RSS feed

Zero Vision

Geplaatst op

IMG_2622

Een dag of tien geleden pleegde ik een stukje naar aanleiding van een dodehoekongeval met een vrachtwagen in Essen. Daarbij liet een fietsertje van zeven het leven. Ik kapittelde De Standaard, het BIVV en een bolleboos van de Universiteit Hasselt omdat zij er in slaagden de verantwoordelijkheid geheel en al bij de ouders van het verongelukte kind te leggen. De teneur: het is onverantwoord om zo’n kind alleen naar school te laten fietsen.

De krant was zo breeddenkend om mijn aanklacht enkele dagen later in haar kolommen op te nemen. Uit de talrijke reacties bleek dat ik met mijn opinie bepaald niet alleen stond. Sommigen hadden trouwens al in dezelfde zin gereageerd. Onder hen lezer Wim Van Staeyen, die zijn brief aan ombudsman Tom Naegels richtte.

Van Staeyens reactie werd niet gepubliceerd en dat is jammer, want ze bevatte enkele argumenten die in de mijne niet aan bod kwamen.

Een eerste pertinente vraag van Van Staeyen betreft de vraag of een kind van zeven wel ‘bekwaam’ is om veilig naar school te rijden: “Maar wie is het meest onbekwaam? Een kind dat andere verkeersdeelnemers wel opmerkt maar niet correct interpreteert of een vrachtwagenbestuurder die de andere deelnemers zelfs niet eens opmerkt? De vraag of het wel verantwoord (en wettelijk) is om aan het verkeer deel te nemen wanneer men visueel en auditief beperkt is, wordt door de journalist niet gesteld.

Raak opgemerkt: vrachtwagenchauffeurs, en bij uitbreiding àlle chauffeurs, zitten in kooien die elke menselijke communicatie met de buitenwereld onmogelijk maken. Verbaal of visueel communiceren is eenvoudig onmogelijk. In elke andere context zouden we in het geval van zo’n auditieve en visuele beperking spreken van een ‘handicap’. Hier is die beperking de norm en wordt ze dus niet als dusdanig herkend.

De tweede vraag die Van Staeyen opwerpt, was eerlijk gezegd nog niet bij mij opgekomen. Nog eens een letterlijk citaat: “En als oplossing stelt men dat kinderen enkel onder begeleiding mogen fietsen. Is het niet eerder de vrachtwagen die begeleiding nodig heeft wanneer hij een bebouwde kom penetreert? Vroeger zat er in vrijwel elke vrachtwagen een bijrijder, een “convoyeur”, die vanuit zijn positie mee kon rondkijken. De vooruitgang en de efficiëntie heeft die bijrijder weggesaneerd: de gevolgen zijn voor de anderen.

De vinger op de wonde, als je het mij vraagt: door economische rationalisering wordt de functie van bijrijder weggesaneerd (let op het taalgebruik dat zich als objectief en neutraal presenteert, maar het geenszins is), waardoor de verantwoordelijkheid in alle stilte wordt verschoven van degene die het risico creëert naar degene die het loopt. In dit geval: van de volwassene naar het kind. Is dit een eerlijke, rechtvaardige, logische of zelfs maar verstandige evolutie? Ik mag hopen dat deze vraag door iedereen als retorisch zal worden begrepen.

Stel je voor dat de Europese Commissie een Europese Richtlijn zou uitvaardigen die het meenemen van een bijrijder zou verplichten met als motivering het verkleinen van het dodehoekgevaar. Het zou de transportkosten de hoogte injagen, absoluut, maar van concurrentievervalsing zou er geen sprake zijn aangezien iedereen aan de Richtlijn zou moeten voldoen. Zeg eens: als we wisten dat we er drama’s zoals dat in Essen mee zouden kunnen vermijden, zouden we dan niet bereid zijn deze kost voor lief te nemen?

Bewust scherm ik niet met het argument van de tewerkstelling.  De Richtlijn zou immers een overgangsmaatregel moeten zijn. Hij zou kunnen ophouden te bestaan wanneer vrachtwagens zo zouden zijn ontworpen dat de dodehoek niet langer een probleem is.

Wishful thinking? Misschien. Vast staat wel dat er met betere vrachtwagenontwerpen veiligheidswinst is te halen.

Ook Europa beseft dat. Vandaar dat het Europese Parlement vorige maand besliste om zo snel als mogelijk wijzigingen toe te staan aan Richtlijn 96/53. Daardoor zouden vrachtwagenproducenten de mogelijkheid (!) krijgen om extra ruimte te voorzien in hun stuurcabines met het oog op een verkleining van de dode hoek.

Helaas, de Europese Raad besliste een en ander acht jaar uit te stellen, een beslissing die volgens de European Cyclists’ Federation (ECF) het gevolg is van intens lobbywerk van Frankrijk en Zweden.

Frankrijk en Zweden? Niet toevallig twee landen die veel vrachtwagens produceren. Wat Frankrijk betreft kunnen we ons verwonderen over het feit dat een socialistische regering het vermeende economische belang van een industrietak plaatst boven de veiligheid van voetgangers en fietsers.

Wat Zweden betreft, kunnen we ons de vraag stellen hoe dit kadert in het officiële Zweedse streven naar nul verkeersslachtoffers. Blijkbaar is ‘Zero Vision’ geen probleem voor het land dat van ‘Vision Zero’ terecht een exportproduct maakte.

Jammer dat dit soort beslissingen, die letterlijk het verschil maken tussen leven en dood, in de media nauwelijks aandacht krijgen. Daardoor kunnen regeringen moeiteloos de schijn ophouden dat ze ‘alles doen’ om onze wegen veiliger te maken.

Laat dit een oproep zijn om het met name die voorbeeldige Zweden toch eens op hun smörebröd te geven.

 

Meer achtergrondinfo op: http://www.ecf.com/news/opinion-can-the-eu-make-lorries-safer-across-the-eu/

Advertenties

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: http://www.v-g-s.be/ Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten.

»

 1. Ik zie het gesprek al voor mij.
  “Wat doet u van werk?”
  “Ik ben lobbyist.”
  “En waar lobbyt u voor?”
  “Wel, ik lobby voor het behoud van levensgevaarlijke situaties.”

  Zo zal het natuurlijk in werkelijkheid niet gaan. Er zullen andere belangen verdedigd worden die in de ogen van die lobbyisten als prioritair te beschouwen zijn. Maar toch vraag ik me af wat er in het hoofd van zulke mensen speelt. En wat als morgen hun kind één van de slachtoffers is? Of zijn al die lobbyisten bij Europa dusdanig rijk dat ze hun kind standaard met de 4×4 voor de schoolpoorten van de Europese school laten afzetten?

  Beantwoorden
  • Bij een autobestuurder die geen rekening vind te moeten houden met andere weggebruikers en specifiek voetgangers en fietsers in gevaar brengt stel ik me steeds de vraag: hoe zou de persoon die achter het stuur zit reageren als zijn/haar kind/familielid in gevaar wordt gebracht of gewond raakt door iemand die net dezelfde rijstijl hanteert?
   – Gaan ze dan bloemen sturen naar desbetreffend persoon met op het kaartje: proficiat ik rij ook zo.
   – Gaat dan plots het kot te klein zijn, ook al had de persoon dezelfde rijstijl als henzelf.
   – Gaan ze hun eigen kind/familielid verantwoordelijk stellen voor een onbetamelijk rijgedrag dat ze zelf ook hanteren.

   Dit kan je ook doortrekken naar een lobbyist, naar iemand die wegen laat aanleggen zonder echt rekening te houden met andere gebruikers dan autobestuurders, …

   Beantwoorden
   • Onderschat het zelfbedrog / gebrek aan zelfkennis bij veel mensen niet. Het is ver zoeken naar bestuurders die vinden van zichzelf dat ze onverantwoord rijden. De weinige die echt vinden dat ze ‘geen goede bestuurders’ zijn, die passen hun rijgedrag dan ook meestal aan waardoor ze in werkelijkheid meestal geen heel groot gevaar betekenen. (Uitzonderingen hierop bevestigen de regel.)

    Vergeet ook niet dat de ‘gekken op de weg’ niet verantwoordelijk zijn voor een groot aantal ongevallen. De meeste ongevallen zijn te wijten aan onoplettendheid, verkeerde inschatting, … Wat wel helpt is het bewustzijn dat veel ongevallen dus niet te maken hebben met ‘gek doen’ en dat het daardoor wenselijk is om de snelheid te beperken en te rijden alsof het elke moment wel fout kan lopen (bij zichzelf of anderen) en men er dus beter voor zorgt dat men daar dan snel op kan anticiperen.

   • Ik heb het niet over gekken, maar mensen die bvb de voorrangsregels niet respecteren en een fietser nog snel willen voor zijn als ze een fietspad (met heel duidelijke voorrangsregels) moeten kruisen maar vergeten dat het een tweerichtingsfietspad is en bijgevolg niet zien dat er van de andere kant ook een fietser aankomt. Of gewoon bij een kruising niet eens kijken naar eventuele fietsers op het te kruisen fietspad (met weeral duidelijke voorrangsregels).

    Iedereen vind het normaal dat een automobilist op een voorrangsweg geen rekening houd met het verkeer dat van zijwegen aankomt en dus gewoon “door stormt”. Terwijl een fietser op een voorrangsweg steeds moet bedacht zijn op auto’s die “zomaar” de weg op kunnen komen. Als dit ook gekken zijn dan zijn er bijzonder weinig “normalen” op de weg.

 2. Er is ooit een ander soort vrachtwagen voorgesteld. Met de cabine onderaan, op dezelfde hoogte als die van auto’s. Het verlaagt het veiligheidsgevoel van de vrachtwagenchauffeur, en volgens mij is er geen dode hoek meer (die het gevolg is van de hoge positie van de vrachtwagenchauffeur dacht ik)…

  Beantwoorden
  • De dodehoek zou inderdaad aanzienlijk verkleind worden door lagere cabines: vooraan (de gevaarlijkste, want minst bekende dodehoek) en links en rechts opzij, niet verder achteraan. Ook zouden vrachtwagens vermoedelijk minder snel gaan rijden, gezien het snelheidsgevoel toeneemt naarmate je lager zit en het valse gevoel ‘overzicht’ te hebben er niet meer is.

   Beantwoorden
   • En omdat botsen met een vrachtwagen zou betekenen dat de vrachtwagenchauffeur zowiezo evenveel kans heeft om te sterven als de auto waar hij achteraan tegenop rijdt…. Het valse veiligheidsgevoel zou verdwijnen

 3. Op reis in en rond Dresden. Het valt op hoeveel kinderen zelfstandig fietsen. Het valt op hoe zone 30 systematisch gerespecteerd wordt, ook in kleine dorpen.

  Beantwoorden
 4. Wouter Marechal

  Nog nooit zoveel wauweltaal verzameld gezien. Is het niet zo dat recht inhalen verboden is? Als men altijd het fietspad – om maar te zwijgen van die achterlijke suggestiestroken – rechts aanlegd leert men elke fietser rechts inhalen. Wie is er dan verantwoordelijk, de meesterbreinen van AWV?

  Beantwoorden
  • Inhalen? Een fiets rijdt, in de ideale situatie, op een afgeschermde strook. Dus is dit geen inhaalbeweging, maar simpelweg het verderzetten van de weg; het is de auto die afslaat die het manouevre uitvoert. Het is een feit dat de meeste auto- en vrachtwagenbestuurders simpelweg te weinig aandacht hebben voor alles wat niet dezelfde snelheid heeft.
   Ik ben het er volledig mee eens dat dit telkens een uiterst gevaarlijke situatie creëert, waar de mensen van AWV schuldig aan zijn: zorg voor zoveel mogelijk gescheiden fietspaden, overzichtelijke kruispunten met een ‘énkel groen voor fietser/ voetganger’, en maak dat elke dorpskom zonder fietspad een zone 30 is met inhaalverbod. Als de vriendelijke fietser zich niet langer tevreden stelt met het gootje, maar zijn plaats opeist, wordt hij ook minder ‘vergeten’.

   Beantwoorden
   • Er is geen bepaling die stelt dat sneller rijden op een ander deel van dezelfde weg, géén inhalen is.

    Mijn vader had een vrachtwagen, en leerde me als klein gastje al dat ik uit de buurt moest blijven van rijdende (en zeker van “manoeuvrerende”) vrachtwagens.
    Lijkt geholpen te hebben.

    Tegenwoordig leert men de kinderen dat ze als voetganger of op de fiets “overal voorrang hebben” en dat auto’s “foei” zijn en maar moeten stoppen.
    Lijkt niet te helpen, rekening houdend met de stijging soortgelijke ongevallen.
    Recent nog: 4 fietsers op 24 uur … hallucinant !

   • Ik weet niet waarop je je uitspraak baseert dat kinderen leren dat ze overal maar voorrang hebben.

 5. Ik heb ook ooit zitten denken aan dit : installeer centraal op alle sturen van wagens een scherpe ijzeren pin die gericht is op de hartstreek vd bestuurder. Eentje die dan zoals een airbag automatisch wegklapt bij aanrijding zodat de bestuurder toch niet verwond raakt.

  Maar het is toch een beetje te griezelig als idee eigenlijk , vond ik al gauw.

  Al zou het wel effectief zijn. en helaas wellicht niet foutloos te maken , qua werking -.- . Maar mss kan het al volstaan als er in elke wagen een sticker hangen zou die de bestuurder dat gedachte-experiment zou doen maken telkens voor het vertrekken : ‘wat als die pin er zou zijn wat betreft mijn rijgedrag’ ?

  Beantwoorden
  • Overigens wat onbeleefd van mij dit niet eerst te vermelden : dank voor alweer een artikel , andere heer Kris Peeters !

   Excuus .

   Beantwoorden
  • Een gedachte waar ik al jaren mee rondloop:
   Autorijden oké, maar dan zonder carrosserie, op een stoel die los op het onderstel staat, de uitlaat vlak in het gezicht en met de kinderzitjes vooraan tussen de wielen.

   Een zien wie dan nog een die-hard automobilist is.

   Beantwoorden
 6. :p – “Wat als …” idee twee – ’t Is een beetje de Beaucourt aanpak , of die van de sigarettenpakjes , naar verluidt zou die niet zo effectief zijn. Over het algemeen ben ik ook niet zo’n fan meer van boodschappen die motivatie trachten te putten uit het induceren van angst. Iets waar deze ideetjes niet per se op willen mikken , maar het komt nogal vaak zo over. Hoe valt daar iets aan te doen ? Door er iets in te verwerken / aan toe te voegen wat op een vrolijke / plezante wijze refereert aan wat het wil bevorderen ?

  Beantwoorden
 7. Kris, waar is die foto genomen ?
  Uiteraard gaat het ook hier om een “bedrogbord”.
  Er is geen verhoogde berm om op te parkeren, en het trottoir is veel te smal.
  Een E9e màg hier niet eens gebruikt worden aangezien er geen 1,5m vrije ruimte overblijft voor de voetgangers.

  Beantwoorden
 8. Ik kreeg net de opmerking van een collega dat zijn wagen (BMW) uitgerust is met een waarschuwing wanneer er iets in je dode hoek zit, waardoor het geen dode hoek meer is, natuurlijk. Eveneens past deze technologisch geavanceerde wagen (…) ook zijn snelheid aan aan de vorige wagen, waardoor files minder gevaarlijk worden, maar ook dat de wagen stopt wanneer er iets voor die auto komt gereden.
  Is het een oplossing indien dit verplicht zou worden in alle (vracht)wagens? Gesubsidieerd misschien? Of vertrouwen we dan té veel op technologie?

  Beantwoorden
  • Een belangrijke stap vooruit die sowieso ook heel nuttig zou zijn voor vrachtwagens. Je vraagt je af waarom zulke dingen niet verplichte basisuitrusting worden. In hoeverre die systemen al ‘feilloos’ zijn, is mij wel niet duidelijk. Ik lees er tegenstrijdige dingen over. Ze zouden voorlopig dan ook vooral moeten gepromoot worden als ‘rijHULPsystemen’, zodat chauffeurs alert blijven en niet ‘blind’ gaan vertrouwen op de technologie.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: