RSS feed

Verokerd beleid


Half werk (6)

Het zijn rare jongens (m/v), die van de Administratie Wegen en Verkeer. Of sommige onder hen toch. Jammer dat dan net degenen zijn die de beslissingen nemen. Bijvoorbeeld de beslissing om alle met rode lopers, met stippellijnen of met blokjes aangeduide fietsoversteken op Gewestwegen te verwijderen.

In de wandelgangen valt op te vangen dat AWV ervan overtuigd is dat fietsers die aanduidingen interpreteren als een voortzetting van hun fietspad. Dat zet hen aan tot lemmingengedrag, waardoor ze zich blindelings tussen het autoverkeer werpen – zélfs op verkeerslichtengeregelde kruispunten.

Gevraagd naar de studies of cijfers waarop de Vlaamse administratie zich hiervoor baseert, bleef het akelig stil. Blijkbaar moet het gezagsargument volstaan.

Bovendien blijken de andere wegbeheerders (gemeenten, provincies) niet te zijn geconsulteerd, zodat we binnenkort geen markeringen meer hebben op de Gewestwegen, maar wel nog rode lopers, stippellijnen en blokmarkeringen op de andere wegen. Of dat de leesbaarheid en dus de veiligheid ten goede zal komen, valt te betwijfelen.

Maar het kan nog ingewikkelder, zo blijkt. Schijnbaar stellen sommige dienstkringingenieurs zich toch de vraag of een totale afwezigheid van oversteekmarkeringen nu écht veiliger is, want zo worden automobilisten op geen enkele manier nog herinnerd aan de mogelijke aanwezigheid van fietsers. En dus zien we nu her en der een nieuwe markering opduiken: de okerkleurige loper.

De loper op bovenstaande foto duidt overigens nog meer aan dan alleen maar een fietsoversteek. Hij geeft ook aan wanneer het bouwverlof begon. Precies halfweg was dat, zodat fietsers op dit kruispunt tot nader order geen voorrang genieten bij de oversteek van de rechter rijstrook, maar wél bij de linker.

Het surrealisme mag dan Belgisch zijn. Ook Vlaanderen blijft het koesteren.

Naschrift 5 augustus: intussen is het bouwverlof voorbij en werden de okerbanen inderdaad vervolledigd.

Advertenties

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: http://www.v-g-s.be/ Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten.

»

 1. Het kan nog erger, in Antwerpen is men van mening dat enige aanduiding van fietsoversteekplaatsen (waar de fietsers dus geen voorrang genieten) een slecht idee is.
  Men wil dus bij een heraanleg dus geen enkele aanduiding meer van de locatie waar fietsers oversteken, behalve als het doorlopende fietspaden betreft. Of hoe men de fietsers totaal onzichtbaar wenst te maken …

  Beantwoorden
 2. Indien ernaar gevraagd wordt, stelt AWV dat zij hierin niet beslissen, maar dat zij enkel richtlijnen uitvoeren. M.a.w. “systeem paraplu”. De verantwoordelijke minister zal toch eens moeten ingrijpen, want nu lijkt het heel sterk op “autodoorstroming voor alles”. Natuurlijk wordt dit alles verkocht als “voor de veiligheid (van de fietsers)”.

  Beantwoorden
  • Die richtlijnen heeft AWV zelf opgesteld (de huidige Afdeling Expertise Verkeer en Telematica). Ik heb zelf nog in die wandelgangen rondgelopen en de (foute) logica is dat het (toen toch) ‘nieuwe’ artikel 12.4bis ervoor zou zorgen dat fietsers voorrang zouden hebben (gezien volgens AWV art. 6 de verkeerstekens – borden B1/B5 en fietspadmarkering – op dezelfde hoogte zet). Deze logica klopt m.i. niet gezien de voorrang voor fietsers door een regel komt (art. 12.4bis dus) en verkeerstekens boven regels gaan (art. 6). Bij verkeerslichten neemt AWV de markeringen weg gezien hetzelfde ‘probleem’ ontstaat wanneer de lichten buiten werking zijn.
   Het verwijderen van die fietspaden (of althans de richtlijn daartoe) is dus een geval van zich indekken. Nu pas wordt deze richtlijn (ondertussen 6-7 jaar oud) overal op het terrein uitgevoerd.

   Beantwoorden
   • Ik heb uw redenering nog gehoord, maar ik moet toch zeggen dat ik die wat vaag vind. Alle verkeerstekens krijgen een betekenis door de bijhorende regels. Ik ga wel akkoord dat de regels voor een B1 meer “direct” voorrang verlenen dan de regels voor een fietspadmarkering, maar als dit echt de bedoeling is van de wetgever, mag dit toch wat duidelijker geformuleerd worden. Je kan even goed stellen dat de voorrang voor een fietspad ook valt onder de gevolgen van het verkeersteken in kwestie en dat het woord “verkeersregels” enkel slaat op verkeersregels die gelden als er geen verkeerstekens voorkomen. Op dit moment vind ik beide interpretaties verdedigbaar.

    Alleszins is het verwarrend en zou men beter het hele verkeersreglement eens van nul herschrijven. Er zijn nog tientallen dingen die onduidelijk zijn of zelfs totaal niet kloppen, vooral voor fietsers. Dan kan men daar gebruik van maken om verkeerstekens in te voeren voor fietspaden zonder voorrang. Men is ze nu toch aan het aanleggen, dan kan men beter ook zorgen dat ze een wettelijke betekenis hebben.

   • @Frederik
    Ik geef je voor 100% gelijk wat de 2e alinea betreft. Begin jaren 2000 was daarvoor ook een werkgroep samengeroepen door de FOD M&V. Na jarenlange inspanningen is daaruit niets voortgevloeid. Als je vergelijkt met de Nederlandse verkeerswetgeving is de Belgische veel complexer (en achterhaald).

    Wat de 1e alinea betreft ga ik een analogie maken: bord F1 (bebouwde kom) heeft als regel (o.a.) een snelheid van 50 km/u. Toch kun je door middel van een bord (bvb. 70 of 30) een hogere of lagere snelheid invoeren. Het verkeersteken (C43) gaat boven een regel (50 km/u bibeko) ook al is er een verkeersteken (F1) die dat aangeeft. Hier is dit ook zo: de fietspadmarkering heeft (o.a.) als regel de verplichting voorrang te verlenen (12.4bis), maar als er een bord B1 staat, gaat dit verkeersteken boven een regel, ook al vloeit die regel voort uit een verkeersteken.

    Nu, ik heb het gevecht al gevoerd en verloren. Maar ik vind het altijd fijn als Kris de onzinnigheid van bepaalde zaken aanhaalt en draag daarom graag mijn (klein) steentje bij.

   • Nogmaals, ik kan je redenering volgen dus ik geef je geen ongelijk, maar ik ga hier toch advocaat van de duivel spelen en de andere stelling verdedigen. Gewoon om te bewijzen dat geen van beide duidelijk uit de wegcode volgt.

    Bij jouw analogie is het niet nodig beroep te doen op artikel 6, aangezien het artikel dat de snelheidsbeperking binnen de bebouwde kom oplegt, specifiek een uitzondering maakt voor snelheden opgelegd door een bord C43 (en hetzelfde geldt ook voor snelheden buiten de bebouwde kom).

    Sterker nog: voor de artikels betreffende voorrang op een kruispunt geldt dit niet! Er wordt geen specifieke uitzondering gemaakt. Artikel 12.3.1 regelt de voorrang van rechts, artikel 12.4bis regelt de voorrang voor een fietspad. Als die regel 12.4bis niet aanvaard wordt als regel “horend bij een verkeersteken”, is er geen enkele reden waarom 12.4bis boven 12.3.1 zou gaan. Dus dan zijn er twee tegenstrijdige regels over wie voorrang heeft als een fietspad een zijstraat naar rechts kruist.

    De betekenis van een B1 volgens artikel 67 is trouwens beperkt tot twee woorden: “Voorrang verlenen”. De precieze betekenis wordt uitgelegd in artikel 12.3.1, waar een uitzondering gemaakt wordt op specifiek de voorrang van rechts-regel. Is “voorrang verlenen” dus een beschrijving van het bord, met precieze regels elders in de wegcode, of is “voorrang verlenen” de verkeersregel zelf, en wordt dit in artikel 12.3.1 onnodig herhaald?

    Mocht een B1 ook een uitzondering maken op artikel 12.4bis, dan zou het beter zijn om deze ofwel ook te vermelden bij artikel 12.4bis, ofwel deze specifieke vermelding weg te halen bij artikel 12.3.1. Want als een uitzondering bij het ene artikel wel vermeld wordt, en bij het volgende artikel niet meer, dan geeft dit minstens de indruk dat die uitzondering bij het ene wel geldt en bij het andere niet.

   • Wie de redenering van AWV volgt, stelt eigenlijk dat fietsers voorrang hebben als ze door rood rijden op een fietspad. De verkeerslichten heffen immers enkel de voorrangsborden op …

    Of dat de voorrangsborden B1 / B5 geneutraliseerd worden door de een fietspad.
    Er is immers geen rangorde tussen de verkeersborden en de wegmarkeringen onderling.

    Als je het zo absurd gaat stellen, valt bij de meesten hun eurocent wel dat AWV fout zit.
    (voor zolang we die eurocent nog hebben)

   • Nee, WegWanBeheer. Door rood rijden blijft verboden, dat fietspad heeft “voorrang”, maar dat doet niet terzake als de fietsers niet mogen doorrijden wegens een rood licht. Voorrang verlenen betekent enkel dat je fietsers die daar dan rijden niet mag hinderen, maar dat doe je automatisch niet aangezien er geen fietsers mogen rijden. Artikel 6.3 doet enkel terzake als er een stopbord geplaatst is (je moet uiteraard niet stoppen bij groen dan) of bij speciale situaties (1 rijrichting met voorrang bij linksaf slaan, bij kapotte lichten).

    B1/B5 worden niet geneutraliseerd door een fietspad, ze zijn gewoon tegenstrijdig. Dat is ook waarom AWV overal die fietspaden weghaalt. Men moet kiezen: ofwel fietspad, ofwel B1/B5. Geen ideale situatie uiteraard, maar wel (volgens sommigen dus) de realiteit.

    Uiteraard kan je beweren dat de interpretatie van AWV absurd is, maar de omgekeerde interpretatie is zoals gezegd ook absurd. 12.4bis is volledig tegenstrijdig met 12.3.1, dus tenzij je kan steunen op het feit dat 12.4bis voor gaat door artikel 6 (omdat een fietspad dus een verkeersteken is), is zo goed als elk kruispunt met fietspad eigenlijk tegenstrijdig. Dat is even goed absurd.

    Voor de rest volledig akkoord met jouw betoog over de fouten in de wegcode. Maar ik blijf erbij dat in dit geval beide stellingen even goed mogelijk zijn.

   • Bovendien moet men helemaal niet kiezen tussen B1/B5 en een fietspad …

    Het is zelfs nadrukkelijk in de plaatsingsvoorwaarden voorzien, dat de wegmarkering voor een fietspad doorgetrokken mag worden over een kruispunt langs een weg gesignaleerd met B1 of B5 als het fietspad voor en na verder loopt (en MOET doorgetrokken worden langs een voorrangsweg B9/B15)

    http://wegcode.be/wetteksten/secties/mb/mb-111076/873-hs3art16

    Dit dateert van voor 12.4bis

  • Frederik, slechts één enkele bepaling in de Belgische wegcode, stelt dat het begaan van een overtreding tot verlies van de voorrang leidt : uit een verboden richting komen bij VVR.
   Cassatie stelde ooit dat door rood rijden, betekende dat men voorrang moest verlenen aan een afslaande bestuurder – wat kon verantwoord worden omdat de verkeersregels ondergeschikt zijn aan de verkeerstekens (zoals verkeerslichten): 6.2 en 6.3

   Als je 12.4bis tot een verkeersteken promoveert, is er geen ondergeschikte rangorde meer tov de verkeerslichten, en geen voorziene uitzondering zoals voor voorrangsborden in 6.3 .

   Je komt dan tot een toestand waarbij de overtreding juridisch geen invloed meer heeft op de voorrang…

   Beantwoorden
   • De voorrang wordt inderdaad niet opgehoffen, maar aangezien de door groen rijdende bestuurder onmogelijk kon weten dat er een fietser door rood zou rijden, kan hij normaal niet aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval. Het zal misschien afhangen van de rechter in kwestie, maar een ander oordeel is absurd. Er zijn nog zo situaties: als je als fietser op het trottoir aan het rijden was, behoud je dan je voorrang van rechts? Er staat nergens expliciet van niet, maar het lijkt mij vrij absurd om in dat geval de fietser niet aansprakelijk te stellen.

    Hoe los jij mijn probleem op? Waarom zou artikel 12.4bis boven de voorrang van rechts gaan, als een fietspad geen verkeersteken is?

   • Frederik, daarvoor hebben we de (ongeschreven) rechtsregels:
    Een meer specifieke bepaling gaat boven een algemene bepaling.
    De specifieke regel 12.4bis gaat dus boven de algemene voorrangsregel 12.3.1 (VVR).

    Dat levert meteen ook een ander probleem op …
    Wat met een tegenstrijdigheid tussen 2 specifieke regels ???
    VB: richtingsverandering door een fietser op een fietspad dat de weg dwarst …

    12.4bis moet gewoon ASAP weer uit de wegcode

 3. 12.4bis is totaal , maar dan ook totaal overbodig
  Schaf dat af ….
  Vooral niet nog wat complexer maken: KISS !

  Fietspad is de plaats waar fietsers rijden
  Dat heeft niets met voorrang te zien

  12.4bis is een verkeersREGEL en ondergeschikt aan voorrangsborden of lichten tot Cassatie wat anders bepaalt (wat twijfelachtig is).

  Ganse wegcode is één gigantische puinhoop, die de politie, politiek en administratie stomweg zelf niet meer begrijpen …

  Beantwoorden
 4. En wie naar grotere kruispunten op gewestwegen gaat kijken, ziet dat er telkens fietsers deels “buiten” de verkeerslichten om rijden – soms zelfs ook buiten de voorrangsborden om.

  Uiteraard is dat gevaarlijk én wettelijk verboden.

  Hoe herken je dat :
  Fietsers die de dwarsrijbaan overgestoken zijn, komen aan de overkant dwarsende fietsers tegen waarmee hun voorrang totaal niet geregeld is …
  Die dwarsende fietsers worden niet tegengehouden door lichten, vaak ook niet door voorrangsborden, of ze hébben door die borden net voorrang.
  Normaal gaan de lichten in deze gevallen boven de voorrangsborden, maar als er geen lichten zijn …

  Beantwoorden
 5. De basisfout in de wegcode is dat men wel een artikel 6.2 heeft dat de verkeerstekens boven de verkeersregels stelt, maar dat dan ook nog eens in in alle regels gaat willen ingieten, vaak in een net iets andere formulering
  En zo gaat het mis natuurlijk …

  Beantwoorden
 6. “Het surrealisme mag dan Belgisch zijn. Ook Vlaanderen blijft het koesteren.”
  Een naamgenoot van je zei ooit eens “‘wat we zelf doen doen we beter”. Mooi niet dus.

  Beantwoorden
 7. Dit alles kan men toch eenvoudigweg oplossen met (rode) HAAIENTANDEN ?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: