RSS feed

Te veel onderhoudsgeld


Het was te denken. In Italië stuikt – door, laten we dat nog even zeggen, een nog onbekende oorzaak – een viaduct in elkaar en prompt wordt moord en brand geschreeuwd: wij investeren te weinig in onze weginfrastructuur!

De Tijd zocht het uit: België besteedt 0,32% van z’n BBP aan weginvesteringen en 0,12% is bestemd voor het onderhoud van het bestaande arsenaal. “Dat is te weinig,” zegt Bart Van Craeynest van Econopolis in diezelfde krant: “met een groeiende economie is dat niet voldoende.” En ook: “de vraag is vooral of de huidige inspanningen volstaan om ons land als logistieke speler aantrekkelijk te houden.”

Doodlopende weg

Nou nou nou. Dat zijn heel wat schijnbare vanzelfsprekendheden op een hoopje. Verwonderen moet dat niet. Economen grossieren nu eenmaal in het presenteren van politieke keuzes als natuurlijke wetmatigheden. Dat we moeten groeien. Dat groei per definitie meer wegverkeer genereert. Dat ons land een logistieke speler moet zijn. En dat een land logistiek alleen maar aantrekkelijk kan zijn als het over veel wegcapaciteit beschikt. Als Gustave Flaubert nog leefde, hij zou de stellingen stuk voor stuk in zijn encyclopedie van de “idées reçues” opnemen.

Dat de voorbije decennia over elk van die Heilige Huisjes hele boekwerken verschenen die een en ander minstens op losse schroeven zetten, is voor de kwaliteitskrant geen reden om er vraagtekens bij te plaatsen. Zélfs niet nu blijkt dat we eigenlijk niet genoeg centen hebben om ze te onderhouden.

Het vervolg laat zich raden. Straks trekken we de onderhoudskredieten op om infrastructuur te onderhouden waarvan niemand zich heeft afgevraagd of we die (nog) wel nodig hebben.

De vraag stellen zou ons nochtans veel geld kunnen opbrengen. Een klein kind kan zien dat tal van straten, wegen, bruggen en tunnels in dit land overgedimensioneerd zijn.

Een iets groter kind kan begrijpen dat dit teveel aan beton- en asfaltvlakken ons letterlijk en figuurlijk stukken van mensen kost, ook wanneer we ze niet onderhouden. Want meer verharding betekent meer wateroverlast, meer verdroging, meer klimaatopwarming en meer verkeersonveiligheid.

Nu ik er over nadenk: economen die zich bezighouden met de teveels, in plaats van met de tekorten, daar hebben we er te weinig van.

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: www.koortzz.be Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten. Geeft les aan de PXL Hasselt, afdeling Verkeerskunde

Volgende »

 1. U hoeft maar aan Fluvius, De Watergroep, Aqua Flanders, Proximus (en alle andere nutsbedrijven) te vragen hoeveel kilometers ze beheren per aantal inwoners in elke Vlaamse gemeente. Plus aan elke gemeente vragen om het aantal m² voetpaden, fietspaden, busbanen, tramsporen, treinsporen en autorijstroken op te vragen als % van het publieke domein.

  Als het aantal kilometers wegen per km² per inwoner een indicatie is voor ons land.
  Dan is het duidelijk dat we héél veel meer ruimte voor gemotoriseerd verkeer voorzien dan eender welk ander land en dat die eigenlijk niet dient voor onze logistieke economie uit te bouwen. Maar vooral voor onze lintbebouwing.

  Op privédomein is moeilijker om cijfergegevens te bekomen. Maar uit eigen observatie lijkt het begrip van voortuinen, achtertuinen en opritten van wooneenheden in de praktijk heel vaak ingericht met als hoofdfunctie het parkeren van auto’s in plaats van wat hun naam eigenlijk zegt.

  Beantwoorden
 2. De advertentie die (waarschijnlijk toevallig bij mij) onder dit berichtje staat, valt wel grappig uit: “#1 Oplossing voor Buikvet”. Het is misschien een begin om zich bezig te houden met de teveels? 😉

  Beantwoorden
 3. Als ik iemand (in dit geval een Belg) een idee, een feit of wat dan ook wil verkopen, zou ik proberen een gevoelige snaar te raken. Ik zou dus zeggen : “Belgie beschikt over 60.000 ha asfalt- en betonwegen, dit is genoeg om ruim 3 miljoen gezinnen van een woning te voorzien”.
  Zo worden bijvoorbeeld de windmolens gemarketeerd ; die voorzien altijd electriciteit voor een aantal duizenden gezinnen, nooit voor iets anders (niet dat ik tegen windenergie ben).

  Wie ideeën wil verkopen, moet net als onze kapiteinen, hierbij ondersteund door media en marketingbedrijven, de kunst aanleren zaadjes te planten in de hoofden van de mensen.

  Als iemand als Pieter Timmermans b.v. zegt dat een studie uitwijst dat een staking van de spoorwegen onze economie 40 miljoen Euro per dag kost, kun je ook zeggen dat “de economie van ons land zonder spoorwegen 14 miljard Euro per jaar minder waard is”.

  Beantwoorden
  • Het kleinste kind kan zien dat er onvoldoende, of minstens onvoldoende efficiënt (of eerder beide), geïnvesteerd wordt in wegen.
   Een verkeers”expert” gaat het even betwijfelen …

   Bruggen, wegen, fietspaden (voor zover de naam al waardig) liggen in puin en geraken maar niet hersteld.
   Verder dan oplappen komt Vlaanderen vaak niet.
   Als het al aan oplappen toekomt.
   Ik zwalp in het Antwerpse over de snelweg – daar links, daar rechts rijden … om de putten te ontwijken !

   In Vlaanderen hebben we nagenoeg elke weg nodig.
   Al was het maar omdat er zowat gegarandeerd mensen langs wonen.

   Beantwoorden
   • Ik begrijp hieruit dat u het niet begrijpt. Of niet wil begrijpen. Wat ik begrijp.

   • Het is niet omdat iets in slechte toestand is, dat er dan sowieso sprake is van te weinig investeringen. Denk bijvoorbeeld aan de vervallen olympische sportinfrastructuur in Athene, een restant van de OS 2004. Niemand concludeert dat er te weinig in sportinfrastructuur wordt of werd geïnvesteerd omdat er vandaag meer onkruid dan water in het oude olympisch zwembad staat. De conclusie is eerder: er is geen nood aan zoveel sportinfrastructuur. Er werd geld weggegooid.

    Soms is de slechte toestand of het slechte onderhoud dus juist een symptoom van overdaad, van te veel investeringen in zaken die eigenlijk overbodig zijn. Misschien hebben we nagenoeg elke weg om een of andere reden ‘nodig’ (men kan altijd wel iets verzinnen), maar ik stel vooral vast dat heel veel van die ‘noodzakelijke’ wegen enorm weinig of inefficiënt gebruikt worden en er dus toch geld wordt en werd weggesmeten. Met de olympische infrastructuur in Athene was het niet anders. Die was ook ‘noodzakelijk’ omwille van de Olympische Spelen.

    Vlaanderen heeft veruit het dichtste wegennet van Europa, en waarom zouden we dat nodig hebben en andere landen of regio’s niet? Zelfs Nederland, een land dat ook een enorm dicht wegennetwerk heeft, toont dat het met veel minder wegen ook kan.

    https://www.bosplus.be/k/nl/news/view/31608/19367/het-vlaamse-wegennet-een-vage-rekening.html

  • Klopt. Dat beeld van het alternatieve oppervlaktegebruik heb ik overigens al eens gebruikt (weliswaar met andere cijfers 😉 ), al is het natuurlijk intellectueel niet helemaal eerlijk: we hebben weginfrastructuur nodig. We hebben er alleen te veel van en hij is overgedimensioneerd.

   Beantwoorden
  • Maar dat is toch een dwaze vergelijking, ge kunt even goed zeggen dat men zonder wegen miljarden uitspaart en dat men daarmee de honger uit de wereld kan redden. Of dat ge er zoveel keer naar de maan mee kunt vliegen.

   Feit is dat er te weinig regulier onderhoud is, decennialang. Vooral voor fietsers is dit een probleem, te weinig, te smalle, te slechte fietspaden – in de meeste gevallen strookjes eigenlijk, dus vooral hier een flinke achterstand. Maar ook de wegen liggen er vaak belabberd bij.

   Liggen er teveel wegen? Dat is een andere discussie. Het zijn onze politici die ons land (lint)vorm hebben gegeven, niet de bevolking.

   Wat de NMBS betreft, een schuldenberg van 2,5 miljard in 2017. Men is bezig om de schuldenspiraal tegen te houden, je leest het goed, enkel en alleen de schulden, maar er is nog steeds geen schuldenstabilisatie. Hoe de Belgische bevolking deze kafkaiaanse toestanden blijft slikken is een raadsel. Welk zaadje wou je in de hoofden van de mensen planten? Of bedoel je indoctrinatie? We hebben lak aan al die marketingezever, al die verkooppraatjes en reclame uitbraaksels. Dat is slechts een van de symptomen van die economische kanker.

   Beantwoorden
 4. Het gaat natuurlijk vooral om de veiligheid bij onderhoud. Je wilt tenslotte niet dat een brug of viaduct instort wegens gebrek aan onderhoud terwijl we in een schatrijk land wonen en dit met het grootste gemak kunnen betalen.

  Beantwoorden
  • Mijn bezorgdheid is dat de ramp in Genua nu dreigt gebruikt te worden als hefboom voor een andere agenda én dat we vergeten de juiste vragen te stellen, waardoor we geld gaan investeren in infrastructuur die we eigenlijk niet (meer) nodig hebben.

   Beantwoorden
   • Dat zal men niet doen. De soep wordt niet altijd zo heet gegeten als hij wordt opgediend.
    Het gaat vooral over het onderhoud van de wegen, niet over meer wegen, die we toch in overvloed hebben.

  • Iets begrijp ik niet als ik de tekst van Raymond lees. Zit er echt een tikfout in of interpreteer ik iets niet juist.

   Maar na de eerste zin denk ik steeds dat er moet staan: “Je wilt tenslotte niet dat de brug of viaduct instort… tijdens het onderhoud”.
   De veiligheid bij onderhoud betreft dan toch de veiligheid voor deze die het onderhoud uitvoeren?

   Beantwoorden
   • Bij onderhoudswerken… maar het blijft een slechte zin. Het is eerder zo. Met onderhoudswerken tracht men vooral de veiligheid te garanderen. Of zoiets.

  • De vraag is niet of onze autoviaducten, autobruggen, autowegen, autotunnels meer onderhoud nodig hebben. Uiteraard moeten ze voldoende onderhoud krijgen om veilig te zijn, dat niet doen is verkeersonveilige situaties toelaten.

   De vraag is of we er nog wel zoveel nodig hebben en misschien zelfs op veel plaatsen niet eigenlijk naar alternatieven moeten kijken.

   De gemotoriseerde schepen varen nu even traag als in de tijd van de oude zeilschepen.
   De auto’s in het centrum van Londen rijden nu even traag als in de tijd van paard en kar.

   Zouden respectievelijk moderne zeilschepen en velomobielen (of zelfs gewone fietsen) niet veel beter presteren? Zeker voor onze handelsbalans omdat we dan minder fossiele brandstoffen moeten importeren. Zeker ook op lange termijn om onze economie houdbaarder te laten draaien.

   Of denken onze politici/overheden echt dat hun kiezers/bevolking economie onbelangrijk vinden? Ik vraag het me soms af.

   Beantwoorden
   • Nochtans was de initiële vraag voor beter/meer onderhoud aan onze wegen. De vrees van Kris is dat men dat van Genua zal aangrijpen om veel meer wegen aan te leggen. Angst is nog steeds een van de beste truukjes om mensen te manipuleren. Dus ik begrijp zijn standpunt vanuit dat gezichtspunt.

    Maar dus enkel het luchtverkeer heeft nog voldoende snelheid? Allen daarheen? Ik vraag me af of dat een goede graadmeter is.

    De vraag rond velomobielen is pertinent, toch in die zin: men kan perfect e-velomobielen (ik bedoel hiermee: spierkracht i.c.m elektromotoortje) in alle soorten en maten maken waarmee we dagelijks makkelijk 100 km kunnen afmalen in weer en wind. Deze mobiliteitsvorm wordt grandioos onderbelicht. Maar in zo’n soort mobiliteit zijn overheden niet in geïnteresseerd. Weet je waarom?

   • @ChrisS
    Even ter verduidelijking:
    Die gemotoriseerde schepen hun snelheid werden verminderd om minder brandstof te verbruiken.
    Die Londense auto’s hebben door hun groot aantal zelf hun gemiddelde snelheid naar omlaag gebracht naar de tijd van paard en kar.
    Luchtverkeer voldoende snel? Toch niet meer sinds het supersonische vliegtuig de Concorde niet meer vliegt 🙂

    De laatste decennia is er een gestage groei van het aantal km² van ons autowegennet. Ook al hebben we ondertussen al jaren een veel groter aantal km² per inwoner dan de rest van de wereld.

    Is het niet logischer om dan eerst het aantal km² van ons autowegennet af te slanken zodat ons huidig onderhoudsbudget matcht met onze km² autowegen en er dus wel goed onderhoud kan gebeuren van onze wegen?
    Of om ons aantal inwoners te matchen met onze km² autowegen? Want in vergelijking met Singapore hun km²/inwoner zou België 55 miljoen inwoners hebben.
    Dan wordt die prijs voor het onderhoud gedeeld door 55 miljoen ipv 11 miljoen.

    Nu lijkt het antwoord van onze overheid altijd te zijn: “Ja, we kennen het probleem. We zijn druk bezig om honderden km² autowegen uit te breiden, dan moet er helaas soms ook eens een aanpassing komen voor fietsers zoals een fietsbrug en dan moet er helaas bij sommige verkeerslichten ook al eens een groenfase voor voetgangers en fietsers.

    Of zoals AWV het formuleert “Bij de aanpassingen aan de verkeerslichten zullen bepaalde verkeersbewegingen van fietsers en voetgangers conflictvrij gemaakt worden, maar uiteraard zal er ook aandacht zijn voor de doorstroming van het autoverkeer.”
    https://wegenenverkeer.be/werken/e314-aanleg-spitsstrook-herent-aarschot-structureel-onderhoud-viaduct-wilsele

    Autodoorstroming en dan pas verkeersveiligheid verbeteren.

    Uiteraard lijkt voor AWV elke verbetering van fietsinfrastructuur een gelegenheid om het toch ook te verslechteren op een of andere manier.
    https://wegenenverkeer.be/werken/n19-wezemaal-rotselaar-aanleg-fietsinfrastructuur-ter-hoogte-pastoor-dergentstraat-en
    AWV vergeet hierbij dat voor en na het kruispunt slechts langs 1 kant een tweerichtingsfietspad ligt. Dus die kan niet plots over het kruispunt veranderen in een 1-richtingsfietspad.
    https://goo.gl/maps/6Kyfo5cy4fL2
    Dat zou ook heel verwarrend zijn voor fietsers en autobestuurders.
    Maar onze overheden vinden goede fietsinfrastructuur niet belangrijk. Want het fietsvademecum moet – net zoals onder de vorige mobiliteitsministers – vrijblijvend blijven. Onze overheden zijn duidelijk niet geïnteresseerd in mobiliteit met fietsen.

    En ja, ik weet waarom onze overheden niet geïnteresseerd zijn in zo’n mobiliteit met velomobielen. Omdat onze politici niet voortdurend om advies vragen aan Brecht, de CEO van onze enige Belgische velomobielbouwer 🙂

   • Ik kan in jouw redeneringen komen.

    Natuurlijk is Belgenland ook een transitland en kan het wegennet dus niet altijd afgemeten worden op enkel het aantal inwoners. Dit terzijde want we hebben i.d.d. ongelooflijk veel wegen en daar zal o.a. onze lintbebouwing wel voor iets tussen zitten.

    Het luchtverkeer is exponentieel gestegen, maar het luchtruim is zoveel keer groter dan ons wegennet, ik wou enkel indirect daarop wijzen. Al staan de vliegtuigen ook al in de file tegenwoordig, maar het vliegtuigverkeer is hoog in de lucht en dus letterlijk ver van mijn bed.

    Ha, ja, de visionaire pionier Bert, interessante man wiens WAW sedert 2012 in Tsjechië wordt geproduceerd… economische realiteit of moeten we zeggen brutaliteit. Wat ik ook bedoel is dat niet alles eruit moet zien als een sigaar zeg maar én dat op dat terrein ongelooflijk veel potentieel zit. Maar het komt nergens ter wereld van de grond. Men kan zich zelfs voorstellen dat dergelijke vehikels zich ook op een stroomwegennet zouden kunnen ‘aanhaken’ om zo vele honderden km’s af te malen indien nodig, een superflexibel tram-treinnet zeg maar.
    Maar hier nu het antwoord.

    Overheden hebben geen interesse in e-velomobielen in allerlei vormen, want… op deze vehikels verdienen zij (vrijwel) niks. M.a.w. overheden zelf zijn een van de grootste angels in de ganse milieu- en mobiliteitsproblematiek: het moet miljoenen blijven opbrengen via allerlei heffingen en weet ik wat allemaal. Je hoort politici wekelijks iets orakelen over dé economie die ze zo beminnen en willen steunen, zijzelf werpen zich warempel op als groei economen. En deze anomalie en ook wel perversiteit is er omdat ze bijna niet anders kunnen en niks anders kennen ook, en dàt heeft ‘alles’ te maken met de eenheidsstaatstructuur waar uiteindelijk de grootste sociale miserie uit voortspruit. Het zal spijtig genoeg – zoals ik het nu zie – nog vele decennia of nog véél langer vergen om tot dit soort inzichten te komen, o.a. hoe het sociale organisme opnieuw gezond kan worden. Ondertussen krijgen samenlevingen pakken sociale miserie over zich heen, zien we ruzies van staat tot staat – laten we hopen dat dit niet opnieuw naar mega vernielingen leidt. Ik vrees ergens dat de mens(heid) weer zal moeten leren uit catastrofes; sociale wetmatigheden blijven nu eenmaal niet ongestraft.

 5. In de actua: ” Mobiliteit is meer dan bredere wegen. De verbreding van de Ring rond Brussel kost 2,2 miljard euro. De vraag is gerechtvaardigd of dit belastinggeld goed besteed is. Preciezer uitgedrukt: of dit de meest efficiënte wijze is om belastinggeld in te zetten voor het aanpakken van het mobiliteitsvraagstuk. De vraag is des te pertinenter, omdat voor de begeleidende infrastructuur in openbaar vervoer en fietspaden een stuk minder geld beschikbaar is gesteld: respectievelijk 600 miljoen en 100 miljoen euro.”

  De rest zit helaas achter een betaalmuur. Zie http://m.standaard.be/cnt/dmf20180819_03672983

  Beantwoorden
  • Hét grondprobleem is dat een bevolking daar niet over kan beslissen, over vrijwel niks eigenlijk, enkel het zetten van een bolleke en de volgende paar jaar is het een vrijgeleide voor de verkozenen. Keer op keer. En (o.a. daardoor) is er keer op keer sociale ellende die er niet op zal verbeteren.

   Beantwoorden
   • De bevolking beslist over alles door te kiezen om te reageren of niet te reageren. Het kan de macht meer naar zich toe trekken, maar wil dat (nog) niet.

    Want al millennia is er maar 1 machthebber: de bevolking.
    Al millennia zijn er sterke mannen die de macht nemen omdat ze die krijgen van de bevolking.
    Al millennia zoeken die sterke mannen naar manieren om gemakkelijker aan de macht te komen en langer aan de macht te blijven.

    Verdeel en heers in combinatie met brood en spelen zijn al millennia doeltreffende tactieken.
    Van Monarchie, Aristocratie, Burgerij, Middenstand, Republiek met president van 2 partijen die altijd dezelfde elite vertegenwoordigd, Partij met voorzitter die blijft herkozen worden (of de titel krijgt voor het leven) tot Democratie met premier/president die blijft herkozen worden (of de titel krijgt voor het leven).

    Al die wegen leiden naar hun doel van absolute macht.

    Enkel door ellende lijkt de bevolking zich uiteindelijk te roeren.

    Kennis is macht. Dus de bevolking mag geen kennis vergaren (mag niet leren lezen of enkel goedgekeurde info vinden) of moet er te veel moeite voor doen waardoor ze door de bomen het bos niet meer zien (zoals nu in het post-truth internettijdperk).

    De samenlevingen in het verleden kwamen op en gingen onder op het ritme van grondstoffenschaarste.

    Zo ging het in het verleden. De toekomst zal tonen of we kunnen leren uit de geschiedenis.
    1 keer is misschien al genoeg, hoewel men dat exact 100 jaar geleden ook al zei 😉

  • Ik zie niet direct het verband met het artikel dat gaat over onderhoud van de wegen.
   Het Correspondent artikel kan men samenvatten als “Een fietser fietst daar en zo waar hij/zij het prettigst vindt.” Prettig in de ruimste zin van het woord.
   De typisch nog steeds sterker wordende materialistische wetenschapstendens is dat men meer en meer alles krampachtig wil verklaren vanuit de hersenen.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: