- en voetpad door te trekken en van zijwegen uitritten te maken. Komende vanuit zo’n uitrit moet je voorrang verlenen aan al het verkeer op de hoofdweg.

    In de Steynstraat is het zo dat je vanuit de ‘zijwegen’ voorrang moet verlenen aan fietsers en voetgangers van de Steynstraat, maar je hebt wel voorrang op het autoverkeer dat op de Steynstraat van links komt. Dat is nodeloos complex, en zoals Renaat stelt: de voorrang van rechts wordt dan gezien als snelheidsremmer. Terwijl eigenlijk eerder het omgekeerde geldt: je kan voorrang van rechts pas toepassen als de snelheid voldoende geremd wordt.

    CV vermeldde terecht dat in 60 km/u-gebied (veelal landelijk gebied met smallere wegen en weinig verkeer) in Nederland ook veel voorrang van rechts wordt toegepast (dus toegegeven, ik ging in mijn allereerste reactie op een bepaald punt wat de mist in), maar je ziet dan dat ze wel heel vaak teruggrijpen naar verkeersdrempels/-plateaus om kruispunten zichtbaar te maken en de snelheid te remmen. In België zou je op dergelijke kruispunten niet sneller dan 30 km/u mogen rijden, zelfs al zit je niet in een zone 30.

    https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/183-art22ter

    Toch vreemd dat ze in de Steynstraat eerder aan voorrang van rechts denken dan aan verkeersdrempels om de snelheid te remmen. Het wordt nog vreemder dat ze die verkeerdrempels wel voorzien in de zijwegen die aansluiten op Steynstraat, waardoor er van gelijkwaardigheid totaal geen sprake is. En het allerergste: de rijbaan van de Steynstraat is meer dan dubbel zo breed als de zijwegen die erop aansluiten (dit is ook het geval in de Wapenstilstandslaan). Voeg daar dan nog aan toe dat de weg lang en kaarsrecht is, en je hebt de perfecte cocktail die bestuurders verleidt te snel te rijden en de voorrang van rechts te negeren. De beste, meest gedisciplineerde en meest oplettende chauffeurs zullen de verleiding weerstaan, de minder goede chauffeurs gaan overstag.

    In Nederland wordt voorrrang van rechts maar zelden aangegeven door verkeersborden. Het feit dat men dit in België wel op veel plaatsen doet (al dan niet verstopt men de borden achter bomen, bijvoorbeeld zoals in de Steynstraat), doet vermoeden dat men fundamentele fouten maakt bij de inrichting van deze kruispunten en/of bij de keuze van voorrangsregeling. Een goed ontworpen kruispunt met voorrang van rechts, daar hoeven geen verkeersborden bij.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: