RSS feed

“De Markt is ziek”


Intussen anderhalf decennium geleden had ik het voorrecht om in mijn gemeente schepen voor mobiliteit te worden. Eén van de projecten die onze bestuursploeg aanpakte was de heraanleg van de Grote Markt.

Dat was geen evidentie, want de vorige aanleg dateerde nog maar van enkele jaren eerder. Maar iedereen was het erover eens dat die aanleg geen succes was: een ‘mannekesblad’ van klinkers in verschillende kleuren en moedige pogingen om het autoverkeer binnen de perken te houden met gemetselde bloembakken. Die zorgden niet alleen voor veel gevloek van automobilisten, ze stonden ook letterlijk in de weg wanneer de Grote Parking als plein voor evenementen of de wekelijkse markt werd gebruikt.

Grote Markt zonder palen

De nieuwe Grote Markt, net na de heraanleg. Let op de bronzen klinknagel vooraan.

Dus kozen we voor een totaal ander concept. Om te beginnen: natuursteen van gevel tot gevel, om het pleingevoel maximaal tot z’n recht te laten komen en om het karakter van het historische centrum opnieuw tot z’n recht te laten komen. Verder kozen we ervoor om de parkeerplaatsen subtiel met klinknagels aan te duiden, zodat het plein er ook als plein zou uitzien en niet als een lege parking.

Wat het parkeren betreft, moest ik veel water in mijn wijn doen. Weliswaar werd het aantal plaatsen beperkt, maar er bleven er toch nog altijd een pak over. Er werd afgesproken dat de plaatsen op termijn zouden verdwijnen, wanneer het aangrenzende binnengebied zou worden ontwikkeld en er ter vervanging een ondergrondse betaalparking zou komen.

Intussen werd wel komaf gemaakt met het doorgaand autoverkeer. In het midden van de Markt kwam een ‘verdwijnpaal’ die autoverkeer tegenhield. De bussen van De Lijn konden de paal bedienen en kregen zo een concurrentieel voordeel. We kregen daarvoor een Pluim van De Lijn.

Het resultaat mocht er wezen. Iedereen was het erover eens dat het nieuwe plein esthetisch geslaagd was en de verkeerssituatie was een stuk rustiger en dus veiliger dan ervoor.

En toen begon het. Automobilisten parkeerden tot tegen de gevels van de Grote Markt, zodat voetgangers geen doorgang meer hadden en het plein weer oogde als een parkeerterrein. Een mens zou denken: enkele gecoördineerde politie-acties, een goede communicatie daarover, daarna nog wat ‘onderhoudshandhaving’ en klaar is Kees.

Maar de politie liet betijen wegens “te weinig personeel”. Ettelijke interpellaties in de politieraad leverden nauwelijks iets op en er zat dus niets anders op dan de Grote Markt vol te planten met enkele honderden paaltjes om foutparkeren onmogelijk te maken. Daarmee werd het pleingevoel een stuk minder, want de ruimte werd nu letterlijk opgedeeld.

Bovendien waren die paaltjes een dure grap, te meer daar al die paaltjes voor en na elk evenement weggehaald en teruggezet moeten worden. Bovendien worden er natuurlijk af en toe ook paaltjes aangereden en de automobilisten die dit spontaan komen opbiechten zijn schaars gezaaid.

Toen gebeurde het dat een gemeenteraadslid toch eens bekeurd werd wegens foutparkeren. Het raadslid was werkzaam in de juridische sector en tekende bezwaar aan: de discrete klinknagels waren volgens hem te onduidelijk en niet reglementair. Het eerbiedwaardige raadslid kreeg nog gelijk ook. De stad zag zich genoodzaakt om de parkeerplaatsen te markeren met witte haakjes. Dat was dus een nieuwe aanslag op het pleingevoel. Zelfs als er geen auto’s stonden, bleven ze voortaan toch nog virtueel aanwezig.

Grote Markt Herentals (1)

Paaltjes, haakjes…

Intussen bleken de natuurstenen niet van de kwaliteit die de leverancier in het vooruitzicht had gesteld. Aan de lopende band moesten ze worden vervangen, tot er tenslotte niets anders meer opzat dan de volledige rijweg opnieuw aan te leggen. Het bestuur koos voor andere stenen dan op de rest van het plein, zodat het pleingevoel ‘van gevel tot gevel’ nu helemààl weg was. En wat erger was: de nieuwe stenen bleken veel minder geschikt om te fietsen. Sedertdien wijken heel wat fietsers uit naar de voetgangerszones.

Grote Markt Herentals (6)

Nieuwe fietsonvriendelijke natuurstenen…

En nog was het leed niet geleden. Met de lokale middenstand ging het, zoals in de meeste vergelijkbare steden en gemeenten, niet geweldig. Dat er in een buurgemeente een kersvers shoppingcenter was opengegaan (onder de ietwat cynische benaming ‘O2’), die link werd niet gelegd. Het moest liggen aan het “tekort” aan parkeerplaatsen en, of course, aan De Verdwijnpaal.

Die laatste werd niet alleen om de haverklap aan flarden gereden, hij werd letterlijk de zondebok. Het lussensysteem had, zo werd beweerd, het centrum ‘onbereikbaar’ gemaakt. Er werd door de morrende middenstand een petitie voor een referendum gestart. Het aantal vereiste handtekeningen werd nipt niet gehaald, maar toch besliste de burgemeester om een schriftelijk referendum te organiseren. ‘Om van het gezaag af te zijn.’

Grote Markt Herentals (11)

Twee flankerende palen met rood en groen licht herinneren nog aan de verdwenen verdwijnpaal…

Het bleek een misrekening. De verdwijnpaal werd met een meerderheid van een kleine 60% weggestemd – al zal er altijd twijfel blijven bestaan of het referendum velen niet op een verkeerd been zette. De referendumvraag was zo geformuleerd dat de VOORstanders van de verdwijnpaal ‘neen’ moesten stemmen…

De verdwijnpaal verdween, het doorgaand autoverkeer verscheen. Middenstanders die eerst tegen de paal hadden geageerd vertrouwden me toe: “We kunnen niet meer met de ramen open slapen.” We schrijven intussen 2009 en ik had de politiek al even vaarwel gezegd.

Met de terugkeer van het autoverkeer kwamen de klanten natuurlijk niet terug: de leegstand is nu groter dan destijds, het gemor van de middenstand is alleen maar luider geworden, terwijl er sindsdien alleen maar parkeerplaatsen zijn bijgekomen.

Wat wel terugkwam, was de verkeersonveiligheid. Het stadsbestuur begon te dweilen.

Eerst werd de voorrangsregeling verduidelijkt, opdat het doorgaand verkeer toch wat afgeremd zou worden. Dat werd eerst aangeduid met gewone borden, later met dikke stopstrepen en nog later met LED-borden op zonne-energie. Resultaat: alleen wie zijn leven moe is, durft hier zijn voorrang te nemen.

Grote Markt Herentals (10)

Stopstreep in de rijweg en groot oplichtend STOP-bord… 

Intussen is het handhavingsbeleid nog even belabberd als weleer. De mobiliteitsschepen liet zich in een televisie-interview ontvallen dat het niet de bedoeling kon zijn dat de automobilisten zouden worden gepest. Er is dus nauwelijks toezicht op foutparkeren en helemaal géén toezicht op de gereden snelheid. De verkeerssituatie vandaag is dus als volgt: lange files ’s morgens en ’s avonds (wanneer automobilisten de omweg langs de ringweg willen vermijden), te snel rijdend verkeer op andere momenten.

Intussen zijn we dus mijlenver verwijderd van het oorspronkelijke concept van de Grote Markt. Het plein is opnieuw een Grote Parking. De rijstroken zijn racebanen geworden. En het bestuur? Het bestuur blijft pleisters plakken. Na de toeters en bellen voor de voorrangsregeling worden momenteel zebrapaden aangelegd. In de hoop dat automobilisten toch tenminste die voorrangsregel willen respecteren.

Grote Markt Herentals (14)

Het verhaal van onze Grote Markt is exemplarisch voor wat er in tal van Vlaamse centra gebeurt. Met man en macht (en de moed der wanhoop) worden de symptomen bestreden, maar aan de oorzaak van het probleem, het teveel aan autoverkeer, wordt niets gedaan.

‘Dweilen met de kraan open’ heet dat. Je zou verwachten dat gemeentebesturen dus toch wat nattigheid zouden moeten voelen.

Maar blijkbaar staan ze niet met de voeten op de grond. Alvast bij ons blijft het wachten op moedige keuzes die het probleem aanpakken in plaats van alleen de symptomen: parkeer- en snelheidshandhaving, een gefaseerde verschuiving en afbouw van parkeerplaatsen (er is een groot parkeeraanbod op wandelafstand!), een fietsvriendelijk wegdek (ik heb intussen de nobele natuursteengedachte losgelaten) en een verdwijnpaal die weer verschijnt – het zou een goed begin kunnen zijn.

Advertenties

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: http://www.v-g-s.be/ Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten.

»

 1. Blijft de vraag waarom je per se een Groot Leeg Plein ® wil.
  Talloze mensen hebben in minder of ergere mate agorafobie, en dat is op zowat alle dergelijke Grote Lege Markten ® naar Oost-Europees archi-slechturaal model ook te zien: men loopt massaal rond de Grote Leegte ®, enkelen lopen er midden op/over.

  Beantwoorden
  • Ik vind dat één van de meest bizarre pleidooien voor parking: om de ruimte op te vullen. We zijn blijkbaar vergeten dat een plein, tja, een plein is.

   Beantwoorden
  • Als een markt(plein) oorspronkelijk bedoeld was om auto’s op te parkeren had het wellicht een andere naam gekregen: autoplein misschien?

   Beantwoorden
   • Het heeft die naam gekregen toen er nog lang geen auto’s waren – “de goeie ouwe tijd” zoals sommigen het noemen, met een levensstandaard die ergens in een ontwikkelingsland past, of erger – en toen er nog vaker markt was wegens geen winkels of warenhuizen.
    Ook in die tijd waren het vaak grauwe, lege pleinen – databank kempens erfgoed staat aardig vol foto’s van quasi-verlaten markten.
    Een tijd zonder fietspaden, maar smallere trottoirs, en bredere rijbanen.
    Soms een enkel tramspoor.
    Vermoedelijk werd er toen zwaar gesakkerd op het karren-verkeer …

 2. “Met man en macht (en de moed der wanhoop) worden de symptomen bestreden, maar aan de oorzaak van het probleem, het teveel aan autoverkeer, wordt niets gedaan.”

  Helemaal mee eens. En een mooi verhaal.

  Maar zou het kunnen dat (a) de aanpassing van de markt naar een vriendelijkere inrichting een geïsoleerde actie was in een verder uitgestrekte woestijn van nog steeds autogedomineerde mobiliteit, en (b) dat er voor de auto(mobilist) inderdaad geen enkele winst was in dit verhaal maar enkel een verlies van parkeerplaatsen?

  Ikzelf ben er van overtuigd geworden dat (a) mobiliteitsaanpassingen op maat van op zachte weggebruiker op voldoende grote schaal moeten gebeuren, en dat (b) voor de typische langere autoverplaatsingen een goed alternatief moet worden voorzien.

  Concreet bedoel ik dat je maar stads/gemeentewijd fietsgebruik kan stimuleren als een voldoende groot centrumgebied fietsvriendelijk is zodat nagenoeg voor alle centrumbewoners (kinderen, volwassenen en ouderen) de verplaatsingen veilig en aangenaam kunnen gebeuren. Dat kan er maar zijn als het formele en informele fietsnetwerk voldoende fijnmazig is (http://www.aviewfromthecyclepath.com/2015/05/the-grid-most-important-enabler-of-mass.html) en fietsers zo weinig mogelijk last hebben van auto’s (door doorgaand autoverkeer in het volledige centrumgebied te weren)

  Daarenboven zit je nog steeds met het concrete probleem van auto’s die van stal gehaald worden om naar het verafgelegen (>10km) werk te rijden, of een andere stad te bezoeken. Dat kan opgelost worden door een goede ringweg te voorzien, liefst exclusief voor gemotoriseerd verkeer (zodat beiden van elkaar geen last hebben). Enkel vanop en via deze ringweg zijn dan de verschillende delen van het autoluwe centrum te bereiken. Daarenboven zijn deze delen ook relatief vlot te bereiken, want er staan geen autofiles vermis er geen doorgaand verkeer is (wat vermoedelijk op zaterdag in het huidige scenario niet het geval is?). Volgens google maps (https://goo.gl/gGKmWs) lijkt Herentals in ieder geval een ringweg te hebben.

  Dus ik gok er op (enkel op basis van je verhaal, dus erg goed geïnformeerd over deze situatie kan je mij niet noemen) dat het ontbreken van een (geografisch) bredere en échte ondersteuning voor de zachte weggebruiker de goede bedoelingen van de heraangelegde markt bijna onvermijdelijk genekt heeft.

  Beantwoorden
  • Een voorzichtige reactie, want ik wil niet in de rol vervallen van de ex-schepen die ‘mordicus’ z’n gevoerde beleid verdedigt (ik heb fouten gemaakt, laat dat duidelijk zijn). Maar het verhaal van de heraanleg van de Markt kaderde echt wel in een breder plaatje: een nieuw mobiliteitsplan, heraanleg van alle centrumstraten én de aanpak van alle knelpunten op de toeleidende Gewestwegen (controleer op Google Street View: Lierseweg (nieuwe fietspaden, een roodlichtrem), Herenthoutseweg (nieuwe bredere brug over Kempisch Kanaal, beveiligde oversteek voor fietsers, autoluwe fietsroute naar Noorderwijk, aanleg fietspad Noorderwijk-Morkhoven), knoop ‘Primalux’/Aarschotseweg (ongelijkgrondse aansluiting – helaas weinig ‘leesbaar’ voor fietsers), Lichtaartseweg (nieuwe fietspaden) – alleen de Poederleeseweg geraakte niet van de grond en is tot op heden nauwelijks verbeterd. Tegelijk kwam er een eenvoudige P-route (Augustijnenlaan-Belgiëlaan) en bewegwijzering voor de uitgestapte chauffeurs naar het centrum…

   Beantwoorden
   • Bedankt voor je uitgebreidere toelichting. Mijn inzicht was dus blijkbaar idd te beperkt.
    Maar dan blijft de vraag: waarom lukt dit soort dingen in een groot gedeelte van Nederland, en niet of nauwelijks in België? Wat ontbreekt er in dit soort aanpak?

   • Lierseweg (N13a binnen de ring) zoals die er op Streetview 2009 bijligt barst van de niet-reglementaire, onveilige verkeerssituaties, en als je dit mee hielp “tot stand komen” is dat een fraaie schuldbekentenis … Totaal knoeiwerk.

   • Ik had het over het deel buiten de Ring.

   • N13 naar en over de brug dan ?
    Is dat niks van het Vlaams gewest ipv H’tals ?
    In alle geval evenmin iets om fier op te zijn.

    Niet reglementaire signalisatie ; waanzinnige keuzes inzake ruimtegebruik: te smal 2-richtingsfietspad terwijl brug dichtgeschilderd is met verdrijvingsvlakken ; oversteekplaatsen waar fietsers links in rijrichting terecht komen; dubbelrichtingsfietspad dat ineens niet meer gemarkeerd is (spookfietsers dus) voorrangsborden die ontbreken waar ze moeten staan en staan waar ze niet thuis horen ; gebodsbord dat fietsers verbiedt BEV te volgen …

    Of bedoel je die paar losse eindjes van de Lierseweg nààst de N13/Ring – waar de signalisatie evenmin koosjer of halal is ?

 3. Dit is helaas niet alleen het geval in Uw gemeente .
  Vele pleinen in Vlaanderen staan volgeparkeerd met blinkende bazaar , al dan niet voorzien van de geüpdatete sjoemelsoftware .
  “De Middenstand regeert het land … beter dan ooit te voren ” (Luc De Vos )

  ir . Ludo Corluy , mobiliteitsdeskundige en transporteconomist

  Beantwoorden
  • Erwin van der vieren

   Ik dacht na het beluisteren van Radio1 vanavond, dat er een idioot aan het woord was, na het opzoeken van zijn naam kwam ik hier terecht. Blijkbaar zijn er dus nog meer kortzichtige en egoïstische (mislukte) verkeersdeskundigen. Ik zocht een manier om te reageren op de niet-zinnig onderbouwde pleidooien op een door de burger betaalde radio. Dat bleek onvindbaar, daarom maar zocht ik je op via internet en kwam ik op deze site uit, met een voor mij nog onbekend gewouwel zonder de minste realiteitszin. Moeten we leren leven in een middeleeuws moeras zonder restaurants, horeca, plezier, concerten, kortom terug naar de “caves” van de neanderthaler. Wat daar pleit u voor. Ik vind het ook niet kunnen dat er kinderen of andere worden doodgereden, maar dit ligt zeer zeker niet aan jullie pleidooi ‘ een dode wereld daar zijn jullie met de wollen sokken blijven steken. Al eens nagedacht dat niet iedereen kan fietsen, geen gebruik kan maken van openbaar vervoer, want volstrekt niet aangepast noch aanwezig.

   Ik zag het werk van mislukte verkeersdeskundigen in Willebroek. Het maken van veiliger verkeer? Laat me lachen. Ook jullie ideën zullen niks helpen integendeel. Triestig.

   Beantwoorden
   • Goed gezegd . En begin al met ideeën juist te spellen .

   • Kan u ook de fouten in de verkeerstechnische verklaring aantonen van Mr. Kris Peeters (De Andere Kris Peeters)?
    Graag door een goed onderbouwde uitleg.

    U lijkt te willen pleiten voor de homo sapiens, de moderne mens. Maar u lijkt de auto niet als een hulpmiddel in het menselijk transport te zien, maar als essentieel onderdeel van de mens. Alsof we een homo automobilis zouden geworden zijn.
    Of heb ik dat verkeerd begrepen?

   • van der vieren

    Het is wel grappig dat ik zowat een jaar of zo niets gekregen heb van reacties en nu wel? De auto is en blijft de melkoe en met het geld doen ze echt niks nuttigs. De files worden exponentieel groter, de treinen later of nooit en de zitpenningen van onze “raadgevers” altijd maar groter – zonder iets te veranderen.

 4. @Ward Dit lukt wel in Nederland en niet in België omdat Nederland er qua ruimtelijke ordening helemaal anders uitziet. Daar geen ‘sprawl’ en lintbebouwing, maar woonkernen met weinig bewoning daartussenin. In België hebben we decennialang iedereen overal laten bouwen, wegens electoraal interessant (de baksteen in de maag, weet je wel). Mensen gingen en gaan op zoek naar het meeste aantal vierkante meters bouwgrond voor hun geld. Daarbij zoeken ze steeds verdere uithoeken op. Het gevolg is dan ook dat ze minstens drie kilometer naar de supermarkt moeten, tien kilometer naar school, en dertig kilometer of meer naar hun werk, of met wat geluk onderweg een treinstation tegenkomen. Door bedrijfswagens in het standaard-salarispakket te voorzien (je kan ze eigenlijk niet weigeren) maken bedrijven (en de overheid door het fiscaal te stimuleren) dit voor veel mensen een interessante optie die hen niets of zeer weinig kost. Integendeel, iemand met een bedrijfswagen die een stadswoning koopt, heeft er plots het probleem bij dat die auto ergens gestald moet worden, wat in een stad niet altijd even evident is. Waarom zou je dus meer voor je bouwgrond betalen, of een dure en kleinere stadswoning kopen, als je toch een auto met tankkaart van de firma hebt?
  Het ietwat voorspelbare resultaat zijn al die mensen die ‘geen andere keuze hebben’ en ‘met de auto moeten’ en die elke beperkende maatregel als ‘pesten’ beschouwen. Op zeer kortzichtig vlak hebben ze gelijk: als je tien kilometer van het dichstbijzijnde station woont, en er passeert zo om het uur eens een bus door je straat die je met drie onzekere overstappen naar je bestemming brengt, dan heb je een auto nodig, ja. En als iedereen dat doet, dan heb je ’s morgens en ’s avonds gigantische files, en verlies je op al die bestemmingen (kmo-zones, supermarkten, stations,…) gigantisch veel ruimte aan parkeerplaats die voor het overgrote deel van de tijd extreem onderbezet is. Ruimte die, bijvoorbeeld, in heel wat gevallen ook zou kunnen gebruikt worden om meer fietspaden aan te leggen zodat op z’n minst die kinderen zelf naar school kunnen fietsen op een veilige manier.

  Beantwoorden
 5. Ik heb bewondering voor al de mensen, jullie dus, die de mobiliteitsproblemen proberen aanpakken. De reacties die ik krijg als ik zo een probleem aankaart zijn soms van die aard dat, en excuseer me voor deze overdrijving maar ik kan het niet anders verwoorden, “je suis Charlie” niet veraf is.

  Beantwoorden
  • Ik ken mensen die uitgescholden zijn voor nazi en gestapo omwille van het creëren van een éénrichtingsstraat. De vergelijking met de Berlijnse Muur en Checkpoint Charlie is ook zelden veraf. Je raakt mensen blijkbaar diep als je ze belet om met hun auto ergens te rijden. Voor velen is blijkbaar de onmogelijkheid om ergens met de auto door te rijden hetzelfde als een absoluut doorgangsverbod.

   Beantwoorden
  • De overheid (lokaal, regionaal, federaal) zowel politiek als administratief, wenst alvast niet echt geconfronteerd te worden met burgers die haar wijzen op inbreuken op de wetgeving en grandioze stommiteiten die deze overheden begaan.
   Laat staan dat de wil bestaat om deze flaters recht te zetten.

   Federale ministers verplichten kandidaten voor het rijbewijs categorie B, te rijden met een motorfiets A2, zij leggen hun examen af met een voertuig waarvoor ze al meer dan 2 jaar geen geldig rijbewijs hebben, en wat hen uitgereikt is, is al sinds 2013 onwettig.
   Franstalige kandidaten moeten bovendien examen B doen met een driewieler …
   Ministers verdwijnen, hun kabinet en dossiers verdwijnen mee, en er gebeurt niks.

   Vlaamse ministers gaan jaarlijks verkeersslachtoffers “vieren” – 16 doden langer vandaag dan vorig jaar – op kruispunten die hun administratie zelf onveilig en onwettig inricht, en vertikken hun administratie op te dragen hun inbreuken recht te zetten.

   Een Vlaamse schepen dong mee naar de trofee Fietsstad 2015 o.m. verwijzend naar een ideaal fietstraject dat hij pertinent vertikt open te stellen gedurende de ganse week, en waarvan élk kruispunt met de invalswegen barst van de overtredingen; of verwijzend naar een “nieuw” fietspad – dat een oud verving, en dus helemaal niet nieuw is – waar het fietspad op geen enkele kruispunt correct doorgetrokken is op het stuk dat in zijn legislatuur open gesteld werd.
   Maar misschien heb ik die schepen teveel bezig gehouden om het betalend & gehandicapten parkeren te regulariseren …

   Beantwoorden
 6. Mooi mentaal moe-makend stuk. Het ontbreekt overheden vaak aan gedegen mobiliteits- en ruimtelijke ordeningskennis. En net als het weer heeft iedereen daar toch verstand van? Maar nog irritanter is de gedachte dat parkeren vrijwel in de winkels, die zaken ook beter doen gaan. Is er geen handig overzicht van studies die het tegendeel overtuigend aantonen? Handige parkeerterreinen op loopafstand, intelligente auto-circulatiesystemen en een goede OV-bediening zijn veel belangrijker.

  Wim Faber

  Beantwoorden
  • Ja, die zijn er. Uit Breda, Newcastle, Portland, en wss nog andere. Maar die moeten het allemaal afleggen tegen het gezond verstand van de middenstand.

   Beantwoorden
 7. Hier in Tienen eist de middenstand nu dat mensen gratis kunnen parkeren in ’t centrum; op de markt… Het gaat dus helemaal terug naar af. ik snap trouwens niet waarom die parkeerplaatsen nodig zijn, mensen mogen hier nu al ongestraft op fietspaden en stoep parkeren in groot-Tienen, geen haan die erom kraait.

  Beantwoorden
 8. Xavier De Busser

  ik ga volledig mee in je verhaal rond de Grote Markt in Herentals Kris : die is doodziek en het getalm en de weinig doortastende maatregelen van onze plaatselijke politici zijn om te huilen… Er wordt inderdaad niets gedaan om het verkeer in het centrum te ontmoedigen : geef duidelijk aan waar men gratis kan parkeren, bemoedig dit door een of andere actie, laat de middenstand daaraan meewerken, maak het marktplein weer gezelliger, de Zandstraat en de Bovenrij verkeersarm… en ik ben zeker dat de “commerce” weer gaat opleven, de middenstand weer gelukkig wordt en het voor onze kinderen en ons allemaal veiliger gaat worden. En tussen haakjes : er mag ook eens meer blauw op straat verschijnen : waar zitten die “flikken” toch? Allemaal op hun kantoortje? Wanneer staat er iemand op die durft te ondernemen in onze overigens prachtige stad???

  Beantwoorden
 9. Beste Kris,
  Ook jij bent er niet in geslaagd om de Markt en omgeving fiets- en voetganger- vriendelijk te maken. Maar ook jij hebt de eerste fout gemaakt. Prestige moest voorrang krijgen op comfort. Waarom in godsnaam kasseien? Een verschrikking voor fietsers en rolstoelgebruikers! Ik woon in het centrum maar fiets langs de Nieuwstraat en Collegestraat, omdat deze voorlopig nog geen slachtoffer zijn van de megalomanie van het gemeentebestuur. Jammer…

  Beantwoorden
  • Beste Fred, met permissie: de Markt en omgeving waren een tijdlang wel fiets- en voetgangervriendelijk. Toen het doorgaand autoverkeer geweerd werd, was het een pak veiliger en aangenamer fietsen én wandelen in het historische centrum.

   De materiaalkeuze had overigens niets met ‘prestige’ te maken, wel alles met dat woordje ‘historisch’. De ontwerpers en het toenmalige stadsbestuur probeerden van de Markt esthetisch een geheel te maken. Door het gebruik van kleinschalige materialen (wat je terugvindt in verreweg de meeste ‘historische’ kernen die heraangelegd werden) werd ook het niet-verkeerskarakter versterkt. Asfalt en beton zouden veel meer de indruk hebben gegeven dat het een verkeersomgeving was. Maar zoals in het stuk zelf al opgemerkt: vandaag zou ik (met de kennis ‘achteraf’) voor de rijloper opteren voor andere, fietsvriendelijkere oplossingen.

   Overigens waren de oorspronkelijke kasseien (die kwalitatief ondermaats waren, maar dat is een ander verhaal) een stuk fietsvriendelijker dan die er nu liggen. Eén van de redenen waarom veel fietsers aan de westzijde van de Markt rijden, waar de oude kasseien nog liggen.

   Beantwoorden
   • Dank voor je fijne reactie, Kris. Ik begrijp je motivatie. Ik heb echter het twijfelachtige genoegen gehad enkele maanden (in 2010) met een rolstoelgebruikers door Herentals te sjezen. Ik nodig je uit om dit zelf eens te doen. Dan zal je merken dat een rijloper alleen dit probleem niet oplost. In de middeleeuwen waren er natuurlijk geen rolstoelen 😇

   • Dank voor je fijne reactie, Kris. Ik begrijp je motivatie. Ik heb echter het twijfelachtige genoegen gehad enkele maanden (in 2010) met een rolstoelgebruiker door Herentals te sjezen. Ik nodig je uit om dit zelf eens te doen. Dan zal je merken dat een rijloper alleen dit probleem niet oplost. In de middeleeuwen waren er natuurlijk geen rolstoelen 😇

  • Die “historische” wegbedekkingen geven enkel nog problemen.
   Wegens de tegenwoordig gewenste/vereiste waterdoorlaatbaarheid worden kasseien niet meer vastgelegd in cement.
   Dat betekent dat ze gewoon weer omhoog komen overal waar er gedraaid wordt met iets zwaarder dan een fiets – gewone auto’s gaat nog, maar lijnbussen en vrachtwagens zijn totaal nefast.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: