RSS feed

Allemaal vluchtelingen


Sommigen zullen denken dat het vorige blogbericht voor één keer niets met mobiliteit te maken had. Het pleit voor hen dat ze denken. Maar ze denken verkeerd.

Het ging over vluchtelingen en laat vluchtelingen net de meest extreme vorm van mobiliteit belichamen. En dus misschien wel het meest de essentie ervan raken.

Mensen verplaatsen zich omdat ze daar behoefte aan hebben. Omdat er op een andere plaats iets is wat ze op de ene plaats niet hebben: veiligheid, voedsel, werk, geliefden, vertier. De mobiliteit van vluchtelingen verschilt in wezen dus in niets van die van anderen.

Die anderen zijn overigens maar al te vaak ook vluchtelingen, zéker in deze tijd van het jaar. In dichte drommen ontvluchten zij de geestdodende repetitiviteit van hun werk, de kopzorgen, het gebrek aan levenskwaliteit op de plek waar ze wonen. Ze gaan op zoek naar ruimte, natuur, gezonde lucht, water waarin je nog kan zwemmen, een plek waar hun kinderen veilig kunnen spelen, rust en stilte – al die dingen die ze als vanzelfsprekend zichzelf zijn gaan ontzeggen, maar waarvan ze vinden dat ze er één keer per jaar toch wel recht op hebben.

Brussel (33)

En dus eisen ze voor zichzelf het recht op absolute mobiliteit op: de wachtrijen op de luchthavens moeten zo kort mogelijk zijn, de tunnels in Oostenrijk en Zwitserland berekend op onze massale doortocht, de grenscontroles tot een minimum beperkt, de prijzen voor het gebruik van infrastructuur matig en liefst gratis, de parkeerplaatsen op de bestemmingen overvloedig… Barrières moeten zoveel mogelijk geslecht, grenzen gesloopt. Want het is allemaal ‘welverdiend’ en als ze op het vliegtuig niet naast elkaar kunnen zitten (omdat ze uit principe weigeren enkele euro’s meer te betalen) of door een ongeval enkele uren vertraging oplopen, dan worden dat nieuwsitems.

Dat ze voor zichzelf, dat we voor onszelf opeisen wat ze, wat we anderen blijkbaar niet of node gunnen, daar moeten we vooral vandaag niet op wijzen. Want hé, ze en we zijn met vakantie. Mag het even?

Sorry dus voor deze kleine inconvenience.

Verlengd tot 31 augustus: expo Steve Mc Curry in de Beurs in Brussel, makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer  Stof tot nadenken voor een heel werkjaar.

 

Advertenties

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: http://www.v-g-s.be/ Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten.

»

 1. Recent was ik weer een verkeers- en ruimtelijke ordening-vluchteling toen ik een weekje in Nederland ging fietsen. Het weer is er niet beter dan hier, de mensen zijn niet opvallend vriendelijker (of onvriendelijker), culinair is het geen vooruitgang (ook geen achteruitgang), … Waarom dan naar Nederland om een weekje te fietsen?

  – Het gevoel dat fietsers daar vaak (in vergelijking met hier) echt de ruimte krijgen/hebben om onbezorgd te fietsen. (Een gevoel dat ook ondersteund word door de realiteit en zich vertaald in objectief meer verkeersveiligheid.)
  – Het gevoel van veel meer natuur, door o.a. de betere ruimtelijke ordening.
  – De zekerheid dat ’s avonds een goede camping vinden een makkie is.

  De beleidsvoerders die bezig zijn met toerisme, met ruimtelijke ordening, met natuur en met verkeersbeleid zouden hier makkelijk lessen uit kunnen trekken.

  Renaat

  Beantwoorden
 2. Ik ken iemand die woont op het ‘platteland’ zeg maar. De man maakt er een zaak van om zijn tuintje om te vormen tot een plantenparadijsje. Want hij verkiest bewust om niet te reizen, zo probeert hij tot rust te komen en van zijn verlof genieten tussen de eigen aangelegde heesters, bomen en bloemen. Maar ook op die mensen met bescheiden woning en inkomen richt men een vermanende vinger: “gij moet gaan wonen in een dichtbevolkt gebied want ge zijt niet ‘groen’ bezig, ge zoudt beschaamd moeten zijn dat ge zo ver van de steden woont.” Afijn, als we toch de dictator-bouwmeester en hun volgelingen moeten geloven, die enkel de grote immobiliën napraten die al een decennia in grote stedelijke gebieden luxueuze en winstgevende appartementsblokken optrekken, inspelend op wat moderne goed bemiddelde mensen willen: zo weinig mogelijk huishoudelijk onderhoud in een strak interieur. De huidige kapitalistische beleidscommunisten zouden o zo graag de mensen hun beetje welzijn willen afpakken en ze doen vluchten naar de grote steden. Waar ze natuurlijk niet in luxe appartementen kunnen wonen, daar hebben ze het geld niet voor. Van gewone burgers een vluchteling maken in eigen land door ze ziekmakend opeen te pakken als kuddedieren maar ingekleed in een romantisch projectensfeertje, die hoge heren vinden dat fantastisch.

  Het luchtverkeer ontziet men steevast in het mobiliteitsvraagstuk. Wat zo’n commercieel vliegtuig op één vliegreis de lucht inblaast is duizelingwekkend (zie o.a. http://www.wiloo.be/vliegtuigen_zuipen_energie.htm). Geen mens rept erover. Hoe zou dat komen?

  Vluchtelingen en mobiliteit zijn uiteraard items die samengaan, maar met vluchtelingen gaan nog veel meer àndere zaken gepaard – maar dat zou ons veel te ver leiden.

  Beantwoorden
  • Hoe ver woont die man op het platteland van zijn werk en hoe gaat hij ernaartoe? Hoe doet hij zijn boodschappen? Indien hij dit zoals de meeste plattelandsbewoners met de auto doet, en met de auto de stad in rijdt, dan betekent zijn ‘rust op het platteland’ (en die van de andere ‘plattelandsbewoners’) een grote ‘stadsdrukte’ voor de stedelingen (die in het slechtste geval ook naar het platteland vluchten en het probleem vergroten).

   Hoeveel kosten de nutsleidingen en wegen naar zijn plattelandswoning? Hoeveel blijft er nog van het rustige platteland over als iedereen er gaat wonen? Het verharden van het platteland, en van alle infrastructuur nodig om het platteland te ontsluiten, hoeveel milieuschade veroorzaakt dat?

   Er zijn dus gegronde redenen waarom de bouwmeester stelt dat we in Vlaanderen moeten stoppen met het volbouwen van het platteland en inzetten op het opwaarderen van de steden en het behoud van het dorpskarakter. Wie is dan overigens de dictator: de plattelandsbewoner die de ruimte in beslag neemt met de lusten voor hem en de lasten voor de samenleving, of de bouwmeester die de ruimte wil vrijwaren en efficiënter wil benutten (lusten en lasten meer in evenwicht)? De vlucht van stad naar platteland is een mechanisme dat niet vol te houden is.

   Waarom zouden ‘dichtbevolkte steden’ en ‘rust’ niet kunnen samengaan? Denk bijvoorbeeld aan grote parken in steden zoals London of Berlijn, waar men rust kan opzoeken en van de flora kan genieten. In een tijd waar eenzaamheid steeds meer een maatschappelijke ramp wordt, kan men ook niet aanmoedigen dat mensen zich meer en meer gaan afzonderen van elkaar. Waarom zou de plattelandsbewoner met voorliefde voor tuinen deze dan exclusief voor zich houden? Zou hij bijvoorbeeld niet aan de slag kunnen in het stadspark, zodat ook anderen van zijn talenten kunnen genieten en die kunnen waarderen? En waar de veelheid aan sociale contacten, een belangrijke basisbehoefte, hem deugd zou doen?

   Mijn bedoeling is niet om die man te diaboliseren of te commanderen: ik kan heel goed begrijpen dat hij, en vele anderen, in een steeds drukkere wereld, de rust van het platteland opzoeken. Ik kan echter niet begrijpen dat slecht beleid ervoor gezorgd heeft dat die man en vele anderen zich genoodzaakt voelen op het platteland te wonen, omdat steden onaantrekkelijk, druk, onveilig, lawaaierig en ongezond zijn. Dat het anders kan (en ook zonder in het andere uiterste te vervallen: iedereen opeenproppen in hoogbouw), dat zie je bijvoorbeeld in Nederland, waar, zoals Renaat al schreef, wel ruimtelijke ordening heerst. En waar nu ook niet meteen dictators aan de macht zijn.

   Ik ben akkoord dat niemand het recht heeft om iemand op te dringen waar hij moet wonen, en dat er keuzevrijheid moet zijn. Maar goed beleid kan er wel voor zorgen dat de keuzes die individuen maken, er anders uitzien, met een minder grote last op de samenleving. Zodat mensen zich uiteindelijk niet genoodzaakt voelen te vluchten.

   Beantwoorden
   • Het besluit van de overheid om bepaalde zaken te regelen, om beperkingen of verplichtingen op te stellen heeft nu eenmaal invloed op individuele keuzes en de mate waarin bepaalde keuzes kunnen gemaakt worden. M.a.w. beleid leidt (vaak) tot keuzebeperking. Sommige beschouwen zulke maatregelen dan ook als een beperking van ‘hun vrijheid’. Het is mijn inziens echter complexer dan dat.

    Het als overheid bepaalde zaken niet regelen (zoals ruimtelijke ordening) heeft immers allerlei gevolgen die ook vrijheidsbeperkend zijn. Zoals Felix terecht aangeeft, als iedereen overal zou mogen wonen dan is er geen open ruimte en platteland meer over en geraakt de natuur geprivatiseerd.
    Zij die voor een niet inmengde regering pleiten beseffen dus te weinig dat de vrijheidsbeperkingen voortspruitend uit overheidsregels dan onvermijdelijk worden vervangen door vrijheidsbeperkingen voortspruitend uit de (onbegrensde) keuzes die een deel mensen maken.

    Mijn inziens is het dus niet aan de overheid om voor specifieke individuen te bepalen waar ze al dan niet mogen wonen maar is het zelf een plicht van de overheid om te bepalen waar er al dan niet gewoond mag worden. Als men als overheid faalt om dat te doen (wat in België al decennia het geval is) dan betaald de maatschappij daar een onacceptabele prijs voor.

  • Chris S, vanuit je tekst lijk je de bouwmeester (ik denk dat je het hebt over Leo Van Broeck) zaken in de mond te leggen die hij nooit gezegd of bedoeld heeft. Zie ook de tekst van Felix wat ‘op de boerenbuiten’ kan (maar niet hoeft te) betekenen.

   Zoals Renaat al schreef: Nederland vind ik ook een énorm verschil met Vlaanderen. Eigenlijk zou iedereen die rond mobiliteit iets doet een dobbelsteen moeten gebruiken met de keuzes ‘fiets’, ‘OV’, ‘auto’ en ‘vrije keuze’ en zo eens twee weken wonen en werken in Nederland en dan hetzelfde in Vlaanderen. ’s Ochtends bij het ontbijt neem je de dobbelsteen en kan je beginnen plannen. En omdat we niet té hard willen overkomen doen we er per week een joker bij :-).

   Beantwoorden
  • Natuurlijk dienen overheden bij het nemen van beslissingen er naar te streven zo weinig mogelijk ‘individuele slachtoffers’ te maken en de vrijheidsbeperking die elke regelgeving tot gevolg heeft tot het noodzakelijke te minimaliseren, toch is het te makkelijk om op basis van zeldzame individuele voorbeelden een bepaald beleid als geheel af te schieten (of te bejubelen).

   Laat ons daar dus eerlijk over zijn. Ik heb geen reden om aan te nemen dat de grote meerderheid van de mensen die er voor kiezen op ‘het platteland’ te wonen geen vakantiegedrag vertonen dat prima vergelijkbaar is met stadsbewoners (binnen een zelfde inkomensklasse).

   Natuurlijk is het goed om als overheid de vraag te stellen hoe ook zo’n mensen in hun woningsbehoeften bevredigd kunnen worden. Zo’n individueel voorbeeld is geen zinvol tegenargument tegen een noodzakelijke betere ruimtelijke ordening met veel minder gespreide bewoning en meer kernversterking.

   De negativiteit over het wonen in ‘steden’ die uit je schrijven spreekt wijst is misschien begrijpelijk maar komt eerder doordat men onze steden door slecht beleid vaak ‘onleefbaar’ heeft gemaakt. Het kan echter echt wel anders en gelukkig is op vele plaatsen evolutie in de goede richting.

   Als de hogere kosten die wonen op het platteland veroorzaakt zouden doorgerekend worden (hogere kosten aanleg nutsleidingen, wegen, postbezorging, riolering, …), dan zou het prijsverschil tussen wonen op platteland en in steden aanzienlijk kleiner worden.
   Het probleem is dat de veroorzaakte externe kosten van talloze gedragskeuzes (van wonen, verplaatsingswijze, voedselkeuze, afvalproductie, hobby’s, …) niet worden doorgerekend.

   Beantwoorden
  • Als 6 miljoen Vlamingen hun ‘plattelandsdroom’ zouden waarmaken, dan wordt Vlaanderen 1 grote bebouwde kom. Over welke ‘rust’ hebben we het dan nog? Hier zie je een vergelijking B – NL met daaronder een tekst over de enorme kost van onze ruimtelijke wanorde: https://docs.wixstatic.com/ugd/32bd98_4eb637615b2f4d56ac257967f8702145.pdf

   Beantwoorden
   • Rust moet men alleszins niet in de stad gaan zoeken, zeker de dag van vandaag niet met al dat lawaai, stijgende criminaliteit, asociaal gedrag, meer en meer mensen die zelfs de NL taal niet machtig zijn enz. Velen zijn daarom weggetrokken omdat hun straat of wijk begon te verloederen.
    Maar Vlaanderen is al zolang één groot verstedelijkt gebied. Veel groen en echt platteland zijn nog amper te vinden. In bepaalde wijken als bvb. sommige in het vrij begoede De Pinte (Gent) ligt er zelfs geen gasleiding, is er nooit gekomen. In FRA trekt men zelfs voor één verlaten huis honderden meters op een heuvel hoog de elektriciteitsleiding e.a. door (bij dat huis geen gas, maar dat was in gans die regio zo).
    Men is historisch foutief begonnen in VL met lintbebouwing, maar sommigen vinden dat juist charmant aan onze stedenbouw. En rijkere NL-ers komen over de grens wonen, in… Vlaanderen. Verschillende Vlamingen kunnen zich hier geen woning meer permitteren want te duur, ze gaan over de grens… in NL. In bepaalde andere gemeenten belooft men al +30 jaar riolering, er gebeurde niks. Gevolg: alle bestaande huizen mogen lozen in de beek, als je een ouder huis grondig renoveert of herbouwt moet men een ganse milieuvriendelijke afvoer voorzien.
    Het gecentraliseerd bouwen vind ik juist niet rustig, ik word er ziek van, er is gebrekkig privacy enz., heb dat jarenlang gedaan. Wonen in platteland (dat eigenlijk niet meer bestaat hier) is niet gelijk aan het automatisch doortrekken van autobanen, maar dat doet men doorgaans wel. En inderdaad is de manier waarop we wegen aanleggen anders dan in NL, daar gaat jouw (overigens interessant) stukje het meest over.

 3. Ik laat even de reacties op het wonen voor wat ze zijn, ik heb nog meer voorbeelden in petto.

  Iemand een reactie op het vliegverkeer? Want dat is toch een belangrijk punt in het stukje van Kris.

  Beantwoorden
  • Ik denk dat hierover nog niemand heeft gereageerd, omdat dit een open deur intrappen is. Maar om toch nog een link/reactie te geven 🙂 : zie ‘Energie-efficiëntie maakt blind’ [1].

   [1] http://www.lowtechmagazine.be/2017/07/energie-effici%C3%ABntie-maakt-blind.html

   Beantwoorden
   • Het gaat alle dagen over de CO2(-leugen), we horen in de media of door beleidsmensen niks over het exponentieel gestegen vliegverkeer dat kritiekloos wordt aanvaard. Vliegmaatschappijen zouden (deels? volledig?) fiscaal ontzien worden.
    (Terzijde: verheven boven elke kritiek geldt ook voor het miljoenen verkwistende openbaar vervoer dat niet milieuvriendelijk te noemen is – enorme elektriciteitsbehoefte uit kernenergie en voor de rest dieseluitstoot, naast de mega-infrastructuur en exploïtatie.)
    Dank voor de link: een recent (!) mooi artikel, die de mythe van zuinig vliegverkeer wat doorprikt. Met veel reacties/vragen van lezers. Het artikel is een tegenreactie op rooskleurige studies die steevast de zuinigheid van het vliegverkeer prezen.
    De vraag stellen waarom men dat type verkeer niet bekritiseert vanuit bepaalde kringen is niet beantwoord. Welk reëel impact het heeft op het milieu kunnen we al wat afleiden uit hier en daar een kleine commentaar, maar echt weten we het niet en ‘we’ zijn wellicht bang dat het impact gigantisch is.
    Men bekritiseert eigenlijk steeds wat makkelijkst slachtoffer is, de kleine man.
    Het is voor mij althans geen open deur intrappen.

   • Chris: CO2-leugen? Ontken je nu de wetenschap?

   • Mijn antwoordje staat nog steeds ‘in afwachting van moderatie’ en dus niet zichtbaar, wellicht omdat er een paar links (url’s) op staan.

  • @ Yves Ja, het is een grote leugen, dat CO2-verhaal en klimaat, zelfs de klimaatverandering op zich als middel tót. Verschillende mensen zijn zelfs ontslaan/op non actief gezet omdat ze dat verhaal hebben ontkracht met andere feiten en cijfers. Een nieuwe politieke correctheid dus, tegenspraak wordt niet geduld en men heeft dit vanaf stoottroeper Al Gore goed in de hoofden van miljoenen mensen geprent. Klimatologie is trouwens geen wetenschap. Klimaat en natuur zijn héél complexe zaken. Het is allemaal voor de big business waar sommigen veel geld aan verdienen. Mocht men en jij dit wetenschappelijk benaderen, dan moet men andere wetenschappelijke meningen minstens in overweging nemen. Doet men dit niet, dan is van geen neutraliteit, objectiviteit en vrijheid sprake, laat staan wetenschap.
   Men promoot zelfs kernenergie want dat is ‘schone energie’ (??). Kan iemand dat nog au sérieux nemen? Elektrische auto’s worden gepromoot, ook fiscaal, terwijl we een dik jaar geleden te horen kregen dat we moeten vrezen voor stroomblack-outs. Kan iemand met wat gezond verstand nog mee?
   Er staat voldoende materiaal online van mensen die tegengas geven.
   http://klimaatrealisme.nl/index.php?id=80


   http://time2wakeup.me/?p=4511
   http://www.courtfool.info/nl_De_Parijse_Klimaat_conferentie.htm#right-column
   http://climategate.nl/2015/10/15/franse-weerman-philippe-verdier-gooit-knuppel-in-hoenderhok/
   enz.
   Wat ik niet wil zeggen is dat milieu niet telt, juist integendeel: het is juist om een bekommernis ervoor. Milieu en natuur onderzoeken zonder tunnelvisie vereist vrij onderzoek en behelst meer dan enkel een idiote reductie tot een CO2-leuze en -leugen. Want onderwijl worden bvb. duizenden chemische bestanddelen de lucht, water en grond ingepompt – waar men in alle talen over zwijgt.

   Beantwoorden
   • Dus je verwijst de grafiek die ik postte naar de prullenbak? Indien niet: als we verder doen zoals we bezig zijn zullen we bij +4 of +6 graden belanden, wat veel zal ontwrichten, in de eerste plaats de voedselvoorziening. En dan zullen er nog veel meer mensen naar hier komen die geen Nederlands spreken. Big Business? Men heeft het toch over Big Oil en niet over Big Solar of Big Wind? Door CO2-zuinig te leven bespaar je geld: fiets ipv auto, eigen zonnepanelen ipv Elektrabel, plantaardig ipv vlees,… Die e-auto’s komt idd niet goed, we hebben nu al bijna te weinig energie. Google ook eens op ‘lithium prijs’, ‘lithium Afghanistan’ en ‘Trump Afghanistan’ en leg de link 🙂 Ps: over klimaat staat op mijn site ook nog eea, met een linkje naar een artikel over het Pentagon die klimaatverandering een ‘threat multiplier’ noemt: https://dvdh80.wixsite.com/ecologie

   • Een correlatie is nog geen oorzakelijk verband.
    Bekijk toch maar even o.a. dit http://klimaatrealisme.nl/index.php?id=82#c318 De massamedia napraten is makkelijk maar meestal niet waarheidsvol. Angst oproepen, o.a. voor rampen, werkt altijd.
    Er zijn veel wetenschappers en experts die serieuze vragen stellen over die CO2-kwestie en op andere feiten duiden; men heeft verscheidene denkfouten ontdekt, ook zaken die opzettelijk scheefgetrokken zijn in o.a. grafieken. Het ‘straf’scenario die hen te beurt valt is bijna altijd hetzelfde: ze worden niet au sérieux genomen, bespot, monddood gemaakt, bedreigd én zelfs ontslaan. Daar gaat het me om: er is (opnieuw) een nieuwe politieke correctheid geïnstalleerd. Als er géén objectief debat meer mogelijk is dan is er iets niet juist bezig.
    Er is wel degelijk veel geld gemoeid met een transitie naar massale elektrificatie. En met die CO2-rechten koehandel is er al voor miljarden gefraudeerd. Projecten/onderzoeken enz. rond CO2 krijgen geld, de andere worden drooggelegd. En in naam van ‘CO2′ zullen burgers zich blauw betalen aan alles en nog wat. Als we onze energierekening opnieuw drastisch zien stijgen zal de overheid argumenteren: ’t is voor de CO2.
    In sommige rapporten, zelfs van IPCC, staat dat kernenergie schone energie is, ook hier staan belangengroepen te trappelen. Is dat dan serieuze praat?

    En ja, natuurlijk zullen economische belangen een rol gaan spelen, wie energie heeft heeft macht, en door de aard van de eenheidsstaten worden ‘vuile’ spelletjes gespeeld, tot en met oorlogen. Het herhaalt zich telkens weer. Dus hoe kan men dit doorbreken? Dit is eigen aan ons economisch leven, omdat deze ingebed is in een eenheidsstaatstructuur en dus is er steeds belangenvermenging. Als men (o.a.) dit verschijnsel inziet, weet men bijna in welke richting men maatschappelijk moet streven ter oplossing.

    Begrijp me niet verkeerd: natuurlijk vind ik het goed dat er energie wordt opgewekt via wind, zon en andere natuurverschijnselen. Dat er minder vlees wordt geconsumeerd, dat de brol uit ons voedsel verdwijnt, dat er meer groen komt enz. Maar dat is vanuit een àndere opvatting dan angst voor catastrofes alover een vermeend verband tussen CO2 en klimaat. Voor mij is milieuvriendelijk meer en ruimer dan enkel een reductie tot een of andere molecule. Maar ja, het is makkelijk en bon ton om er één woordje uit te flappen. Men ziet dit meer en meer: voor ‘het goede doel’ willen mensen graag bedrogen worden.

   • “Er zijn veel wetenschappers en experts die serieuze vragen stellen over die CO2-kwestie en op andere feiten duiden”

    Maar 97% dus niet. Simpel experiment: Neem een bokaal met en zonder CO2 en zet ze in de zon. Vergelijk na een tijd de temperatuur. Ik had gehoopt dat we deze discussie niet meer hoefden te voeren…

   • 97%? Wederom een leugen.

   • Honderden reacties die de leugens blootleggen. Inderdaad, radikale gelovigen wensen zo vurig dat iedereen hùn geloof zou geloven. Maar dat is geen wetenschap.

   • En je vindt jouw bron wetenschappelijk? Nog los van de amateuristische site en kinderachtige taalgebruik: “Afgezien van het belabberde taalgebruik (“consensus agrees”) is dit alleen geschikt voor een schaterlach.”

    Wetenschappelijker dan bvb. de NASA? https://climate.nasa.gov/evidence/

   • “En in naam van ‘CO2′ zullen burgers zich blauw betalen aan alles en nog wat.”

    Dat had ik al weerlegd: “Door CO2-zuinig te leven bespaar je geld: fiets ipv auto, eigen zonnepanelen ipv Elektrabel, plantaardig ipv vlees,…”

    Tenzij je graag enkele keren per jaar naar het zuiden vliegt met overgesubsidieerde vliegtuigen en onbelaste kerosine, dat zou idd wel eens duurder kunnen worden. Of als je graag exotisch fruit eet of boontjes uit Afrika laat importeren ipv lokaal en seizoensgebonden te eten. Maar zelfs zonder klimaatverandering zullen fossiele brandstoffen op hun einde lopen (of althans de gemakkelijke en goedkope bronnen), wat is jouw plan B dan?

   • Hoe zinloos het is om één molecule eruit te nemen bewijst bvb. de hetze rond VW. In de USA is niet CO2 maar NOx belangrijker als toxische stof, dus men maakt andere motoren met andere milieunormen.
    Redeneren met een één-moleculedenken en laat staan de koppeling naar klimaat en milieu is zo abstract en zo idioot.

   • Plan A, B,C… al die politiek-abstracte programma’s en plannen werken niet.
    Het enige goede antwoord vind ik in de maatschappelijke driegeleding. Immers, àlles in onze samenleving hangt af van doordachte en vooral democratische beslissingen – zo men het zo sociaal mogelijk wil. Welke technologie of uitvinding zich aandient of zich ooit heeft aangediend (en misschien in de ijskast is beland)…

   • Het gaat niet over toxische stoffen, maar over broeikasgassen, die een globaal probleem vormen. En het gaat niet alleen over CO2, maar ook over methaan (veesector, permafrost) en stikstof (mest in veesector). Verder zie ik geen concreet antwoord voor een plan B, voor als de olie onbetaalbaar wordt.

   • Hallo Chris S, ik ben akkoord dat het klimaat en de natuur héél complexe zaken zijn. En dat de wetenschap daarin belangrijk is. Alleen lijkt deze blog me niet geschikt. Maar neem bv. https://klimaatverandering.wordpress.com/ en ontkracht of erken in de commentaren daar de verschillende onderwerpen i.v.m. klimaatverandering die aan bod komen: daar zijn m.i. heel wat mensen aanwezig die de kennis bezitten om discussie te voeren. Ongetwijfeld vind je er ook een artikel i.v.m. de al-of-niet C02-leugen.

 4. Chris: met de open deur bedoelde ik vooral ‘het probleem van vliegverkeer’, maar de ‘oplossingen’ ervoor zijn geen open deur. Ik zie niemand het vliegverkeer afschaffen en het internationale karakter maakt het er niet gemakkelijker op. Dus niemand (bv. politiek) wil zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken, omdat je quasi zeker van een kaler reis terugkomt.

  Chris ivm “miljoenen verkwistende openbaar vervoer” weet ik niet precies wat je bedoelt. Het kan zijn dat je bedoelt dat ze dat beter anders aanpakken (hoe dan?), maar mss bedoel je ook dat ze dat eigenlijk mogen afschaffen. Maar hoe dan ook: als je degene die er nu van gebruikmaken wegjaagt, komen die mss allemaal in een auto terecht. De auto waarvan zeker niet alle kosten (luchtvervuiling, doden,…) maatschappelijk worden meegeteld.

  Beantwoorden
  • Ik heb niet gesproken om eender wat af te schaffen.

   Ook met die ‘eerste’ open deur heb ik moeite. Hoeveel mensen zouden stilstaan, of überhaupt wéten welke milieulast het vliegverkeer veroorzaakt? Vraag aan een paar mensen wat één gemiddeld passagiersvliegtuig verbruikt en waarmee men dit zou kunnen vergelijken. Er zullen er niet veel zijn – ik heb de proef op de som genomen.
   Je bevestigt met die ‘tweede’ deur indirect waarop ik duiden wil: men durft de big buuziness niet aanpakken, het moet dus weeral de kleine man zijn met zijn verfoeilijke auto en zijn woning enz. Luchtverkeer staat verheven boven elke kritiek en we staan er blijkbaar machteloos tegenover.

   Idem dito met het openbaar vervoer – op een paar protestjes na – is het verheven boven alle kritiek, ook als men de natuur verwoest, zie o.a. https://ivandeboom.wordpress.com/2016/11/27/bloemekenspark. Uiteindelijk gaat maar een klein percentage met het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer zélve jaagt de mensen in de auto, samen met nog andere maatregelen zoals van een s-Pedelec een bromfiets maken.
   Het verkwist miljoenen alover ongevraagde diefstal van burgers via belastingen waar deze niks meer over te zeggen hebben: het wordt door de strot geduwd. En ja, ik zou het openbaar vervoer gans anders regelen, grondig omdat dit eigenlijk vnl. een economische aangelegenheid is én omdat nu democratische zeggenschap ontbreekt. Het vraagt naar een denken naar maatschappijstructuurverandering hetgeen ons hier te ver leidt.

   Alle maatschappelijk meegetelde kosten: wat bedoel je daar eigenlijk mee? Zouden die bij alle andere vervoermiddelen wél worden verrekend? Men heeft het altijd over de niet meegerekende kosten van de auto’s, nooit over het andere verkeer, zeker niet over het heilig openbaar verkeer. De prijs van een passagiersticketje is maar een fractie van de echte kost van het ritje, waarbij de dieseluitstoot en de kernenergie plots van geen tel blijken te zijn. Alle studies over werkelijke kosten kampen met problemen, men moet vaak gissen of zich baseren op gebrekkige data. Hoe ga je trouwens kernenergie afzetten tegenover mazout en benzine? Er zijn mensen die zelfvoldaan denken ‘groen’ te doen als ze trein/tram/bus nemen; dat is een vals egoïstisch gevoel en foute redenering. Sociaal is het niet. Er zijn ook mensen met 3 auto’s, nemen openbaar vervoer want goedkoop via werkgever, fietsen sportief-recreatief op de duurste koersfiets of mountainbike, doen de dodentocht tot ze erbij neervallen, vliegen 10 keer per jaar internationaal en vreten zich alle dagen goed vol met vlees, ‘booze’ e.a. Hoe ga je dat beoordelen?

   Daarom pleit ik ervoor de zaken in perspectief te bekijken en vanuit verschillende aspecten. Als men auto’s wil demoniseren dan moet men dat met andere zaken op gelijke wijze doen. Ik wil natuurlijk niet zeggen: laat vervuilende auto’s maar komen, ik zeg: denk die andere zaken niet weg of bekijk ze niet rooskleurig.

   Beantwoorden
 5. Het verband tussen vluchtelingen en vakantiegangers ontgaat mij, al was het maar omdat vakantiegangers geld uitgeven en vervolgens terug naar huis gaan. Bij vluchtelingen is het op beide punten net het omgekeerde.

  Daarnaast snap ik niet wat er mis is met zo kort mogelijke wachtrijen, efficiënte infrastructuur enz. Dat vakantiegangers niet bereid zijn om te betalen voor kwaliteit slaat nergens op (vb tolheffingen in Zwitserland of Frankrijk).

  Beantwoorden
  • Dat krijg je als je de dingen alleen door een monetaire bril bekijkt: dan wordt de mate van ‘welkom zijn’ van mensen bepaald door de mate waarin ze geld opbrengen dan wel geld kosten. Waarbij makkelijkheidshalve alleen naar de korte termijn wordt gekeken.
   Je kan vluchtelingen ook gewoon bekijken als mensen met een behoefte, zoals vakantiegangers mensen met een behoefte zijn.

   Wat betreft zo kort mogelijke wachtrijen, efficiënte infrastructuur: het is maar hoe je ‘efficiëntie’ definieert en welke ‘efficiëntie’ je als maat neemt: die van de verkeersinfrastructuur of die van de geïnvesteerde middelen, de benutte ruimte en energie, enz.

   Beantwoorden
   • Ik denk niet dat de behoeften van vluchtelingen en toeristen vergelijkbaar zijn. Hoe oppervlakkig! Er is gewoon geen verband tussen de twee. Het is niet omdat je dit aankaart dat je daarom alles door een monetaire bril bekijkt of enkel denkt op korte termijn.

   • Het mechanisme is hetzelfde. Mensen verplaatsen zich omdat er op een andere plaats iets is wat ze ‘hier’ niet hebben. Voor toeristen vinden we die motivatie legitiem: ze gaan op zoek naar avontuur, rust, zuivere lucht, lekker eten, mooie vergezichten… Voor vluchtelingen, op zoek naar vrede (en dus ook rust), eten (het hoeft vaak niet eens lekker te zijn), werk… vinden velen die motivatie niet legitiem. Terwijl het in het ene geval veelal gaat over de top van de piramide van Maslow, in het andere geval over de basis.

   • Vluchtelingen willen een beter leven en werk, vooral ‘laaggeschoold’ werk waar de gemiddelde Belg zijn neus voor ophaalt. De Britten beginnen al te panikeren over hun pensioenen en economie omdat Oost-Europeanen vertrekken (zijn in zekere zin ook economische vluchtelingen).

   • Als dat geen cliché is…

   • Wie vindt dat die mensen welkom moeten zijn?
    Het is geenszins enkel een behoeftenprobleem, dit is het oversimplifiëren van de zaak, evenzo het rechts- en geestesleven is erbij betrokken en dat geeft ongeziene problemen.

   • Geen behoefteprobleem? Kijk naar Houston: Trump wil ‘illegal aliens’ het land uitzetten, maar vergat dat de helft van de bouwvakkers ‘illegalen’ zijn. Wie gaat Houston heropbouwen? Zelfs in Noorwegen zie je dat Zweedse ‘gastarbeiders’ en jobstudenten meer geliefd zijn dan de Noorse jongeren, die rotverwend zijn en altijd een ‘beetje moe’ of een ‘beetje ziek’ zijn.

   • Tjah, als men alle dagen maar die ‘stoute Trump’ kan aanvallen en beschimpen, dan is het goed precies.
    Noorwegen. Dus wat zeg je nu eigenlijk? Dat de Noorse jongeren luieriken zijn?

 6. Is Chris S een mens of een robot, begin ik mij af te vragen.

  Beantwoorden
  • Je hebt het wellicht over die links met Youtube filmpjes. Ik vind niet direct hoe ik meer dan twee url’s kan posten zonder in ‘in afwachting van moderatie’ te komen en hoe ik een url van Youtibe kan posten zonder dat het filmpje eronder verschijnt.
   Die max. twee links met ‘moderatie’ is standaard in WordPress en kan je wijzigen als ik me niet vergis.

   Beantwoorden
 7. Dan heb je tot nu toe veel geluk gehad. Lees je eigen uitspraken over vluchtelingen even opnieuw…

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: