RSS feed

Moord van het Jaar


Eigenlijk moest hierboven staan: ‘Woord van het Jaar’. Maar ‘moord’ levert meer lezers op. Helaas, het is niet anders.

In dit geval is het gebruik van het woord ‘moord’ trouwens gepast, want het Woord van het  Jaar is ‘moordstrookje’. In Vlaanderen dan toch. In Nederland zullen ze wel even vreemd hebben opgekeken: ‘Moord-wat???’

Moordstrookje dus. Het woord bestaat al meer dan twintig jaar. De vroegste vermeldingen dateren al van in de jaren negentig (van de toenmalige directeur van de Fietsersbond, Patrick D’Haese, en van Hugo Van Dienderen, toen parlementslid voor Agalev) en in mijn boek ‘Het voorruitperspectief’ (2000, Uitgeverij Garant) staat het woord in al z’n schaamteloze glorie op pagina 114.

Dat laatste wist een pientere lezer mij te melden, want zelf was ik dat vergeten.

fietsstrookje-001

Wat ik mij nog wél herinnerde is dat ik het woord enkele jaren later bezigde in een rubriekje dat ik verzorgde voor een publicatie van de toenmalige ‘Administratie Wegen en Verkeer’ (AWV). Het woord werd geschrapt, want “te beledigend” voor de wegbeheerder in kwestie. Dat was toen voor mij het signaal om ermee op te houden.

Waarom ik dit oprakel? Om twee redenen.

De eerste is een stukje van Jef Poppelmonde in DSWeekblad vandaag. Daarin schrijft die dat ‘moordstrookje’ “ambtenarenjargon (is) voor de gevaarlijkste fietspaden in hun soort.” Dat is, zoals uit het hierboven aangehaalde incident blijkt, manifest fout. Ambtenaren worden er net op gedrild om de dingen niet bij hun naam te noemen. Ze leren eufemismen te gebruiken die vergoelijken of liever nog termen die burgers niet begrijpen – waardoor die het gevoel krijgen dat ze niet deskundig genoeg zijn om mee te discussiëren. Het hele debat over ruimtelijke planning en mobiliteit is ervan vergeven. De kracht van woorden valt nu eenmaal niet te onderschatten. Wie de taal bepaalt, wint het debat.

En dus worden kosten noch moeite gespaard om bedreigende woorden te verzwakken, uit te hollen of zelfs de betekenis ervan om te keren. Mensen (vrouwen, mannen, kinderen) op de vlucht voor oorlog en armoede worden dan ‘alleenstaande mannen’ die er op uit zijn onze sociale zekerheid uit te melken. Let er maar eens op hoe onze taal in sneltempo ontmenselijkt.

Als we het woord ‘mensen’ nog gebruiken dan is dat na het beperkende woord ‘onze’ of het veralgemenende ‘de’. In beide gevallen is het effect uit-sluitend. Iedereen die wat afwijkt valt erbuiten.

De laatsten die de aanduiding ‘mensen’ nog inclusief gebruikten moeten Phil Bosmans en Toon Hermans zijn geweest en die zijn al eventjes dood.

Als het tegenwoordig over mensen op de vlucht gaat, gebruiken we in het beste geval een afstandscheppend (sanspapiers, transmigranten) en in het slechtste geval een culpabiliserend jargon (gelukzoekers, illegalen). In het ‘ideale’ geval worden de slachtoffers de daders, zoals de ouders van de doodgeschoten Mawda mochten meemaken.

Tomeloos is de inzet en de overgave van sommigen om van mensen op de vlucht voor gruwel (heus geen ‘fileleed’ of ‘parkeerellende’) en armoede de grootste ontberingen en vernederingen hebben doorstaan en op moed en wilskracht duizenden kilometers hebben overbrugd geen helden maar horden te maken. De metamorfosen van Ovidius verbleken erbij. De meest weerlozen en kwetsbaren verpoppen tot onverlaten die ons bedreigen. Menselijkheid, medelijden en solidariteit worden omgesmeed tot angst en haat. Zo wordt iedereen die dit benoemt gereduceerd tot een naïeve Gutmensch. Menselijkheid tonen is verdacht geworden. Want kennelijk is de enige keuze die we hebben die tussen de totale chaos en de totale – ja, vul zelf maar in. Been there, done that.

Maar er was nog een tweede reden om het incident met het ‘moordstrookje’ op te rakelen, namelijk dat het wegmoffelen van het beschamende woord blijkbaar niet heeft geholpen om tot een snellere remediëring van het probleem te komen. Weinig verrassend ook: wie het probleem verbloemt, maakt de oplossing lastiger. (“Zie ook: we mogen de problemen toch wel benoemen zeker?”)

In 2017 liet het Rekenhof nog weten dat we aan het huidige investeringsritme nog een halve eeuw nodig hebben om het volledige ‘BFF’ te realiseren. Het BFF is het  ‘Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk’ – een mooi voorbeeld van de geheimtaal waarmee de scheidslijn wordt getrokken tussen de ‘deskundigen’ en de anderen. Daarmee is meteen ook de vraag beantwoord die Jef Poppelmonde in zijn stukje opwierp: stierven de fietsers door een ongeval of door een systeemfout? Het laatste Jef, het laatste. Er komt een moment dat journalisten moeten ophouden steeds dezelfde vraag te stellen en moeten overschakelen naar de volgende vraag: waarom herstellen we deze systeemfout niet?

Daarom ben ik blij dat het woord van het jaar er één is geworden waar wij ons voor schamen. En waarvoor hopelijk ook onze beleidsverantwoordelijken zich gêneren. Laat het woord maar het kiezelsteentje zijn in de schoen van alle beleidsverantwoordelijken.

Moge het pijn doen bij elke stap die ze zetten. Kiezelpijn, laat dat het woord van 2019 worden. Misschien kunnen we in 2020 dan uitpakken met ‘Oogappelpad’ (een fietspad waarover je je kleinste met een gerust hart naar school of naar de Chiro stuurt), Droomstrook (een perfect veilig, comfortabel fietspad), ‘Velorutie’ (de fietsrevolutie), ‘Modelmobiliteit’ of Rekenfouthof (voor een hof dat er in z’n berekeningen ongeveer 50 jaar naast zat).

Verder wens ik iedereen een fijne kerst toe en hoop ik dat we er volgend jaar geen moorden meer aan vuil moeten maken.

 

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: www.koortzz.be Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten.

Volgende »

 1. barbaracaerels

  Ongelofelijk goed vermoord.

  Beantwoorden
 2. Ik moet je – voor de eerste keer- radicaal tegenspreken, want ik leerde het woord kennen uit de mond van ambtenaren. Nee, het waren geen monden van ambtenaren van AWV, dàt klopt.

  Beantwoorden
 3. Ambtenaren worden gedrild om de dingen niet bij naam te noemen.
  Die worden gedrild door…?

  Politieke correctheid is zo één censurerende drilboor; men is direct een racist, een ultra-rechtse onmens, een nazi, …

  Oh ja, en de fietsstrook heeft ooit iemand origineel schaamstrookje genoemd.

  Beantwoorden
  • In een context waarin dwepen met racisme en extreem rechts ideeëngoed mainstream is geworden, is klagen over ‘politieke correctheid’ een beetje absurd geworden.

   Sociolinguïst Jan Blommaert schreef over politieke correctheid (in 2007) als volgt:
   “Politieke correctheid is in dit land een ironisch begrip. Het wordt enkel gebruikt om te schelden op linkse standpunten die in de regel volstrekt marginaal zijn qua impact in vergelijking met een rechts discours over vergelijkbare themata. Dat rechtse discours is echter de reëel bestaande hedendaagse politieke correctheid, en een vast ingrediënt ervan zijn scheldtirades aan het adres van de ‘politiek correcten’.”

   Beantwoorden
   • Wel, die Blommaert heeft het mis. Politieke correctheid = censuur = links ideeëngoed. Laten we daarmee eerst iets beginnen. Het zijn typisch zo’n intelligentsia die alles kapot maken alover indoctrinatie. En het is typisch ook zo’n discours van intelligentsia zoals jij: zegt men iets over politieke correctheid dan is de neerbuigende reactie dat de ander een dommerik is. Het is net andersom: de scheldpartijen en het geweld komen vooral uit linkse hoek, men kan dat overal zien op sociale media en andere bronnen.
    Wat Blommaert zegt is onwaar en cynisch.
    Ondertussen weten we al langer dat je voor massa-immigratie bent en dat breng je te pas en te onpas in jouw blog over mobiliteit hier.
    Racisme en extreem-rechts is geen mainstream, het is net het omgekeerde in Europa. Ga eens buiten Europa kijken wat echt racisme én slavernij is, en ook in welvarende landen als Saoedie-Arabië.
    Ondertussen worden mensen in twee grote groepen ingedeeld en daar doe jij flink aan mee.

    Antwoord dan eens door wie de ambtenaren gedrild worden? Wie legt hen dat op dat ze niet mogen spreken over ‘moordstrookje’? Je gaat toch niet beweren dat dit de extreem-rechtse mainstream racistische dictatuur is, toch?

   • Wie pleit voor een menswaardige opvang van vluchtelingen en andere migranten is volgens jou dus voor ‘open grenzen’ en voor ‘massa-immigratie’.

    Wie alleen in dit soort zwart-wit nadenkt, polariseert want maakt elke nuance bij voorbaat dood. En elk debat onmogelijk.

   • Het gaat over politieke correctheid. Dat is censuur. Antwoord daar eens op. Als jij dat geen censuur vindt hebben we een groot probleem want het raakt een van de fundamenten van onze samenleving. Je zegt dat het absurd is het daarover te hebben? Dat is pas absurd.

    Je hebt het ook over het drillen van ambtenaren die de dingen niet bij naam mogen noemen zoals ‘moordstrookje’. Gedrild door wie en waarvoor? Antwoord daar eens op.

    Inderdaad, er is geen debat mogelijk als je enkel af komt met ‘menswaardig opvangen’ waarbij je alles op een hoop gooit in jouw mobiliteitsblog rond een serieus thema van massa-immigratie of migratie tout court. Misschien moet je jouw vraag over mensen opvangen eens stellen aan de rijke Arabische landen, waarbij o.a. Saoedie-Arabië botweg zegt: ‘we willen geen vluchtelingen want dat zou onze samenleving destabiliseren’. Alwaar sjeiks honderden supercars hebben, eigen vliegtuigen, zelfs een eigen luchthaven, of een eigen terminal voor een sjeik himself enz. Met het instellen van de open grenzen binnen de EU heeft de EU destijds beloofd de buitengrenzen te bewaken, de realiteit leert ons het tegengestelde.

    Sociaal zijn is heel wat anders dan socialisme dat er niks mee te maken heeft en we moeten niet blind zijn: in de mens krijgen vooral de a- en anti-sociale impulsen van nature de bovenhand, niet de sociale – ook bij vluchtelingen en migranten. Ja, het is inderdaad naïef om ervan uit te gaan dat mensen van nature uit sociaal en goed zijn. Het verhaal van Parcival leert van in het begin waar naïviteit ons leidt. Het zijn dingen die we moeten overwinnen, zonder natuurlijk de sociale impuls te verliezen – dat is een hele opgave. Dat hebben tientallen naïeve activisten jammerlijk ondervonden toen ze naar landen buiten de EU trokken waarvoor ze enkel lovende woorden hadden of toen ze een vluchteling opvingen; ze zijn aangerand, vermoord, onthoofd. Werkelijke dramatische gebeurtenissen. Een roze brillen mentaliteit komt de mens duur te staan.
    Voor jou is dat blijkbaar allemaal ‘been there done that’. Ik vrees dat je nog niet overal en bij iedereen bent geweest en dat je praat vanuit een ivoren toren.

    We zien nu wat we de voorbije 40 jaar hebben bereikt met bepamperen, je hebt het zelf in jouw blog al aangehaald over trouwstoeten vanuit de moslimcultuur, waarbij je ongelooflijk zorgvuldig hebt vermeden om het ding bij de naam noemen i.e. politieke correctheid – waarmee we hier zijn begonnen.
    Er zijn studies die al die problemen analyseren en benoemen, dus één citaatje van een of andere intellectueel passend binnen jouw denkkader maakt geen indruk op mij.
    Moest je weten wat voor soort mensen hier al de voorbije jaren zijn binnen gekomen via de normale migratie – en met valse papieren natuurlijk -, ge doet geen oog meer dicht.
    Ik zeg niet dat we alles en iedereen zwart moeten zien – maar ook niet alles rooskleuring.

    M.a.w. als men ongenuanceerd vertelt over ‘menswaardig opvangen’, dan is dat al een zwart-wit denken omdat je niet uitgaat van de realiteit in de samenleving, noch van de werkelijke gesteldheid van de mensen/mensheid.

    Als je per se jouw politieke agenda in deze blog wilt ventileren – ik vermoed de partijstandpunten van GROEN -, geen probleem, maar kom er dan voor uit in bvb. een andere blog, maar dat te pas en te onpas mixen met mobiliteit is op de duur hier een verwarrend en wansmakelijk thema aan het worden.

    Oh ja, het is vrede op aarde voor àlle mensen van goede wil. Dat laatste wil men al eens vergeten. Het echte christendom was/is helemaal niet naïef.
    Aangezien ik ervan uit ga dat je iemand van goede wil bent, wens ik je nog vredige kerstdagen en een mooi 2019.

   • 1) mobiliteit is niet los te zien van andere maatschappelijke problemen
    2) migratie is een (‘extreme’) vorm van mobiliteit
    3) het is blijkbaar niet ‘politiek correct’ in mijn eigen blog het domein van de mobiliteit te kaderen in een bredere problematiek
    4) je debiteert in je reacties een hele resem axioma’s die anderen hier al meer dan eens uitputtend hebben gefileerd (maar zonder je tot nieuwe inzichten te brengen, want alleen jij bent ‘objectief’ en ‘niet ideologisch’), dat steeds opnieuw (moeten) doen is behalve vermoeiend voor niemand nog interessant
    5) ik deel je negatieve mensbeeld niet (en er is voldoende wetenschappelijk onderzoek om dat te staven) en jij zelf ook niet helemaal (want anders ging je er niet van uit dat ik een mens van goede wil ben)
    6) niemand is verplicht deze blog te lezen (laat staan het ermee eens te zijn), ook jij niet

   • 1) Voor mijn part link je mobiliteit aan drugs, voeding, veiligheid, vluchtelingen, religie en wat er nog allemaal aan gebreid kan geworden. Een mens kan àlles linken aan mobiliteit.
    Het mobiliteitsprobleem is veeleer een symptoom van een scheefgetrokken maatschappijstructuur – en daar zijn we het grondig over oneens. Als het echt over de grond van de zaak gaat, dan vind je het idioot en begin je over ‘complottheorieën’ en dies meer.
    2) Migratie is véél meer dan mobiliteit. Daarom is jouw standpunt eenzijdig. Maar je laat geen kans voorbij of je linkt het eraan.
    3) Je definieert niks in een brede problematiek (zie 1), je maakt het eenzijdig en dus erger. Hier gaat het zelfs over taal en woordspelingen waar je sterkt in bent. Maar je misbruikt jouw talent voor taal. Het heeft niks met ‘politieke correctheid’ te maken die ik nog zou opdringen ook, ik zeg enkel dat dit heel verwarrend is en dat je dat te pas en te onpas debiteert. Misschien moet je eens heel duidelijk de unieke link vluchtelingen/migranten – mobiliteitsbeleid uitleggen in een blog zonder al die taalfranjes.
    Want als je spreekt over ‘migratie’ kan je niet anders spreken dan over grenzen, in het bijzonder grenzen in de verschillende maatschappelijke levensgebieden.
    4) Dat is jouw mening, blijkbaar vind je enkel datgene interessant wat jouw standpunt vertegenwoordigt. Op deze blog worden constant axioma’s/memes tentoon gespreid als ‘migratie = mobiliteit’, ‘diversiteit is goed’, ‘multiculturalisme is goed’, ‘inclusieve samenleving’, ‘OV is goed’, ‘CO2 is dé oorzaak van klimaatwijziging’ (je zei zelf daarover bij mijn ander standpunt: ‘dan is elk gesprek onmogelijk’ – dit typeert jouw gesloten visie) enz.
    Aangezien je een politieke achtergrond hebt is er altijd twijfel over jouw politieke neutraliteit, hetgeen je tussen de regels ook ventileert en die is duidelijk onevenwichtig links georiënteerd. Tegenwoordig wordt de samenleving in twee groepen ingedeeld. In de realiteit zit de mens anders ineen, maar elke discours is verziekt geraakt. Elkeen is subjectief en objectief tegelijkertijd, bij jouw standpunten komt er een politieke lading bovenop – en dat is jammer genoeg voor jou nadelig. Je spreekt hier bvb. eenzijdig over Mawda, maar je zwijgt over veel anderen die moedwillig zijn aangerand én vermoord. Vandaar mijn beetje tegengewicht op wat je stelt.
    5) Ik heb geen negatief mensbeeld, dat is een pejoratieve interpretatie van mijn discours. Je brengt het bewijs zelf aan door te zeggen dat ik dat zelf niet doe. Dus over negativiteit gesproken.
    Dé wetenschappen… je loopt er graag mee te koop. Er zijn net zoveel wetenschappelijke standpunten die mekaar tegenspreken. Een samenleving bouw je niet met natuurwetenschappen of i.h. algemeen niet met materialistisch ingestelde beelden. Of exacter: men zou dit wél kunnen, maar de geschiedenis leert ons welke tragedies dit veroorzaakt en men ziet dit ook nu in veel levensdomeinen. Moest men bvb. geesteswetenschappen leren beoefenen, dan komt men – vanuit een bepaald standpunt – uit op een mensbeeld met zijn van nature a- en anti-sociale impulsen én zijn sociale impuls die hij actief moet stimuleren. Met sociaal wordt bedoeld: zonder egoïstische inslag en dat is veel lastiger dan men zou aannemen. Dit is een van de inzichten waarmee men iets kan aanvangen in de samenleving.
    6) Dat is zo. Leve de vrije meningsuiting. Of wil je daarmee zeggen dat je liefst heb dat ik deze blog niet lees en geen commentaar geef?

    7) Nog steeds heb je niet geantwoord op mijn vragen. Dat hoef je niet, maar zeg het dan.

   • @Chris: politieke correctheid was ooit links, klopt, maar is nu al jaren rechts. En steeds rechtser. Groupthink ten top. Probeer vooral geen genuanceerde mening te hebben over bv migratie want je wordt meteen gebrandmerkt als “gutmensch” (da’s nog vriendelijk) of weet ik veel wat nog. Gretig gevoed door de Trumpen, De Wevers, Franckens, Orbans,… van deze wereld. En kijk aub eens rond op internet: trollen, hate speech, desinformatie… ongeveer altijd te (extreem) rechter zijde. Als je dat allemaal links vindt, wil dat dan zeggen dat je nog extremer rechts bent?

   • @ Stijn: …en de berichten aan het adres van Joost Arents dan?

    Die zitten dezer dagen vol met links gescheld en politiek correchtse poëzie.

    (Oeps, heb per ongeluk op een van de ironische knoppen geduwd waardoor ik in een sarcastische modus ging.)

    https://www.demorgen.be/politiek/ninoofse-ex-n-va-er-joost-arents-ik-begrijp-de-woede-van-d-haeseleer-b2b3bc8f/

   • @ Stijn
    Je hebt ook nog de Stijns in de wereld, die de wereld op z’n kop zetten.

   • @Felix
    Sarcasme zegt veel over een mens zijn aard.

   • Nee, Chris S, dat kan niet, want je kende mijn aard al. Ik ben door mijn menselijke aard immers ook iemand met zijn asociale en antisociale impulsen en iemand die zijn sociale impuls actief moet stimuleren. Mijn sarcasme heeft daaraan niets veranderd.
    Daarbij: wat heeft mijn aard te maken met het gescheld dat o.a. Joost Arents moet ondergaan? (Want daarover ging het eigenlijk.)
    Wie ondanks deze gebeurtenissen nog steeds beweert dat het gescheld vooral van links komt, die maakt zich toch alleen maar belachelijk. Het is het licht van de zon ontkennen.

    Overigens, als je je weer een dommerik voelt: debatteren is altijd een confrontatie met je eigen domheid (met als doel iets slimmer te worden). Daaraan ontsnapt niemand, zelfs de allerslimsten niet. Een wijs iemand (Einstein) zei ooit dat de menselijke domheid geen grenzen kent, net zoals het heelal, en van dat laatste was hij niet zeker. Doe dus niet alsof je een uitzondering bent en niet als dommerik mag worden bestempeld, of niet dom mag overkomen op iemand anders. Want zo vermijd je de confrontatie met je domheden en bijgevolg mijd je ook het debat. Je komt niet verder dan het uitbraken van het ene na het andere standpunt, die dikwijls zelfs duidelijk tegenstrijdig zijn (zoals Mathias en DAKP hebben aangetoond). Wat me het meeste stoort is dat je ook andermans standpunten subtiel vertekent: DAKP heeft nooit geschreven dat ‘migratie enkel een extreme vorm van mobiliteit is’. Die ‘enkel’ staat er nergens. Die heb jij eraan toegevoegd, niet DAKP.

    Trouwens, in eerste instantie heeft helemaal niemand je als dommerik bestempeld: DAKP heeft gewoon zijn standpunt over politieke correctheid naar voren gebracht. Ja, dat heeft hij gedaan, dus begrijp ik jouw herhaalde vraag niet om dat nog eens te doen.

    Je vroeg ook naar de link tussen ‘mobiliteit’ en ‘migratie’. Die staat gewoon in het verklarend woordenboek: ‘mobiliteit’ = ‘het zich verplaatsen’. ‘migratie’ = ‘verplaatsing van de bevolking’

    Link lijkt me overduidelijk, niet? Of moet ik ‘verplaatsing’ ook nog opzoeken?

 4. Pingback: 18 jaar geleden door Kris Peeters gebruikt, nu woord van het jaar : moordstrookje – Mobiliteit

 5. BLOEDBANEN = drukke, moeilijk overzichtelijke 50 km wegen binnen de bebouwing.

  Beantwoorden
 6. Chris S, ik vind het persoonlijk ook heel moeilijk om met jou te debatteren en mogelijks hebben anderen ook afgehaakt. Dat zou kunnen omdat je gelijk hebt in je reacties… maar ik vrees eerder dat het jouw debatstijl is.

  Een vb:
  Je zegt “Als je per se jouw politieke agenda in deze blog wilt ventileren – ik vermoed de partijstandpunten van GROEN -, geen probleem, maar kom er dan voor uit in bvb. een andere blog, maar dat te pas en te onpas mixen met mobiliteit is op de duur hier een verwarrend en wansmakelijk thema aan het worden.”

  Het is moeilijk politiek te mijden over sommige thema’s. Want zelfs als je de partijen mijdt, dan kan een bepaald standpunt gelinkt worden aan een partij. Jouw standpunt over massamigratie kan je linken aan NV-A/VB. Betekent dit direct dat je op die partij zou stemmen? Mogelijks, mss niet: politiek is meer dan het massamigratiethema.

  Als DAKP zegt dat mobiliteit niet los te zien is van andere maatschappelijke problemen, dan roep je op om een andere blog te starten. Maar zelf begin je in jouw reacties heel vaak over een “scheefgetrokken maatschappijstructuur”. Ik had al opgeroepen om hierover een aparte blog te starten, kan je me aub de link bezorgen?

  Nog een vb:
  “Dé wetenschappen… je loopt er graag mee te koop. Er zijn net zoveel wetenschappelijke standpunten die mekaar tegenspreken. ”

  Je lijkt te suggereren dat als iemand verwijst naar wetenschappelijk standpunt A, er wel altijd wel een B bestaat, die dat tegenspreekt. Wat is je conclusie dan? Dat wetenschap niet goed is? Dat we beter op het buikgevoel verdergaan?

  “Moest men bvb. geesteswetenschappen leren beoefenen, dan komt men – vanuit een bepaald standpunt – uit op een mensbeeld met zijn van nature a- en anti-sociale impulsen én zijn sociale impuls die hij actief moet stimuleren. ”

  Tiens, bestaan er plots dé geesteswetenschappen… die per definitie op a- en anti-sociale standpunten uitkomen? Is er nu geen B?

  Beantwoorden
  • Mattias, je hebt dat prima verwoord. Ik sluit me hier volledig bij aan.

   Beantwoorden
   • Ik sluit me er ook bij aan.

   • Ik sluit me niet aan.
    Antwoord nu eens op de vragen:
    – welke politici de ambtenaren drillen om het woord ‘moordstrookje’ niet uit te spreken?
    – wat vind je van politieke correctheid?

   • @De liggende fietser
    Yeah right. Begin maar al stemmen te verzamelen.

   • “@De liggende fietser
    Yeah right. Begin maar al stemmen te verzamelen.”

    Waar slaat dat nu helemaal op?

    Het enige dat ik weet is dat in de jaren dat ik je ken je steeds weer dezelfde plaat afdraait. Dat je jezelf genoeg tegenspreekt en dat je helemaal niet naar een ander luistert. Jij bent overtuigd van je eigen gelijk en je wil alleen maar bevestiging krijgen van je eigen (groot) gelijk. Dat bewijs je alweer door (hier alweer) overal op te “moeten” antwoorden en daar bij nooit iets extra toe te voegen, het enige dat ik lees is dat je kwaad bent omdat je geen gelijk krijgt.
    Je schrijft dat je geen negatief ingesteld mens bent, maar je komt wel zeer negatief en gefrustreerd over.

    En dat je meer er meer tegen windmolens aan het kraaien bent heb zelfs ik al enige tijd door. Want ook ik lees je epistels maar diagonaal en het enige dat ik zie is wat ik al in ontelbare eerdere epistels heb gelezen.

    Al eens aan gedacht eens te denken dat wat de anderen nu schrijven misschien wel een vorm van waarheid bevat (en dan heb ik het vooral over hoe jij overkomt)?

    (en dat je dit weer nonsens gaat vinden dat weet ik ook wel, maar het wordt toch eens tijd dat je jezelf begint te zien hoe je echt overkomt en niet hoe jij denkt over te komen)

   • Een mooi internet-gezegde en een wijsheid als een koe: don’t feed the troll!

  • @Matthias
   Ik vraag enkel om een evenwicht dat hier afwezig is.
   De andere kant van de zaak belichten (échte moorden enz.) staat tegenwoordig inderdaad gelijk met te worden geduwd naar een extreme kant. Dat is precies wat ik duiden wil en dat is de val waar je zelf nu in trapt.
   Extreem-rechts mainstream vinden is erover, het is een grove leugen. Dat zegt m.i. alles over zijn extreem-linkse kant. Op z’n minst is het niet objectief.

   De Andere Kris Peeters zegt dat de ganse vluchtelingencrisis en massa-immigratie enkel een extreme vorm van mobiliteit is. Wel, dat hij die link dan eens uitwerkt. Dit is m.i. een eenzijdig standpunt, wat niet anders kan aangezien hij alles zit in zijn denkkader van mobiliteit. Maar hier gaat het enkel om mooi taalgebruik met suggesties rond ‘moord’ enz., dat opnieuw misbruikt wordt om het weer eens te hebben over vluchtelingen en hoe een slechte mensen wij toch zijn. Die crisis is te serieus om dit in deze blog te pas en te onpas te zien verschijnen zonder er iets over te zeggen.
   Ik heb op deze blog al voldoende links en info gegeven rond verandering maatschappijstructuur.

   Buikgevoel? Waar lees je dat.
   Er is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ….. Z en zoveel meer.
   En je leest het opnieuw verkeerd. Het heet er niks mee te maken.

   Volgens de Andere Kris Peeters spreken dé wetenschappen (?) mijn ‘mensbeeld’ (?) tegen. Dat hij nog eens interpreteert als negatief, dus opnieuw interpreteren wat er niet is. Ik heb het enkel gehad over a- en anti-sociale impulsen en sociale impulsen. Daar heb je zelfs geen wetenschap voor nodig: men ziet het bij elke mens op elke minuut van de dag.

   Beantwoorden
   • Om het duiden van een systeemfout zoals ‘moordstrookjes’ extreem links te vinden, moet je je al tamelijk ver aan de rechter kant van het spectrum bevinden.

    Overigens is het geen ideologische maar een technische kwestie: als je kwetsbare weggebruikers op een te smalle ruimte rakelings langs vrachtwagens laat rijden die 70km/u en meer rijden, dan is dat een gevaarlijke combinatie die eerder vroeg dan laat tot fatale ongevallen leidt.

    De analyse dat we kennelijk niet voldoende geld willen vrijmaken om met dit dodelijke probleem op korte termijn af te rekenen, is wél ideologisch: ze geeft aan dat we (of minstens de beleidsverantwoordelijken) andere zaken kennelijk veel belangrijker vinden en dat we niet systematisch voor de meest kwetsbaren kiezen – zoals bijvoorbeeld ook in het geval van vluchtelingen. Ik vind inderdaad dat de meest kwetsbaren recht hebben op bescherming. In ons verkeer, maar ook daarbuiten. U stelt dat hiervoor pleiten in deze context ‘ongepast’ is – de nieuwste verschijningsvorm van ‘politieke correctheid’.

    Het niet-kiezen voor de meest kwetsbaren is een maatschappelijke tendens die de laatste jaren steeds systematischer en uitgesprokener is geworden. Sommigen bestaat het om die (niet-)keuze zelfs een ‘sociale’ schijn te geven – getuige daarvan ons taalgebruik.

    Niet echt vergezocht, lijkt me.

   • Sorry Chris S, als ik niet op volgende zaken reageer:
    (1) Persoonlijk vind ik ‘moordstrookje’ een gepast woord voor die fietsstroken. Als iemand daar een andere visie op heeft, vind ik dat zijn/haar goed recht, maar een discussie erover starten wie gelijk heeft, heeft m.i. geen zin. En al zeker geen discussie of ‘moordstrookje’ al of niet afbreuk doet aan ‘echte moorden’.

    (2) Of iets (extreem) links dan wel (extreem) rechts is en of er wel evenwicht is tussen die twee vind ik ook een zinloze discussie. Ik heb het liever over de concrete zaken.

    (3) Discussies rond wat al of niet politiek correct is, hebben m.i. ook tot weinig geleid.

    Wetenschap vind ik wel interessant. Zo had DAKP geen klemtoon gelegd op dé wetenschappen. Hij erkent jouw mening over jouw mensbeeld: nl. dat in de mens vooral de a- en anti-sociale impulsen van nature de bovenhand krijgen. Dat beschouwt hij als negatief (ik ook). Hij gaat met jouw mening echter niet akkoord (ik ook niet) en hij zegt dat er voldoende wetenschappelijk onderzoek is om dat te staven (helaas zonder bronvermelding). Interessante discussie, maar allemaal helaas zonder bronvermelding. Het exacte verband met het artikel zelf zie ik ook niet direct. Ik roep dus niemand op om die discussie verder te doen.

    Zaken die je zelf ziet bij elke mens op elke minuut van de dag zijn belangrijk… maar je kan er geen goede wetenschappelijke conclusies aan koppelen. Door je sociaal milieu, vriendenkring, de kranten die je lees, de blogs die je volgt,… heb je hoe dan ook geen goede steekproef. Zelf denk ik ook dat sommige mensen door hun karakter en doen automatisch bij anderen asociale impulsen opwekken. Als die persoon dan zijn wereldbeeld moet schetsen… tjah… Waarmee ik trouwens niet wil beweren dat dit bij jou zo is hé! Daarvoor ken ik je niet genoeg.

    Je hebt in jouw reacties al links en info gegeven rond die maatschappijstructuur, maar m.i. is dat onvoldoende. Op die links heb je bv. vaak geen mogelijkheid op te reageren. Ik vind je info ook nogal beperkt: wat zijn precies de problemen, hoe ga je ze oplossen (stappenplan),… Dat doet DAKP op regelmatige basis met zijn blog wel. Let op: zoiets als een “maatschappijstructuur” lijkt me algemeen en daarvan roep je DAKP op om het concreter te houden. Vandaar dus mijn blijvende oproep om zelf een aparte blog te starten en om een link te posten.

   • De manier waarop jij de andere kant van de zaak belicht, beste Chris S, is ook allesbehalve evenwichtig. Je hebt het over moorden en aanrandingen op mensen die vluchtelingen hebben opgevangen, maar dat zijn hoogstens zeer uitzonderlijke gevallen. Als het überhaupt al gebeurd is in ons land (dat laatste weet ik niet zeker en is een voorbeeld van de confrontatie met mijn grenzeloze domheid). Wat ik wel weet, is dat je je niet mag laten vangen aan de beschikbaarheidsheuristiek.

    De meerderheid van seksueel grensoverschrijdend gedrag en van de échte moorden gebeurt door bekenden (vrienden, familie,…) in de eigen omgeving, en slechts een klein deel van die aanranders en moordenaars zijn migranten. En als ik zo eventjes enkele beruchte moordenaars voor de geest haal die in ons land hebben toegeslagen, stel ik vast dat daar heel veel Belgen tussen zitten die geen enkel migratieverleden hebben (ga maar na: Hardy, Janssen, De Gelder, Van Themsche, Dutroux,…). Aangezien (jij en) extreemrechts van daaruit geen enkele, eveneens foutieve en veralgemenende, conclusies trekt (bijvoorbeeld: ‘zware criminaliteit is eigen aan Vlaanderen/België en aan de Vlamingen/Belgen.’ Of: ‘breek met je familieleden, want het zijn potentiële verkrachters en moordenaars.’), is hun (en ook jouw) discours daar al onevenwichtig. Criminaliteit linken aan migratie (of soms ook aan religie of etniciteit) en vanuit dergelijke grove veralgemeningen conclusies trekken over het te voeren migratiebeleid, is een typisch kenmerk van extreemrechts. Hun hele discours is erop opgebouwd, en het onderscheidt hen van de andere ideologieën.

    Overigens: niemand heeft beweerd dat ‘extreemrechts mainstream geworden is’. Je hebt opnieuw subtiel een standpunt van iemand anders veranderd (‘dwepen met’ mag je niet zomaar schrappen. Die twee woorden maken wel degelijk een verschil.)

 7. @ allen
  Voor 2019 heb ik het goede voornemen genomen deze blog niet te lezen, een gans jaar lang en wie weet nooit meer. Zo verveel, frustreer, verwar enz. ik hier geen lezer meer.
  Dat 2019 jullie veel goeds moge brengen.

  Beantwoorden
 8. Ontbrekende strookjes zijn nog erger dan moordstrookjes:

  Beantwoorden
 9. Breng ze niet op ideeën. Standaardjournalist Jef Poppelmonde deed in het jaaroverzicht de suggestie om in afwachting van ‘beter’ de huidige moordstrookjes dan maar te verwijderen en fietsers vriendelijk te verzoeken elders te gaan fietsen. No kidding.

  Beantwoorden
  • Misschien eens vragen of ze bereid zijn degene die per fiets naar het werk komen en geen “veilige” woon-werk fietsroute hebben van een loon te voorzien genomen uit hun eigen inkomen om de fietsers zo van de weg te houden (en dus thuis te laten)? Of anders geschreven, of ze bereid zijn nog een taks te betalen om zo de weg vrij te houden van fietsers?

   Ik zou niemand aanraden mij achter het stuur van een auto te dwingen, ik rij al ruim 10 jaar niet meer en durf zelfs niet meer te rijden. Ik weet dat ik een gevaar op de weg zou zijn.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: