RSS feed

Augmented publicity


IMG_0001

EWING JACK, Het Dieselschandaal, De schokkende waarheid achter de Volkswagenfraude, Xander, Amsterdam, 2017, 464 blz.

Kroniek van een aangekondigd bedrog. ‘Misdaad’ staat er ietwat sensationeel op de cover, maar dat blijkt na lezing geen overdrijving te zijn. Ewing is journalist voor The New York Times.

Bij Volkswagen was de beloning voor mensen die een manier vonden om technische problemen te omzeilen groter dan voor hen die wezen op de juridische risico’s die daaraan verbonden waren. Het mag opmerkelijk worden genoemd dat bij Volkswagen, voor zover bekend, tot aan het moment dat de fraude in de openbaarheid kwam, geen werknemers als klokkenluiders naar buiten zijn getreden. Hoewel het buitenstaanders ongetwijfeld vreemd in de oren zal klinken, hadden heel wat betrokkenen niet het idee dat wat ze aan het doen waren moreel verwerpelijk was. Volgens verschillende VW-technici, die alleen maar wilden praten als ze anoniem konden blijven, dachten velen van hen dat ze milieutechnisch goed bezig waren. Ze hielden zichzelf voor dat de hogere stikstofoxide-emissies bij dieselmotoren nu eenmaal een onvermijdelijke uitruil vormden om te komen tot een reductie van kooldioxide, de stof die het klimaat aantastte. De beleidsregels op dit gebied van de Europese Unie versterkten deze overtuiging door op actieve wijze het gebruik van diesel te promoten.” (blz. 396)

Advertenties

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: http://www.v-g-s.be/ Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten.

»

 1. Terwijl alle andere merken dieselkatalysatoren en systemen en AddBlue begonnen te gebruiken, was VW het enige merk dat geen nood had aan die dure technologie om aan die normen te voldoen. En die VW motoren waren helemaal niet zuiniger dan de andere merken. Een organisatie kan zichzelf blijkbaar heel wat wijsmaken…

  Beantwoorden
 2. Persoonlijk blijf ik wel worstelen met de vraag wat het ergste is:
  -stikstofoxides en andere direct – en daardoor redelijk individueel – dodelijke stoffen
  -of CO2 en andere broeikasgassen, die op iets langere termijn (maar die lijkt hoe langer hoe korter te worden) het voortbestaan van miljarden, zoniet de hele mensheid en allesinds zeer veel soorten op de helling zet.
  Ik heb de neiging massamoord en ecocide erger in te schalen dan moord.
  Wat niet wil zeggen dat ik moord goedkeur. Ik neem zoveel mogelijk de fiets, de tram of de trein.

  Beantwoorden
  • Het is gelukkig dan ook geen keuze die we moeten maken. De vermindering van beide kan, maar dan moeten we evolueren naar voertuigen die niet oversized en overgemotoriseerd zijn. Dat is perfect haalbaar met de reeds beschikbare technologie.

   Beantwoorden
   • Volledig mee eens.

   • Emissies van CO2 en NOx zijn communicerende vaten en de verhoudingen worden bepaald door de brandstofmix, het verbrandingsproces (druk, temperatuur) en de technologie (turbo, directe injectie), niet door de grootte van het voertuig of andere niet-motorgerelateerde eigenschappen.

    Uiteraard kunnen kleine voertuigen minder uitstoten dan grote voertuigen, maar vanuit technologisch standpunt zal je altijd een keuze moeten maken tussen CO2 en NOx.

    Nox-emissies terugdringen doe je door het ‘wassen’ van de uitlaatgassen met ureum (“AdBlue”), maar deze technologie is complex en vereist voldoende ruimte in de wagen – het soort van “oversized” voertuigen dus die sommigen liever van de baan willen…

  • Diesels stoten minder CO2 uit omdat ze wat zuiniger zijn dan benzines, maar per liter geneneren ze even veel CO2. Omdat ik als fietser de weg deel met auto’s en omdat ze dwars door woonzones rijden zou de keuze voor benzine rap gemaakt zijn, temeer omdat het qua CO2 maar weinig verschil maakt ten opzichte van de massale steenkool- en gasconsumptie, uitstoot van stikstof en methaan in de landbouw en de massale ontbossing. Diesel is voor vrachtwagens, treinen en schepen, niet voor auto’s in dichtbevolkte gebieden.

   Beantwoorden
   • Uiteraard is de uitstoot per liter nagenoeg gelijk. Maar alleen de uitstoot per km is relevant. Dat die kms in de stad het gevoeligst zijn is uiteraard een feit, maar in alle andere milieuparameters (voornamelijk geluid, onveiligheid, ruimtebeslag) scoort de benzine niet beter. Auto’s tout court zijn dus niet voor dichtbevolkte gebieden.

 3. Als uitlaatgassen zouden bestaan uit onschadelijke maar pikzwarte wolken die het zicht belemmeren en koetswerken zwart maken, dan zou er nog eerder iets aan gedaan worden dan nu.

  Beantwoorden
  • En moest men dat doen met kernenergie?

   Beantwoorden
   • Auto’s op kernenergie heeft men ooit onderzocht, maar dat bleek niet mogelijk (door de shielding werd het veel te zwaar). Idem voor vliegtuigen. Of bedoel je wat men zou doen als kernenergie zwarte wolken zou veroorzaken? Dat is nog hypothetischer dan mijn idee 🙂 Een kerncentrale is een gesloten circuit, met in het tweede circuit witte waterdamp. Maar als het zo zou zijn, waardoor het zicht in de wijde omgeving beperkt wordt tot 20 meter, dan zou men er misschien ook mee stoppen.

   • Ik heb het over radioactiviteit/kernafval 😉
    Dus zó gesloten is dat circuit ook weer niet: de afval moet érgens naartoe.

 4. Wat me wel opvalt nu met de eiercrisis dat mensen plots geen eieren meer eten omdat ze giftig zouden zijn (deze die giftig waren zijn reeds uit de rekken, maar toch). Verder was/is er een grote media aandacht en zijn verdachten opgepakt. Dat terwijl deze zomer ook uitgekomen is dat bij dieselauto’s de roetfilter wordt verwijderd maar dat daar geen haan naar kraait. Maar ook herinner ik me dat toen de dieselgate uitbrak de media aandacht wel fel maar zeer kort was en dat er eigenlijk weinig mensen wat kon schelen. Meer zelfs, toen ik een paar artikels met interviews las, kreeg ik alleen te lezen dat de aan het woord autogebruikers schrik hadden dat hun auto niet meer zo snel ging optrekken. Ook heb ik nooit gelezen dat er verdachten zijn opgepakt, hooguit dat een ceo is moeten opstappen. Maar ik heb niet gezien dat (zoals met de eieren nu) de mensen massaal hun (diesel) auto aan de kant lieten staan.

  Het voelt me aan als 2 maten en gewichten…
  (ik wou het mailen maar vind geen adres, dus plaats ik het hier).

  Beantwoorden
  • Dat sluit perfect aan bij dit artikel van enkele jaren geleden:

   Als politici lucht verkopen, mogen ze er tenminste voor zorgen dat die schoon is
   Guillaume Van der Stighelen – 4/4/14

   Vijftien jaar geleden brak in ons land de dioxinecrisis uit. Het spul was terecht gekomen in de voedselketen. Miljoenen kippen werden preventief geslacht. Tienduizenden varkens. Duizenden landbouwbedrijven werden maandenlang geblokkeerd en de ministers van Volksgezondheid en Landbouw moesten ontslag nemen. Premier Dehaene werd niet herverkozen en de groenen maakten een sprong vooruit. Het volk was razend.

   De hoeveelheid dioxine waar het in totaal om ging, bedroeg net geen honderd milligram. Dat is één tiende van een gram. Of minder dan een mespuntje voor het hele land.

   Enkele weken geleden werd datzelfde land getrakteerd op uitzonderlijk vroeg lenteweer. Zon en warme lucht. Weer waar je als kind naar uitkijkt na een lange grijze winter. Maar kinderen hielden we die dagen beter binnen. Oma’s en opa’s ook. Want er was smogalarm. Zo meldde ons de overheid. Wat er precies in de lucht hing was niet duidelijk, maar het zal meer geweest zijn dan een snuifje dioxine.

   Er is geen minister over gevallen. Er werd geen bedrijf voor stilgelegd. We vonden het allemaal de gewoonste zaak van de wereld. Beetje smogalarm. Ach wat. Een mens heeft belangrijker zaken om van wakker te liggen. Mag een politicus in carnavalskostuum een televisieshow komen opsmukken? Heeft een basketter al dan niet zijn lief een kopstoot verkocht? Wat bedoelde de Vlaamse zanger als hij ‘zijn auto ging laten smeren’ in Brussel? De Grote Vragen van het leven, zeg maar. Dat de overheid ons intussen op de eerste mooie dagen van het jaar aanraadde binnen te blijven, geen haan die er naar kraaide.

   Zijn we eraan gewend geraakt? In vijftien jaar tijd? Ligt het aan de gemiddelde leeftijd van het kiespubliek? Zitten mensen van boven de vijftig meer in met de kwaliteit van hun kippenbil dan met die van de lucht die ze inademen? Is het daarom dat onze politieke leiders er geen drama van maken? Of is het iets anders?

   Op lucht plakt geen etiket. Lucht wordt niet verpakt en op de markt gebracht door bedrijven. We ademen, als we rusten, een dikke zes liter lucht per minuut. Dat is, met wat bewegen erbij, meer dan duizend liter per etmaal. Stel u voor dat die duizend liter in flessen geleverd werden bij u thuis, op kantoor of op de werf. Dat er een merk op stond. Een logo. En het nummer van de klachtendienst. Iets waarmee Test Aankoop in de media kan komen. Nee. Lucht is gratis. Niemand lijkt er verantwoordelijk voor.

   Longontsteking, als kind hoorde ik die term alleen in oorlogsverhalen. Vandaag is het weer heel gewoon. Slechte lucht inademen werd vorig jaar door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend als ‘kankerverwekkend’. Toch is het voor onze beleidsmensen geen punt. Want er is geen vetsmeltbedrijf dat je voor de rechter kan slepen. Er zijn geen luchtproducenten die je kan dwingen een jaar van hun productie te dumpen.

   Het zijn verkiezingen binnenkort. Van politici zeggen we graag dat ze lucht verkopen. Het minste wat ze kunnen doen is zorgen dat die schoon is. Iemand?

   Beantwoorden
   • Knap stukje.
    Het énige van de vier elementen dat nog niet vervuild is op onze aarde, is het vuur. Vandaar (o.a.) de term het ‘Heilige Vuur’.
    Dat er een soort apathie is heeft wellicht o.a. te maken met de draagkracht van mensen. Thuis komen van het vaak stresserend werk, verantwoordelijk zijn en zorgen hebben/geven voor vrouwkelief of manlief en kinderen, alle dagen miserie horen en lezen, dag in dag uit gebombardeerd worden met tonnen info… de dagen en weken zijn soms óm voor een mens het beseft en het leven vliegt ook vaak voorbij voor men het beseft. Mensen wíllen het niet meer horen op de duur… (“allee hup, het zoveelste schandaal”).
    Je hoort soms mensen zeggen: “A ja eeeh, ne mens moet toch van iet sterven. Hahahahaa.” Een vorm van zelfbehoud. Er is ook veel machteloosheid. Hoe daaruit te geraken is een lastige vraag. Wie verliest er al eens niet de moed bij het lezen of ervaren van het zoveelste drama.
    Men kan zich ook afvragen: als mensen het àl zouden weten, zouden ze nog durven eten, drinken, ademen,… Als men mensen zou tonen hoe alles ineenzit, inclusief hun aandeel alover hun persoonlijk leven, dan zouden de meesten bezwijken omdat ze de naakte waarheid niet aankunnen.
    Anderzijds kunnen de meesten haarscherpe analyses maken en dat is broodnodig (tegenwoordig worden waarheidsvolle analyses lastiger, maar goed), maar men komt er niet toe om tot de kern van een oplossing te komen op maatschappelijk gebied. Dat is geen verwijt, enkel een vaststelling en dat komt o.a. omdat we in ons onderwijs geen levend maar een abstract denken hebben ontwikkeld (en ik reken mij daar zelf ook bij).
    Politici weten het zélf niet meer. Blijven hopend kijken naar politici is m.i. naïef, die brabbelen meestal maar wat, worden overbeladen met de grootste zorgen en velen kijken enkel naar zichzelf. Maar vooral: ze blijven werken binnen hetzelfde maatschappelijk systeem, zijnde een eenheidsstaat. En als men dàt zegt, horen de meesten het donderen in Keulen én bestempelen ze het als fantasterij. Want al die geleerde pientere mensen (dat zijn ze écht) hebben dàt niet geleerd, of àls er één zich er toch wat in wil verdiepen komt er niet zelden een afkeer, een afweer o.b.v. een te abstract denken. Er is ook de angst, de schrik om vrij drastisch te veranderen, omdat men verkeerdelijk denkt dat ze hun comfortabele positie zullen verliezen. Dat is begrijpelijk want al te menselijk.
    De bevolking dienen is zo’n leeg begrip, ‘democratie’ is nog leger aan het worden – als dat er überhaupt al was, we maken het onszelf althans zo wijs.
    Natuurlijk moet het leven geen tranendal worden he, met een zekere sérieux én humor geraakt men al ver, niet?
    Het belangrijkste daarin lijkt me: als mens leren liefdevol wakker worden ààn (het leven) en dat wakker worden is een hele opgave, het is wellicht de kern van ieders vrije innerlijke ontwikkeling.
    Daarmee is nog geen antwoord gegeven op hoe men als samenleving uit zovele impasses kan geraken, waarvan milieu en mobiliteit er eentje of twee zijn – er zijn veel andere zaken aan het komen.

   • Volgens mij is de auto nog té heilig om dezelfde reactie uit te lokken als bij slechte kippen of eieren.

   • Andere behoeften geven ook andere reacties.
    Voor sommigen zijn eieren ook heilig trouwens.

 5. Ik heb geen enkel vertrouwen in zo’n US-journalist en zeker niet in zo’n politiek overcorrect NYTimes krantje-van-mijn-voeten.

  Vanuit een ànder gezichtspunt is er ook iets anders aan de hand.
  De VW-groep heeft een claim van 16 à 90 miljard (!) aan zijn broek in de US, wegens fraude. NIET wegens vervuiling. Zelfs een sjoemel volkswagen stoot veel minder uit dan een doorsnee altmodische US-car. Bovendien vallen pick-ups onder veel minder strenge reglementeringen en is per US-staat de milieuregelgeving anders. Bottom line is dat de Amerikanen immens veel meer vervuilen dan Europeanen, Amerikanen zijn de grootste energievreters en vervuilvers ter wereld, om maar te zwijgen van hun obese ongezonde lijven die ook een Europese trend worden.
  Natuurlijk hadden de Duitsers slimmer moeten zijn, naïef zijn tegenover een Amerikaan mag je nooit doen, het is hét continent van de meest waanzinnige schadeclaims. Anderzijds, had GM zoiets uitgespookt – en ze zúllen wel veel andere zaken hebben uitgespookt – dan had de US governement wel een en ander in de doofpot gestoken én bijgesprongen zeker? America first, weet je wel. Wat de VW groep niet vrijplijt vàn. Tot daar toe.
  De VW groep is sedert 2016 de grootste autobouwer ter wereld. En dat kunnen de Amerikanen niet hebben. Ze konden het nooit hebben dat Duitsland een der machtigste economische krachten werd, het is een van de redenen waarom de VS WOI én WOII hebben geïnduceerd om Europa te ruïneren en nu zijn ze deftig op weg om hetzelfde te doen, alover ook andere samengebundelde krachten. Vanuit een bepaald gezichtspunt is het dus niet zo verwonderlijk dat de VS dit doen, ze hebben blijkbaar ook zitten wachten op het juiste moment. Zo’n miljardenclaim is op dit moment nog niet te overzien, in het slechtste geval betekent dit de doodsteek voor de VW groep, verwacht wordt dat men onderhandelt natuurlijk – sowieso worden de Amerikanen er een pak rijker door. De VS willen tot elke prijs hun macht behouden, ze delen hier een tikje uit, spelen moraalridder voor gans de wereld en dwingen ieder op de knieën die in hun ogen te machtig wordt – tenzij ze er zelf baat bij hebben natuurlijk. Europa: watch your back.

  Vanuit een gelijkaardig gezichtspunt dat met het vorige te maken heeft, zien we andermaal dat een eenheidsstaatstructuur niets anders dan ellende brengt, of dit nu nationaal of Europees of Amerikaans of whatever is.

  Beantwoorden
  • Als je overal samenzweringen en complotten ziet, wordt de wereld er opeens een stuk eenvoudiger op. Dat is een voordeel dat ik je niet wil afnemen.

   Beantwoorden
   • Zo radicaal-pejoratief kan men het ook bekijken natuurlijk, maar dat hoef niet.
    Anderzijds: zou men de dieselgate kunnen bestempelen als een aaneenschakeling van toevalligheden en naïviteit? De duizenden werknemers kunnen terecht zeggen: ‘wir haben es nicht gewusst!’ En wellicht zàl dat zo geweest zijn. Maar wie wist dan wél waar de klepel hing?
    Wat WOI en WOII en o.a. angelsaksische loges betreft, kan men, zo men wil, zelf nagaan, dit heb ik niet uitgevonden. Men zal dit niet zozeer in de vaak scheefgetrokken uiterlijke geschiedschrijving terugvinden. Ook niet in de ontelbare Amerikaanse oorlogsmovies en docu’s. Mensen die hobbymatig beslagen zijn in ‘oorlogskunde’ hebben mij dit echter ook al bevestigd – hetgeen me zelf ook wat verraste.
    Men men kan dat ook zien als ‘afspraken’, al moet men zich hoeden voor cynisme bij zo’n zaken. Het maakt (het inzicht in) de wereldgebeurtenissen er niet makkelijker op, integendeel, het wordt juist vrij complex als men de oppervlakkige lagen eraf probeert te krabben.

    Het belangrijkste van mijn betoog is echter het laatste: dat eenheidsstaten teveel sociale ellende veroorzaken én voor het grootste deel eigenlijk verantwoordelijk waren én zijn voor o.a. oorlogen waarvan velen konden vermeden worden. En dat door zo’n ordening er meer en meer groepen tegenover mekaar komen te staan en uiteraard ook staten, m.a.w. een steeds dualistischere samenleving op verschillende vlakken. En dat ‘inzichtje’ is tevens het begin van een uitweg. Maar ik voel ergens ook wel aan dat dit niet aankomt en dus twijfel ik eraan of mijn bijdragen zinvol zijn. Ik ga er nog wat over tobben, maar wellicht zal ik je op jouw blog niet meer lastig vallen. 😉

  • De Amerikaanse en Europese emissiewetgevingen zijn niet soepelder of strenger dan de andere, de focus ligt gewoon anders:

   In de VS gelden strenge normen voor oa roet en NOx en niet voor CO2, wat het groot aandeel in benzinevoertuigen en grote motoren verklaart (met weinig koppel). In Europa ligt de focus op het terugdringen van de CO2 uitstoot, waardoor dieselwagens met kleinere motoren (en veel koppel) populairder zijn.

   Ik ben het eens dat de geopolitieke dimensie onderbelicht blijft in het dieseldebat:

   – Zou VW op dezelfde manier zijn aangepakt in de VS indien het een Amerikaanse constructeur was?

   – Leidt het versneld uitfaseren van dieselmotoren niet tot een competitief nadeel voor de Europese autoindustrie op de wereldmarkt (en alle afgeleide R&D die ermee gepaard gaat?) Zijn we voldoende bewust van de gevolgen en zijn we bereid om de prijs te betalen? Zijn er geen alternatieven?

   Beantwoorden
   • Het Stockholmsyndroom: we krijgen sympathie met de dader, in dit geval VW dat door de Amerikanen zou zijn geviseerd. Quod non. In werkelijkheid heeft Volkswagen talloze kansen voorbij laten gaan om zich in orde te stellen en het schandaal ‘in der minne’ of met relatief kleine boetes te regelen. Volkswagen maakte de fout te denken dat het in de VS op dezelfde manier werkt als in het lakse Europa. Tot daar de geopolitieke dimensie.

    De klassieke omkering van middel en doel: leidt het versneld uitfaseren van dieselmotoren tot een concurrentieel nadeel?

    Verwarring van interne en externe kosten: zijn we bereid om de prijs te betalen? We betalen de prijs van de diesel nu al dubbel en dik via onze gezondheidsuitgaven (om het even alleen bij de centen te houden).

    Is het fundamentele probleem van het automobilisme niet dat we altijd gedwongen worden te kiezen tussen de pest en de cholera? (minder fijnstof&co OF minder broeikasgassen)

   • Wat bedoel je eigenlijk met dat laatste over die gedwongen (opgedrongen?) keuze?

   • Wat er hierboven staat: dat er in het huidige concept van auto’s met verbrandingsmotoren altijd een evenwicht moet gezocht worden tussen de uitstoot van voor het klimaat schadelijke emissies en voor de mens schadelijke emissies.
    Minder van het ene betekent meer van het andere en omgekeerd. Daar moeten we proberen ‘uit’ te geraken.

 6. Je valt me niet lastig. Iedereen is vrij hier zijn kanttekeningen te formuleren en vragen te stellen. Maar de inhoudelijke bedenkingen die je bij voorbaat formuleert bij een ‘journalistje’ van de NYTimes slaan nergens op: als je het boek leest, zal je zien dat net die mechanismen die je aanhaalt uitvoerig worden beschreven.

  Beantwoorden
  • Daar heb je gelijk in, daar ging ik door de bocht en trek ik terug.
   Ik heb nog maar een deel gelezen van zo’n turf met een hele hoop geschiedschrijving.
   Of het om echt dezelfde mechanismen gaat en of er een aanzet gemaakt wordt tot een reële maatschappelijke oplossing ervan, moet ik nog uitzoeken.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: