RSS feed

Houten (3)

Geplaatst op

De twee vorige bijdragen over Houten maakten heel wat reacties los. Hier op deze blog, in mijn mailbox en in contacten in ‘real life’ werd ik erover geïnterpelleerd. Sommigen vonden dat ik te streng was voor Houten (“geef mij maar het “saaie” Houten in plaats van 100 tinten grijs” mailde een student die een week later al terug in Houten stond).  Anderen vonden dat ik een punt had (en vonden het ‘bewijs’ na even Googelen: het thema leeft op het internet). En nog anderen zagen er de bevestiging in dat een en-en-beleid wel degelijk mogelijk is.

Op dat laatste ga ik graag nog even door. Want Houten mag dan in Nederland de titelvoerende ‘fietsgemeente’ zijn, tegelijk blijft ze ook een autogemeente. Houten hanteert vrij hoge parkeernormen en laat toe dat er vlakbij (of in) de woning kan worden geparkeerd. Doordat er gewerkt wordt met een dubbel verkeerssysteem – één voor fietsers en voetgangers en één voor automobilisten – is verkeersveiligheid voor de actieve weggebruikers nauwelijks nog een issue (voor wie zich er in wil verdiepen is er sinds kort de site http://www.verkeersveiligheidsvergelijker.nl van de Fietsersbond: open data, bij ons spreken ze erover, in Nederland doen ze het gewoon) én zijn alle bestemmingen toch vlot bereikbaar met de auto. Je moet wel wat omrijden, maar je hoeft quasi nergens te wachten op een fietser of een voetganger want je komt elkaar niet tegen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Naar eigen zeggen zet Houten in op een laag autogebruik, niet op een laag autobezit.

Wat kan daar nou mis mee zijn?

Wat mij betreft wel één en ander. Om te beginnen is het een beetje absurd aan de ene kant het autobezit te faciliteren en aan de andere kant te verwachten dat mensen hem dan wel niet zullen gebruiken. In de praktijk blijkt het dan ook niet zo te werken.

Dat is een les die bijzonder relevant is voor ons, Vlamingen, omdat het de aanpak is die vele steden en gemeenten én het Vlaams Gewest officieel voorstaan.

Het autovriendelijke beleid zorgt ervoor dat de gemeente een hoger autobezit heeft dan vergelijkbare gemeenten. Allicht is dat deels verklaarbaar doordat de bevolking er gemiddeld wat warmer in zit. Op Wikipedia wordt Houten niet voor niets een ‘forenzengemeente’ genoemd. De meeste bewoners zwermen ’s ochtends uit om elders hun boterham te verdienen. Daaronder opvallend veel advocaten. “We moeten hier bij alles wat we doen echt wel op onze tellen passen,” glimlachte de ambtenaar die ons rondleidde.

Dat hoge autobezit vertaalt zich evenwel ook in een modal split die een hoog auto-aandeel laat zien. Inclusief de ‘passagiersritten’ bedraagt het auto-aandeel nog steeds 47,6% (bij 34% fiets en 15,1% te voet; Eva Van Eenoo deed de moeite om een en ander op te lijsten). Niet geheel onlogisch: als je investeert in een auto, is het dan niet logisch dat je hem ook wil gebruiken?

Desalniettemin: daarmee maakt Houten zijn beleidsambitie – autobezit niet ontmoedigen, autogebruik beperken – niet echt waar te maken. In vergelijking met die van Vlaamse steden en gemeenten is dit een modal split om ‘u’ tegen te zeggen, maar voor een echte fietsgemeente zou de lat toch nog wat hoger mogen liggen. We kunnen met andere woorden niet stellen dat Houten zijn beleidsambitie echt heeft waargemaakt.

Kennelijk is het niet genoeg om het fietsen veilig en aantrekkelijk te maken. Als ook de auto “in de aanbieding” staat blijft de verleiding van een salon met airco en een dolby-surround system vaak onweerstaanbaar.

Voor politici zou het natuurlijk een natte droom zijn mochten we er geraken met alleen maar honing. Houten leert ons echter dat ook azijnmaatregelen – lees: auto-ontmoedigende maatregelen – nodig zijn.

Is er dan iets mis met een hoog autobezit en dito autogebruik, hoor ik sommigen vragen. Als je mensen twee aantrekkelijke keuzes presenteert, kunnen ze zelf toch wel beslissen welke voor hen de beste is? Tja. Helaas is dat niet altijd het geval. Mensen maken vaak ‘warme’ keuzes (impulsief en/of uit gewoonte, zonder veel rationele afwegingen), geven een veel groter gewicht aan de korte termijn- dan aan de lange-termijn-effecten en aan de individuele voordelen dan aan de maatschappelijke consequenties.

Dan weegt het te weinig door dat autobezit én autogebruik enorme gevolgen hebben op het vlak van ruimtebeslag (en dus voor de allocatie van schaarse overheidsmiddelen nodig voor aanleg en onderhoud), klimaat (meer autogebruik zorgt voor meer opwarming), gezondheid (meer fijn stof, Nox, smog…), energie- en grondstoffenverbruik (we verbranden op korte tijd eindige stoffen die op miljoenen jaren werd opgebouwd – die discrepantie zal zich wreken) en de handelsbalans (het geld dat we uitgeven aan olie lekt weg uit de eigen economie, grotendeels naar regimes die het niet zo nauw nemen met democratie en mensenrechten).

Blijft de vraag wat Houten zou kunnen doen om minder een autogemeente te worden zonder dat dit afbreuk doet aan de levenskwaliteit van de bewoners. Ik heb uit mijn plaatsbezoek begrepen dat ze er in Houten zelf ook mee worstelen.

De hoge parkeernormen vervangen door een ‘mobiliteitsnorm’ zou een eerste stap kunnen zijn. Dan krijg je vanzelf meer middelen en ruimte voor aantrekkelijke alternatieven als autodelen en een beter openbaar vervoer.

Verder zou Houten bij nieuwe ontwikkelingen kunnen voorzien in geclusterd parkeren op afstand. Dan staat de auto niet langer in de aanbieding (en in de weg), heb je minder verharde oppervlakte nodig en bied je de bewoners nog meer kansen op sociale contacten (zie de onderzoeken van Appleyard).

Tenslotte, maar dat heeft Houten zelf niet in de hand, zou rekeningrijden ook hier een goeie incentive kunnen zijn om mensen te helpen meer volhoudbare keuzes te maken.

Zo. Benieuwd naar jullie reacties.

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: www.koortzz.be Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten.

Volgende »

 1. Mijn idee over Houten is dat het erin geslaagd is enkele nadelen van het en-en-beleid weg te werken, door de ene ‘en’ (fiets) van de andere ‘en’ (auto) te scheiden.

  Er blijven echter nog heel wat nadelen van het en-en-beleid over die niet zijn weggewerkt.

  In een van de reacties op de vorige blogtekst werd inderdaad gesteld dat het en-en-beleid werkt, maar de schrijver schreef dat met de Belgische mobiliteit als referentie. De Nederlanders doen het inderdaad op een aantal vlakken beter: het is er verkeersveiliger, er zijn iets minder files, er is meer open ruimte, etc. Maar dat wil nog niet zeggen dat hun beleid werkt, of dat het en-en-beleid werkt. Want iemand die ‘slechts’ 10 sigaretten per dag rookt i.p.v. 20, is ook nog lang niet gestopt met roken.

  In Nederland investeren en investeerden ze veel in hun weginfrastructuur: de plannen om het doorgaand en het lokaal verkeer te scheiden op de Brusselse ring, dat is in Nederland al veelvuldig uitgevoerd (bijvoorbeeld op de snelwegen rond Eindhoven). De overkapping van de Antwerpse ring? Kijk eens naar Maastricht: daar hebben ze de snelweg die dwars door de stad loopt, overkapt. En als er toch tunnels gegraafd moeten worden, dan doen ze het in Nederland meteen goed: er zijn maar liefst 4 tunnelbuizen, 2 aan 2 op elkaar gestapeld, met als doel ook hier doorgaand en lokaal verkeer te scheiden. Klinkt mooi, maar werken die investeringen in weginfrastructuur?

  In het eerste kwartaal van dit jaar is de filezwaarte in Nederland met meer dan 25% toegenomen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. De oorzaken volgens ANWB: meer ongevallen en ongunstig weer. Ik zou BREVER en de fundamentele filewet (Downs) echter ook niet onderschatten. De overheid verwacht overigens dat de reistijd in de spits met meer dan 50% zal toenemen de komende jaren. De oplossingen die de directeur van het ANWB voorstelt: meer investeren in asfalt en openbaar vervoer.

  M.a.w. hetzelfde en-en-beleid dat ze al jaren toepassen. Soms liggen de bewijzen of aanwijzingen dat het en-en-beleid niet werkt vlak voor hun neus, maar toch blijft men ervoor kiezen. Ook in Nederland.

  https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2018/april/forse-groei-files-in-eerste-kwartaal

  Beantwoorden
 2. Beste Kris,

  Om met het laatste te beginnen, ik ben geen voorstander van rekening rijden. Om diverse redenen. De belangrijkste is dat parkeerbeleid effectiever kan zijn. Een tweeledig P-beleid: geen parkeerplekken aanleggen of betalen voor parkeren. Om bij Houten te blijven, daar zouden bij de (basis)scholen parkeerplekken voor auto’s op minsten 100-200 m moeten liggen. Door en-en-beleid is nu zowel per fiets als per auto elke basisschool goed te bereiken ondanks dat deze aan een hoofdfietsroute, vaak midden in de wijk ligt. Ook vlak achter het centrum liggen parkeerruimtes die de hele dag, door daar wekende mensen bezet worden. Hier zouden woningen voor ouderen gebouwd kunnen worden die dan op een boogscheut (ik leer steeds meer Belgisch) van het centrum liggen. De ouderen hoeven dan de auto minder of geheel niet te gebruiken. Deze maatregelen zorgen voor veel minder “conflictpunten” tussen fiets- en autoverkeer in de drukke spitstijden en ook voor minder gebruik van de auto. Zo worstelen wij inderdaad in Houten met deze problemen en zijn erg blij met de constatering ervan door deskundigen zoals jij en Eva Van Eenoo.
  Een schaalsprong van automobiliteit naar OV, fiets en lopen blijft een hele uitdaging om dat voor elkaar te krijgen.

  De auto moet geen vervoermiddel zijn om van A naar B te komen, dat is voor de fiets voorbehouden. Het faciliteren van de “last mile”, net als bij het meeste OV, door de overheid zou, jij wijst er ook op (Appleyard), tot heel veel verbetering leiden.

  Op naar volhoudbare keuzes!

  Beantwoorden
 3. Dag Kris,
  Interessante analyse die aansluit bij het gevoel dat ik had toen ik door Houten fietste op zoek naar een woning. Naast de slechte voorbeelden blijven er natuurlijk ook heel wat good practices in deze gemeente waar we ook uit kunnen leren.
  Een punt dat ik mis in jouw analyse is de ruimtelijke ordening. Wat ik vreemd vond aan Houten is dat het vooral een uitgestrekte woongemeente is en dat wordt bevestigd door het aantal forenzen die elke ochtend de stad uittrekken. Een doordachte stadsindeling voorziet ook heel wat kantoorruimte, handel, etc. helemaal gemengd tussen de wooninfrastructuur en dat kan allemaal ook wat dichter op elkaar. Dit gebrek zorgt, naar mijn aanvoelen, voor de saaiheid van de stad en dat de auto nog een belangrijk vervoersmiddel blijft.

  Beantwoorden
 4. Eerst en vooral: zou men beter niet aan de inwoners van Houten vragen wat ze willen en wat zij vinden van bepaalde voorstellen? Zij wonen er en het gaat nog steeds om hun behoeftes. Men kan de beste ideeën voorstellen, mensen moeten het nog kunnen beamen, goedkeuren, ‘assimileren’, zoniet is men asociaal bezig. Dus niet akkoord met het door de strot duwen als azijn, maar dat is blijkbaar nu eenmaal een typisch autocratisch trekje bij de meeste politieke geesten.

  Het is hier ook duidelijk dan je anti-auto bent, wat je in een vroegere blog ontkende.

  Wat de concrete voorstellen betreft.
  – Rekeningrijden: kan het nog platter. Dit is nooit een oplossing om diverse redenen. Een typisch ‘groen’ fiscaal voorstel, maar allerminst sociaal. De groenen zouden alles willen belasten omwille van hét milieu, tegenwoordig verengd tot dé CO2, de grootste hoax ooit.
  – Gebundeld parkeren op verdere afstand: mogelijk. Afhankelijk van zaken als afstand, bereikbaarheid, veiligheid (!) enz. Want sowieso zal men dan een afstand moeten overbruggen om alles en iedereen tot naar de eigen woning te brengen – denk bv. aan veel en zwaar gerief, kinderen, zieken, ouderen. Maar heel goed doenbaar in vooral grootsteden waar men de veel geparkeerde auto’s in de straat een paar honderd meter verder kan verschuiven door grote beveiligde (!) parkeergebouwen aan te bieden. Zo komt er veel ruimte vrij. Maar juist daar komt geen enkel voorstel.
  – Meer OV: opnieuw een typisch ‘groen’ – opnieuw platgereden – voorstel, dat enkel een verschuiving van het probleem is, met als resultaat een milieubelastende, inefficiënte en geldverkwistende vervoermodus en surplus die elkeen naar de maan verwenst.

  Het komt toch altijd op hetzelfde neer: iedereen de fiets op, overal OV waar iedereen als vee opgestapeld wordt, schaf de auto af (behalve voor de rijken), iedereen verhuizen naar grootsteden, megabelastingen voor hét milieu, …
  Als verkeersdeskundigen niet anders dan zo’n voorstellen formuleren, dan is er niet veel hoop meer en dan mag men toch ten minste hun creativiteit in vraag stellen en zelfs hun sociale impuls.

  Kortom: laat Houten maar zelf nadenken en beslissen en laten we hier maar in ’t Vlaamsche land maar verder boeren gebukt onder onze kneuterige voorstellen en dito verwezenlijkingen.

  Beantwoorden
  • Tja, als de CO2-problematiek ‘de grootste hoax’ ooit wordt genoemd, dan houdt elk redelijk gesprek jammer genoeg op. Dan komen we in een wereld terecht waar er alleen nog samenzweringen en complotten zijn van mensen die er plezier in scheppen andere mensen het leven moeilijk te maken en waar politici per definitie slechteriken zijn die alleen hun eigenbelang of duistere krachten dienen.
   Het heeft ook geen enkele zin om een debat te voeren over welk mobiliteitsprobleem dan ook als alleen de ‘mensen zelf’ vanuit hun eigen particuliere behoeften tot goede inzichten kunnen komen, ook al betekent dit dat ze het warm water telkens opnieuw moeten uitvinden.

   Beantwoorden
   • Tja, als je elke keer weer complotten fantaseert uit mijn reacties al je iets door de keel schiet over CO2 – waar men precies is door gebiologeerd…
    Als het geen enkele zin heeft om naar de mensen te luisteren, dan kan men concluderen dat men het creatief denken, een gezond oordeelsvermogen en sociale impuls van elke burger minacht. Op zich is dat al een vreemde onsociale visie, bovendien interpreteer je mijn zinnen opnieuw verkeerd.

   • Chris, als je niet gelooft in het CO2-verhaal, dan moet je een verklaring hebben waarom dit een verzinsel is, waarom de hele wetenschappelijke gemeenschap zich zo vergist. Dan kom je snel uit bij het een of andere complotverhaal. De consensus onder klimaatwetenschappers en de bewijzen zijn immers verpletterend. Dat kan je niet zomaar wegzetten als een hoax, tenzij je in complotten gelooft. Of de kop in het zand steekt.

    Overigens: burgers zijn niet altijd creatieve denkers, hebben niet altijd een gezond oordeelsvermogen of een sociale impuls. In o.m. zulke gevallen kunnen azijnmaatregelen helpen, om die burgers het nodige duwtje in de rug te geven. Wat is democratischer: (1) een voorstel dat door de meerderheid gestemd wordt, maar na invoering geen meerderheid meer heeft. Of (2): een maatregel die in eerste instantie opgedrongen wordt en waar geen meerderheid voor te vinden is, maar waar na invoering en een zeker verloop van tijd wel een meerderheid achter staat. Ik kies voor (2). Of zoals Kris het zou zeggen: soms komt het draagvlak pas achteraf.

    Dat is geen vrijgeleide om zomaar wat in te voeren. Een heel belangrijke rol om daarover te oordelen zie ik (naast de politiek, rechterlijke macht en de bevolking) bij deskundigen, wetenschappers, etc. Zij zijn immers onafhankelijk (of zouden dat toch moeten zijn) en hebben zich verdiept in bepaalde thema’s. Zij kunnen in alle vrijheid en correctheid, zonder dat er bijbedoelingen achter zitten, zeggen: dit zal werken, dit misschien, dit niet, of nog het belangrijkste van allemaal: we weten het niet. Politici kunnen dat niet, zij hebben de neiging aan hun kiezers te denken, zeker als de verkiezingen eraan komen. Het is zelfs zover gekomen dat ze niet eens beschaamd zijn om dat toe te geven. Bart De Wever zei ooit eens over bedrijfs-/salariswagens: ‘Puur rationeel moet je daar iets aan doen, maar ik kies voor stabiliteit.’

    Dat was laf van hem. En ondertussen ook alweer drie jaar geleden, toen de ‘dash’ nog erin zat.

  • Als ik naar de reacties van de laatste jaren kijk merk ik 2 zaken op.
   – Ten eerste dat de mensen allemaal een oplossing willen voor het verkeersinfarct.
   – Ten tweede dat als er een voorstel wordt aangeboden iedereen het bij de oude wil houden.

   Dat kon ik duidelijk merken toen het circulatieplan in Gent werd voorgesteld.
   Dat merk ik nu ook bij het voorstel dat we te zien kregen voor de 5-hoek knip in Sint-Amandsberg.

   Ik zeg al jaren dat we in de “moderne” middeleeuwen aanbeland zijn.
   De bevolking laten beslissen zal enkel en alleen nog meer stilstand bewerkstelligen.

   Beantwoorden
   • Dan bent u wellicht een anti-democraat.
    Het circulatieplan is geen walhalla.
    Gent is trouwens bekend van die verkeerscampagnes waar geen mens iets aan heeft, betaald met publiek geld – wat dacht je – en waar geen mens iets over te zeggen heeft. Maar dat past perfect in het anti-democratisch plaatje. Dus geen vuiltje aan de lucht.
    Niet iedereen wil het bij het oude houden, je generaliseert, een groot deel wil gerust verandering. Maar als men de mensen niet meekrijgt, crasht het vroeg of laat.

   • Je stelt je hier in elk geval ook zeer antidemocratisch op, ondanks alle beweringen die je neerpent.

   • Mijn zogezegde anti-democratische houding: veklaar nader.

    Als jouw visie is dat een bevolking niet mee mag beslissen, dan is dat anti-democratisch, meer valt daar niet over te zeggen. Dat je beweert dat ik anti-democratisch zou zijn is geen sterk argument.

   • Dat je steeds weer je eigen mening niet zozeer ten berde brengt, maar vooral opdringt en niet echt naar de anderen luistert. Zeker hier heb ik steeds het gevoel dat een ander zijn mening maar telt als ze de jouwe bevestigd, zeer democratisch is dat niet.

    En verder, misschien eens een andere plaat opleggen, want het is al “enige” tijd dat je steeds weer het zelfde “liedje” zingt met vooral zo een negatief mogelijke toon (en dat is overal waar ik je tegenkom). Misschien ook eens kijken waar je koffie mee maakt, want soms heb ik het gevoel dat jij azijn gebruikt ipv water.

   • @Chris S
    1) vele mensen zijn gewoontedieren
    2) vele mensen plannen enkel voor zaken minder dan 8 jaar vooruit
    3) democratie is niet beperkt tot doen wat de meerderheid wil
    Als de meerderheid van de bevolking verslaaft is kan je moeilijk een meerderheid vinden die er voor stemt om van hun verslaving af te geraken.
    De vraag is niet: “wil u minder vrijheid om uw verslaving kwijt te geraken?”, maar eerder: “wil u uw verslaving kwijt geraken zodat u meer vrijheid krijgt?”.
    Geschiedkundig gezien was er altijd een moment waarbij een meerderheid onder de bevolking met iets akkoord was dat ondertussen niet meer een meerderheid heeft.
    Slavernij, lijfeigenschap, vrouwen een ziel, alle mannen stemrecht, ook de vrouwen stemrecht, rookverbod publieke plaatsen.
    Kijk ook hoe de mensheid schadelijke stoffen heeft aangepakt. Er wordt nog steeds recent gebruik gevonden van DDT en CFK’s.

    Het zou handig zijn als onze overheden niet steeds opnieuw het warm water willen uitvinden of oude wijn in nieuwe zakken willen steken.
    Want daarmee verspillen ze belastinggeld.
    Maar als mensen geen geschiedenis leren, dan kunnen politici ze blijven herhalen zonder op te vallen. Brood en spelen + verdeel en heers werkt al sinds de tijd van de Romeinen.

    Maar als het doel van politici is om goed bezig te lijken, maar niets effectief te doen. Dan zien die politici het niet als belastinggeld verspillen. Want ze lijken goed bezig in de ogen van de bevolking. Populisten zijn populair en hun hoogmoed om Koning der Koningen te worden komt helaas altijd ten val ten koste van de bevolking, al van in de tijd van Ozymandius 😉

    Democratie (volk dat zichzelf bestuurt), scheiding der machten (wetgevende, uitvoerende, rechterlijke en media) en kennis vergaren via de wetenschappelijke methode (dus algemeen vormend onderwijs dat kritische en mondige burgers voortbrengt), dat zijn allemaal zaken die hand in hand gaan.

    Een politiek bestuurssysteem dat de behoeftepiramide van Maslow vervult voor de bevolking op planetair niveau en waarbij het economisch systeem in evenwicht is met de ecologische draagkracht op lokaal ecosysteemniveau is het absolute minimum voor de mensheid om te bereiken. Tenzij de mensheid wil dat de Fermi paradox minder dan 1 wordt. Misschien is dat de ‘Great Filter’ waar de mensheid niet voorbij kan geraken.

    Maar ik weet niet of veel mensen zich daar überhaupt iets van aantrekken.

   • Vrije meningsuiting heeft niks te maken met democratisch zijn. Deze zijn qua aard en impuls helemaal anders.
    Ik heb eerder bij jou het gevoel dat als iemand zich niet conformeert, je pissig begint te doen, zo ook jouw persoonlijke commentaar hier nu.
    Uiteindelijk heb je mijn argument van jouw anti-democratische houding niet weerlegd en wat je allemaal aandraagt als verweer raakt noch kant noch wal.
    Azijn is trouwens een gezond product, moet je eens nagaan.
    Ik geef mijn mening zoals ik wil en als je dat niet aanstaat, ligt dat aan jou; als ik iets goed vind zal ik het ook zeggen. Moest je jouw redenering doortrekken dan zou door alles wat Kris Peeters hier aanbrengt als kritiek, hem ook als een verzuurde mens moeten aanrekenen.
    Ik ga het bij jou hierbij laten, want zúlke discussies met persoonlijke aanvallen zijn i.d.d. niet vruchtbaar.

  • Ik begrijp niet goed wat u bedoeld met uw statement dat DAKP (De Andere Kris Peeters) anti-auto is. Zo lijkt het alsof u polariserend denkt over mobiliteit. Alsof er slechts 2 mobiliteitskampen kunnen bestaan: pro-auto of anti-auto.

   Ik begrijp ook niet goed wat u bedoeld met uw statement over milieubelastend, inefficiënt en geldverkwistend OV. Ten opzichte van wat? De auto? Die nog milieubelastender, inefficienter en geldverkwistender is dan het OV. Of de fiets en voetganger?

   Als autominnende ontwerpers van een gebied zoals Vlaanderen het OV willen laten inpassen in een gebied waar de auto het meest overeenkomt met de BREVER-wet. Dan lijkt het me net logisch dat het OV inefficienter en geldverkwistender zal zijn dan in een gebied dat niet bewust werd ontworpen voor de auto.

   Maar dat probleem ligt niet bij het OV, maar bij de ontwerpers van het gebied.

   De oplossing van verkeersdeskundigen (zoals DAKP) komt volgens mij niet steeds op hetzelfde neer dan wat u opsomt.

   Als ik de lezing van DAKP (verkeersdeskundige) en van Leo Van Broeck (Vlaamse Bouwmeester) goed heb onthouden komt het neer op het volgende:

   – Steden op mensenmaat zodat mensen maximaal het gevoel bereiken met elkaar verbonden te zijn en daardoor hoge gelukkigheid kunnen bereiken
   – Steden met veel groen erin en errond zodat mensen maximaal het gevoel bereiken met de natuur verbonden te zijn en daardoor hoge gelukkigheid kunnen bereiken.
   – Steden met een mix van woon-werk-winkel-vrije tijd zodat de meeste verplaatsingen kort genoeg zijn om te voet of per fiets af te leggen. (en cargo met cargofiets).
   – Steden met voldoende hoge bouwdichtheid en bevolkingsdichtheid zodat OV efficiënt kan voorzien worden zodat de meeste verplaatsingen op lange afstanden via het OV (eventueel in combinatie met fiets).

   Kortom een holistische aanpak, waar het menselijk geluk primeert. Niet zoals de huidige autocentrische aanpak, waar de autodoorstroming primeert ten kosten van de menselijke veiligheid.

   Maar dat is allemaal vaag en vooral mijn interpretatie van hun beide lezingen 🙂

   Ik kan je enkel sterk aanraden om eens een lezing van DAKP bij te wonen en uw eigen oordeel te vormen.

   Beantwoorden
  • Dat er anno 2018 nog steeds mensen zijn die klimaatverandering ontkennen… Ik dacht echt dat Trump de laatste was 🙂

   Beantwoorden
   • Piepjonge mensen van 10 jaar zouden nog kunnen denken dat het klimaat onveranderd is gebleven.
    Iedereen van 40 jaar of ouder weet dat het weer anders is dan tijdens hun jeugd.
    Iedereen van 70 jaar, zoals Trump, die weet het absoluut zeker of is in een fase van zéér vergevorderd geheugenverlies 😉

    Zoals die VS Senator uit Oklahoma: James Inhofe, die in de winter een sneeuwbal binnenbracht in de VS Senaat om te bewijzen dat klimaatopwarming niet echt is. Wanneer het lijkt alsof een persoon niet meer kan herinneren dat er seizoenen zijn in Washington DC. Dan lijkt me de enige conclusie dat het geheugenverlies enorm vergevorderd is 😉

   • Inderdaad Lodewijk, en dat van die ‘groene jongens’ raakt ook afgezaagd: er is geen enkele grote Europese partij (links/centrum/rechts) die het nog ontkent. Multinationals (inclusief oliemaatschappijen!) ontkennen het ook niet meer en zelfs het Pentagon (groene jongens?) noemt klimaatverandering als één van de grootste bedreigingen en ‘threat multipliers’ van deze eeuw. Er is ook geen enkele wetenschappelijke organisatie meer die het ontkent. Alleen Jan, Chris en Donald met de pet (met welke wetenschappelijke achtergrond?) ontkennen het nog. “No scientific body of national or international standing maintains a formal opinion dissenting from any of these main points. The last national or international scientific body to drop dissent was the American Association of Petroleum Geologists, which in 2007 updated its statement to its current non-committal position. Some other organizations, primarily those focusing on geology, also hold non-committal positions.”

   • Klopt Yves, we leven daarom nu ook in het post-truth tijdperk.

    Niet dat er soms nog ruimte is voor verbetering:
    – publicatiedruk in de wetenschappelijke wereld (waardoor bv. publicatie in Klingon-taal kon gebeuren)
    – media die enkel focussen op CO² (ipv alle broeikasgassen)
    – wereldleiders die spreken over beperken tot 1,5°C maar geen extra actie daar willen voor ondernemen (zelfs al we alle menselijke broeikasuitstoot stoppen komen we uit bij 1,3°C want we zitten nu aan 0,8°C en er komt nog vanzelf 0,5°C bij door de inertie van het planetair broeikassysteem)

    Mobiliteit verduurzamen is dus slechts een deel van een groter geheel.

   • Ge moet toch eens mijn zin goed herlezen.

   • Er staat “CO2, de grootste hoax ooit”, dus dan veronderstel ik dat je bedoelt dat je antropogene klimaatverandering ontkent? Welke wetenschappelijke achtergrond heb je om de vaststellingen van duizenden klimaatwetenschappers te ontkennen? CO2 is een broeikasgas, dat kan eenvoudig aangetoond worden door een bokaal met en een bokaal zonder CO2 te vullen, in de zon te zetten en de temperatuur te meten. Nu zitten we aan 400 ppm, 60 jaar geleden was dat 300 ppm. Ijsboringen in Antarctica en Groenland tonen aan dat de concentratie in 800000 jaar tussen 200 en 300 ppm schommelde (ijstijden). Bomen en planten hebben gedurende miljoenen jaren CO2 verzameld die dan fossiele brandstoffen werden, dat zijn we nu in een paar eeuw grotendeels aan het opbranden. Maar eigenlijk kon je dat zelf ook allemaal opgezocht hebben…

   • @ Yves: er staat “hét milieu, tegenwoordig verengd tot dé CO2, de grootste hoax ooit.” Lees: milieu als milieuvraagstuk natuurlijk.
    Men smijt alles op één hoop: klimaat, milieu, CO2.

    Ik hoef geen wetenschapper te zijn om iets te betwijfelen, een wetenschappelijke houding is belangrijker. Als ik zie dat zoveel data zijn gemanipuleerd en dat wordt door vélen aangetoond, dan klopt er iets niet. U kan dat zelf eens opzoeken – als je er voor open staat, maar ik betwijfel dit aan jouw ‘toon’ te horen. Nogmaals ook: klimatologie is géén wetenschap.

    Over consensus gesproken: 30 000 onafhankelijke US wetenschappers hebben de Oregon Petitie ondertekend, zeggende We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto, Japan in December, 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of mankind. There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth’s atmosphere and disruption of the Earth’s climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.

    En consensus btw, hoort dat echt thuis in de wetenschappen? Als miljoenen geloven dat iets zo is, maar één persoon toont wetenschappelijk aan dat het anders is: wie zit dichter bij de waarheid? Consensus, het gelijkheidsprincipe, hoort thuis in het rechtsleven, niet in het geestesleven.
    Zo ook met jouw bewering over de aarde waarvan 99,9% dacht dat die plat was. Wel, één man is ter dood veroordeeld om te zeggen dat dit niet zo was. Dus je haalt een vb. aan dat juist jouw argument tegenspreekt. En gaandeweg, toen meer en meer enkelingen de platheid gingen betwijfelen en het nader begonnen te bekijken, werd dit duidelijk. De essentie van wetenschap is dat iedereen onder dezelfde omstandigheden tot hetzelfde resultaat komt. En dat is hier niet zo in het klimaatdebat, laat staan CO2-debat.
    Wat doet men nu? ‘Miljoenen’ geloven dat CO2 dé boosdoener is van alles en nog wat (atlhans, we moeten geloven dat miljoenen dit geloven), 99% is trouwens niet in staat om dit goed te beoordelen – jij ook niet trouwens – daartegenover staat een groep experts die al zoveel valse data en foute redeneringen hebben aangetoond… m.a.w. je zit met jouw gedachten in het kamp van degenen die dachten dat de aarde plat was. Het is een geloof, geen wetenschap. Je draait de zaken om en jouw houding is allerminst wetenschappelijk.
    Volgens profeet Al Gore moesten jij en ik al lang dood zijn geweest door allerlei catastrofes. Heel erg wetenschappelijk zeg.
    Nu is het zo, dat als men de CO2-zaak betwijfelt, men weggezet wordt als een idioot, men wordt verketterd, belachelijk gemaakt én men wordt zelfs ontslaan, bvb. weerman Philippe Verdier van France2, in 1995, na publicatie van zijn boek ‘Climat Investigation’.

    ‘De vervuiler-betaalt-principe’. Dat betekent in de praktijk dat de minste en gemiddelde verdieners het meeste zullen moeten betalen, de rijksten voelen het amper. Sociaal is dat niet. Financiële stimulansen werken meestal kortzichtig, op korte termijn en zelfs averechts. Er is véél meer nodig dan de scherpe kantjes eraf pietsen.

    Het bokaal experiment. Tjah, zet een ander gas dan CO2 eronder, warm het op en de bokaal zal bij sommige gassen zelfs misschien ontploffen.
    Dat mensen daar nog in trappen is ongelooflijk. Dus jij gaat een ongeloof complex ecosysteem samenvatten door één molecule onder een bokaal op te warmen?
    Maar zet een plantje in een omgeving met méér CO2 dan een ander plantje krijgt, dan zal dat eerste plantje vele malen beter groeien dat dit met minder CO2. Er worden zelfs machines gebruikt om CO2 in plantenkwekerijen te ‘spuiten’ want dan groeien ze veel beter. Dàt is wetenschap.

    Men heeft CO2-gehaltes ontdekt die géén correlatie vertoonden met warmere periodes, dus in bepaalde eeuwen (of delen) was het algemeen warmer en de CO2-curve daalde. Dat wist Al Gore ook, maar hij heeft dit weggelaten. Bovendien is aangetoond dat net in die periodes waar het iets warmer was, er een enorme bloei was aan planten, gewassen, handel, cultuur.
    Bovendien is een correlatie géén oorzaak-gevolg.

    Langetermijndenkers en idealisten maken maar een klein deel uit van de bevolking.
    Eerst en vooral kan jij dit niet weten.
    Ten tweede ziet men helaas in o.a. de politiek dat het bijna altijd om kortetermijndenken gaat en helaas meestal om het eigen gewin – zo zit die wereld nu spijtig genoeg eenmaal in elkaar. Veel burgers denken op veel langere termijn dan de meeste politici, die denken aan de eigen carrière, eigen partijbelangen enz.
    Ten derde komt een heel groot deel van inspirerende gedachten gewoon niet aan bod – want de samenlevingen zitten vaak niet zo in elkaar. En als ze naar boven komen wordt er slechts een heel kleine fractie gerealiseerd, om dezelfde reden.
    Ten vierde kan het wel eens gebeuren dat één iemand een ganse groep kan inspireren, motiveren, begeesteren, dus àls er een kleine minderheid is zou ik dat niet denigrerend of minimaliserend bekijken, maar eerder koesteren.

    Ten slotte: je hoeft echt niet denigrerend te doen tegenover mij, laat staan dat je met jouw gedachten hier mij zou kunnen bekeren.

  • Chris S, aanvullend bij wat Lodewijk en DAKP zegt:

   -) Ik ben benieuwd naar die diverse redenen waarom rekeningrijden nooit een goede oplossing kan zijn. Is zo’n idee dan per definitie verkeerd? Moeten we dan prijzen binnen en buiten het seizoen gelijktrekken? Bij reizen, fruit en groeten,…Is het niet vreemd dat autorijden quasi altijd evenveel kost?
   -) Bij OV zeg je enerzijds dat het milieubelastende, inefficiënte en geldverkwistend is, maar anderzijds zeg je ook dat de reizigers als vee opeengestapeld worden. Blijkt dan net niet dat er behoefte is aan investeringen in OV? Of pleit je toch voor extra auto(snel)wegen? Zo ja: is dat dan niet milieubelastende, inefficiënt en geldverkwistend?
   -) Het klopt dat rijken het gemakkelijker hebben om milieubelastende, inefficiënte en geldverkwistende zaken te blijven gebruiken. En dat armeren dat minder kunnen. Maar nu is het zo dat velen gedwongen worden om bv. een auto te gebruiken (en daar relatief veel voor moeten betalen), omdat de fietsinfrastructuur en OV te gebrekkig is. Ok, ze hebben dan de lusten van een auto, maar ook vaak de lasten van alle andere met een eigen auto. Het is nu eenmaal goedkoper wonen aan een drukke auto(snel)weg dan in een villa op het platteland.

   Maar goed, als de CO2-problematiek een hoax wordt genoemd, dan heeft een discussie al niet zoveel zin meer.

   Beantwoorden
   • Als u niet meer wil discussiëren, waarom al die vragen?
    Blijkbaar is het woordje CO2 een gevoelige trigger die mensen doet ontploffen en hen dingen doet zeggen tegen ‘non-believers’ waar men vroeger een oorvijg voor had gekregen.
    Dit had ik trouwens in de marge gezegd, want of het nu deze of gene stof is of dit of dat artikel, sommigen kunnen blijkbaar niks anders bedenken dan geld uit de zakken van de mensen te slaan omwille van een toverwoord.

   • Vandaag klimaatverandering ontkennen is zoals vroeger ontkennen dat de aarde rond is, dus nogal normaal dat je dan tegengas krijgt 🙂 Wat betreft geld: het gaat over het principe ‘de vervuiler betaalt’ en gedrag aanmoedigen waardoor het voor onze nakomelingen nog wat leefbaar blijft. Dat geldt ook voor andere vormen van vervuiling. Jammer genoeg is de financiële stimulans de enige die goed werkt. Idealisten en langetermijndenkers beslaan slechts een paar procent van de bevolking.

 5. Voor plaatsen met een modal split met lager auto-aandeel moet je niet in Houten zijn maar op de Waddeneilanden. Weliswaar uit 2010 maar het aandeel fiets is Houten is maar “gemiddeld” voor Nederland, zie http://www.fietsberaad.nl/?repository=cijfers+over+fietsgebruik+per+gemeente. Dat is niet het volledige verhaal modal-split is meer dan fiets versus auto.

  De reden dat in Houten het autogebruik hoog is is waarschijnlijk dat Houten centraal in Nederland ligt en dat is handig voor gezinnen met kinderen van “vertegenwoordigers” en gezinnen met waarbij de echtelieden werk hebben in verschillende steden van de Randstad, daar komt vaak de auto bij kijken.

  In het Mobiliteitsbeeld 2017, zie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/10/23/kim-publicatie-mobiliteitsbeeld-2017/kim-publicatie-mobiliteitsbeeld-2017.pdf staan twee in dit kader relevante “hoofdboodschappen”:
  * Het fietsgebruik in binnenstedelijk woon-werkverkeer groeit, de aandelen openbaar vervoer en auto nemen af.
  * Van de woon-werkverplaatsingen tussen de stad en omliggende gemeenten binnen het stadsgewest, gaat een steeds groter gedeelte per auto.

  Mijn conclusie is dat als het doel is minder autogebruik we moeten inzetten op de (compacte) stad en woonkernen zoals Houten gedag zeggen.

  Beantwoorden
  • @: “dat in Houten het autogebruik hoog is is waarschijnlijk dat Houten centraal in Nederland ligt ”
   – Houten is een slaapgemeente, dus werk, school en veel voorzieningen zijn elders, waarbij de auto heel handig. Ook de fietsverbindingen met omliggende plaatsen is in Houten gebrekkig. Dit artikel beperkt zich tot de gemeente en negeert de omgeving.

   @: “als het doel is minder autogebruik we moeten inzetten op de (compacte) stad en woonkernen zoals Houten gedag zeggen”
   Afbreken dus?

   Beantwoorden
   • Ik denk dat we hieruit kunnen leren dat een ‘slaapgemeente’ geen goede zaak is voor een duurzame modal split (een andere manier om te zeggen dat we naar een gezonde mix van functies moeten streven. Dat betekent uiteraard niet dat we Houten (en bij uitbreiding nog duizenden andere woonkernen) moeten afbreken. Wel dat we weten wat we eraan moeten verbeteren.

   • De fietsverbindingen met de omliggende plaatsen van Houten zijn prima, het is veel meer dat de mensen toch niet de keus voor de fiets maken om andere reden en dat de afstand woon-werk te lang is.

    Afbreken, nee, maar verdichten en niet meer bijbouwen.

 6. Na het lezen van uw blogbericht ‘Houten (3)’ heb ik een vraag voor u:

  Als een regime van een land kiest om autobezit en/of autogebruik te promoten (of het hoge autobezit en autogebruik te behouden of slechts heel traag te verminderen).
  Wetende dat dit enorme gevolgen heeft op het vlak van ruimtebeslag , klimaat, gezondheid, energie- en grondstoffenverbruik en de handelsbalans.
  Dus indirect nadelig is voor de democratie en de mensenrechten hier en in in andere landen.

  Neemt dat regime van dat land het dan eigenlijk toch ook niet zo nauw met democratie en mensenrechten?
  Ook al werd dat regime democratisch verkozen en onderschreef het de Universele Verklaring van de Mensenrechten?

  Beantwoorden
  • Een particratie zoals we hier hebben – trouwens in alle andere zgn. democratische landen – is geen democratie. Er is nog een lange weg te gaan en op deze weg is er af en toe regressie – al kan dit heel gevaarlijk uitdraaien.
   U zal ongetwijfeld weten dat een ‘monster’ als Hitler ook democratisch is verkozen.
   Dus: waar zit de knoop.

   Beantwoorden
   • Zoals je vermoedelijk wel weet is het woord ‘democratie’ een oud-grieks woord dat letterlijk ‘volksheerschappij’ betekent.

    Onze hedendaagse *democratiën* hebben weliswaar min of meer scheiding der machten. Maar werken hoogstens via volksvertegenwoordiging. Bv. zoals het Angelsaksische 2-kamer systeem of een parlementair systeem dat onafhankelijk is van de regering.
    In ons geval werkt het zelfs niet op die manier. Het is inderdaad een particratie. Want alles verloopt langs politieke partijen. Die de wetgevende en uitvoerende macht zo op 1 plek bundelen. De rechterlijke macht is voorlopig nog onafhankelijk. Ook al worden ze wereldvreemd beschouwd door partijpolitici, een teken dat ze de intentie hebben om de rechterlijke macht te *verbeteren*.

    Het klopt helaas dat de laatste 100 jaar er geregeld sterke figuren binnen een politieke partij opduiken. Sterke figuren die binnen hun eigen partij steeds democratisch herkozen warden.
    Maar zo vaak achter elkaar en steeds met zo’n hoog percentage dat het niet echt democratisch kan genoemd worden.
    Of dat die sterke figuur bv. gaat afwisselen tussen president zijn en premier zijn.
    Of verschillende keren achter mekaar *herkozen* wordt als president, tot ver na de pensioenleeftijd.

    Waar zit volgens u de knoop dan:
    Dat de mensen mogen stemmen?
    Dat sterke figuren populair kunnen worden?
    Dat de mensen onvoldoende geïnformeerd worden?
    Dat de mensen onvoldoende aangeleerd werd om informatie via de wetenschappelijke methode te analyseren?

   • De knoop zit m.i. in een verkeerde maatschappijstructuur, een scheefgetrokken maatschappelijke ordening. En dat we dus moeten streven naar een andere ordening in onze samenlevingen (niet opleggen). Als dàt niet gebeurt gaan we meer en meer sociale wantoestanden zien.

 7. Hoe Houten onder de loep wordt genomen is een interessant fenomeen. Of hoe een titel fietsstad een enorme aantrekkingskracht uitoefent. Het is de aard van het beestje.
  Twee daarbij aansluitende vragen:
  1) Hoe zie je algemeen een ideale infrastructuur voor een stad of dorp (vnl. vanuit het mobiliteitsvraagstuk natuurlijk)? Heb je een ideaalbeeld daarover?
  2) Hoe zou je dit in grote lijnen realiseren? Stel dat je burgemeester mag spelen over 15 000 burgers.

  Beantwoorden
  • Chris S
   Heb je 1 van DAKP zijn boeken gelezen of eens een lezing van hem bijgewoond?
   Want dan kan je grotendeels zelf het antwoord op je vragen formuleren.

   Beantwoorden
   • Ik heb dat nog niet gedaan, neen. Ik zit nu al 20 boeken achter…

   • Maar als jij al die boeken hebt gelezen en voordrachten hebt gevolgd: doe een synthetische poging.

   • Ha, ik en syntheses. Dat is nog een werkpunt 🙂

    Ik heb ook slechts 1 lezing en een half boek uitgelezen van DAKP (ik heb nog *slechts* 10 boeken achterstand in vergelijking met de 20 van u).

    Maar ik kan wel al er van uit gaan dat DAKP op vraag 1 zal antwoorden met de vraag naar nabijheid ipv de vraag naar mobiliteit. De bevolking wil niet zozeer onderweg zijn om onderweg te zijn, maar om bij hun bestemming te komen. Is die bestemming nabij dan is de BREVER-wet (40 à 50 minuten onderweg-tijd is voor de meeste mensen aanvaardbaar) via te voet of te fiets in te vullen in plaats van met de auto.
    Onze ruimtelijke ordening – zoals nu door onze politici – doelbewust inplannen zodat de auto als optimaal vervoersmiddel van de BREVER-wet dient, is geen oplossing op korte termijn en al helemaal zeker niet op langere termijn.

    Op vraag 2 weet ik niet hoe DAKP nu zou antwoorden, hij is al schepen van mobiliteit geweest van een middelgrote stad. De kleine stapjes vooruit die hij maakte werden door de schepenen na hem grotendeels teruggedraaid.

    Want onze huidige particratie maakt heel veel verbeteringen onmogelijk. Tenzij de bevolking dit massaal eist (zoals bij de witte mars waardoor politie en justitie werden hervormd).

    In het huidig post-truthtijdperk is het ook quasi onmogelijk om massaal bevolkingsprotest te krijgen. Als het toch gebeurd zorgt het internet en sociale media altijd voor bewijs waarmee de machthebbers de protesterenden kunnen vinden en het zwijgen opleggen. Tenminste als de protesten niet vanzelf verstommen door uitputting door al de aanvallen van een leger trollen en bots.

    Tot zover mijn poging om een korte synthese te bezorgen…
    Ik ben daar echt niet goed in, helaas…

    Vandaar mijn voorstel om zelf een lezing bij te wonen of een boek van DAKP te lezen om het antwoord op je vragen zelf te formuleren.

    Misschien is het nog niet zo’n slecht idee dat je jouw “streven” (zoals je het noemt) neerpent in een boekvorm. Ik zou alvast geïnteresseerd zijn om het te lezen.

   • Alvast bedankt om een poging te wagen, dit vind ik fijn van je, Lodewijk!

    Ik ga die Brever wet eens naderbij bekijken. Weet je, volgens mij zijn veel mensen bereid om die 40 à 50 min. te fietsen hoor (ik deed daar 2,5u à 3u heen/weer over), maar als die kl*te infrastructuur achterblijft…

    Als er stapjes vooruit werden gezet door Kris Peeters toen, is het niet vreemd dat deze na zijn termijn opnieuw werden teruggedraaid? Kan men dan niet zeggen dat de huidige politiek nogal grillig is?

    Een boek? Dat zal er niet komen, vrees ik. 😉 Er zijn anderen die dat veel beter kunnen, ik kan dat soms slecht verwoorden. Ik kan wel eens een synthese maken, maar ik vind dat niet makkelijk omdat ik veel verschillende invalshoeken ineen moet kunnen schuiven, waar men doorgaans een gans boek voor nodig heeft. En niet ik heb dat uitgevonden he, net zoals de meesten moet ik te rade gaan bij anderen. Bovendien heb ik nog niet alles verwerkt. Maar ik heb wel al een paar jaar ‘oefenend’ op die manier naar de samenleving gekeken en dat blijkt wonderwel te kloppen. Het heeft ook lang geduurd voor ik het een beetje snapte. Hier bvb. zie je een deel erover: http://www.driegonaal.nl/trefwoorden/sociale-driegeleding/

 8. @Chris S, het is niet zozeer CO2 dat de trigger is om te ontploffen. Wel jouw ‘CO2-hoax’ woordkeuze. Voor mij lijkt het me wetenschappelijk bewezen dat teveel CO2 in heel belangrijke mate bijdraagt aan de klimaatsverandering. Voor mij kunnen daar enkel believers zijn. Over concrete aanpakken om de CO2-uitstoot omlaag te krijgen bestaan er m.i. dan wel weer believers en non-believers. Je kan daar met sommige mensen interessante discussies over voeren.

  Als je het verband tussen CO2 en klimaatsverandering écht niet wil geloven, dan nóg zijn er heel wat andere redenen om de CO2-uitstoot te beperken. Maar goed…

  Je bent sterk voorstander van het beslissingsrecht van het individu, zoals je aangeeft met ‘laat de inwoners van Houten beslissen’. Toch zijn er vele voorbeelden van individuele beslissingen die voor het individu goed zijn op korte termijn, maar slecht zijn voor de gemeenschap én datzélfde individu op lange termijn. Zoek eens op ‘Tragedy of the commons’ of ‘Tragedie van de meent’.

  Dé democratie bestaat inderdaad niet en bij onze huidige invulling daarvan kan je heel wat kanttekeningen maken, maar ik zou het kind nu ook niet met het badwater weggooien.

  Je hebt gelijk om me te wijzen op (i) dat ik niet meer wil discussiëren en (ii) toch nog al die vragen stel. Dat is niet zo netjes van me. En ondertussen ben ik alweer bezig met reageren. Tjah…

  Beantwoorden
  • Maar jouw ‘excuses’ zijn aanvaard. 😉
   Omdat je me een eerder open minded persoonlijheid lijkt, wil ik me ook wat inspannen om een en ander te verduidelijken.

   Weet je, ik heb zelfs ‘klimaatverandering’ niet geschreven… maar wel het milieuvraagstuk. Lees dat zinnetje nog eens.
   Klimatologie is géén wetenschap trouwens.Er zijn meer dan voldoende wetenschappelijke indicaties tegen het IPCC-rapport die elkeen kan googelen. Dus wil men een wetenschappelijke houding aannemen, en dat kan iedereen, dan roept de ganse zaak op z’n minst twijfel op.

   Milieu is vele malen complexer dan één molecule, waarbij we nu al een paar kwalijke gevolgen zien van de CO2-brainwashing: een verregaande elektrificatie waarbij o.a. kernenergie gevrijwaard wordt, want… het stoot geen CO2 uit. Kan het nog dommer. In het VN-rapport staat dat kernenergie schone energie is. Dan voelt men toch tot ‘in de botten’ dat er niets niet klopt – door gewoon het logisch verstand te laten spreken.
   Ik ben als kind opgegroeid met een liefde voor natuur en dat maakt m.i. een essentieel verschil uit t.o.v. oeverloos de vuiligheid te analyseren – zeker in de kindfase. Men ‘moet’ niet vechten voor het milieu omwille van dé aardeopwarming, van dé CO2, dé klimaatverandering, maar gewoon vanuit een liefde voor de natuur. Begrijp je een beetje wat ik wil zeggen. Soit, ik ga daar niet over uitweiden.

   Ik ben dus niet tégen het milieu he, wel integendeel, ik bekijk het enkel ruimer. Maar als er al een ander vertrékpunt is, dan is dat vervelend natuurlijk. Want als men vertrekt vanuit een klein partikel, heeft dat ook gevolgen qua remedies. En dus neem ik liever een stapje terug om het ruimer te kunnen blijven beschouwen. Ik zeg dan ook niet zomaar ‘hoax’.
   Bijvoorbeeld. Moest men weten hoe groot de Belgische chemische industrie is, en hoeveel er dagelijks aan chemische stoffen legaal worden uitgestoten en welke complexe chemische verbindingen er in de lucht gevormd worden, waarvan wetenschappers zélf verbaasd staan te kijken van wat dat allemaal is, dan vervalt die CO2-molecule in het niets. Maar wellicht willen de mensen dit en veel andere dingen niet horen, want we kunnen dat niet goed bevatten, en dus sust men zich met één boosdoener-molecule CO2 zoals de VN-‘klimaat’commissie dat mondiaal heeft gedicteerd. ’t Is geen CO2, dus wie ligt er wakker van, toch?
   Bijvoorbeeld. Waarom blijft een vliegtuigindustrie buiten schot?
   Bijvoorbeeld. Waarom blijfven de gangbare landbouwmethodes buiten schot? Enz.

   Ik heb het helemaal niet over de ‘tragedie van de meent’, dit zijn allemaal interpreaties die jij en anderen me in de mond leggen.
   Ik ben voorstander van een streven naar volledige gelijkheid in het … rechtsleven en énkel in het rechtsleven. En dàt betekent een verregaande democratisering, waar o.a. échte referanda thuis horen (geen schijnreferanda). Vandaar dat ik zeg: luister naar de mensen. Maar natuurlijk moet dit goed worden georganiseerd he, en niet zoals het nu telkenmale gebeurt. In het rechtsleven horen o.a. het gerecht, de wetten en ‘de’ overheid thuis. Maar dan ook énkel daar. Dus het gaat niet om het feit dat ieder nu zijn eigen behoeftje eens gaat laten primeren.
   Ik ben voorstander van het streven naar volledige vrijheid in het … geestesleven (het denken, wetenschap, studie, onderwijs,..) en énkel in het geestesleven; enkel daar hoort strijd thuis, met name tussen onderlinge gedachten, ideeën. Vanaf men iets realiseert komt men op een ander terrein: het rechts- en/of economisch leven – de wetten en/of verhandeling van waren dus, kort door de bocht.
   En ik ben voorstander van het streven naar verregaande solidariteit in het … economisch leven en énkel in het economisch leven. Dus geen concurrentie, want dat is strijden, oorlog voeren (de oorlogstermen die men gebruikt in het huidig economisch leven zijn schering en inslag en iederee vindt dat blijkbaar normaal). Dat betekent dus zeer verregaande communicatie én onderlinge afspraken van consument tot producent. En de overheid ziet toe dàt dit gebeurt. Wie weet nu welke de cyclus van het product is wat hij/zij koopt op menselijk vlak, milieuvlak, energievlak, enz.? Dat is een nogal duister kluwen. Men kan evengoed iets ecologisch kopen dat alover kinderarbeid is tot stand gekomen – ik zeg maar iets.
   En ik pleit voor een structuur waarbij deze drie levens autonoom bestuurd worden.En zo bevruchten deze drie levens mekaar op een gezonde manier.
   Wie houdt deze levens dat bij mekaar? De mens zélve, in wie die levens léven vanaf men met andere mensen in contact komt.
   Men ‘moet’ deze zaken in onze samenleving, dus dat wat echt lééft tussen de mensen, goed leren onderscheiden en dan gaandeweg structureel i.e. bestuurlijk beginnen scheiden. Anders krijgt men krachten van het ene leven die doordringen in het ander leven (bv. het economisch leven is nu zeer machtig en krijgt een voet in het rechtsleven die wetten op mààt maakt voor het economisch leven).
   M.a.w. wég van de eenheidsstaat die enkel maar miserie brengt, waarbij het milieu één van die zaken is die men naar de knoppen heeft geholpen. En zolang het milieuvraagstuk gedirigeerd wordt, als ik het zo mag uitdrukken, vanuit een bepaalde kant, is er geen serieuze vooruitgang en dat ziet men nu reeds. Dit heeft niks te maken met complotten enz. maar natuurlijk kunnen in die constellatie bepaalde afspraken dan ver weg van de burgers worden voltrokken en dat betekent ook weer dat bepaalde belangen worden gediend. Maar sommigen zien dit dan als complotten enz.

   Het milieuvraagstuk is in mijn ogen vooral een gevolg van een scheefgetrokken maatschappijstructuur. Men moet zich toch eens bedenken: wie van ons heeft ooit gevrààgd naar een vervuilende auto? Wie heeft gevrààgd naar zoveel vuiligheid, geweld, oorlog, en zoveel meer ellende? Geen zinnig mens. Als men de huidige maatschappijstructuren ongemoeid laat, dan zie ik weinig hoop. En dan gaan we ons i.d.d. beperken tot een doembeeld o.b.v. een partikeltje en verwarming van de aardbol, fiscale maatregeltjes, oooveràl ov, en zo van die zaken die weinig aarde aan de dijk brengen en die wellicht ons nog verder de dieperik in brengen want we worden in een schijnwereld gebracht.

   Ik gooi (dus) het kind met het badwater niet weg, ik wil gewoon streven naar iets nieuw – zonder een revolutie te willen ontketenen, vandaar een stréven naar. Ik besef dat dit wellicht nog véél meer vragen oproept en dat ik hier een tipje van de sluier oplicht, maar u moet begrijpen dat ik heus geen zin heb om me telkenmale overloos te verdedigen omdat ik één dingetje verkeerd zou hebben gezegd, net zoals men bepaalde dingen niet meer mag uitspreken door de zgn. politieke correctheid (m.a.w. een beknotting van de vrije meningsuiting, oftewel een steeds grotere inperking van de vrijheid in het geestesleven).

   Beantwoorden
   • Chris, je hebt het over de luchtvaart en de landbouw die buiten schot blijven: ik ben het er volledig mee eens dat ook die taboes moeten sneuvelen. Je hebt het ook over vervuiling door de chemiesector: het is wel zo dat de kwaliteit van onze grond, water en zelfs lucht in België verbeterd is (komt ook door outsourcing), terwijl CO2 geen landsgrenzen kent en blijft stijgen + 30 jaar na-ijl-effect + nog een paar graden er bij als het fijn stof gaat liggen (wat een afkoelend effect heeft zoals vulkaanstof). Maar het probleem is inderdaad groter dan CO2. De huidige massa-extinctie gaat sneller dan de vorige die natuurlijke oorzaken hadden. Meer info kan je op mijn site vinden: https://dvdh80.wixsite.com/ecologie

   • Cris S, dat er meer problemen zijn dan CO2: volledig akkoord. Maar bij een correct, evenwichtig tot in detail uitgewerkte en wetenschappelijk onderbouwde uitleg… haken de meeste mensen af. Verhalen worden daarom eenvoudiger gehouden: de ijsbeer op een ijsschots, een beeld van één kind in oorlogsgebied, blikjes in de maag van één koe, de CO2-uitstoot,…

    Ja, zo’n aanpak heeft zijn nadelen als je de rest vergeet. Kernenergie zal beter zijn voor de CO2-uitstoot, maar heeft uiteraard andere, grote problemen. Maar als DAKP bij een artikel (m.i. terecht) oa. de C02-uitstoot aanhaalt, dan kan je hem toch niet verwijten om niets te zeggen over de gangbare landbouwmethodes?

    Een andere eenvoudige aanpak zoals je aangeeft is ‘gewoon vanuit liefde voor de natuur’. Voor jou en anderen zal zo’n uitgangspunt ruim voldoende zijn. Alleen worden véle andere gegreenwasht: maakindustrie zit buiten ons zichtveld, er is net een milieuvriendelijkere auto gekocht om naar het werk te gaan op 5 km, gezinnen komen met hun jaarverbruik op 0 kWh uit,…

    Luisteren naar de mensen is heel belangrijk. Maar wat een ‘echt referendum’ is weet ik niet. In een TED-talk over het mobiliteitsplan van Stockholm, waren de meeste vooraf alvast tegen en na het invoeren voor[1]. Daar zit je dan met een ‘echt referendum’. Zelf pleit ik voor een gezonde mix van rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht in combinatie met onafhankelijke en voldoende media/wetenschappers/…

    Bij de rest van jouw verhaal vrees ik dat velen iets hebben van ‘sorry TL;DR’. Uiteraard is een commentaar op een artikel geen ideaal medium en lijken me jouw ideeën in boekvorm gegoten te moeten worden, met concrete voorbeelden, cijfers, plan van aanpak,… Succes daarmee! Je bekritiseert anderen dat het allemaal niet ver genoeg gaat en maar wat gerommel in de marge is. Als het bij jou dan nog véél verder gaat ben ik benieuwd wie je over de streep kan trekken om het uit te voeren en welke referenda je allemaal zou “winnen”.

    [1] https://www.ted.com/talks/jonas_eliasson_how_to_solve_traffic_jams 5:36 “This shows public support for congestion pricing of Stockholm, and you see that when congestion pricing were introduced in the beginning of Spring 2006, people were fiercely against it. Seventy percent of the population didn’t want this. But what happened when the congestion charges were there is not what you would expect, that people hated it more and more. No, on the contrary, they changed, up to a point where we now have 70 percent support for keeping the charges, meaning that — I mean, let me repeat that: 70 percent of the population in Stockholm want to keep a price for something that used to be free.”

   • @ David, ik ben al een paar keer naar jouw website geweest hoor. 😉
    Kijk, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een beter milieu voor nu en voor later.

 9. Chris S., je maakt het niet gemakkelijk om te kunnen volgen:

  1) Je zegt dat ‘men’ klimaat, milieu en CO2 op één hoop gooit. Wie is die men? In de discussies die hierbij zijn ontstaat zie ik niemand dat doen.
  2) Je vindt het belangrijk te benadrukken dat klimatologie geen wetenschap is. Nochtans komt dit voor in de defintie ervan, maar goed.
  3) Je zegt dat je geen wetenschapper moet zijn om aan iets te twijfelen, wat m.i. terecht is. Maar waarom vind je het dan zo belangrijk om te blijven zeggen dat klimatologie geen wetenschap is?
  4) Je hebt het over zoveel gemanipuleerde data en dat dat door velen wordt aangetoond. En dat je dat kan opzoeken. Ik kom dan bv. terecht op https://klimaatverandering.wordpress.com/ bedoel je zoiets? Daar staan alvast enkele posts over hoe data soms verkeerd wordt voorgesteld.
  5) Van de Oregon Petitie hebben zijn er meer dan 30000 handtekeningen, maar deze blijken niet altijd verifieerbaar, zijn niet allemaal van wetenschappers en als het al gaat om wetenschappers zijn het niet altijd wetenschappers waarvan hun kennisgebied het klimaat is. Conclusie: dat er meer dan 30000 van die handtekeningen zijn zegt niets over het feit of klimaatopwarming waar is of niet.
  6) Consensus is belangrijk in en voor de wetenschap. Er is consensus over de klimaatverandering onder invloed van de mens [1]. Van zodra één persoon wetenschappelijk kan aantonen dat ze het fout hadden, zullen andere wetenschappers dit onderzoeken en volgt er mogelijks een nieuwe consensus. Tot op vandaag is dat niet het geval.
  7) De manier waarop je ‘de aarde is plat’ (en op het einde val je eraf) en ‘klimaatverandering’ wil vergelijken raakt kant nog wal. De eerste is heel eenvoudig verifieerbaar, de andere is zodanig complex dat zoiets niet op 1-2-3 gebeurd is.
  8) Wat is een betere optie voor ‘de vervuiler-betaalt’-principe?
  9) Ik weet niet waar je met je verhaal van plantje en CO2 naartoe wil. Zet twee mensen naast elkaar en geef de ene water en de andere niet. Je zal merken dat de ene langer leeft dan de andere. Blijf de overlevende nu echter water geven, willen of niet. Hij zal na een tijdje sterven. Wat is nu het punt? Dat water giftig is en dat het moet geband worden? Uiteraard niet: wel dat énorm veel stoffen vanaf een bepaalde dosis schadelijk zijn.
  10) C02 en al of niet correlatie met warmere periodes: zie [2].
  11) Je zegt tegen Yves “Eerst en vooral kan jij dit niet weten.”, om vervolgens zélf zaken te beweren die jij ook niet kan weten (maar daarom niet fout zijn).
  12) Je beschuldigt Yves van een allerminst wetenschappelijke houding, maar met al het bovenstaande kan je toch niet beweren dat je daar zelf altijd aan beantwoordt?

  [1] https://klimaatverandering.wordpress.com/2016/04/13/consensus-over-consensus-brede-overeenstemming-in-de-wetenschap-over-de-menselijke-invloed-op-het-klimaat/
  [2] https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/03/28/de-relatie-tussen-co2-en-temperatuur/

  Beantwoorden
  • 1) Ik schrijf CO2 en plots heeft men het over klimaatverandering. In het algemeen gooit men die drie samen: klimaatverandering + milieu + CO2 – in elke bespreking of vergadering rolt dat eruit als zoete ingesneden brainwash-koek.
   Men is trouwens overgestapt van opwarming van de aarde naar klimaatverandering, toen de eerste bewering niet meer vol te houden was.
   Ik ontken trouwens niet een verandering in klimaat, ik zie dit al ca. 30 jaar licht wijzigen, maar ik zie dat niet als een probleem, laat staan om daarover te gaan doemdenken à la Al Gore en andere paniekzaaiers.
   2) Het is geen wetenschap op zich. Men zou 20 wetenschappen moeten kennen.
   3) Men kan en moet het wetenschappelijk benaderen, maar de aarde is meer dan een klomp materie. Een ongelooflijk complexe materie reduceren tot een oneliner is politieke praat, geen wetenschap.
   4) De site die je aanhaalt doet vooral zijn best om het IPCC gelijk te geven. Wat we veeleer nodig hebben is een wetenschap die volledig vrij is, m.a.w. waardoor er een platform is waar alles kan gezegd en aangetoond worden.
   5) Hetzelfde geldt voor IPCC.
   6) Bewijskracht is belangrijk, niet consensus. Anders krijg je het verhaal van de platte aarde: iedereen geloofde dit = consensus, en degene die met bewijs kwam heeft het met zijn leven moeten bekopen. Zoals nu: als je de CO2-bewering in twijfel trekt gaan de hellepoorten open en wordt men verketterd en de mond gesnoerd. Bewijs is hier en op vele andere plaatsen waar mensen zelfs uit hun functie worden gezet. Volg de geldstroom die gegeven wordt aan initiatieven rond CO2 en milieu, andere meningen worden weggelachen en dito initiatieven drooggelegd.
   7) Dit is enkel om aan te tonen dat een consensusredenering gevaarlijk is in een denken.
   Je zegt zelf dat de aarde complex is maar men houdt toch vast aan een simplistische bewering rond één molecule. En ‘iedereen’ knikt ‘ja’.
   8) De vervuiler betaalt komt altijd neer op het feit dat degene die het meest verdient er zich het minst moet van aantrekken. Dit is niet de oplossing – die ligt in een andere maatschappelijke ordening.
   9) CO2 is geen gif. http://plantsneedco2.org/default.aspx?menuitemid=369
   Er zijn véél schadelijkere stoffen in kleine hoeveelheden die een mens kunnen vergiftigen en doden. Nu doet men alsof dat CO2 het grootste gif is ter wereld.
   10) Zolang er wetenschappers zeggen dat het niet zo is, dan moet de discussie open blijven. Zoals gezegd: de site die je aanhaalt doet zijn uiterste best om het ene geluid te favoriseren en het andere belachelijk te maken.
   11) Ik ga af op mijn eigen ervaring.
   12) Ik probeer de verschillende wetenschappelijke meningen op hun waarde te laten en niet direct naar één kant te trekken. Hoe de discussie nu gevoerd wordt, is geen wetenschap, maar politiek. Al Gore is een politicus die met geweld zijn verhaal met doemdenken heeft opgedrongen. De wetenschappen, het ganse geestelijk leven, moet streven naar vrijheid – als die vrijheid niet gewaarborgd blijft, wordt het een heel troebele zaak. De reden dat ze niet vrij is, is een scheefgetrokken maatschappelijke ordening.

   Beantwoorden
   • Ik ga proberen een kort en bondige reactie neer te pennen, mezelf kennende zal dat niet echt lukken 😉

    1) is een broodje aap-verhaal. Waar denk je dat de CC voor staat in het IPCC? Dat opgericht werd in 1988. Dus het is al meer dan 30 jaar dezelfde term.
    De wijziging die u zelf in uw leven hebt waargenomen is die van slechts 0,8°C, gemiddeld, wereldwijd.
    Voor België is dat op dit moment een kleine opschuiving richting Mediterraans zeeklimaat. Hoe dichter bij de Noordpool hoe groter die opschuiving. Er komen nog veel graden extra erbij als we als mensheid beslissen om de commercieel exploitbare voorraad fossiele brandstoffen de komende 30 jaar te verbruiken.
    2) klimatologie is wel degelijk 1 tak van de wetenschap meteorologie. Waarbij men kennis uit vele disciplines combineert, maar dat is bij veel soorten wetenschappen het geval. Niet enkel bij klimatologie.
    3) in een particratie is de politieke praat vaak eerder een hoop oneliners en allerminst onderbouwd via de wetenschappelijke methode. Dus geef ik je volledig gelijk in.
    4 en 5) Hoe bedoel je? Het IPCC is net dat soort platform.
    6) er is wetenschappelijk volledig sluitend bewijs van het huidig geologisch tijdperk Antropoceen. Er is wel een consensus bij de deelnemende regeringen van het IPCC van de V.N. Dus het gaat om een politieke consensus. Op wetenschappelijk vlak is het onbetwist. Het woord consensus is daar gewoonweg niet van toepassing.
    Commerciële initiatieven rond CO² zijn inderdaad vaak boerenbedrog, maar kwakzalvers zijn helaas van alle tijden.
    7) geen enkele klimaatwetenschapper houdt zich vast aan 1 molecule. Maar bepaalde commerciële multinationale bedrijven en bepaalde overheden hebben daar blijkbaar wel baat bij.
    Follow the money is altijd een goed advies 🙂
    Raad eens waarop de beurswaarde van een fossielproducerend bedrijf is gebaseerd? En raad eens welke de bedrijven op aarde de grootste beurswaarde hebben op dit moment?
    Met andere woorden: de beurscrashes van 1929 en 2006 zijn peanuts qua aandeelwaardevermindering dat een klimaatopwarming van maximum 2°C vereist.
    8) 2 keer raden aan wie de machthebbers denken om die beursvermindering te laten betalen? Alvast de mensen die geen aandelen bezitten 🙂
    9) klopt, maar is ook exact wat de CEO van Porsche zei ter verdediging tegen strengere milieunormen in de E.U.
    Er zijn dus inderdaad stoffen die wèl direct schadelijk zijn (CO² is enkel indirect als broeikasgas). Zoals NOx en fijnstof, die door een auto worden uitgestoten. Zowel door auto op benzine, diesel, CNG, LPG, waterstof, elektriciteit als gelijk welke energiebron worden stoffen uitgestoten die voor de mens zwaar schadelijk zijn.
    10) Dat zijn enkel een paar wetenschappers die zelf niets met klimaatwetenschappen te maken hebben, maar over andere zaken in discussie willen treden.
    11) iedereen kan enkel uitgaan van zijn eigen ervaring/zijn eigen waarneming. De wetenschappelijke methode gebruiken zal aantonen of er orde zit in die chaos van ervaringen 🙂
    12) is Al Gore een klimaatwetenschapper? Nee. Dus waarom hecht je dan wetenschappelijke waarde aan zijn politiek verhaal?
    Eender welke politicus die met geweld iets opdringt, kan aangegeven worden bij de politie en een rechter zal de politieke onschendbaarheid opheffen en de politicus veroordelen voor het gewelddelict.
    Wat Al Gore vooral heeft gedaan is het onderwerp wereldwijd in de media te brengen en zo misschien ook op de politieke agenda geplaatst.
    De vraag is eigenlijk ook niet om welke redenen hij dat deed. De vraag is waarom geen enkel andere bekende politicus de afgelopen 30 jaar wou wijzen op de boodschap van de klimaatwetenschappers?
    Ik stel voor dat u eens het IPCC rapport leest en uw eigen oordeel vormt.

   • Okee, nog eens een poging. Mogelijk van de laatste.

    1) Je geeft geen antwoord op mijn vraag. Graag *concreet* wie die men is, best direct met quotes van die ‘men’ erbij. Zoals bv. “men zag dat de term ‘opwarming van de aarde’ niet meer vol te houden is”. Men=???
    2) Geen enkele wetenschap staat op zich en wetenschappers werken samen. Het lijkt me niet denkbeeldig dat een antropoloog en een klimatoloog zouden samenwerken bv.
    3) Je hebt het over “reduceren tot een oneliner is politieke praat, geen wetenschap.” wat klopt. Bedoel je dan een uitspraak zoals “CO2 is geen gif.”? En het is geen gif, omdat er véél schadelijker stoffen zijn, dus het kan geen gif zijn? En dat men (=????) doet alsof dat het grootste gif in de wereld is? Bedoel je zo’n oneliners?
    4) Dus klimaatverandering.wordpress.com doet volgens jou vooral zijn best om het IPCC gelijk te geven. En vervolgens dat je nood hebt aan een platform waar alles kan gezegd en aangetoond worden. Je kan reacties geven op elk van die artikels hoor. Je kan daar alles zeggen en aantonen. Daar zullen mensen zitten met grotere kennis van de materie dan hier op DAKP.
    5) De Oregon Petitie is een petitie en bestaat uit 115 woorden. Hoe je dat wil vergelijken met de documenten die IPCC produceert snap ik niet. En dat de leden van het IPCC niet verifieerbaar zouden zijn lijkt me ook wel heel vreemd.
    6) Ik had het over “consensus in de wetenschap” en jij maakt ervan “consensus onder de mensen”, toch een belangrijk verschil. Je zegt “Bewijskracht is belangrijk, niet consensus.”, maar het is complexer dan dat. Wetenschap is vaak geen wiskunde zoals het bewijzen van de stelling van Pythagoras. Wetenschap is meer van “uit onderzoeken A, B, C en D gecombineerd met de theorieën X, Y en Z is er onder de wetenschappers een grote consensus dat K heel erg waarschijnlijk is, L waarschijnlijk en M heel erg onwaarschijnlijk is dat het optreedt”. Je moet het die wetenschappers toch nageven dat ze over heel wat zaken niet pretenderen dé waarheid in pacht te hebben. En jouw woordgebruik over “hellepoorten”, “verketteren” en “mond snoeren” helpt de discussie niet vooruit. “Het bewijs is hier” zie ik al helemaal niet.
    7) Consensusredenering bij mensen waarvan het hun vakgebied niet is, is idd gevaarlijk.
    8) Ik herhaal de vraag dan maar: “Wat is een betere optie voor ‘de vervuiler-betaalt’-principe?” Je hebt het over “een andere maatschappelijke ordening.” maar ik ben benieuwd naar de uitwerking. Ik had al opgeroepen om een aparte blog te starten, dacht ik. Iemand die wetenschap zo hoog in het vaandel draagt zal zonder twijfel heel wat theorieën, onderzoeken, bewijskracht achter de hand hebben, zodat iedereen duidelijk zien dat je het bij het recht eind hebt. Uiteraard is je blog een open plaftorm, waardoor iedereen kan reageren.
    9) Zucht, terug die “men”.
    10) De discussie blijft open: je kan reageren op die site. Als ze iets zeggen dat met jouw bewijskracht niet waar is: post het daar.
    11) Dus consensus onder de wetenschappers vind je maar flauw, maar afgaan op je eigen ervaring vind je dan goed? Je weet dat “eigen ervaring” en “bewijs” vaak niet samenhoren?
    12) Hoe heeft Al Gore dan precies “met geweld” zijn verhaal opgedrongen? Is “men” verplicht geweest die documentaire te bekijken ofzo?

    Twee oproepen. (i) Stop met de oneliner “een andere maatschappelijke ordening”, maar werk dit uit in een aparte blog. Ik vermoed dat vele van deze blog benieuwd zullen zijn. En (ii) als er zaken quatsch zijn van de klimaatverandering, reageer dan niet hier (het is serieus off topic), maar reageer concreet op bv. klimaatverandering.wordpress.com.

  • 1) de meesten, en hier ook, men linkt klimaat+milieu+CO2 aan mekaar. Dat hoort en leest men overal, gelijk robotten die vanalles hetzelfde uitbraken.
   2) een term dekt niet automatisch de ware inhoud – men zou zelfs 20 wetenschappen nodig hebben om enkel maar het klimaat deftig te bestuderen
   3) omdat het geen is; het is vooral politiek, Al Gore is een politicus en hij heeft het in gang gestoken met vooral doemdenken en paniekzaaien. Geen enkele van zijn dwaze voorspellingen is uitgekomen.
   4) De site die je opgeeft doet vooral zijn best om krampachtig te bewijzen dat CO2 dé dader is van alles. En steekt de draak met – terecht – domme uitspraken; dat haalt het niveau gans naar beneden, je hoort het hoongelach, die typische denigrerende houding. Er zijn honderden andere bronnen, ook Youtubes. Maar men moet ze wel willen raadplegen af en toe.
   5) idem voor al die IPCC-‘wetenschappers’
   6) Juist niet. Bovendien bestaat die zogezegde consensus onder de wetenschappers niet, het is fake.
   7) Het voorbeeld van platte aarde was om aan te tonen dat consensus niet gelijk is aan wetenschappelijk, maar dat wou Yves net aantonen. Bij dat feit ziet men juist dat een consensus, ‘de aarde is plat’, onwaar kan zijn. Dus dat als voorbeeld geven over klimaat is juist het slechtste voorbeeld dat men kan aandragen.
   8) Vervuiler betaalt = altijd de minst begoeden die alles mogen betalen, men is zo vastgeroest in fiscale en andere maatregelen dat men blijkbaar niets anders kan denken.
   Men moet veeleer streven naar een andere maatschappelijke ordening – dat is een àndere denkwijze. Dan pas kan wetenschappen, studie, onderwijs enz. echt vrij worden en kunnen de geldstromen een andere richting krijgen.
   9) CO2 is op zich geen vergif. Het is net goed voor de plantengroei, vandaar dat verhaal.
   http://plantsneedco2.org/default.aspx
   Er zijn veel meer andere producten die enorm giftig zijn – waarover men wijselijk zwijgt. Dat is misschien ook net de bedoeling: de aandacht afleiden.
   10) Dat wordt tegengesproken door andere wetenschappers, en zolang er geen deftig open vrij wetenschappelijk debat is, kan men niet kiezen, men moet zelfs twijfelen dan. Men ziet dat het debat is verziekt, wie twijfelt wordt bekeken als een gek, zie dit klein debatje hier die eigenlijk al niks meer te maken heeft met Houten.
   11) Yves poneert niks wetenschappelijk, dus ik geef gewoon een logisch sociaal antwoord.
   12) Na-apen kan iedereen, en elkeen heeft het recht zijn mening te vormen. En als iemand andere wetenschappelijke zaken leest, heeft hij het recht om te twijfelen, dat is een wetenschappelijke houding ipv alles na te apen, dat doet men vaak omdat men economisch verweven zit in die klimaatzaak: vaak werkt men in een constellatie waarvoor geld is vrijgemaakt, want men is bezig met co2.
   —————————————————————————–
   Ik zie al ca. 30 jaar het klimaat wat ‘verschuiven’, bvb. een mooie nazomer in september terwijl heel vroeger de maand september een grens markeerde met veel regen en kou. Nu krijgt men mooiere periodes, het vlakt wat af. Maar ik vind dat juist goed i.t.t. al dat paniekgedoe.

   Beantwoorden
   • Chris S, je argumentatie is schrijnend en getuigt van een gebrek aan kennis. Je moet zelfs geen klimaatwetenschapper zijn om uw argumenten onderuit te halen. Elke middelbare scholier die goed oplet tijdens de lessen aardrijkskunde, fysica en chemie moet dat kunnen. Oh ja, je voelt je waarschijnlijk weer belachelijk gemaakt, maar dat vind ik nog het meest ergerlijke van allemaal. In een serieuze discussie moet je met je eigen domheden om kunnen gaan en bereid zijn bij te leren van een ander. Die bereidheid toon je niet door tegenargumenten weg te zetten als pogingen om mensen belachelijk te maken.

    CO2 een klein partikel noemen en stellen dat er zoveel meer chemische verbindingen in de lucht zitten, is correct, maar vooral een waardeloos argument. Het bokaalexperiment in vraag stellen door te beweren dat het zal ontploffen als men er bepaalde andere gassen in steekt, ook. Over het eerste kan ik kort zeggen dat ook kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben, over het tweede kan ik zeggen dat als men erin zou slagen om de gassamenstelling die de bokaal doet ontploffen in onze atmosfeer te krijgen, dat onze atmosfeer wellicht ook zal ontploffen. Gelukkig is dat praktisch niet zo evident om onze hele atmosfeer te doen ontploffen, al moet ik hierbij vertellen dat het op kleinere schaal wel kan: denk bijvoorbeeld aan de gasexplosie van Gellingen.

    Het punt is juist dat omdat de aarde zo’n complex systeem is, we er voorzichtig mee moeten omspringen. Dan kan het uitstoten van ‘dat beetje extra’ CO2 in de lucht verstrekkende gevolgen hebben. Zelfs als je dus twijfelt of het kwaad kan of niet, is het vanuit het voorzichtigheidsprincipe onverstandig om te veel fossiele brandstoffen te verbranden, te veel bomen te kappen, te veel vlees te produceren en consumeren, te veel het vliegtuig te nemen,… Dat milieu niet alleen over CO2 gaat, maar ook over CH4, NOx, pesticiden, radioactiviteit, lichthinder, lawaaihinder en wat nog allemaal, dat ontken ik niet, maar wijzen op de complexiteit van het geheel ontkracht geenszins de stelling dat CO2 een van de belangrijkste broeikasgassen is en een belangrijke rol speelt in de klimaatverandering.

    Weet je trouwens waarom klimaatverandering echt een beter woord is dan klimaatopwarming? Omdat ‘klimaat’ geen wereldwijd gegeven is, het verschilt van regio tot regio. Men ziet vooral de extremen toenemen, lange droogteperiodes, heviger orkaanseizoenen, enz. Dat betekent dus dat het klimaat niet overal opwarmt, maar men stelt wel vast dat de gemiddelde temperatuur over de hele aarde een stijgende tendens heeft. Dat betekent dat als het een jaartje of enkele jaren wat kouder is geweest, dit niet betekent dat de hele theorie aan diggelen ligt.

    Klimaatsceptici, en ik reken jou daar nu ook onder aangezien je de klimaatverandering niet als probleem ziet, durven nogal tegenstrijdigheden zien die er geen zijn of (schijnbare) tegenstrijdigheden uitvergroten om het hele verhaal als lulkoek weg te zetten of om het te minimaliseren. Dat is exact wat jij doet, Chris S. Bijvoorbeeld door aan te halen dat de ‘voorspellingen van Al Gore’ niet zijn uitgekomen. Dat wijst erop dat je het concept van een wetenschappelijke voorspelling of prognose niet begrijpt. Een prognose is immers niet ‘fout’ als ze niet is uitgekomen. Soms wil men juist dat de prognoses niet uitkomen.

    De boodschap van Al Gore was niet dat al deze rampzalige zaken (o.a. dramatische stijging zeespiegel) gaan gebeuren, de boodschap was dat ze zouden kunnen gebeuren. Dat betekent ook dat als die voorspellingen momenteel nog niet zijn uitgekomen, ze later alsnog wél zouden kunnen uitkomen. Het is niet omdat ik in minuut 45 zeg dat Duitsland eruit zal liggen en in minuut 90+3 nog steeds gelijk heb dat Duitsland eruit ligt, ze in minuut 90+5 geen doelpunt meer kunnen maken en alsnog kans hebben op de 8ste finales. (Ze kunnen er dus nog steeds uitliggen.)

    De voornaamste boodschap van Al Gore was dat het nog niet te laat is om ervoor te zorgen dat zijn ‘voorspellingen’ zeker niet gebeuren, maar jammer genoeg heb jij dat, bewust of onbewust, niet opgepikt, beste Chris S. Daarmee kan ook het idee dat jij ‘wetenschappelijke meningen’ op hun waarde laat en niet probeert aan politiek te doen, de prullenmand in.

   • @Felix
    Ik zie geen enkel argument onderuit gehaald, enkel veel emotioneel gepraat. Jouw schuifjesdenken van ‘klimaatscepticus’ is typerend.

   • @ Chris S, sorry, ik was niet duidelijk genoeg.

    Je kan argumenten op twee manieren onderuithalen: ofwel bewijs je dat het argument op zich niet klopt, ofwel bewijs je dat er geen link is tussen argument en stelling. Alleen maar met argumenten komen die op zichzelf juist zijn, betekent nog niet dat je argumentatie goed is. Het argument moet ook correct in verband staan met de stelling.

    Een simpel voorbeeld om dat duidelijk te maken:

    Stelling: De aarde kan niet bolvormig zijn omdat…

    Argument: …de pinguïns op de Zuidpool daar vanonder niet van de aarde af vallen. Op de onderkant van een bol kan je niet blijven zitten.

    Het argument is juist: de pinguïns houden hun voetjes op de grond. En op een zitbal moet je niet proberen om op de onderkant te gaan zitten. Maar is de argumentatie dan goed? Nee, die is belabberd, leidt tot een verkeerde stelling en gaat domweg voorbij aan wat zwaartekracht is. Over het bestaan van dat laatste is trouwens consensus, net zoals over het feit dat 1+1=2. Waarmee dus ook aangetoond is dat niet alleen twijfel, maar ook consensus belangrijk is in de wetenschap, want je moet iets hebben om op voort te kunnen bouwen. Dat deze consensus niet absoluut is en dat er mensen zijn die niet begrijpen wat zwaartekracht is of niet kunnen rekenen, dat is zo, maar dat betekent niet dat consensus niet thuishoort in het ‘geestesleven’.

    Verder schrijf je dat ik aan schuifjesdenken doe en emotioneel praat. Ja, en dan? Mijn tekst als emotioneel gepraat afdoen, zou ik ook als schuifjesdenken kunnen zien, net zoals uw ideeën over wat wetenschap is en wat niet. En wat is er überhaupt mis met emotioneel gepraat? Je kan emotioneel praten en onzin uitkramen, maar je kan ook emotioneel praten en de juiste snaren raken.

    En wat is er mis met ‘klimaatscepticus’? Ik heb dat niet denigrerend bedoeld, ik vind alleen dat je dingen beweert waardoor je eigenlijk niet kan ontkennen dat je een klimaatscepticus bent. Stellen dat je de klimaatverandering niet als probleem ziet, maar tegelijk stellen dat je geen klimaatscepticus bent, dat kan ik niet rijmen met elkaar.

    Stop dus met die pinguïns en kom eens met argumenten die zinnig zijn.

  • test – twee maal geantwoord, geen tekst

   Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: